Publikované: 21.11.2019

Sekera v hlave katolíckej cirkvi

Presnejšie jej pozemského voleného zástupcu kresťanov, Vatikánu a pápeža Františka. Rímskokatolícka cirkev (RKC) ale nie je Ježišova cirkev, je to cirkev len rímskych katolíkov.

Františkov „satanský plán“ má účel zmeny katolíckeho náboženstva a František mu „slúži ako mólo, aby mohol preniesť aj katolícku cirkev k nejasnému univerzálnemu náboženstvu a celosvetovému Panteónu bez štátnej príslušnosti“ (jediné globálne náboženstvo v rámci globálneho New World Order). Keď hovoríme o „všetkých náboženstvách“, František zjavne zahŕňa aj pohanstvo a modlárstvo, povedal informátor arcibiskup Viganò pre agentúru LifeSiteNews.com (6. novembra).  Je to „v súlade s Františkovým výhlasením z Abu Zabí, podľa ktorého „Boh chce všetky náboženstvá“. Viganó poznamenáva, že František osobne praktizoval kult Pachamamy vo Vatikánskych záhradách, v Bazilike sv. Petra a počas záverečnej omše Synody umiestnením modly na oltár.
https://gloria.tv/post/qUzGgShLXuVz3CYue2kKV4Kww?
https://gloria.tv/hashtag/newsFposuprvcn
https://gloria.tv/hashtag/newsKdwfzivdln
https://gloria.tv/hashtag/newsVgbetfecwk

Rímskokatolícka cirkev nie je súčasťou členstva Svetovej rady cirkví (SRC), je len jej pozorovateľom. Členovia SRC súhlasia s tým, že „Kristus je svätou hlavou tela katolíckej cirkvi“ ktorým je na základe Nového zákona jedna Kristova cirkev. Rímskokatolícka cirkev ale do jej viery a učenia vnáša trojičný aspekt ich „kresťanského Boha“ a celibát, plus ďalšie herézy (Trojicu, mariánsky kult, celibát).
Pravoslávna cirkev zbožšťuje Máriu a stavia ju nad Jediného kresťanského Boha (plus Poľsko a Slovensko, a tiež juhoamerické kresťanské krajiny).
Poznámka – pojem trojica, triáda, je úžasný dobre popísaný a existenčne dokázaný fenomén v oblasti sémiotiky a jazykovedy, systému vedy o označovaní, semióze v prostredí slova ako znaku v sémantickom trojuholníku znak-vec-denotát, ale v časti SLOVO (úvod do Jánovho evanjelia) funguje inak; prepisovači tejto časti biblického textu sa pri ňom zapotili a jej exegéza sa pri tomto texte “potí” dodnes…
Nejde ale o fyziku ale psychológiu (jazyk a reč ako nástroj dorozumievania a komunikácie).
Babylon a Bábel (zmätenie jazykov) dnes vrcholí a hustne:

           

