Publikované: 20.10.2018

Slováci, Slovenky, zapamätajte si!

Vaším mlčaním a ľahostajnou, osobnou, nedeliteľnou a nezodpovednou ignoranciou a pasívnou nečinnosťou, ratifikujete Istanbulský dohovor! Neomarxisti a ich nová „progresívna“ ľavica vás  chcú pod klobúk Nového svetového poriadku!


Toto o Európe (obrázok nižšie) a už o Veľkej francúzskej revolúcii, potvrdzuje každý korektný odborník na históriu Francúzska a Európy konca 18. storočia, i to, čo ostatnej Európe VFR priniesla (násilie, krv a dve svetové vojny) a zdrojový základ jej postupného rozvratu, premien a ďalšieho úpadku, a čo usilovne „odpisovali“ vtedy sa už konštitiuujúce USA. A úpadok Európy pokračuje míľovými krokmi. Až kam? A kto ho zastaví?
Či toto je-nie je pravda, ukáže blízka budúcnosť:

Je tu stála tieňová hrozba ideológie Veľkej francúzskej revolúcie, na ktorej je postavená idea Európskej únie ako unitárneho zväzku odnárodnených už nie svobytných, ani suverénnych a zvrchovaných štátov, s ich kultúrnymi a národnými zvláštnosťami, ako ich už prestávame poznať, paneurópskych štátov…
O úplnej zmene taxonómie základných ľudských práv a práv ani sa nezmieňujúc…
O stave rozloženia a existencie náboženstiev ani sa nezmieňujúc…
Poznámka k nesprávnemu použitiu latinského Novus Ordo seclorum na obrázku: nejde o New world Order:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Annuit_coeptis

Výsledok a diagnóza je tu:

Zdieľané (screenshot vyhotovil Juraj Smatana, dejepisár):

Veľká osvietenecká a buržoázna francúzska revolúcia v rokoch 1789-1799 priniesla nástup rozmach „slobodnej“ buržoázie a politického republikánstva, raného budúceho liberálneho kapitalizmu, oddelenie cirkví od štátu, a s ním voľno myšlienkárstva, a najmä, ako to už medzi nami „blížnymi“ tohto sveta „chodí“ na krv štedrý predvoj dvoch imperialistických a nacionalistických svetových vojen, a s ním rozvrat ekonomík, hospodárstva, pracovnej a kúpnej sily, a úbytok obyvateľstva, najmä mužskej, do vojny, darebákmi hnanej, časti prakticky celého európskeho kontinentu, však nielen toho…
V duchu ideí VFR a nacionalizmu, lebo ten vtedy ešte nemal vôbec nič spoločné s nacizmom ako nemedckým národným socializmom „posväteným“ teóriou  nad židovskou nadradenej árijskej rasy, došlo k rozpadu Rakúsko-Uhorska, vzniku národných štátov, nespokojnosti nemeckej buržoázie s obmedzeným priestorom (preto Lebensraum) a dôsledkami druhej porážky rozpínavého Nemecka spojencami, k povojnovému zrodu otcov zakladateľov Európskej únie po II. svetovej vojne, a v tejto myšlienke mali a nesú false flag líderstva znova, do tretice Nemci. Ako vždy (treba uznať) najsilnejšia európska ekonomika.
A tí, s ich spojencami (Francúzsko…) lživým heslom „Bratstvo rovnosť sloboda“ Chartou základných ľudských práv a slobôd, dnes Chartou práv EÚ, mávajú nad našimi hlavami aj dnes, a klamú ňou seba aj nás od rána do večera, ešte aj v noci; lebo hlásajú lži a čo je ešte horšie, konajú úplne inak, a to proti základným ľudským právam a pravým pôvodnú Európu konštituujúcim ľudským hodnotám, ktorých ťažisko nie je len v Schengene (ten je len hmotnou stránkou komplexu základných ľudských práv) ale to si „vypýtali“ kapitalisti. Schengen ako kľúčová európska svetská hodnota znamená voľný cezhraničný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu v rámci schengenského priestoru. Reprezentuje, otvára a chráni osobnú, hmotnú a priestorovú stránku ľudských slobôd a práv…
Slobodu, rovnosť a bratstvo rozkmásali na kusy a rozchytali si pravica s ľavicou.
