Publikované: 02.04.2019

Slovensko a kresťanstvo po prezidentských voľbách

Boh dal ľuďom rozum a slobodnú vôľu. Ak by oba dary prijali a používali, uznali by existenciu Boha a správali sa podľa božích prikázaní. A na Zemi by bol božský pokoj a mier. Ibaže Boh, aby si sťažil svoju autoritu a dôveru ľudstva v seba, medzi seba a ľudí postavil „zvádzača“ slobody a slobodnej vôle, Satana.

Dobré alibi pre „Božie cesty sú nevyspytateľné“ a návod pre renesanciu Nietzscheho nihilistickej filozofie (dospel k nej na ceste k Bohu a od neho). Aj toľko k “Božiemu Plánu”.
Inteligentný  a racionálny „konzervativizmus“ potrebuje dnešný svet ako soľ. Ak by zvíťazili liberálna sekularistická ideológia a permisívny morálny relativizmus, spoločnosť by to na jej fukuyamovskom konci viedlo k jej totálnemu kolapsu. Liberálny relativizmus zabúda relativizovať sám seba. Dožaduje sa tolerancie a sám je netolerantný. Takzvanému hodnotovému tradicionalizmu liberalizmus vlastne predhadzuje svoj vlastný fundamentalizmus, ktorý je sám len jedným výrezom z mnohých pohľadov.
Inteligentný a racionálny tradicionalizmus predpokladá zmysel pre cit, lásku k blížnemu, mieru vecí a empatiu s hranicami: Boh miluje ľudí, nenávidí hriech (pápež František). Ten ale nemožno odtrhnúť od hriešnikov…
Ak kto dnes akokoľvek nesúhlasí s liberalizačným trendom, jeho dvomi hlavnými ideológiami gender a multikulturalizmu, jeho liberálnymi vládnymi a mimovládnymi politikami, je okamžite napádaný, ostrakizovaný, nálepkovaný, patrí do stredoveku, je na vymretie alebo kriminalizovaný; lebo kriminalizované nie sú len explicitné nenávistné prejavy expresis verbis (jasne, zrozumiteľne a výslovne).
K antisemitizmu na prvom mieste, rasizmu, xenofóbii, islamofóbii a homofóbii pribudla afrofóbia. Kresťanofóbia sa v skutkových podstatách osobitnej časti trestného zákona (extrémizmus) nenachádza.
Hlas ľudu vo svetskej demokracii nie je hlas boží. Takzvaná „demokratická väčšina“ nie je nositeľom pravdy. Len vôle, voľby a sily ľudu, legitimizovanej výsledkom volieb.
Poznámka k pojmu konzervativizmus: V mojom chápaní ide o tradicionalizmus a ten nerovná sa fundamentalizmus, spájaný s konzervativizmom. Konzervativizmus prináša pejoratívne významy a konotácie; od konzervativizmu k fundamentalizmu ako spojenie s rigoróznou (prísnou) dogmatikou, blízkou fanatizmu; a to je cesta k radikalizmu, politickému a náboženskému extrémizmu a terorizmu.
Kresťanstvo v sebe žiadny z týchto prvkov ani hrozieb vo svojom kresťanskom učení nemá, jeho pracovnou metódou je pokojná evanjelizácia (zvestovaním evanjelia) nie násilie.
Islam, najmä sunnitské vetvy wahábizmu a saláfizmu  sa napovažujú za konzervatívny islam, naopak, za islam moderný a progresívny; tak, ako Progresívne Slovensko a Progresívni veriaci. A o tom je islamský džihád a islamizácia Európy. Politickou cestou (tri zdroje a súčasti islamu: náboženstvo, ideológia, politika). Porovnajte s liberalizmom (tri zdroje a súčasti: “náboženstvo liberalizmu” ideológia, politika; liberálna demokracia). Zdroje náboženstva liberalizmu: ateistická filozofia slobody (Veľká francúzska osvietenská revolúcia a jej heslo: “Liberté, fraternité, égalité!”). A zatiaľ “len” dve svetové vojny.