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) má „problém“ s katolíckym kňazom a žakovským farárom otcom Mariánom Kuffom pre jeho prirodzené ľudské, občianske a politické práva a aktivity; ale o probléme, schizme a heréze vo vnútri rímskokatolíckej cirkvi a vo Vatikáne, mlčí…
http://www.ikv.sk/kontakty.phtml?id5=7547
Rozkol, schizma, rímskokatolíckej cirkvi, súvisí s nástupom pápeža Františka po odstúpení pápeža Benedikta a začal už za čias Jána Pavla II. na báze filozofie ekumenizmu.  Tu i tam do verejného mediálneho priestoru uniká prebiehajúci konflikt medzi úradujúcim Františkom a emeritným pápežom Bendiktom. Ide o postupný posun pôvodného kresťanského učenia k filozofii (teológia) a ideológii katolicizmu najmä v rámci rímskokatolíckej cirkvi (RKC).
Podobné procesy prebehli vo vývoji islamu ako jednoty náboženstva, ideológie a politiky (politický islam).
Neomarxistický katolicizmus RKC sa nachádza na hrane herézy a za ňou verzus Ježišovsko-kristovský apoštolský tradicionalizmus. Jediný Boh má byť bohom všetkých mono aj polyteistických (pohanských) náboženstiev, aj náboženstiev neuznávajúcich JHWH.  Od pôvodnej kresťanskej viery, teológie a učenia sa katolíci postupne odkláňali od tretieho storočia
a/ uznaním kresťanstva ako štátneho rímskeho náboženstva,
b) prijatím učenia o Trojici (kompromis monoteistov s polyteistami).
Pozoruhodný vo veci je biblický starozákonný prechod od polyteizmu elohim k JHWH (judaizmus) od neho k kresťanstvu a islamu, ako už explicitne a verbálne čisto monoteistickému náboženstvu verzus súčasný vatikánsky a katolicistický ekumenizmus.
Poznámka k JHWH: Sebaidentifikácia a oznámenie svetu ako „Som Ten, ktorý Som(„…“) bolo najmä jeho vymedzením sa voči pohanskému polyteizmu a nad neho; monoteistické kresťanstvo sa zrodilo v lone judaizmu, čo je doložené biblickými dokumentmi Starého a Nového zákona (Písma).
Tretie monoteistické Allahovo náboženstvo definované Allahom ako islam, vzniklo až začiatkom 7. storočia, ako ideologické a opozičné náboženstvo voči kresťanstvu a judaizmu, ako reprezentácia arabskej časti semitského etnika, preto ich označenie ako abrahámovské náboženstvá (judaizmus, kresťanstvo, islam); Izmael a Izák mali jedného otca (Abrahám) a dve matky (Hagar a Sára).
Dnes už totálne náboženský svet rozdelený konfesiami a denomináciami, stojí pred otázkou: Je judaistický boh totožný s kresťanským a islamským bohom?
Zrod kresťanstva z judaizmu (vznikol zo zoroastriánstva) má svoju historicko-nuáboenaskú kontinuitu. Islam nie. Je odnož, výrastok, novotvar parazitujúci na judaizme a kresťanstve (personálie).
O ľudskoprávnu ochranu sa dnes uchádza už aj satanistické náboženstvo a jeho odrody. Posväcujú homosexuálne a lesbické manželstvá…
https://gloria.tv/post/nqGQSArGgZWz2X8JvRMKCzRhn (uznali ich aj anglikáni)
Emeritný pápež Benedikt, predtým Kongregácia pre náuku viery neodstúpil zo zdravotných dôvodov. Vatikán je vnútorne rozdelený.
Pre objem textu sa mi nedá zmieniť, uviesť a prezentovať všetko… prispejte vy  a debatujete. Máte právo na názor. Lebo sloboda a demokracia. Zatiaľ ešte aká- taká, prosto „je, jaká je“ („ani černá ani blondýna“) Gott.
Pre registrovaných na fejzbúku:
Otázka: A dalo by sa oddeliť od Vatikánu? Nemusíme mať pápeža, ale morálne čistú cirkev.
Odpoveď: Je aj “tichá” kresťanská cirkev, odrezaná a nezávislá od všetkých „kresťanských“ cirkví a denominácií, sú to jednotlivé osoby, hlásiace sa k pôvodnému kresťanskému učeniu.
Jednotlivé osoby odmietajúce podriaďujúcu, organizovanú a prikazujúcu inštitucionalizáciu. Osoby, ktoré vzájomne o sebe nevedia, že takými sú a majú podobné kresťanské zmýšľanie. Nie sú zahltené vlastným egom, navonok sa ani nehlásia k kresťanstvu, nebijú sa do hrudí, lebo ak sa kto týmto spôsobom vydáva za kresťana, hreší pýchou a lžou svetu aj sebe samému; pravé osobné kresťanstvo je tiché, nenápadné, nepredvádza sa, a často ani nevedia, že patria do spoločenstva tichej kresťanskej Ježišovej a Jeho pravej pozemskej cirkvi…
Sú to aj osoby odmietajúce ponuky Jehovových svedkov (vykazujú znaky sekty) a im podobných “pravých” kresťanských spoločenstiev, náboženských spoločností, siekt a sektičiek na Slovensku, v Európe a mimo nej, v USA a tak ďalej; sekty sa tvária, že sa oddeľujú od sveta, ale nezaobídu sa bez vymožeností civilizácie a technológií, ktoré si užívajú; odmietajú svetské veci a pokojne sa rozvážajú v drahých Volkswagenoch, Volvách a Mercedesoch…
Sektárske znaky vykazujú viac či menej aj ženské či mužské rády, Maltézski rytieri, Slobodomurári, ale aj vraj tiež dobročinní Rotariáni, a osobitne už mimo metafyzický rámec to je scientológia, New Age, Illumináti, a tak ďalej, Bilderberg, Trilaterárna komisia, deep state USA, a tak ďalej…
Postupne sa prejasňuje aj satanistická sieť Pizzagate…
Aj temné pozadie LGBTI (dúhový aktivizmus) paralelne s ľudskoprávnym liberalizmom…