Po červenej, hnedej, čiernej, totalite sa hlási nová, pod false flag liberalizmu a liberálnej demokracie.
Nastupuje doba post demokracie a za ňou stojí v rade a čaká tretia post liberálna totalita.

A s ňou si „liberáli“ kolonizujúci už aj kresťanstvo „novými sviežimi vetrami“ ich „liberálneho progresívneho kresťanstva“ privlastňujú kresťanstvo ako už takmer bývalú pôvodnú, európotvornú hodnotu. Kresťanské „Miluj blížneho svojho ako seba samého…“ si pretvárajú na svoj obraz ako ich a pre nich výlučnú individuálnu a individualizovanú seba lásku až seba adorujúci (seba uctievajúci) narcizmus. A zasa je tu aj ich „osudové“ nietzscheovské: „Boh je mŕtvy, Boh neexistuje“ preto si môžeme, čo chceme, lebo aj: „Keďže Boh nie je, tak ani nekoná, lebo nie je (jeden z „dôkazov“ božej neexistencie) tak Bohom som si ja…“ (jástvo, ego, bohorovnosť, bez akejkoľvek pokory a sebareflexie).
Po márnych pokusoch o znárodnenie kapitálu ľavici ostal kapitalistickou pravicou vítaný multikulturalizmus, a čo je kapitalizmu tiež vhod, lebo množstvo ľudského potenciálu a zdrojov lacnej pracovnej sily, a rodová ideológia obe patriace do „ľudsko-právnej“ agendy novej, „progresívnej“ neomarxistickej ľavice: Žena nemá stáť pri sporáku, ani rodiť ani starať sa o deti a domácnosť, ale najmä aktívne a rovnocenne s mužmi makať a z tohto ultra ľavicového feminizmu je ešte aj ženská „cnosť“ ako nástroj na zvyšovanie a prehlbovanie konfliktu medzi mužmi a ženami; uvažujem, že ich už budem obchádzať, pre istotu, aby nebol problém, so sklonenou hlavou…
Aj v duchu „len blbec nemení názory“ sa ten môj ustálil v časti štatút EÚ tak, že toto spoločenstvo európskych štátov by malo viesť vnútorný dialóg prednostne (ako pôvodný projekt EÚ) vo veciach ekonomickej a obchodnej a (prípadná spoločná úvaha) vzájomnej obrannej spolupráce mimo NATO, ktoré je len na to, aby chránilo USA pred ruským „agresorom“ a ten ním je, lebo má svoje vlastné geopolitické záujmy, a márne vyzýva na partnerskú spoluprácu Západ,  je len na to, aby čelilo Rusku inak na nič a smerom von, najmä v ekonomickom myslení, a to: Myslieť globálne (multipolárne) a konať lokálne. Multipolarita vylučuje pan európsku gloalizáciu a unifikáciu národných diverzít. Zväčša sa zle osvedčuje aj v snahách o multikulturalizáciu a procesoch sociálnej inklúzie a integrácie subjektov ľudských práv z Európe cudzích a s ňou nekompatibilných civilizačných, kultúrnych a náboženských okruhov. Ich príjem najmä vo vlnách, od roku 2015 na pozvanie A. Merkelovej, pôvodným franko-flámskym, germánskym, kontinentálnym a ostrovným (UK) a aj škandinávskym ľudským prostredím, zjavne nie je hladký, čo je v rozpore a v konflikte s pôvodnou predstavou a úmyslami pozývateľov a lákačov (najmä liberálneho multikulturalistického nadnárodného kapitálu, ktorý riadi a chce jej legalizáciou pokračovanie v migrácii už aj z afrických krajín). Tobôž legálny problém s príjmom cudzincov má úplne prirodzene „xenofóbna“ slovanská časť európskej populácie, ktorá sa ani po „nežnej“ nedokázala vysporiadať so svojím rómskym etnikom, lebo nástup trhovej ekonomiky a na dvere nástojčivo klopúca PR4.0 prinášajú ďalšie zhoršenie výsledkov ich sociálnej inklúzie a integrácie.
