Publikované: 18.01.2020

Slovensko ide do volieb v ústavnej kríze

Národná rada Slovenska uznesením z 29. marca a 28. novembra 2019 odmietla Istanbulský dohovor ako celok a vyjadrila nesúhlas s úmyslom EÚ pristúpiť k ID ako k celku.
Národná rada vydala úlohu predsedovi vlády požiadať prezidentku o notifikáciu úmyslu Slovenskej republiky nestať sa jeho zmluvnou stranou.

Prezidentka: „Mám na stole uznesenie vlády, ktorým ma žiadajú prijať k tomu stanovisko. Treba však povedať, že štandardný postup je taký, že Národná rada SR by mala vyjadriť buď súhlas, alebo nesúhlas s týmto dohovorom. To sa nestalo. Výsledkom toho je, že nie sme nijakým spôsobom viazaní týmto dohovorom,“ uviedla prezidentka v piatok po spoločnom novoročnom obede s exprezidentmi SR.
Dodala, že si dá urobiť právnu analýzu.
Verejne klame. Obe uznesenia Národnej rady SR sú jasné a zrozumiteľné.
Národnou radou Slovenska bola prostredníctvom predsedu vlády uznesením vlády vyzvaná na notifikáciu uznesenia parlamentu, ktorý prostredníctvom volených zástupcov vyjadrilo jednoznačnú vôľu ľudu.
Notifikáciou sa rozumie písomné oznámenie Rade Európy diplomatickou nótou.
Ak má prezidentka nejasnosti s pojmom notifikácia, vysvetlenie pojmu je tu: https://slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=notifik%C3%A1cia
Prezidentka nemá čo analyzovať ale zasalutovať a bez zbytočného odkladu vykonať. Oznámila ľudu, parlamentu, vláde a médiám, že vo veci si nechá urobiť právnu analýzu a následne bude informovať verejnosť. Právnu analýzu pozície hlavy štátu o parlamentnom ústavnom systéme Slovenskej republiky?
Žiadne z médií, ktoré si problém už všimli, ho zatiaľ nenazvali ústavnou krízou.
Tu a teraz ste práve prečítali, že ide o ústavnú krízu kompetencií. O jej potenciálnej hrozbe som písal v predošlých článkoch. Na mŕtve chrobáky sa hrajú najmä s Čaputovou spriaznené “jej” liberálne médiá…
Predseda parlamentu Danko a premiér Pellegrini sú “zaskočení”…
Webnoviny zverejnili názor “trhák” (hodili verejnosti “udičku” cez negramotnú “politologičku”) že ide o “útok na prezidentku”:
https://www.webnoviny.sk/ziadost-o-odmietnutie-istanbulskeho-dohovoru-je-utok-na-prezidentku-tvrdi-politologicka/

Nie, prezidentka Čaputová sa vzoprela jasne a zrozumiteľne deklarovanej vôli parlamentu.

Slovensko je parlamentná demokracia nie prezidentský systém. Tvorí trojuholník parlament (zákonodarný zbor)-vláda-hlava štátu. Vláda a prezidentka rovná sa výkonná moc.
Národná rada Slovenska rozhoduje o vnútorných aj zahraničných politikách aj veciach vo vzťahu k cezhraničným zmluvám a dohovorom v súlade s Viedenským dohovorom.
Parlament reprezentuje vôľu ľudu prostredníctvom svojich volených zástupcov, riadi sa rozhodnutím väčšiny. Je vrcholom trojuholníka, ktorému je podriadená výkonná moc.
Tu niet čo analyzovať. Toľko k “analýze”. V čom je problém? Istanbulský dohovor bol na Slovensku analyzovaný a rozobratý na súčiastky priaznivcami aj odporcami ihneď od momentu jeho podpísania poverenou ministerkou spravodlivosti Žitňanskou v roku 2011. Diskutovaný bol až až. Vtedy problém nebol? Problém trvá a zostruje sa. Otvára sa ústavná kríza, médiá sa prebúdzajú…
Priaznivci odporcov nepresvedčili. Ide o rodovo ideologicky podfarbený spoločensky nebezpečný dokument.
Prezidentka Čaputová sa rozhodla pre obštrukcie v opore o nič a v rozpore s jej ústavnými povinnosťami, úlohami a kompetenciami sa krúti ako hadička proti vôli zákonodarného zboru (dve uznesenia NRSR) a vlády (uznesenie vlády).
Ide o ústavou definovanú deľbu kompetencií v rámci dichotómie výkonnej moci na úrovni a osi hlava štátu-vláda (predseda). Predseda vlády sa zodpovedá parlamentu. jeho zadranie mal vykonať do 15. janára, čo aj urobil.
Podpis Istanbulského dohovoru, čo znamenalo len jeho vzatie na vedomie, v roku 2011, vykonala vládou poverená ministerka vlády pre spravodlivosť Žitňanská, a vtedy to bolo to v poriadku. Takže tvrdenie, že ide o prezidentskú zmluvu, ako tvrdila Žitňanská nedávno, neobstojí.

