Publikované: 06.02.2020

RTVS ako najdôveryhodnejšie médium

Z domácich elektronických aj tlačených médií najviac respondentov dôveruje RTVS. Potvrdil to výskum Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. RTVS ako zdroju informácií dôveruje vyše 52% opýtaných, druhé v poradí boli správy súkromných televízií s podielom dôvery 39,5%. Najmenej dôvery v prieskume získali dezinformačné weby. (00:24:12)
„Úlohou médií ako strážcov demokracie je pozerať politikom na prsty, ale aj chrániť spoločnosť pred tými, ktorí hodnoty liberálnej demokracie podkopávajú. Z tohto hľadiska je podľa autorov štúdie mimoriadne dôležitá práve úloha verejnoprávnych médií“
„RTVS nie je pod až takým komerčným tlakom ako iné médiá
(mienil zrejme najmä súkromné)…“
„Autori štúdie pripomínajú, že túto úlohu môže verejnoprávny vysielateľ naplniť iba v prípade, ak bude politicky ale aj finančne nezávislý.“

Povedal to Pavol Baboš, spoluautor štúdie, ktorú pre RTVS dodala Katedra politológie Univerzity Komenského v Bratislave. Zdroj: Správy RTVS 4.2.2020: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/212161
Redaktor správ STV Viliam Stankay zažmúril oči presne v momente označenia alternatívnych webov ako dezinformačné weby. Mrvil sa, žmurkal, klopil zrak a hlavu aj pri oznámení, že: „tému podrobne rozoberieme s Pavlom Babošom, ktorý je spoluautor štúdie.“

Každý znalec v odbore psychológie verbálnej a neverbálnej komunikácie potvrdí, že redaktor RTVS Viliam Stankay vedel, že klame. Museli to vedieť aj vedúci vydania Marek Zgalinovič a šéf spravodajstva Vahram Chuguryan, ale aj generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.
RTVS v správach viedla podpásový útok proti všetkým médiám a webom mimo RTVS.  Okrem oddelenia sa od súkromných médií ostatnú alternatívu hodila do jedného vreca ako tú, ktorá je zdrojom hoaxov, bullshitov a fake news.
Porovnateľné s vrecizmom vo veci antisemitizmu: „Všetci židia sú rovnakí.“ V predošlom článku som napísal: „Nie sú“. I toto: „Ak budú odstránené príčiny antisemitizmu, zanikne antisemitizmus.“
RTVS nepriamo viedla útok na slobodu informácií.
Vecou by sa mali zaoberať Rada pre vysielanie a retransmisiu a Rada RTVS; Slovenská vláda a parlament (najvyšší garant verejnoprávnosti RTVS; volil jej generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka).
Čo je takzvaná liberálna demokracia v politickej a mediálnej praxi ako politické pokračovanie ideológie liberalizmu (liberálnej ideológie) verzus zákon o RTVS?
Je liberálna sloboda slobodnejšou slobodou? Je liberálna demokracia demokratickejšou demokraciou? NIE. Sloboda je alebo nie je. Demokracia je alebo nie je.
Pojem zodpovednosť, zmysel pre mieru vecí a svedomie, sa explicitne v definícii pravej slobody a demokracie nenachádza. A už vonkoncom v definícii liberálnej demokracie: všetci môžu všetko, čo nezakazuje zákon.
Individuácia a individualizácia slobôd a práv jednotlivcov je podriadená záujmu celej spoločnosti.
Verejno-právna RTVS je z ústavy o zákona definovaná ako jediná ideologicky a politicky neutrálna služba občanom, ako médium verejnej služby.
Tu a teraz ako murár kelňou „nahodím“ hrubú omietku (otázky a odpovede):
Čo je objektivita a pravdivosť informácií vo verejno-právnych, súkromných a alternatívnych a priori dezinformačných weboch a médiách? Existuje len objektívna ale aj alternatívna pravda? Čo zakladá objektívnu pravdu? Je to len realita udalosť-miesto-čas ako základ objektívnej a pravdivej spravodajskej informácie?  Čo sa stane s informáciou, ak výsledkom jej žurnalistického spracovania je zmes „udalosť, miesto, čas“ plus výklad, komentár a návod na použitie v jednom, čo je bežná prax mienkotvorných médií?
Správa splýva s komentárom. A názorom (dva osobitné formáty). Ostane z nej len jednou zo strán designovaná relatívna pravda, ktorú zakladá:
1. Ogden-Richardsov referenčný trojuholník: znak-význam-denotát.
2. Expedient (vysielateľ, médium)-kód (správa)-recipient (príjemca) správy.

