Publikované: 28.03.2019

Slovensko a Istanbulský dohovor

Slovenská národná strana navrhuje ukončiť proces ratifikácie Istanbulského dohovoru jeho úplným odmietnutím a odstúpením od jeho podpisu v roku 2011.
https://www.ta3.com/clanok/1151339/sns-ziada-vladu-aby-stopla-ratifikaciu-istanbulskeho-dohovoru.html


Istanbulský dohovor v roku 2011 za Slovensko podpísala Radičovej vládou delegovaná liberálka, vtedy ministerka spravodlivosti, dnes odpadlíčka od Mosta-Híd, nezávislá poslankyňa, Lucia Žitňanská.
Za tento krok sú všetky národne a pro rodinne orientované tradicionalistické politické subjekty a sily, v sobotu hlasujúce za prezidentského kandidáta Maroša kandidátku Zuzanu Čaputovú.
Už podpisom ID došlo k porušeniu zmyslu preambuly ústavy a článku č. 1 Ústavy, odsek 1: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ v časti ideológia.
Šlo a dnes ide o pokračujúci, priamy a otvorený diverzný útok rodovej ideológie a jej vpašovanie do prostredia jadra ústavy, ako trójskeho koňa, ktorým sa mení charakter a smerovanie štátu, republiky Slovensko.
Proti tomuto kroku sú takzvaní liberáli, dnes najmä mimoparlamentné politické subjekty Beblavého SPOLU, ale aj ideologicky neurčitá, bývalá liberálna SaS, a v súčasnosti osobitne Progresívne Slovensko a Progresívni veriaci (rodné lono prezidentskej kandidátky Zuzany Čaputovej).

Potrebu ratifikácie ID opierajú o takzvané akési „európske“ liberálne hodnoty, ktoré sú v protiklade s deklarovaným národno-štátnym záujmom Slovenska a možno ich označiť za lstivé a „vlastizradné“ .
Práve dva dni pred druhým kolom slovenských prezidentských volieb mám tento rokovací deň Národnej rady Slovenska za obzvlášť významný; Slovensko stojí na rázcestí spôsobu jeho existencie smerom dnu i von, vo vzťahu k euro a transatlantickému „západnému“ zahraničiu.
V súbehu s behom vecí, faktov a poznatkov o rodovej ideologizácii spoločnosti, chcem dnes veriť, že:
Slovensko neopustí ideovú a obsahovú platformu, ktorou je normalita vo vzťahu k definícii pojmov pohlavie a rod a nevydá sa cestou rozbíjania jadra tohto atómu, ako v jadrovej fyzike. Pokračovaním oddeľovania rodu od pohlavia, a jeho drobenia a delenia až do ultra liberálnych extrémnych a extrémistických absurdít takzvanej „novej, progresívnej ľavice neomarxistov“ hrozí rozpad jedinečného ľudského genómu a jednoty jeho pohlavia a rodu, čo zakladá ďalšie procesy zániku západnej civilizácie a kultúry. Ľudské antropinum v časti pohlavie a rod je nedeliteľné.
Jadrom dnes prerokúvaného návrhu parlamentného uznesenia má byť jediná veta:
„Slovensko sa necíti byť viazané Istanbulským dohovorom, jeho podpis z roku 2011 uznesením Národnej rady Slovenska berie späť. Slovensko sa nestane zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. “ Adresát vety: Rada Európy, v súlade s Viedenským dohovorom o medzinárodnom zmluvnom práve.
https://www.ta3.com/clanok/1151480/rokovanie-nr-sr-aj-o-istanbulskom-dohovore.html
Slovensko má zo svojej ústavy a zákona svoje vlastné a plne dostačujúce legislatívne nástroje na prevenciu, zamedzenie a stíhanie s represiou násilia akéhokoľvek druhu.
Vo veci boja a prevencie proti násiliu nepotrebuje mať nadnárodného tútora, ktorým je tak, ako samotný Istanbulský dohovor  nadnárodný, monitorovací, kontrolný a sankčný inštitut GREVIO s rovnako nevyjasnenými a vágnymi právomocami a kompetenciami, aké zakladá Istanbulský dohovor.
Vôbec ma nezaujíma, ktoré štáty podpísali-nepodpísali, a ID ratifikovali-neratifikovali. Myslím, premýšľam a veci vyhodnocujem vlastnou hlavou. Ľudsky, občiansky aj politicky. Kriticky, tak, ako sa to odo mňa žiada. Tolerujem tolerovateľné, netolerujem neprijateľné. Ctím si ústavu a ľudské práva. A definíciu ľudskej normality. Či? Alebo? Hmm…
Ááááaaach, tí „liberáli“…
Na zaistenie bezpečnosti osôb oboch pohlaví a rodov, ich veku a postavenia, sú určené OČTK, ktoré sú zo zákona povinné konať na podnet aj bez podnetu, a budú si svoje úlohy a povinnosti plniť vždy tak, ako im ukladá zákon, služobný zákon a služobná prísaha. A v tom má Slovensko značné rezervy. To ale s Istanbulským dohovorom nemá nič spoločné! Ak si OČTK nebudú plniť svoje povinnosti, tak rozdajte týraným osobám ID, nech ním pred násilníkmi mávajú nad hlavou! A zistíte, že ratifikovaný ID je na “…” (na čo len chcete, len nie na jeho účel).
Obhajcom ID odkazujem: Odstraňovaním stereotypných mužských a ženských rodových rolí, otvára sa cesta zavádzaniu iným rodovým rolám v rodovom rozlíšení ten-tá-to (stredného rodu dieťaťa, ide o rody clustra dúhy). Slovensko si musí udržať svoju zvrchovanosť a suverenitu s právom veta. Lebo tieto atribúty zakladá Lisabonská zmluva s príslušenstvom. Ak nie, bude problém.
Mám svoje hodnotové priority. Slobodne, demokraticky ich uplatním. A budem za slovaxit. Lebo aj: „Oddeľte sa od nich!“ Druhý List Korinťanom 6:14-10:18
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Dnes v parlamente:
https://www.hlavnespravy.sk/mimoriadna-sprava-koalicia-istanbulsky-dohovor-definitivne-odmieta-sefcovic-toto-rozhodnutie-vitam/1710144?fbclid=IwAR2uIb_AlLKA9r6b6RmyWDpfIuSd9hvgWUc_chvWRjY8kNX8lOvhFn5S4HQ
Osobná poznámka s pripomienkou: Moje názory sa nemusia zhodovať s inými názormi a vstupnou mediálnou informačnou prípravou k dnešnému rokovaciemu dňu Národnej rady Slovenska; tobôž s výsledkom rokovania.