Praví kresťania a kresťanky vzájomne o sebe nevedia, súc prepojení/é výlučne a len duchovne. Lebo kresťania nie sú z tohto sveta. Kresťanské “spoločenstvo” je bez okázalostí, predvádzania sa na verejnosti, neprovokujúce (hriechy).
Všetky inštitucionalizované a registrované “kresťanské” konfesie a denominácie sa správajú ako politické strany s ich politickými programami alebo ako “neziskovky” (hriech).
Žobrú a žerú sa medzi sebou o štátne (svetské) financie.
Toto neprečítate nikde, len v kresťanskom Písme, a to explicitne alebo v jeho podtextoch (vzťah prototext-metatext).

Viera v Krista rozdeľuje ľudí (ich mentálna výbava im neumožňuje porozumieť):
Nemyslite si, že som prišiel priniesť na zem pokoj; nepriniesol som pokoj, ale meč.“
Viac tu, Matúš: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Evanjelium+Pod%C4%BEa+Mat%C3%BA%C5%A1a+10&version=NPK
K téme falošní proroci (“prídu a budú vás zvádzať”) do pozornosti dávam nový “kresťanský” politický subjekt, s jeho vodcom, evanjelikom ECAV Ondrej Prostredníkom, ktorý pôjde do volieb pod názvom Progresívni veriaci. Progresivizmus v neomarxizme a jeho novej “progresívnej” ľavice je ďalšia lákavá udička pre hlásiacich sa k kresťanstvu. Na tejto vlne (neue welle) “ide” aj pápež Bergolio František. Pokračuje v prehlbovaní schizmy vatikánskeho katolicizmu.A preto – „oddeľte sa od nich“. Zdroj: https://www.bible.sk/cz/ekumenicky/2-korintskym/6/17

              
                                      

Pápežovo Bergoliovo neomarxistické progresívne novo ľavičiarstvo spočíva aj v jeho podpore Agende 2030 OSN, v časti migračné politiky EÚ, ktoré podporil svojím politickým 20-bodovým plánom pre otvorenie a legalizáciu migrácie s jeho: “Európa je ako stará Sára, omladením migrantmi sa poteší…
Spolu s Global Compact 1 a Global Comact 2 sa touto agendou pripravuje Global Combat ľudských práv a slobôd proti ľudským slobodám a právam…
O tom a v mnohom je aj konflikt na osi emeritný pápež Benedikt Ratzinger verzus pápež František… ( a viaceré ďalšie súčasti učenia a politík RKC a Vatikánu).
Katolicizmus je rovnaká ideológia ako islamizmus (politický islam je to isté ako vatikánsky politický katolicizmus).
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

https://www.facebook.com/groups/809630852491086/permalink/2820198351434316/
https://www.facebook.com/juraj.rezo.5/posts/2443276506002098?

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?