Publikované: 12.03.2016

Rozíďte sa…

Ku katolíkom nič, tie “voskové” figuríny z KBS príliš nemusím, majú skryté klerikálne ambície (Vatikánska zmluva) navzdory kresťanskému učeniu…
V ostatných parlamentných voľbách stratili svojho politického koňa zásluhou vlastnej rigidity KDH.
Žiaľ, katolícka cirkev navyše, chtiac, nechtiac, kolaborovala aj s tisovským klérofašistickým režimom a ten s Nemcami: na praxi Norimberských zákonov a deportáciách židov sa podieľali prinajmenej mlčaním a nepovinnou „nadprácou“ (aj preto, že židov “nemusia”). Pre katolicizmus je príznačný falošný kresťanský ekumenizmus.
Slovenskí katolíci majú za sebou aj tiež „skvelú“ slovenskú inkvizičnú minulosť (trnavský „Vatikán“)…

Rímsko-katolícky kňaz Andrej Hlinka prešiel osobným vývojom od „slovenského Hitlera“ (apríl 1936 až po september 1936) až k „precitnutiu”: „Hitler je kultúrna beštia a nacizmus je pre kresťanské Slovensko neprijateľná ideológia.“
Už v r. 1920 ale prehlásil: „Budem pracovať vo dne v noci do tých čias, kým z červeného Slovenska nebude Slovensko biele, Slovensko slovenské a kresťanské.“
Z dnešného multikultúrneho pohľadu ten pán netušil, že “biele Slovensko” sa raz stane Slovensko údajne “xenofóbne a rasistické…”
V tých časoch bola známa migrácia len v rámci Európy (ekonomická) alebo migrácia a emigrácia za veľkú vodu alebo do Austrálie, či južnej Ameriky.
Pre Slovensko bol islam a iné rasy okrem cigánskeho (rómskeho) etnika a židovstva takmer neznámy pojem.
Slovenské rómske etnikum nemalo ale ani za čias socializmu dôvod na sociálnu turistiku po svete…
Práca bola pre každého, kto mal zdravé nohy, ruky a hlavu povinná. Kto nepracoval, bol príživník (paragraf 203 Tr.z.).

Kotlebovci sa hlásia skôr a najmä nie k Tisovmu klérofašistickému režimu ale najmä k nekritickému obdivu (úcte) k prvému „samostatnému“ slovenskému štátu, čo bola však len dočasná ilúzia jeho reálnej samostatnosti. Ale aj k reálne kresťanskému vlastencovi, umiernenému Andrejovi Hlinkovi.
Ibaže, Slovenský štát bol pseudo samostatný štát.

Andrej Hlinka založil Slovenskú ľudovú stranu (od roku 1925 Hlinkova slovenská ľudová strana). Počas celého obdobia autonómie Slovenska a prvej Slovenskej republiky sa šíril Hlinkov kult, od ktorého sa Hlinka až do svojej smrti v r. 1938 dištancoval. Jeho meno niesli organizácie Hlinkova mládež a Hlinkova garda, Andrej Hlinka najmä v ďalšom období rozvoja a činnosti tzv. Hlinkovej HSĽS sa od gardistov a ich vyčíňania dištancoval, nemal a nechcel s nimi mať nič spoločné: tvorila ju prevažne ozbrojená uniformovaná kriminálna luza, ktorá sa hlásila k jeho menu a podieľala sa ako s fašistami kolaborantská a im slúžiaca potom najmä na deportáciách židovskej časti slovenskej populácie a neskôr najmä na arizácii majetkov do koncentrákov deportovaných židov…
Samostatné Slovensko muselo platiť 500 ríšskych mariek za každého deportovaného žida a židovku…

Hlinkova ideová orientácia bola poznamenaná vlastenectvom, patriotizmom, kresťanským presvedčením, antikomunizmom a vychádzala z katolíckeho sociálneho učenia o odstránení, resp. zmiernení sociálnych rozdielov v spoločnosti. Vychádzal z existencie svojbytného slovenského národa, ktorý sa vytvoril a zachoval vďaka kresťanskej tradícii. Hlinkovci jeho idey koristnícky re-interpretovali pre svoj hmotný prospech.

Neviem, ako sa mal a mohol zachovať Tiso, ale, myslím si, že ak by položil prezidentskú funkciu, alebo otvorene protestoval, nedá sa odhadnúť, čo by nasledovalo…
To, čo by robili namieste Tisa, je kľúčová otázka, ktorú by si mali položiť historici a najmä pseudo „tiežhistorici“…
Aj s možnými dôsledkami pre vtedajšie Slovensko.