Poznámka k fyzike a biofyzike, biochémii a elektrochémii
Porovnajte póly plus a plus, mínus a mínus, v magnetizme detto; akčný prúd života elektronického okruhu a magnetická príťažlivosť sú možné len v prípade dvoch opačných pólov. Sú potenciálom a hnacou silou všetkej elektroniky, technológií, funkčnosti hardvéru a softvéru; biologického života a reprodukcie všetkých živých organizmov v biosfére, včítane ľudských bytostí a ich reprodukcie. Všetky javy a prejavy mimo tento zákon, sú mimo normu a normalitu; sú odchýlky od hetero normy, deviácie a je jedno, či sú-nie sú chorobou alebo „len“ prejavom “inakostí”. Inakosť je špeciálny výraz pre označenie odchýlky od normy, s ľudsko-právnym pozadím.
Pojem inakosť potvrdzuje existenciu pojmu normalita, vo význame pojmu hetero štandard.
To ale nevylučuje právo “postihnutých a inkosťou dotknutých” osôb na úpravu ich práv, ale neoprávňuje ich na získanie “nadpráv” nad hetero štandardom.
Napokon inštitút manželstva nie je základné ľudské právo tak, ako ním nie je právo na registrované partnerstvo a adopcie detí kýmkoľvek…
Sama definícia inakosti je potvrdením existencie normy, hetero štandardu, ktorý definuje rodinu ako manželský zväzok muža a ženy, s jej dôsledkami na demografiu (pôrodnosť) dobre spravovanej a pre jej život udržateľnej spoločnosti pre jej živú a života schopnú budúcnosť (Ústava SR a zákon o rodine).
Ak akokoľvek národná rada vo veci ID rozhodne, bude aj mimo mňa, naďalej platiť:
Všetky typy „rodín“ sú rodine založenej manželstvom muža a ženy podružné…
Je možné upraviť ich zákonom, ale nie zmenou Ústavy!
Vyvedenie z jedného omylu
Dikcia ID nie je vágna, je mimoriadne presná, obsahuje dovetok:
“Schváliť, podpísať a prijať bez zmien v texte dohovoru!
Diskusia a akékoľvek zmeny v texte sú neprípustné. Mnohí, mnohé neviete, že existujú aj takzvané Jogjakartské princípy (podobný, len “zatiaľ” neprijatý nadnárodný dokument).

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?