Ibaže kresťanstvo nie je konzervatívne, nie je fundamentalistické, nie je liberálne, nie je progresívne, je iba kresťanstvo; rozumej: pravé kresťanstvo. Ostatok je pseudo kresťanstvo; a s ním liberálne a progresívne „kresťanstvo“. Lep a chyták, návnada a nástraha pre negramotných hlupákov, ktorí o kresťanstve len tárajú ale o ňom nemajú ani šajn. A voličov strany Progresívni veriaci.
K fóbickému strachu liberálov z kresťanov a jeho údajným klerikalistickým snahám: Konštatujem súlad kresťanského občianstva a politiky s Čl, 1 odsek 1 v časti: “Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo…” naopak, aktuálne aj Istanbulským dohovorom hrozí viazanosť Slovenska na liberálnu ideológiu, takže druhá časť odseku 1 “ani na žiadnu ideológiu” spochybnil už boj o ratifikáciu ID. Naopak, klerikalizáciou sekulárneho štátu, zjavne a preukázateľne hrozí politický islam, ktorý okrem jedinej vôle a zákonov Allaha, neuznáva svetské zákony, a tie sú podradené vôli a zákonom Allaha…
Takže si vyberte, či je vám bližšie mierumilovné a pre sekulárny štát neškodné kresťanstvo alebo islam, ktorý sa za mierumilovné náboženstvo vydáva len s veľkými ťažkosťami a pochybnosťami…
Význam slova permisívny je súhlas, súhlasnosť, súhlasný: http://slovnikcudzichslov.sk/slovo/permis%C3%ADvny
Francis Fukuyama, budúcnosť ľudstva vidí v konci civilizácie a ľudských dejín ako totálne liberálnu, a pre to podľa neho nekonečne (totálne) spokojnú a naveky šťastnú ľudskú spoločnosť. Už tu na Zemi a bez viery v boha a náboženstiev. Takú, akú čaká posmrtný život len prvých kresťanov, ktorých je ako šafránu. Porovnajte biblický a pozemský Izrael a nebeský a pozemský Jeruzalem.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
K perexu: Kresťanstvo je navzdory a napriek „brvnám“ ktoré kreťanský (!) Boh „hádže pod nohy ľuďom a veriacim“ v Neho, čím ich, nás, skúša v pravde a sile viery, najslobodnejším  náboženstvom, aké ľudstvo spoznalo, najdemokratickejšou teokraciou, akú väčšinové sekularistické ľudstvo, hľadajúce ľahšie a širšie cesty k svojmu šťastiu, mieru a pokoju, ale kráča inam, odmieta.
Seba krajší a lepší účel, maskovaný ružovo-sladkými mašľami nesvätí  prostriedky, a že to, čo sa deje bežne, nemusí byť ani nie je normálne, a to, čo je väčšinové, nemusí byť a nie je dobré, múdre a správane.
Pravda sa odhlasovať nedá. A to by mali hájiť a chrániť všetci, čo sa hlásia k slovenským národným tradíciám, založeným na kresťanskej kultúre, civilizácii a hodnotách, aj v nadnárodnom a národno-štátnom záujme, ktorí v prezidentských voľbách zlyhali.
Dôkazom sú výsledky prezidentskej voľby hlavy štátu s najslabším volebným mandátom, aký kedy mali slovenskí prezidenti…
Dynamika vývoja slovenskej spoločnosti speje k nájdeniu spoločného parlamentného občianskeho a politického konsenzu na osi demokracia a teokracia a k zmene systému horizontálnej demokracie  (jeden volebný obvod!) na vertikálnu demokraciu a vláde reálnych intelektuálnych, mravných, etických  a duchovných elít Slovenska s nepriestrelným étosom a charizmou…