Nesúhlasím s dodávateľom prieskumu ani v jeho delení médií a webov na verejnoprávnu RTVS, súkromné a alternatívne médiá a weby. Kľúčovým a hlavným médiom je verejnoprávna RTVS, ktorá je z ústavy a zákona hlavným zdrojom informácií v súlade s ústavným právom na informácie. Optimálny stav by nastal, ak by súkromné a ostatné médiá a weby boli len doplnkovou alternatívou k RTVS.
Reálny stav – koncesionári postupne RTVS opúšťajú…
RTVS nad vodou držia len prieskumy, ktorým už tiež verí málokto. Dnes si už málokto myslí, že RTVS je skalným strážcom demokracie, pravdy a objektivity informácií (verejnosť sa sťahuje na web).
Je na úrovni a kvalite mediálnej gramotnosti používateľov webu, ako naložia so získanými informáciami.

Fúúú! Ako si tu tak píšem, V TA3 je zasa (a zasa) práve tá, čo v lete a v zime nosí okuliare na hlave, nie na očiach. Odborníčka na rodovú rovnosť, sociologička a feministka Silvia Porubänová,  zasa tára v Pozrime sa na to, na tému: Konflikty na predvolebných mítingoch.
Písal som: Ak zaniknú dôvody pre antisemitizmus, zanikne antisemitizmus.
Píšem: Ak zaniknú dôvody pre konflikty na mítingoch, zaniknú konflikty na mítingoch.
Za poriadok a pokoj na mítingoch je zodpovedný zvolávateľ a mestský magistrát v spolupráci s policajným zborom, ktorý si s narušiteľmi poriadku poradí…
Na mítingu ĽSNS nemá čo hľadať a provokovať Kiska a jeho Za ľudí, alebo PS/SPOLU, a naopak…
Otázka: TA3 či RTVS (Silná zostava) má spravidla len Porubänovú? Ona musí byť vždy a všade? Je naozaj jedinou intelektuálnou, elitou? Už je viac, než len obohratá. A znova bude sedieť v telke pri voľbách a vo volebnom štúdiu?
Česká Rada pre vysielanie a retransmisiu by už bola dávno zasiahla (príklad: TV Barrandov).
Ibaže slovenská bieda…
A ďalší dôvod pre nedôveru voči Rade…

Mám ďalšiu výhradu: Skúste pracovať v súkromnom médiu. Pozor, urobte to isté v RTVS. Potom porovnajte. Tak, ako to ide? Čo vám z toho vyšlo? O čom bola vzbura v RTVS (Kovačič-Hanzelová a spol.):
https://www.omediach.com/tv/13336-v-spravodajstve-rtvs-dalo-vypoved-12-nespokojnych-novinarov
Mimochodom, v článku, vzbúrená skupinka, spomína aj: „Máme hypotéky“, teda, skúste byť nezávislí/é ak máte hypotéku, ktorú splácate z prímu zo závislej činnosti v RTVS či Markíze, JOJ, SME. Pravde, Denníku N?
Nastoľujem otázku nezávislej žurnalistiky jej položením na otázky ekonomickej slobody a nezávislosti žurnalistov na médiách, kde a pre ktoré pracujú…

O tom, kto by mal-nemal robiť prieskumy verejnej mienky a prečo, čítajte tu: https://www.etrend.sk/ekonomika/sefka-statistikov-ustav-by-som-zrusila-znovu.html

