Publikované: 18.06.2013

Slovenská komora daňových poradcov a jej snahy eliminovať účtovníkov

Pred nejakým časom som zachytil informáciu o tom, že finančné riaditeľstvo bude vydávať záväzné stanoviska k uplatneniu osobitných predpisov. Samozrejme nie zadarmo, ale za pár drobných. Minimálne za 4 000 eur a najviac za 30 000 eur. Stanovisko je zároveň možné vyžiadať iba pred vykonaním obchodného prípadu. Nech som rozmýšľal ako som chcel, aj tak som nevedel prísť nato, načo je toto dobré. Však predsa pri jednoduchších obchodných transakciách dokáže pomôcť aj skúsenejší účtovník a na tie zložitejšie si môže podnikateľský subjekt zaplatiť služby daňového poradcu. Keď som si dnes prečítal jeden príspevok na stránkach www.porada.sk, zistil som, že toto divadielko je opäť len predpríprava na niečo vážnejšie. Tento príspevok totiž upozornil na zmenu zákona č. 78/1992 Z. z. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov. Priznávam sa, že samotnú novelu zákona (zatiaľ len navrhovanú) som prebehol len zbežne a nevenoval som jej zvýšenú pozornosť. To čo zarazilo asi každého sú pripomienky k predkladanej novele zákona Slovenskou komorou daňových poradcov (SKDP).

Ale poďme najskôr pochodiť okolo horúcej kaše, nech sme viac v obraze. Podľa zákona o účtovníctve môže účtovná jednotka poveriť vedením účtovníctva inú právnickú alebo fyzickú osobu  (§5 zákona o účtovníctve). Vedenie účtovníctva je možné vykonávať na základe živnostenského oprávnenia. Poskytovať daňové poradenstvo už však môže len daňový poradca, ktorý musí byť zapísaný v SKDP (na zápis do komory je potrebné spĺňať kritéria, urobiť skúšky a uhrádzať členský a vstupný poplatok). Nikde nie je presne špecifikované, čo sa pokladá za poskytovanie daňového poradenstva a je pravdou, že veľa úkonov riešia aj účtovníci. Títo totiž napríklad po zostavení účtovnej závierky, vypracujú aj daňové priznanie, zistia základ dane a daň samotnú. Celé To klientovi vyfakturujú ako vedenie účtovníctva. Klientovi vypísané tlačivá odovzdajú a ten si sám zaplatí vypočítanú daň.

Toto chce však SKDP zmeniť. Navrhuje presné špecifikovanie daňového poradenstva, ktorým je najmä:

a)        poradenstvo pri vypracovávaní a vypracovanie priznaní, hlásení a prehľadov k daniam,

b)        poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní,

c)         poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácií právnych predpisov v oblastí daní,

d)        vedenie povinných evidencií vo veciach daní pre klienta,

e)        podávanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam v mene klienta,

f)         poradenstvo pri vypracovaní a vypracovanie žiadosti o záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu,

g)        zastupovanie klienta v konaní pred orgánmi verejnej moci.

Samozrejme nechýbajú ani sankcie. V prípade, že daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická alebo právnická, ktorá nemá osvedčenie na výkon tejto činnosti, daňový úrad jej uloží pokutu

a)        od 100 do 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,

b)        od 1000 eur do 50 000 eur, ak ide o právnickú osobu.

O čo teda vlastne ide? Ak ste podnikateľ, či už právnická alebo fyzickú osoba, a vedením účtovníctva ste poverili inú právnickú alebo fyzickú osobu a táto osoba nie je zároveň daňovým poradcom bude zisťovanie vašej daňovej povinnosti prebiehať asi nasledovne. Odovzdáte všetky účtovné doklady vášmu účtovníkovi, ten ich zaúčtuje, následne Vám ich vráti zaúčtované späť a vy ich posuniete daňovému poradcovi, ktorý Vám vypočíta daň a vypracuje daňové priznanie. Takto to prebiehalo aj doteraz, avšak pri väčších firmách s vyšším obratom, ktoré sa spoliehali na služby daňových poradcov práve pre ich užšiu špecializáciu a povinne vzdelávanie a títo ich aj zastupovali v konaniach pred orgánmi verejnej moci. Avšak pri malých podnikateľoch ide o čistú šikanu a predraženie úkonov v súvislosti so zistením výšky dane. Asi nemusím nikomu hovoriť, že služby daňového poradcu sú často niekoľkonásobne vyššie ako služby účtovníka. Nehovoriac o tom, že napríklad pod pojmom “vedenie povinných evidencií vo veciach daní pre klienta” je možné zahrnúť prakticky všetko a účtovníkov, tak budú môcť pokutovať kedykoľvek. Teraz ostáva už len dúfať, že MF SR nevyhovie požiadavke SKDP. Ak vyhovie, že poslanci NRSR tento zákon neschvália.  Ak schvália,  že prezident zákon nepodpíše. V každom prípade, už teraz je jasné aký dosah chce mať SKDP.

  • SlabéVýborné (+36 skóre, 44 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

1

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
  1. My najskôr skomplikujeme odvodové a daňové zákony, aby im normálny človek nerozumel a musel si zaplatiť účtovníka. A keďže daňové poradenstvo je väčší biznis ako sedliacká matematika, tak zavedieme ďaľšieho darmožráča.  A to, že chudák živnostník musí ďalej ešte živiť najmä štát, ale najmä svoju rodinu, to už kancelárske myši nezaujíma. Rob tak, aby si uživil kde-koho, a keď zaplatíš, tak si privyrob aj pre seba. Skutočne niečo pre ľudí, ktorí tvoria hodnoty a živia tých, ktorí príjmajú hlúposti.

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?