Kresťanstvo, ktoré v časti viera a učenie prezentuje Písmo, je najslobodnejším a najdemokratickejším svetovým náboženstvom, a hoc je teokratické, ponúka v rámci svojich obsahov kresťansky, nie svetsky chápané slobody a práva, a to vo veciach hmotných aj nehmotných ľudských práv a slobôd.
Pravé kresťanstvo nie je totalitné náboženstvo ani diktatúra. Neusiluje o svetskú moc ako islam. Kresťanstvo je v možnosti jeho prijatia ako slobodná voľba spôsobu myslenia, cítenia, prežívania a spôsobu života. Aj preto nie je z tohto sveta. Jeho bázou je viera a s ňou skutky.
Dnes rozpadávajúce sa a vnútorne rozdelené KDH a dôveru ľudí strácajúci pravicovo-ľavicový mačkopes, infiltrovaný „kresťanským liberalizmom“ („liberálne kresťanstvo“) už v euro ani parlamentných voľbách 2020 zrejme neuspeje. So Štefancom sa Hlinovo KDH posúva na okraj útesu liberalizmu, a bez pro life líderky Záborskej, ktorú by KDH malo postaviť ako prezidentskú kandidátku, alebo ju delegovať znova za eurposlankyňu, z neho spadne. Čo má prežiť prežije, a čo umrieť, umrie. A tieto pseudo hodnoty cez „neo liberálnych progresívcov“ by jeho liberalizáciou malo prijať ešte aj kresťanstvo a poprepisovať Písmo: Ondrej Prostredník, a jeho pseudo kresťanská strana Progresívni veriaci, ako filiálka Progresívneho Slovenska (a jeho Teológia rodu?
Kresťanská aj svetská sloboda je relatívny pojem. Rovnosť je len pred zákonom. A bratstvo? To je čo (význam a konotácie)? To je to isté, čo sesterstvo? Alebo pokrvné príbuzenstvo? Prípadne  incest, ako prejav bratskej a sesterskej lásky?
Nič z toho tak, ako to bolo prezentované heslom Veľkej francúzskej revolúcie  pre kresťanstvo neexistuje. V kresťanstve má oslovenie Bratia a sestry úplne iný význam a zmysel…
Áno, to je jedna z „legálnych“ ciest, ako vás dostať pod širák systému matrixu. Ak to neurobíte pred parlamentnými voľbami 2020, ten dokument ratifikuje vláda, ktorú si zvolíte, a bude to vláda, zložená s liberálov, neo liberálov a tých, čo od nich očakávate zmenu moci a vládnutia a zázraky, tých „progresívcov“: Progresívne Slovensko, rozštiepené KDH, kolonizované novou aj „kresťanskou“ (heretickou a odpadlíckou) ľavicou plus „filiálka“ PS strana Progresívni veriaci…
https://www.hlavnespravy.sk/ideologicka-kolonizacia-viery-upozornuje-liberalnu-iniciativu-progresivni-veriaci-sekretar-kbs-ziolkovsky/1553334
Z článku, prevzatého Zem a vek:
“Zločinecké rozbíjanie rodiny ide takisto na konto politickej elity. Stimulovanie detskej sexuality, dokonca posadnutosť sexom a perverziou urobia z kultúrnych národov degenerovanú zhnitú zmes, ktorá sa prejaví nihilizmom. Kde sú vážení duchovia minulosti? Kam zmizli všetci umelci, myslitelia a filozofi? Prečo neznie touto krajinou lyrika? Pretože sme skĺzli do čiernočiernej noci a rútime sa stále hlbšie?“ žaluje Lange.”
https://zemavek.sk/babylon-sa-ruca-rim-hori-alebo-ako-dekadentna-kultura-nici-zapadnu-civilizaciu/?fbclid=IwAR1OC5bIWYA0PEakLnGGc_QerBi1gH__T8kbclIrwI4835qTnK5Ax82qJ1E
Chcete aby na Slovensku nad vami prevzala štátnu moc kadejaká darebácka neomarxistická proti slovenská luza, podobná tej, ktorá „pod vlajkou Andreja Hlinku“ (A.H. nemal s „Hlinkovcami“ nič spoločné!) ktorá v živote nič nedokázala, ale si uplatnila svoje aktívne právo vládnuť, tak, ako to v „slobodných a demokratických voľbách chodí, a tak to „šlo“ aj v Nemecku, keď prevzal moc Hitler, lebo bol „demokrat“ a tí, čo sa budú uchádzať o vašu voličskú priazeň v parlamentných voľbách 2020 sú „vylepšení, inovovaní, dokonca „liberálni demokrati“?