Smatanove zoznamy na nemajú priamu oporu v zákone
; kryté sú zákonom o občianskych združeniach (mimovládny „neziskový“ sektor).
Sú manipulatívne, už v polohe hoc „odporúčaní“ (na čo neklikať a nečítať, lebo aj príjmy z reklamy). Ak by mohli, neostanú pri odporúčaniach ale priamo by zakazovali. Smatanovci nepriamo zasahujú do občianskych slobôd a práv na slobodný výber, príjem a spracovanie informácií.
Verejné prieskumy a agentúry nemajú priamu oporu v zákone; Sú len alternatívnymi a doplnkovými zdrojmi  doplnkovými a alternatívne zdroje informácií, ktoré, ak majú konkrétneho zadávateľa a objednávateľa, také prieskumy sú manipulatívne (dezinformačné a účelové; záujem klienta, objednávateľa).
Ostatné prieskumy v blízkom čase po sebe alebo simultánne, prinášajú iné výsledky, kryté výhovorkami na rozdielne metodiky, a voličstvo sa podľa „krvných skupín“ sa dezorientuje podľa ich buzoly.
Verejnoprávna RTVS v snahe chválenkársky zvýšiť svoj neveľký význam (stráca sa rozmachom webu) vo verejnom mediálnom priestore v televíznych správach a správach a komentároch sa tvári, že „len informuje“ („objektívne a pravdivo“) ale podprahovou manipuláciou platiacich koncesionárov si robí falošnú reklamu.
Podklady pre manipulatívne dezinformácie verejnosti RTVS pripravila tiež „ideologicky a politicky slobodná a nezávislá“ Katedra politológie Univerzity Komenského.
Akademickej obci, odbornej a ostatnej verejnosti kladiem dve otázky v opore o hypotézu metodológie prírodných a spoločenských vied, ktorej dikcia je: Exaktná prírodná a spoločenská veda je čistá veda oslobodená od ideológie a politiky.
1. Je politológia čistou a exaktnou vedou v postavení mimo a nad ideológiu a politiku?
Nie je. Politológia sa zvrhla na hlásnu trúbu ideológie a politiky. Vstupuje do zakázaného priestoru politickej súťaže.
Ruka v ruke s prieskumnými agentúrami verejnej mienky zavádza a manipuluje.
Pozor, ani politológov a analytikov či politických geografov nemožno hádzať do jedného vreca ako židov so sionistami.
2. Prečo ale politológia forsíruje liberálnu demokraciu a masíruje ňou verejnosť cez verejnoprávnu RTVS a takzvaný liberálny mediálny mainstream? RTVS sa v zmienených správach prihlásila k liberálnej demokracii, ibaže: Všetci o Kolumbovej žene, ktorú nik nevidel; a je to najmä RTVS, ktorá by z princípu a zo zákona mala definovať pojem liberálna demokracia.
Cestou havraních večerí ju len propaguje a presadzuje: Redaktor a publicista Havran má iný výklad na slobodu svojho a slobodu Kuffovho slova (svoje stanovisko diktuje do zápisnice pre OČTK).
Pozrime sa aj na novinára Arpáda Soltésza: Voliči Kotlebu sú čvarga, chamraď, chrapač, svoloč, lúza, spodina, zberba, viac tu (bez komentára):
https://www.hlavnespravy.sk/novinar-arpad-soltesz-volici-kotlebu-su-cvarga-chamrad-chrapac-svoloc-luza-spodina-zberba/2041868
https://www.hlavnespravy.sk/aka-skutocna-uroven-slusnosti-kulturnosti-slnieckovej-kaviarne-slovensku/2043566