Tiso ale svojím „vazalstvom“ s Hitlerom chcel udržať mier, pokoj ľudí na Slovensku, drobného a stredného živnostenského stavu, pretože ten veľký, priemyselný komplex pracoval a vyrábal najmä pre Tretiu ríšu…
Slovenskí bežní, pospolití pamätníci, aj moji rodičia na Tisu spomínali s láskou a vďakou…

V slovenskom filmovom archíve sa nachádza nevysielaný filmový dokument Dušana Hudeca Miluj blížneho svojho. Posledný židovský pogrom sa udial v Topoľčanoch 24. septembra 1945
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=miluj%20bl%C3%AD%C5%BEneho%20svojho%20film

Treba ale odlíšiť správanie a verejné politiky katolíckeho kléra od správania umiernenej kresťanskej denominácie evanjelikov.

V časoch pred, po dobu národného obrodenia (2. pol. 19. stor. po roku 1860) a neskôr, neboli katolíci jedinou, ba, neboli takmer žiadnou elitou národa (mali len a vždy klerikálne ambície), teda, miešali sa viac do politiky, spreneverujúc sa kresťanskému učeniu, skrývajúc sa za falošnú kresťanskú etiku, lebo odignorovali jednu z hlavných kresťanských zásad: “My nie sme z tohto sveta!” (Ježišovo podobenstvo o dvoch stranách jednej mince).
Elitou (školstvo, vzdelanosť a kultúra… umiernený kresťanský, silne vlastenecký a obrodenecký národný aspekt) boli evanjelici…
Tak to bolo aj po dobu pseudo samostatného slovenského klérofašistického štátu, s výnimkou katolíckeho Andreja Hlinku…
Katolíci a ich agenda a orientácia bola prednostne vatikánska…

K evanjelikom: Evanjelická časť kresťanských cirkví sa vždy intenzívne podieľala už spred obrodenských  aj v obrodenských časoch najmä na pozdvihnutí sebavedomia a národnej seba identifikácie Slovákov najmä v oblasti vzdelávania, školstva a kultúry a „umierneného“ kresťanstva…

Evanjelici sa na rozdiel od katolíkov ako celok takmer neangažovali ani vo veci februárového referenda 2015. Teraz ich „ktosi“ zasa potrebuje…
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/386502-cirkvi-strcili-hlavu-do-piesku/

V pondelok 14. marca si pripomenieme vznik kontroverzného „prvého“ a “samostatného” Slovenského štátu. Je aj ôsmym dňom po nádielke, ktorú si uštedrili voliči v už 26 rokov slobodných a demokratických voľbách…
Ktosi tu chce zasa a oživuje strašiaka. A prikladá na oheň.

Zhrnutie (priama reakcia na článok z Pravdy “o mlčaní elít”):
Najprv chcete, aby RKC a cirkvi mlčali (februárové referendum) potom im vyčítate, že mlčia.
K kotlebovcom: Ak by nepomáhali potrebným, bolo by zle. Ak pomáhajú, sú nacisti.
Neprajem si, aby pseudo demokrati kade-komu nariaďovali, ako sa má správať…
Nie som povinný mať a zdieľať ich názor.
Winston Churchill: “Fašisti budúcnosti si budú hovoriť antifašisti”.
Pravda si drží svoju neo ľavicovú (neomarxistickú) pseudo liberálnu agendu.
Najmä neo ľavicoví liberáli majú svoj post marxisticko-leninský proletariát.
A tí pravicoví, roztáčajú kolesá smrti, výroby a konzumu.
A vyrábajú neo ľavicovým liberálom utláčaných otrokov a proletárov.
Pravicoví a ľavicoví liberáli spolu nechtiac participujú.
Na projekte Nového svetového poriadku (tretia totalita).
Ľudí, túžiacich po reálnych slobodách moržujú v jednom košiari zľava i sprava.
Ďalší HUMBUG!
Voliči rozhodli, ponesú zodpovednosť.
Stačilo!

Netrpezlivým, podpaľačom a provokatérom a najmä médiám: Rozíďte sa, prestaňte toľko a nezodpovedne tárať a vyčkajme si spolu na novú vládu alebo úradnícku vládu a predčasné voľby…

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?