Publikované: 05.05.2019

Rozkol v katolíckej cirkvi

Prebieha na osi „umiernení liberáli“ verzus „konzervatívci“ (tradicionalisti) vo vnútri Vatikánu, ktorý vysoké klérum rozdeľuje vo výklade učenia katolíckej cirkvi do dvoch frakcií “kresťanských” liberálov modernistov a kresťanských tradicionalistov…
Autorská poznámka k pojmu “konzervativizmus” v politike a náboženstve: Radšej používam prijateľnejší termín tradicionalizmus. Klasický termín mi pripomína konzervu. A to je hanlivé označenie, používané najmä liberálmi a progresívcami, pre hodnotových tradicionalistov vo svetskej politike ale aj v učení kresťanskej cirkvi, ktorej jedinou a určujúcou teológiou je Písmo. Tradície sú a majú byť živé a uvádzané do života. Nie sú bravčovým vo vlastnej šťave ani nakladanými uhorkami.
Ešte raz, jedinou teológiou je kanonizované Písmo starého a nového zákona, v lone ktorého (judaizmus) sa zrodilo kresťanstvo (nie islam!). Prípadné problémy výkladu Písma rieši exegetika a biblistika; rozkol v pohľade na učenie katolíckej cirkvi  je ďalšou “schizmou” kresťanstva v jeho časti katolicizmus, porovnateľnou s rozkolom katolíkov a protestantov (západné a východné kresťanstvo). Osobitné postavenie v rámci osi západné a východné kresťanstvo má už tisíc rokov ruské pravoslávie, ktoré sa v dôsledku svetských politík na osi Rusko-Ukrajina, rozdelilo na moskovské a kyjevské. Toľko aj k ekumenizácii kresťanských a ostatných náboženstiev, ktorú ako heretickú, bez akýchkoľvek úspechov a pokroku, presadzuje katolícka cirkev. Naopak, katolícky heretický Vatikán má na stole svoj ďalší, vnútorný problém v rozkole náuky viery a kresťanského učenia:

Mnohé z pôvodných európskych tradičných a overených ľudských hodnôt sú obsiahnuté v Písme. Otvorený list biskupom Katolíckej cirkvi, Veľkonočný týždeň, 2019 (zdroje) konštatuje, že pápež František svojím slovom a písmom sa odkláňa od pôvodného kresťanského učenia:
https://www.documentcloud.org/documents/5983408-Open-Letter-to-the-Bishops-of-the-Catholic.html
https://www.lifesitenews.com/news/prominent-clergy-scholars-accuse-pope-francis-of-heresy-in-open-letter
Písal aj Reuters: https://www.reuters.com/video/2019/05/01/conservatives-want-pope-denounced-as-a-h?videoId=544751123&videoChannel=-14123
Petícia za „impeachment“ pápeža Františka:
https://www.change.org/p/the-college-of-bishops-of-the-catholic-church-appeal-to-the-bishops-to-investigate-pope-francis-for-heresy-bcce228e-da31-42d5-96cb-d10d398cc6bc
Obvinenie z kacírstva autori zakladajú na mnohých prejavoch pápeža Františka v pozíciách, ktoré sú v rozpore s vierou a jeho pochybnou podporou prelátov, ktorí preukázali neúctu voči viere a morálke katolíckej cirkvi. Pápež František aj svojou činnosťou a prejavmi na verejnosti “fakticky potvrdil 7 heretických postojov k manželstvu, morálnom živote a eucharistii“ už s poukazom na jeho exhortáciu Amoris Laetitia (Radosť z lásky) z roku 2016:
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/hladat/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-exhortacia-amoris-laetitia
Vysvetlivka: Heretik, heréza, je odklon od pravého učenia katolíckej cirkvi; kacírstvo (v diskurze je postoj a ľútosť cirkvi k osobám typu Giordano Bruno a protestanti, ako Jan Hus). Heréza sa vinie kresťanskou cirkvou od čias jej vzniku. Za všetkým hľadaj „Satana“ ako toho, ktorý sa tvári, že nie je a známe a platné: „Diabol sa skrýva v detailoch“. Konzervatívci chcú, aby katolícki biskupi vyhlásili pápeža za heretika: „Berieme toto opatrenie ako poslednú možnosť, aby sme reagovali na hromadiacu sa ujmu spôsobenú slovami a činmi pápeža Františka počas niekoľkých rokov, ktoré vyvolali jednu z najhorších kríz v histórii katolíckej cirkvi,“ píše sa v otvorenom liste a v petícii za jeho odstúpenie alebo odvolanie. V otvorenom liste verejne vyzvali pápeža Františka, aby sa verejne zbavil heréz, ktoré vyznal. Skupina 19 ultra konzervatívnych katolíckych kňazov a akademikov vyzvala biskupov, aby odsúdili pápeža Františka ako heretika.
Oponent Massimo Faggioli, známy profesor historickej teológie na Villanovej univerzite v Spojených štátoch, povedal, že list je príkladom extrémnej polarizácie v cirkvi. Za seba dodávam: Nie príkladom, je dôkazom rozkolu katolíckej cirkvi. Za všetkým hľadaj Satana.
Faggioli píše: „Je tu obrovská podpora pre Františka v globálnej Cirkvi na jednej strane a malý okraj extrémistov, ktorí sa snažia maľovať Františka ako pápeža, ktorý je heretický. Problém je v tom, že existuje veľmi málo legitímnej, konštruktívnej kritiky Francisovho pontifikátu a jeho teológie,“ napísal v e-maile.
Autori listu a petície vytýkajú pápežovi aj to, že zmenil zloženie Pápežskej akadémie pre život do takej miery, že ortodoxných katolíckych odborníkov nahradili heterodoxní experti; http://www.academyforlife.va/content/pav/en.html
Významná časť listu sa sústreďuje na „Amoris Laetitia“ (Joy of Love), pápežský dokument z roku 2016, ktorý je základným kameňom snahy Františka, aby sa cirkev s 1,3 miliardou členov stala inkluzívnejšou a menej odsúdzujúcou.
List napáda Františka za uvoľnenie postoja Cirkvi k rozvedeným manželstvám, novým manželstvám, potratom, homosexuálom a ústretovosť voči protestantom a moslimom (autorský doplnok): v kontexte s imigráciou, islamizáciou Európy (jeho: „Európa je ako stará Sára…“). Je tu aj Františkova politická podpora migrácie jeho 20-bodovým plánom, ktorým sa pripája k Agende OSN 2030 Global Compact 1 (utečenci) a Global Compact 2 (migrácia); činnosť pápeža Františka vykazuje znaky politickej činnosti, čo je z pohľadu postavenia kresťanstva v sekulárnom politickom svete neprípustné. Žiaľ, Vatikán mal vždy v histórii sklon mocensky zasahovať do svetských politík, čím sa vatikánsky katolicizmus stáva ideológiou a voči Ježišovmu učeniu sa dostáva mimo poslanie a úlohy kresťanskej cirkvi.
Po vydaní Amoris Laetitia konzervatívci (tradicionalisti) verejne napadli pápeža a obviňovali ho zo zasiatia zmätku v dôležitých morálnych otázkach, ako sú manželstvo a rodina, homosexuáli, potraty, eutanázia, multikulturalizmus a rodová ideológia, ktorý dodnes neodpovedal na ich otázky…
