Publikované: 30.10.2014

Rusko a Ukrajina

(politické vyhlásenie ruskej liberálnej opozičnej politickej strany Jabloko)

Agresívna politika Ruska voči Ukrajine zaujíma centrálne miesto v antieurópskej línií ruskej vlády.

Anexia Krymu a dodávky ruských zbraní, vysielanie dobrovoľníkov k takzvaným „separatistom“, propagandistická a vojenská podpora zo strany Ruska – to všetko zapadá možno jednoducho charakterizovať pojmom „podnecovanie k vojne“.

Táto línia nemá ani najmenšiu obsahovú perspektívu – politickú ani ekonomickú, vojenskú ani diplomatickú. Vedie len k nekončiacemu sa krviprelievaniu, k rýchlemu rastu kriminality, ku klamstvám a ešte väčšej degradácii situácie – ako na juhovýchode Ukrajiny, tak aj ruského štátu a spoločnosti. Podpora pseudoštátnych útvarov, ktoré nemajú žiadne vyhliadky, ktoré sú politicky i ekonomicky neudržateľné, znamená okrem iného aj podvod a neodpustiteľný postoj k ľuďom ako k materiálu geopolitických experimentov.

Nech už je cieľ ruského vedenia v tomto krvavom vojensko-politickom dobrodružstve akýkoľvek: destabilizácia, rozdelenie alebo ovládnutie Kyjeva uplatňovaním „doktríny obmedzenej suverenity“ voči Ukrajine – je v konečnom dôsledku nekonečne nebezpečný a strategicky nezmyselný.

Kým sa zásadný antieurópsky postoj Ruska radikálne nezmení, žiadne prímeria ani mierové dohody nemôžu efektívne fungovať a navyše ani nezaručia mier, stabilitu a bezpečnosť ľudských životov.

V perspektíve je nevyhnutné usporiadať medzinárodnú konferenciu, na potrebu ktorej opakovane upozorňujeme. Mohla by otvorene prerokovať ťažkú a nebezpečnú krízu vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou a pokúsiť sa dať odpovede na základné otázky. Na takejto konferencii by sa mali zúčastniť všetky zainteresované strany.

V dlhodobom horizonte však ani to nebude stačiť.

Potrebná je spoločná stratégia, zameraná na dosiahnutie svojou podstatou blízkych cieľov Ruska i Ukrajiny – postupu oboch krajín smerom do Európy. V konečnom dôsledku práve v tom spočíva riešenie hlavných problémov, vrátane Krymu.

Znamená to odmietnutie Ruskom antieurópskeho kurzu a jeho postupný posun smerom k európskej politike a životnému štýlu. Je to jediný spôsob, ako vybudovať základy reálneho mieru.

Politický výbor politickej strany „JABLOKO“ potvrdzuje správnosť politických hodnotení, ktoré už politický výbor, byro, lídri strany vyslovili v súvislosti s konaním ruského vedenia vo vzťahu k Ukrajine.

Sme za územnú celistvosť Ukrajiny a sme kategoricky proti resuscitácii „doktríny obmedzenej suverenity“.

Znova požadujeme, aby Rusko dodržiavalo prijaté medzinárodné záväzky, ruskú Ústavu i ruské zákony. Trváme na zastavení podnecovania vojny a vojenskej propagandy.

Naše stanovisko je úplne jasné:

- sme na nedotknuteľnosť hraníc v Európe,

- sme za územnú celistvosť Ukrajiny,

- sme presvedčení, že Krym patrí Ukrajine a jeho anexia je nezákonná a musí byť zrušená,

- sme presvedčení, že budúcnosť Krymu musia určiť obyvatelia poloostrova na základe príslušnej legislatívy. Nepovažujeme za legitímne referendum konané 16. marca 2014, organizované narýchlo a bez akýchkoľvek pravidiel, zákonov a predpisov, ktoré sa konalo pod „ochranou“ ruských ozbrojených síl.

Pokladáme za oprávnené nastoliť ako predmet diskusie otázku zákonnosti a legitimity organizovania referenda (alebo miestnych referend s perspektívou kantonizácie Krymu), plne zodpovedajúce ukrajinskému zákonodarstvu a medzinárodným právnym normám, na ktorých sa dohodli s Kyjevom, orgánmi správy Krym, Moskva, EÚ, OBSE a OSN. Takéto referendum sa musí konať pod najprísnejšou medzinárodnou kontrolou a musí obsahovať tri otázky: či ľudia chcú žiť ako súčasť Ukrajiny, nezávislého krymského štátu alebo Ruska.

Veríme, že definícia postupov takéhoto referenda sa musí stať významnou témou diskusie na špeciálne zvolanej medzinárodnej konferencii o mierovom riešení krízy.

Pre nás je zrejmé, že vyjadrenie vôle ľudu musí byť neoddeliteľne spojené s rešpektom k dôstojnosti a záujmom všetkých obyvateľov toho územia, na ktorom sa koná, s maximálnym možným zohľadnením všetkých svojich funkcií. Občania sa v referendách vyjadrujú za to, aby mohli žiť vo forme štátnej príslušnosti, ktorú si sami vyberú, v otvorenej a mierumilovnej spoločnosti, nie za vytvorenie autoritárskych mocenských skupín, ktoré nie sú pod kontrolou ľudu.

Apelujeme na zastavenie vojenského a politického dobrodružstva v juhovýchodnej časti Ukrajiny, ktoré už odnieslo tisíce ľudí, a na napomáhanie vrátenia území, ktoré sa stali dejiskom bojov, do mierového života.

Naliehame na ruských štátnych úradníkov, poslancov, politikov i novinárov, aby s úctou pristupovali k voľbe, ktorú ukrajinský ľud prejavil 26. októbra 2014.

Možné nedostatky a opomenutia sa nesmú zneužívať ako zámienka ďalšej destabilizácie ukrajinskej spoločnosti a štátu.

Najlepšia ochrana záujmov Ruska je konštruktívna, strategická, premyslená a zodpovednú mierová spolupráca s novou Verchovnou Radou, prezidentom a ďalšími inštitúciami moci v Ukrajine.

http://www.yabloko.ru/reshenija_politicheskogo_komiteta/2014/10/30

  • SlabéVýborné (+10 skóre, 10 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?