Aby tu medzi nami nedošlo k nedorozumeniu a komunikačnej poruche: Vôbec tu neforsírujem katolícku a ostatnú kresťanskú cirkev ale čistú a prirodzenú normalitu! A s ňou prirodzenú a čistú etiku a mravnosť! Nie Katechizmus RKC! Ten ju ale an sich „len“ podporuje! K tomu a za seba – mám vážne výhrady k rozkolu RKC, o ktorom píšem inde tiež, najmä jeho pseudo kresťanskému katolíckemu neomarxizmu pápeža Františka. Ústup pápeža Benedikta v roku 21016 do úzadia, vôbec nezakladal jeho údajný zdravotný stav, ale vedomie, že vo Vatikáne sa dejú veci nie v súlade s kostolným poriadkom (!), ale, nechajme to…
Slovensko urobilo dobre a správne, keď v roku 2015 aj preventívne otvorilo Ústavu SR v dôsledku tlaku „normálnej“ a kresťanskej pro life verejnosti vo veci definície manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy, ako základ tradičnej rodiny, zakladateľky štátu…
Novelou ústavy bola ústava postavená nad zákon o rodine, čím sa s ním stala súladnou a súčasne novela zabránila dezinterpretáciám a rozličným výkladom pojmov manželstvo a rodina.
Slovensko (poverená ministerka Radičovej vlády Žitňanská) podpísalo ID v roku 2011. Ratifikovaný (potvrdenie podpisu) vládou a parlamentom mal byť do roku 2013.
Málokto aj s „odborníkov“ vie, že podpisom a snahou o ratifikáciu ID dochádza k útoku na preambulu a jadro Ústavy SR, a článok 1 odsek 1 v časti ideológia!
Pozitívum Ficovej vlády je, že k ratifikácii ID sa nemá; medzitým Žitňanská, ktorá spolu s MPSVaR a jeho Odborom rodových rovností, ktorý reprezentuje Oľga Pietruchová, aj s genderistickými (dúhovými) a feministickými mimovládkami vyvíjali na vládu tlaky za ratifikáciu, odstúpila, ale MPSVaR a mimovládky plus „progresívni“ neomarxistickí noví ľavičiari ostali a pokračujú…
Sú súčasťou slovenského „deep state“ (hlboký štát). Nemrazí vás? Lebo že na Slovensku také neexistuje?
Tejto hlavnej ideologičke rodovej ideológie nejde len, ženy, o vaše platy (!):Spamätajte sa už konečne a dožadujte sa aj vy, my, odmietnutia ratifikácie a späťvzatia podpisu Slovenska pod Istanbulským dohovorom!
Podobná petícia ako aktuálna česká, tiež oneskorená, už dávno, ale ako slovenská, mala ležať na stole úradu vlády a predsedu Národnej rady Slovenska!
Potrebujeme ID? To si s násilím nevieme poradiť sami? A ak sa má jednať o policajnú robotu tak s nečinnou políciou a prokurátormi? To vám tak veľmi chýbajú nadnárodná kuratela, monitoring a sankcie GREVIO? A kam ešte aj Slovensko (vy, my) finančne neprispieva?
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/members2
Alebo vám na Slovensku chýba juvenilný Barnevern? Hmm..?
Čo vás je v tejto veci po Dankovom diplome! Je, nie je, predsedom parlamentu? A ak ho odvoláte, kto ho nahradí? Polepšíte si? A nechcete radšej iniciovať ako vašu reakciu na jeho návrh uznesenia o antisemitizme toto (?):
https://zemavek.sk/vyzenie-dankovo-uznesenie-k-antisemitizmu-knazov-z-kostolov-a-zakaze-bibliu/?fbclid=IwAR2hAruvKIC5yP6Rjregt3ix4r82MhaWbiGOG3fVqkK7UVcwcXQnUdJsuHY
https://zemavek.sk/andrej-danko-pri-mure-narekov-antisemitizmus-navrh-uznesenia/?fbclid=IwAR2VekUZXICdhw6Kqw0rQdym_M_25Jn4TePERQVMP3sbXczUq-y2UTRQrQ0
Slovensko má plniť osobný prísľub jednej osoby Danka jeho priateľovi, jednej osobe izraelskému židovi Edelsteinovi? Vieme, ako sa majú židia k kresťanom?