Medzištátnu zmluvu a dohovor môže podpísať, ratifikovať alebo odstúpiť od podpisu a ratifikácie dokumentov alebo vláda alebo hlava štátu, alebo vládou poverená osoba.
Pravdou je len, že podpisom ID Slovenská republika nie je viazaná. A nebola by, ani keby sa EÚ rozhodla ratifikovať ID aj ako totum pro parte, teda, celok za časť, teda, aj proti vôli niektorých členských štátov EÚ.

Prejudikujem odpoveď na predbežnú otázku EÚ, adresovanú ESD: ID môže byť ratifikovaný len ako celok.
Pripomínam, že  poverený miníster spravodlivosti informačnou prípravou k rozhodnutiu ESD mal ESD zaslať pripomienky k ID na dožiadanie ESD k predbežnej otázke do 23. decembra. Minister Gál 4. novembra zaslal  stanovisko bez pripomienok. Odignoroval tak obe uznesenia NRSR.

Pripravuje sa demontáž demokratického zriadenia SR zmenou parlamentného sytému na prezidentský systém?
V tejto veci môžu zohrať rolu slobodné demokratické voľby a vôľa ľudu voľbou politických subjektov, ktoré nepriamo o túto zmenu usilujú.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 18. decembra 2019 k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou minister spravodlivosti a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (predseda vlády Pellegrini si svoju úlohu uloženú mu parlamentom splnil s len trojdňovým meškaním):
“Vláda berie na vedomie uznesenie Národnej rady SR č. 1697 z 29. marca 2019 k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (ďalej len „uznesenie Národnej rady SR“); poveruje predsedu vlády požiadať prezidentku SR o notifikáciu úmyslu Slovenskej republiky depozitárovi Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu nestať sa jeho zmluvnou stranou v zmysle uznesenia Národnej rady SR”;
ruší úlohy v bodoch C.2. a C.3 uznesenia vlády SR č. 297 zo 4. mája 2011 v znení uznesenia vlády SR č. 379 zo 16. augusta 2017. (podpis pod ID z roku 2011 a s ním aj proces ratifikácie).
Vykoná: predseda vlády. Na vedomie: prezidentka SR, predseda Národnej rady SR.”

To znamená, že notifikáciu Rade Európy o odmietnutí Istanbulského dohovoru môže z poverenia vlády vykonať minister spravodlivosti Gál a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Lajčák (obaja mlčia ako mŕtve chrobáky). Podobne mlčala aj prezidentka.
Odkazy na príslušné dokumenty:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=465107
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473901
Proces ratifikácie Istanbulského dohovoru z pohľadu informačnej prípravy EÚ ako celku za celú EÚ potrvá ešte asi dva roky.
Úmysel prezidentky, liberálky, je preniesť vec ID do obdobia po parlamentných voľbách. V dobrej viere, že sa nimi zmenia pomery v parlamente a vo vláde v prospech Progresívneho Slovenska, liberálov a liberálnej ideológie…
Slovensko je v kríze ústavných kompetencií, konflikte ústavných ištitúcií a ústavných činiteľov. V predvolebnom boji o moc.
V spore zrejme rozhodne ústavný súd.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?