V Amoris Laetitia Francis vyzval na Cirkev, aby bola súcitnejšia voči novým manželstvám po rozvode (mieni občianske obrady). Cirkev nepozná rozvod, len cirkevnú rozluku manželstva.
List kritizuje Františka za podpísanie spoločného vyhlásenia s luteránmi v roku 2016, v ktorom pápež povedal, že katolíci boli vďační za „teologické dary“ reformácie. Napadá ho za to, že raz povedal, že zámery Martina Luthera, otca protestantskej reformácie, „neboli mylné“.
Vo februári pápež v spoločnom vyhlásení s prominentným moslimským lídrom v Abú Zabí, uviedol, že pluralizmus a rozmanitosť náboženstiev je „vôľa Boha“.
A to je, z pohľadu židovskej, kresťanskej aj islamskej teológie totálny nezmysel; v rozpore s monoteizmom. Všetky monoteistické náboženstvá majú „jediného Boha“. Tak ktorý je ktorý a ten pravý? Nabáda a hlása pápež František k náboženskému ale aj kresťanskému pluralizmu, alebo pohanskému polyteizmu? Tak, ako liberáli, relativizuje Božiu pravdu a tradičné ľudské a kresťanské hodnoty západnej civilizácie a kultúry? Ide s dobou a ideologicko-politikými trendmi? Prečo už štát Vatikán „konečne“ nevstúpi do svetských štruktúr OSN, medzi členské štáty EÚ a do transatlantických štruktúr?
Poznámka: Emeritný pápež Benedikt XVI. sa vzdal pápežstva a stiahol do tichého úzadia; ako dôvod uviedol svoju fyzickú slabosť viesť svoj úrad. Pravou príčinou je, že ako šéf Kongregácie pre náuku viery, z poverenia Jána Pavla II. nedokáže čeliť vnútornému rozkolu a memetickej infekcii katolicistického Vatikánu zo strany neomarxistickej „kresťanskej“ ľavice a jej ideológii, ktorá sa infiltrovala do radov katolíckeho a jeho odborného, teologicko-akademického prostredia.
Čítajte aj: https://www.svetlosveta.sk/cirkevasvet/dianievcirkvi/benedikt-xvi-prelomil-mlcanie-homosexualita-prenikla-do-seminarov-moje-knihy-bolo-zakazane-citat/
Najvýznamnejšou osobou signatárov listu a petície je otec Aidan Nichols, 70-ročný britský kňaz z Dominikánskeho rádu, ktorý napísal mnoho kníh a je jedným z najuznávanejších teológov v anglicky hovoriacom svete.
Poznámka: Emeritný pápež Benedikt je dominikán, František je Františkán (čo duchovný rád, to názor). Rozhodnutie, či je člen Cirkvi heretikom, je úlohou Kongregácie pre náuku viery, oddelenia doktrinálneho dozoru Vatikánu.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kongreg%C3%A1cia_pre_n%C3%A1uku_viery
Odporúčam sekulárnej aj veriacej „kresťanskej“ verejnosti súvahu všetkých aspektov masívneho nástupu takzvanej „liberálnej demokracie“, ktorej nosnou ideológiou je ideológia všeobecného liberalizmu v otázkach riadenia štátu, postavenia občana voči štátu, manželstva, rodiny, rozvratu podstát pojmov pohlavie a rod (rozdelenie a rozkol)…
Ide o demokraciu so znamienkom plus, to znamená navyše, s „pridanou hodnotou“ nabádajúcou otváraniu sa slobodám, slobodám a slobodám bez zmyslu pre prirodzenú biologickú a sociálnu ľudskú mieru vecí na báze satansko-marxisticko-leninského: „Človek je mierou všetkých vecí“ (lož!). Tá ľudská miera vecí má na svedomí milióny mŕtvych v dvoch svetových vojnách po Veľkej francúzskej revolúcii, a dnes k hrozbe tretej, aj globálne klimatické zmeny a ich dôsledky…
Dajte si do kontextu výsledok prezidentských volieb s nástupom hnutia „liberálnych progresívcov“ novej, neomarxistickej ľavice, s osobami a názormi Róberta Bezáka, strany Progresívne Slovensko, jej filiálky Progresívni veriaci (a jej ideológa a protestantského teológa Ondreja Prostredníka), relativizáciu pojmov manželstvo, rodina, údajné práva dúhy…
Čítajte aj: http://alianciazanedelu.sk/archiv/3636
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Doplnok: Aktuálnemu otvorenému listu, ktorý uvádza článok vyššie, predchádzal list Correctio Filialis (Filial Correction) vo veciach obsahov exhortácie Amoris Laetitia prelátov a laických odborníkov už z 24. septembra 2017:
https://www.hlavnespravy.sk/7-herez-v-com-spociva-priatelska-korekcia-ucenia-papeza-frantiska-zo-strany-konzervativnych-prelatov-laikov/1147874
http://www.duseahvezdy.cz/2017/09/26/correctio-filialis-de-haeresibus-propagatis/
http://www.correctiofilialis.org/
http://www.correctiofilialis.org/signatories/
Vložené 6.5.2019

 

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?