K bodu 9 Dankovho návrhu uznesenia Národnej rady Slovenska: A toto už nebude smieť byť pravda? A židov už nebude možné nazývať židmi?https://www.bible.sk/cz/ekumenicky/jan/1/11
A čo pohon na Slovanov kedysi a dnes? Také uznesenie NRSR nebude (?):
https://www.hlavnespravy.sk/definicia-antislavizmu-slovensko-je-prirodzenou-sucastou-sveta-slovanov/1555494?fbclid=IwAR14n0HvZ5g0gHTvKWQO1O1zFDOcutAU8yz34exm1SZm0CSimqLdxtVd8ak
Že výkričník? Že rozkaz? Nie, to je zúfalé zvolanie, ako moja reakcia na vašu ignoranciu a ľahostajnosť. Vždy sledujem, ako reagujete. Už desiaty rok, čo som medzi vami na webe a na fejzbúku. A popísal som toho aj o ID „na mraky“. Čo, že nuda? Otravné, žiadne bulvárne správy? Nič nové? Hmm…
Toto si aspoň dobre preštudujte, aby ste vedeli, o čo ide  čo vás, nás, vašou zásluhou čaká, keď sa ihneď neprebudíte a nezačnete konať, alebo ak sa neprestanete spoliehať na druhých, že to urobia za vás…
A kto to má byť, než VY? Ste aktívni občania, s ľudskými, občianskymi a politickými právami, alebo len obyvatelia, občas sa vydávajúci za občanov, voličov?
Istanbulský dohovor je za dobrý úmysel sa skrývajúca podlá zákernosť a na vašu dôverčivosť útočiaceho prostredia rodovej ideológie.
Slovenská vláda sa k vám vo veciach rodovej ideológie a multikulturalizmu (Marrákéšska „nezáväzná“ politická deklarácia, ktorá má byť v decembri plne prijatá a jej „nezáväznosť“ sa zmení na povinnosť plnenia politických záväzkov, z nej plynúcich).
V časti rodová ideológia tu je Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv, a Akčný plán ochrany a podpory LGBTI osôb, a oba dokumenty „žijú“ aj s ich ďalej spracúvaným príslušenstvom a legislatívou, postupne uvádzanou do života, ktoré flagrantne porušujú Ústavu SR!
http://tradicniceskarodina.cz/
http://tradicniceskarodina.cz/dokumenty/#peticni_mista
Česi dali párom rovnakého pohlavia registrované partnerstvá už v roku 2006.
Teraz majú od nich na stole žiadosť o manželstvá, a to je salámová metóda, lebo: „Registrujú sa psy a autá, nie ľudia“ (dúhová Iniciativa Jsme fér). Česi vo veci robia chybu za chybou, a pro life časť spoločnosti sa snaží zabrániť ďalším konzekvenciám, lebo česká spoločnosť je vo zveráku…
A vo veci ID odkazujú na dobrý príklad Slovenska, ibaže Slovensko, jeho vláda a najmä vy, obyvatelia, či občania, nekonáte a vládu netlačíte do výkonu…
Alebo je pre vás príjemnejšie a pohodlnejšie, čítanie od stola o vládnych škandáloch a vraždách..? A tie nie sú dôsledkom práve aj vašej nečinnosti?
Nie som hnutie „Za slušné Slovensko“. Som za právny štát. Potom aj Slovensko bude slušné. To hnutie melie naprázdno.
Mnoho ráz som vás varoval.
Dobre si, každý, každá, za seba, zvážte, ako po jeho prečítaní, naložíte s týmto článkom a jeho odkazmi…
Prosím a žiadam, aby ste si uvedomili svoju ľudskú a občiansku zodpovednosť za všetko, čo konáte aj nekonáte. Aj pred vašimi, našimi deťmi a vnúčatami…
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?