Publikované: 14.07.2019

Slavěna Vorobelová a menšiny

Pedofili nie sú zločinci a pedofília ako taká nie je odsúdeniahodná. S takýmto názorom, podporeným hneď troma samostatnými článkami a hlavným titulkom na prvej strane prišiel nedávno náš liberálny a demokratický denník Sme. Poviem vám pravdu, musela som sa štipnúť, či sa mi to nesníva.

Zdroj: https://blog.hlavnespravy.sk/12943/co-pride-po-pedofiloch-nekrofili-zoofili-vrahovia/
Autorka píše aj: „Aj keď bolo len otázkou času, kedy nám začnú liberáli podsúvať okrem LGBTI agendy ďalšie zvrátenosti ako sú práve práva nekrofilov, zoofilov či čuduj sa svete pedofilov (aj keď to nie sú asi sexuálne menšiny). Ale, že to príde takto skoro a budú sa snažiť posúvať hranice tolerancie voči týmto, podľa môjho názoru chorým skupinám, to nikto nečakal.“
S Vaším článkom v zásade súhlasím a zdieľal som ho. Toľko pochvala. Týka sa aj snahy národných síl o zjednotenie. Toľko súhlas.
V zátvorke ale uvádzate („aj keď to nie sú asi sexuálne menšiny“). Tým ste stlačili gombík „štart“ pre moju dobre mienenú reakciu:
Zrejme tiež nemáte jasno v definícii pojmu menšina. Ani LGBTI osoby a skupiny nie sú menšina.
Odporúčam, nielen Vám, ale prakticky celej odbornej aj laickej ľudsko-právnej a právnickej verejnosti a médiám,
a/ definovať pojem menšina,
b/ oboznámiť sa s pojmom memetika,
c/ mediálna manipulácia,
d/ Overtonovo okno.
Tému spracúvam takmer v každom svojom článku na tému LGBTI osôb a skupín, alebo takzvanej „dúhovej“ agendy, za ich domnelé základné ľudské práva. Kol-dokola. Podieľate sa na zavádzaní verejnosti.
Odporúčam štúdium pojmu základné ľudské práva a práva.
Píšete aj, že: „Celé to zaklincoval Prostredník z Progresívneho Slovenska. Podľa neho Sme tému spracovalo dobre…“
Ondrej Prostredník, z pohľadu kresťanského učenia a ECAV kresťanský heretik, pre jeho „teológiu rodu“ so zákazom pedagogickej činnosti na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského Bratislava, nie je člen Progresívneho Slovenska, je predseda strany Progresívni veriaci, čo je liberálna pseudo kresťanská neomarxistická politická filiálka Progresívneho Slovenska…
Teológia rodu je len jedna: „Boh stvoril ľudí. Ako mužov a ženy ich stvoril.“ (Starý zákon, Pentateuch, Genesis). Boh dal ľuďom slobodnú vôľu a desatoro aj s Nezosmilníš (!) a s tým, ako s ňou a základnou Zmluvou naložili po vyhnaní z raja, nemá nič spoločné…
S právom  ovládnuť Zem dal Boh ľuďom aj slobodu a právo bádania, skúmania prostredníctvom prírodných a spoločenských vied, pričom veda a viera sa vzájomne nevylučujú, ide o umelý dnes už  prekonaný marxistický antagonizmus, aj v časti vedy antropológia (jej súčasťou je etika) a genetika.
Klasický marxizmus nahradil neomarxizmus ako sociálna filozofia a ideológia Frankfurtskej školy neomarxistov, pretavovaná do politík a teórie ľudských práv (gender a multikulti).
Vedu delíme na exaktnú (pracujúcu s dôkazmi) a špekulatívnu (voluntaristické hypotézy). Takou je aj úmysel definovať osoby a skupiny rámca dúhy ako sexuálnu menšinu. Lebo voluntarizmus znamená „čo sa babe chcelo, aj sa jej snilo“; ide o idealistický filozofický smer aj v prostredí ateistov, prenášaný ako filozofia a ideológia najmä liberalizmu západného typu aj do západného kresťanského prostredia, čím ho vedome a úmyselne oslabuje.
Zmyslom môjho úsilia je zastaviť šírenie bludov, z nich vyplývajúcich lží, hoaxov a poloprávd vo veci „sexuálnych menšín“. Také menšiny neexistujú. Neboli ľudsko-právne definované.
Za menšinu z ľudsko-právneho aspektu a z pohľadu základných ľudských práv a práv nemožno považovať každú skupinu, vykazujúcu osobitné, menšinové potreby a záujmy.
Ani tú, ktorá sa svojich práv domáha dúhovými prajdmi a LGBTI aktivizmom.
Prevzatím, zvnútornením (interiorizácia) a šírením pseudo pojmu “sexuálna menšina” dochádza k spoločenskému prijatiu bludu, že dúha s jej personálnym príslušenstvom, plus pedofília, zrejme aj zoofília, nekrofília, a ostatné ďalšie podobné deviácie, teda odchýlky od hetero normy, poruchy sexuálnej orientácie a preferencií, sú základným ľudským právom! Uznanie LGBTI osôb a skupín dúhy ako menšiny si bude vyžadovať plnenie. Lebo.
Zamysleli ste sa nad tým, prečo neboli ako menšinové práva uznané skupiny telesne, mentálne a inak henikepovaných osôb, a sú označované „len“ ako ľahko zraniteľné, vyžadujúce si osobitnú pozornosť a starostlivosť, pričom osoby a skupiny LGBTI dúhy sú a považujú sa za normálne a zdravé?
Premýšľali ste aj nad objemom textu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv, venovanému najmä rodovej rovnosti a skupinám LGBTI dúhy, a navyše, viete aj o existencii Akčného plánu ochrany a podpory osôb a skupín LGBTI dúhy, a kde je venované toľko textu ochrane a podpore inak a reálne zdravotne hendikepovaných, slabých a zraniteľných osôb a skupín a seniorov?
Prečo je v týchto vládnych dokumentoch venované viac pozornosti LGBTI dúhe než ostatným reálne oprávneným osobám a skupinám? Lebo prečo?
Na Slovensku nie sú osoby a skupiny LGBTI dúhy diskriminované, ich základné ľudské práva s právom na osobné súkromie nie sú porušované. Ombudsmanka, súdy ani ústavný súd, diskrimináciu nezaznamenali ani nepotvrdili. Majú naplnené právo aj na svoje dúhové prajdy.
V rámci plnenia celospoločenskej objednávky na zamedzenie šíreniu bludov, hoaxov a fake news, ako aj proti vedomému-nevedomému a účelovému mäteniu „odbornej“ aj laickej verejnosti takzvanou novou „progresívnou“ ľavicou neomarxistov, reprezentovanou politickými stranami (vyššie) a s nimi kolaborujúcimi Denníkmi N, SME, Pravda, nielen za seba, ďakujem.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?