Publikované: 02.03.2015

Rozvoj Sebaúcty a posilnenie svojho Self (JA)!

  

 

        To ako vnímame sami seba ovplyvňuje naše správanie, vlastný rozvoj osobnosti a aj vzťahy ktoré vytvárame. Prestaňte sami seba týrať vetami:   „Som neschopný!“  „Nie som dosť dobrá!“ a nedovoľte ani druhým aby vás takto zraňovali. Pocit vlastnej hodnoty si rozvíjame  od ranného detstva a keďže  ide o formu učenia je možné v akejkoľvek životnej etape  „preúčať sa“  a zvyšovať vlastnú sebaúctu. Aspoň si dajte šancu, aj keď sa vo vás možno hneď ozval vnútorný komplex pochybností a nedôvery.

 

   Prvá skúsenosť sebavnímania závisí od toho, ako k nám pristupujú naše primárne vzťahové osoby. Zväčša sú to rodičia, starý rodičia, súrodenci, aj ako sa k nám správa naše najbližšie okolie, rodina, podľa toho sa začne rozvíjať vnímanie vlastnej hodnoty. Dieťa, neustále kritizované a zosmiešňované s malou podporou vo vlastné schopnosti bude mať pravdepodobne v budúcnosti menšie sebavedomie ako dieťa, ktoré je svojim okolím podporované a je mu vyjadrovaná dôvera vo vlastné sily zo strany blízkeho okolia. Obraz ktorý si o sebe vytvárame na základe reakcií blízkeho okolia na nás, má dopad na všetky oblasti nášho života.

                      

 

Myslenie a Self – vnímanie seba samého môže byť pozitívne, čo prináša vyrovnanosť, dôveru vo vlastné schopnosti a reálne možnosti ďalšieho smerovania a rozvíjania osobnosti. Oproti tomu, znížená sebaúcta je zdroj opačných pocitov ako nedôvera v seba samého, pochybnosti o vlastnej kompetencii a výsledkom je stagnácia alebo zlyhávanie človeka v rôznych oblastiach života.

 

Správanie a Self -   Pokiaľ je dieťa podporované k využívaniu vlastných schopností, a je mu vyjadrovaná dôvera v jeho vlastné sily, bude jeho seba vnímanie vlastného self pravdepodobne pozitívne a v budúcnosti sa bude prevažne spoliehať na vlastné zdroje a tým čo najmenej eliminovať závislosť od prijatia a potvrdenia druhými. Naopak dieťa so zníženou sebaúctou bude v dospelosti mať pocit, že musí byť úspešné a každým pozitívne prijímané.

 

Vzťahy a Self  - to, kde sa napĺňa  a rozvíja naša osobnosť, sú medziľudské vzťahy. Od narodenia sa učíme žiť a fungovať vo vzťahoch. Interakcia v nich nás rozvíja a posúva našu osobnosť. Vzťahy napĺňajú naše potreby, ako je bezpečie, istota, láska, úcta a tým nám napomáhajú k sebarealizácii. Schopnosť vytvoriť a udržať kvalitný vzťah si vyžaduje určitú úroveň komunikácie, sebareflexie a odvahy. Ľudia, ktorí majú vnímanie vlastného self znížené, majú opakujúci sa problém nadviazať a udržať si blízke vzťahy a to sčasti preto, lebo si neveria že sú toho schopní. Často sa boria s pocitmi strachu a nedôvery zo zlyhania, podceňujú vlastné schopnosti a často sa „topia“ v mori osamotenia a izolácie.

 

Kariéra a Self -  zdravá úroveň sebaúcty nám taktiež napomáha k reálnemu zhodnoteniu našich schopností a možností v oblastí profesionálneho rozvoja. Pomáha nám stanoviť reálne ciele, ktoré sme schopný dosiahnuť a získať tak spokojnosť a naplnenie. Slabé self  sťažuje schopnosť presadiť sa v kariérnej oblasti tým, že do popredia posúva pocity neschopnosti, zlyhania a potrebu „byť dokonalý“.  Človek so zníženým sebavedomím si často stanovuje nereálne ciele, ktoré nie je schopný dosiahnuť a tak si de facto neustále potvrdzuje svoju neschopnosť.

 

Telo a Self – Fyzické telo reprezentuje kondícia a zdravie. Nato, aby sa človek udržiaval zdravý a bol „FIT“, je potrebné venovať sa športu a dostatočnému pobytu na čerstvom vzduchu. Šport nás robí nielen fyzicky silnejšími, ale rozvíja našu flexibilitu, pružnosť, vytrvalosť a formuje naše telo. Sú to všetko atribúty posilňujúce naše self. Ideálne je venovať sa športu v prírode, kedy získavame „bonusy“ ako vnímanie okolitej prírody, jej farieb, vôní a slnka. Človek so zníženým sebavedomím trpí často úzkosťou, napätím, čo vyvoláva bolesti hlavy, brucha, čo pôsobí na celkový pohybový aparát kedy má telo tendenciu „uzatvárať sa“ akoby do seba, prípadne strácať hmotnosť(anorexia). Výsledkom toho môže byť znížená imunita, chronická únava alebo žalúdočné vredy.

 

 

 Dôvera v samého seba  prináša uspokojivé pocity a zvyšuje vlastné kompetencie. Človek sa ľahšie vyrovnáva so životnými ťažkosťami a zlyhaniami. Je tiež schopnejší stanoviť si reálnejšie ciele a životné výzvy. Rozpozná a rozvinie svoje silné stránky a oporu čerpá prevažne z vlastných zdrojov. Výsledkom práce budovania vlastného, silnejšieho self (JA), je väčšia radosť zo života, ktorá  napĺňa vzťahy a vedie k sebarealizácii. Toto stojí zato dať si šancu!

Ako na to? Existuje množstvo aktivít a praktických terapeutických cvičení, ako budovať sebaúctu individuálne alebo formou skupiny. My sa zameriavame na prácu v skupine a kombinujeme rôzne psychoterapeutické a relaxačné metódy tak, aby sa klient naučil pomáhať sám sebe.

 

 

www.psychorelax.sk                                                                  Gašparovičová Zdena

 

 

 

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?