Pozrime sa na hypotézu liberálov a liberálnych demokratov v podobe:
Čím je spoločnosť liberálnejšia tým je slobodnejšia.
V ideologicko-politickom a politologickom zmysle a význame slova je medzi liberalizmom a slobodou sémantický rozdiel:
Liberalizmus je viac než len sloboda.
Lož a a pseudo vedecký idealistický voluntarizmus na pozadí: „Čo sa babe chcelo, aj sa jej snilo; prianie je otcom myšlienky a tá matkou skutku.
Výsledok: Takmer už totálne rozbitá spoločnosť, ktorú už nedajú dokopy ani parlamentné voľby (konštatovanie blízke realite).
Je liberálna demokracia vyšší typ štandardnej parlamentnej demokracie?  
Práva vo vzťahu k volebným prieskumom
upravuje §17 Zákona 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
„V čase 14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, výsledky volebných prieskumov je zakázané zverejňovať v čase sedem dní predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.“
Osobitný zákon o prieskumných agentúrach a prieskumoch verejnej mienky slovenská legislatíva nepozná, ich existencia je subsumovaná pod ústavné právo na informácie. Ústava neodlišuje čo je základné právo z ústavy a čo právo zo zákona alebo zvykové právo mimo hmotné písané jadro ústavy.
Vo veci moratória na prieskumy z podnetu prezidentky (liberálky) rozhodne svojím nálezom ústavný súd.
Správy a komentáre z večera 4.2. a pokračovanie dezinformácií (15:27):
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14040/212430
Výťažok zo Správ a komentárov:
Prieskum urobila agentúra Fokus ako zmluvný partner pre katedru politológie. Zber údajov prebiehal na prelome októbra a novembra 2019.
Účelom ponuky prieskumu je pomoc „občanovi, ktorý si dôvodov informačného chaosa nevie vyhodnotiť, odkiaľ čerpať a nakoľko dôverovať ktorému médiu, ale ešte väčším problémom sú alternatívne weby a portály, ktoré majú alebo budia dojem spravodajských portálov ale chýbajú im úplne základné redakčné procesy a prístupy, a toto tiež prispieva k tomu, že sa podrýva vnímanie dôležitosti demokracie aj v kontrole svojej kvality, aj podľa nášho výskumu vo zvýšenej miere používajú emočne zafarbené slová a emócie, ktoré zmiešavajú so spravodajstvom a toto má potenciál radikalizovať politické postoje.
Redaktorka: „V správe k výsledkom prieskumu sa navrhuje vo verejnoprávnych médiách aktívnejší prístup k debate a vysvetľovaniu účelu liberálno-demokratických hodnôt, proti atakovaniu liberálnej demokracie tzv. dezinformačnými médiami, teda, povedzte, ktoré sú najúčinnejšie prostriedky v boji s dezinformáciami, klamstvami a zavádzajúcimi správami?“
Politológ, hosť, Pavol Baboš: „Je ich viacero, žiaden sa nedá vyhodnotiť ako najúčinnejší, ale dobré je, ak spravodajstvo robí tzv. fakt checking, teda vecné, na argumentoch nie na emóciách založené spravodajstvo.“

Redaktor Správ STV Viliam Stankay „prečítal“ označenie alternatívne weby ako dezinformačné weby, čo je neprípustné ako vrecizmus, bez vecných dôkazov a v rozpore s etikou korektného a objektívneho verejno-právneho spravodajstva a žurnalistiky.
Politológ Pavol Baboš ako hosť v Správach a komentároch RTVS alternatívne médiá a weby ale a priori neoznačil za dezinformačné…

Vyzdvihol pozitívny význam liberálnej demokracie a čo by sa vraj mohlo stať, keby jej nebolo, ale ani on čo len slovkom nezmienil, čo to je.
Ocenil RTVS s jej množstvom pravidelných diskusných relácií…
Autorská poznámka: Toľko, koľko ich RTVS a súkromná TA3 (nerátam Markízu, JOJ a ostatné) ponúkne do týždňa, ponúka ČT24 takmer denne.
Okrem toho, na Slovensku je to tak, že vačšinu spravodajstva zaobstaráva súkromná TA3, ktorá supluje RTVS.
V tejto časti programovej ponuky verejnoprávnej RTVS niet vlastne čo hodnotiť.
Zo strany RTVS došlo k designácii alternatívnych webov ako dezinformačných webov.
RTVS je pre mňa alternatívne médium.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?