Publikované: 28.03.2015

Sexuálna výchova, masturbácia a referendum

Výňatok z Pracovné listy pre sexuálnu výchovu na druhom stupni základných škôl v rámci osnov výchovy k manželstvu a rodičovstvu pre žiakov na II. stupni ZŠ (str. 19):
„Masturbácia (onánia, sebaukájanie) Je neškodným spôsobom, ako uspokojiť sexuálnu túžbu dotýkaním sa vlastných pohlavných orgánov a ostatných miest citlivých na dotyk. Dievčatá si zvyčajne dráždia klitoris, dotýkajú sa vagíny a hladkajú si ju, chlapci si držia penis a rukou pohybujú hore-dolu ako pri pohlavnom styku. Týmto spôsobom môžeš dospieť k orgazmu. Pre mnohých je to prvá sexuálna skúsenosť pred tým, než začnú sexuálne žiť s partnerom/kou. Je prirodzené spoznávať svoje telo, dotykmi zisťovať, čo ti je príjemné, čo naopak nie. Nie každý musí masturbovať, nie každému vyhovuje to čo ostatným. Tvoje telo patrí len tebe, máš právo rozhodnúť sa. Rob vždy len to, z čoho máš dobrý pocit a čo je v súlade s tvojimi hodnotami a presvedčením.“
Poznámka  – ide o flagrantnú podporu liberálneho prístupu k sexu, sexuálnemu správaniu, vlastným sexuálnym aktivitám…
Hypotéza – „telo je moje vlastníctvo, naložím s ním ako uznám za vhodné…“). Od nej sa odvíja aj bezbrehé právo na antikoncepciu a ukončenie nechceného tehotenstva nad právom počatého ľudského plodu a nenarodeného dieťaťa (až k eutanázii)…
K masturbácii – propagácia masturbácie ako neškodnej auto sexuálnej aktivity bez zmienky o nebezpečenstve závislosti a možných negatívnych následkoch (vznik porúch sexuálnej komunikácie a oslabenie schopnosti mať prirodzený sex) a – márne, „voľnočasové“ samoúčelné vybíjanie sexuálnej energie na úkor iných zmysluplných aktivít. Lebo – oni, ony „musia si urobiť svoje veci“…
Dochádza k pozvoľnému a postupnému oslabovaniu schopnosti erekcie a orgazmu zvyšujúcou sa potrebou pomocných stimulov (podnetov) masturbáciou pri erotických obrázkoch, pornografii…
Nebezpečenstvo rastu nutnosti „silnejších“ podnetov až k tým najtemnejším zákutiam predstavivosti a fantázie…
Na konci tejto slobodnej „cesty“  dochádza k predčasnej impotencii a ochladnutiu mužov a frigidite žien…
U detí školského veku sa dajú predvídať (predpoklad) aj následné poruchy učenia – pozornosť odvádzajúca trvalá zameranosť na sex (sexom naplnené súkromie a intimita kedykoľvek, kdekoľvek, po dobu celého dňa…).
Citovaný odsek o masturbácii „zabudol“ zmieniť, že masturbácia je „super“ intímna (súkromná) vec nepatriaca do školy a na verejnosť a jej výkon v triede počas vyučovacej hodiny je neprípustný…
Pracovné listy zároveň úplne vynechávajú vôľové aspekty sebaovládania, osobného autogénneho a autoregulačného tréningu detí pred a pubertálneho veku (ontogenéza ľudskej psychiky)…
Rovnako ignorujú možnosti zmysluplného odvádzania a čerpania sexuálnej energie fyzickou prácou, športom, tvorivými a kreatívnymi činnosťami (technika, umenie, estetika…).
Záver – dieťa sa nesmie stať vlastníctvom štátu a byť celoplošne podrobované štátnym programom vzdelávania v oblasti takto scestne a pseudovedecky koncipovanej sexuálnej výchovy.
Nad právom na vzdelanie je právo rodiča a dieťaťa, dobre informovaný súhlas rodiča i dieťaťa a právo na výhradu vo svedomí…
Aj o tom a práve o tom bolo referendum v časti tretia referendová otázka: „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“
Áno, či nie? Otázka patrí aj odmietačom a ignorantom referenda, ktorí svoju neúčasť označili a vydávali za svoj dobre médiami zmanipulovaný „kvalifikovaný“ názor a presvedčenie…
http://www.rodicovstvo.sk/sexedu/Prac_listy_pre_ziakov_teoria.pdf
http://www.reflex.cz/clanek/komentare/63118/skolni-diar-uci-male-deti-masturbovat-rika-jim-co-je-prsteni-verici-rodice-se-bouri.html
https://www.google.sk/?gws_rd=ssl#q=Lenka+Rov%C5%88anov%C3%A1+V%C3%BDchova+k+man%C5%BEelstvu+a+rodi%C4%8Dovstvu+v+kontexte+%C5%A1kolskej+reformy+

 

 

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?