A v prezidentských voľbách, len taká hlava štátu môže byť hlavou všetkých občanov, aj kresťanov…
Nie je možné, aby po voľbách bolo Bratislavu a jej bratislavocentrizmus a tam „upečené“ politické strany cítiť až na hraniciach s Ukrajinou…
Slovensko si musí zrejme prejsť hlbokým a zaslúženým sado masochistickým marazmom až na dno svojho sebauvedomenia a identity, aby sa od tohto dna odrazilo.
Musí prejsť kritikou vlastného rozumu a hodnotovej orientácie.
V končiacom parlamentnom volebnom období nič nenaznačuje, že by bol čo len náznak k zmenám voľby policajného prezidenta, šéfa inšpekčnej služby, ústavných sudcov, nič čo by naznačovalo cestu k nezávislosti OČTK, prokuratúry, justície, a ich oslobodenia od politickej moci…
Novej prezidentke popri štúdiu prezidentského protokolu odporúčam aj biblické vzdelávanie. Lepšie porozumie aj kresťanom, pre ktorých chce byť tiež aj ich prezidentkou…
Lepšie porozumie takzvaným “spoločenský a evolučný pokrok brzdiacim konzervatívnym silám”… (hodnotovým tradicionalistom). Nádej dávajú jej vyhlásenia o tom, že aj v kresle prezidentky chce byť aj naďalej dobrou matkou: “Moje dve dcéry sú pre mňa najdôležitejšími osobami.”A to je výslovný prejav a prehovor “rodového stereotypu” jednej liberálky a prvej ženy, slovenskej prezidentky.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Môže a vie a chce mi ktosi, niekto, vysvetliť, prečo mám obavu až fóbickú hrôzu spojenú s anxietou (úzkostné stavy) s liberalizmu a takzvanej akejsi “liberálnej demokracie” viac, než z bežnej, štandardnej demokracie? Viac, než z fašizmu a nacizmu?
Trpím liberafóbiou? Vie mi niekto odporučiť, odkázať ma na adresu odborníka, špecialistu na liberafóbiu? Že taká ešte ako “diagnóza” neexistuje? Čo ale nie je, môže byť. Postačí k tomu aktivizmus “liberálnych demokratov” ak po parlamentných voľbách 2020 obsadia poslanecké kreslá liberálnej vládnej koalície a ďalšia novela špeciálnej časti trestného zákona (späť vyššie v článku)…
Aké budú trestné sankcie? Budú aj prevýchovné a reedukačné detenčné tábory a zariadenia aj s povinným dohľadom probačných úradníkov a skúšobnou dobou? Aj lokalizačné náramky? Alebo tie budú nahradené už komplexnými čipmi aj s príslušným softvérom?
Alebo len slobodne, ba, ešte k tomu “navyše” dokonca aj “liberálno-demokraticky” konšpirujem?

Zadosť učinenie rovnosti rodov a pohlaví. Beriem. Aj s tým, že v politike je príliš mužského elementa, žiaľ, v spojení s mužskou agresivitou (je zamieňaná so zdravou asertivitou):
Hypoteticky, po dobu päť rokov máte možnosť, zvážiť si a vybrať ďalšiu prezidentku. Vyberte si z týchto dvoch mladých žien, z ktorých jedna z nich mentálne a intelektuálne dozrie. Ktorá to bude? Jedna z nich je liberálka, emancipovaná feministka, a druhá “konzervatívna” tradicionalistka:
https://www.infovojna.sk/article/video-livia-o-modernych-zenach?fbclid=IwAR3cXA3XWs7sXJb-cjk3zHr3e0zB0aS13y8w5-1PlxGUROjY9xgfhdp1yq8
Máte výsledok? Klídek, pohoda, tabáček, nie, tu a teraz nemusíte. Máte na to celých päť rokov medzi volebného prezidentského obdobia…


  • SlabéVýborné (+3 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?