Publikované: 01.06.2019

Slovensko pristúpi k uznaniu registrovaných partnerstiev

Tretie kolo hodnotenia Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva vo všeobecnosti prinieslo nárast počtu odporúčaní pre SR.


Spolu ich je 195, čo je o 49 odporúčaní viac ako v predošlom 2. kole hodnotenia. „V porovnaní s 1. kolom Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva, kedy Slovenská republika dostala 91 odporúčaní, sa v 2. kole zvýšil ich počet na 146 odporúčaní. Rastúci počet odporúčaní je prejavom aktívneho záujmu a prístupu štátov k mechanizmu Univerzálneho periodického hodnotenia. Na druhej strane však práve takýto prístup môže do značnej miery predstavovať ohrozenie celého mechanizmu, kedy štáty jednoducho nebudú schopné vysporiadať sa s obrovským počtom odporúčaní. Kvôli nezvládnuteľnému počtu odporúčaní môže zlyhať ich prípadná implementácia, konštatuje ministerstvo zahraničných vecí v materiáli.
Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila Situačnú správu o ochrane ľudských práv v Slovenskej republike pre potreby 3. kola Univerzálneho periodického hodnotenia 26.9.2018. V prvom polroku 2019 prebehlo hodnotenie Slovenskej republiky v rámci Univerzálneho periodického hodnotenia.
Medzi témy, na ktoré sa sústredili členské krajiny OSN vo svojich odporúčaniach adresovaných SR, patrí aj prijatie opatrení vo vzťahu k ochrane a podpore práv LGBTI osôb a v úsilí o zlepšenie rodovej rovnosti v krajine. Podľa niektorých krajín by sa na Slovensku mala zvýšiť účasť žien v politickom živote, tiež by sa ale malo viac venovať problémom reprodukčného zdravia. Slovenská vláda manželstvá párov rovnakého pohlavia odmietla s odkazom na ústavu, ktorá od roku 2014 manželstvo definuje ako jedinečný zväzok muža a ženy. K právam žien na ich účasti vo verejnom politickom živote: Zasa kvóty? Do OSN ale SR vyslala signál, že do piatich rokov „je pripravená“ zaviesť registrované partnerstvá LGBTI ľudí. Ako na kopuláciu. :-)
Členské štáty OSN odporúčajú Slovensku pristúpenie k Istanbulskému dohovoru či Medzinárodnému dohovoru o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín. Tieto odporúčania Slovensko odmietlo. Na takú „kopuláciu“ pripravené nie je, čo je správne, lebo Istanbulský dohovor je trójsky kôň rodovej ideológie „liberálov“. K ochrane práv „všetkých“ migrantov zatiaľ platí, že také práva môžu mať len osoby cudzincov, majúce štatút občanov Slovenska. Miešajú sa tu ľudské práva v časti právo na azyl, dočasnú doplnkovú ochranu, práva ekonomických migrantov a sociálnych turistov, ako vajcia na cibuľke…
Čo je reprodukčné zdravie:
https://www.sme.sk/c/2127432/co-je-reprodukcne-zdravie.html
Súčasný platný slovenský zákon o umelom ukončení tehotenstva zakladá platný konflikt medzi právami tehotnej ženy a právami nenarodeného ľudského, plodu, bazálne proti základnému ľudskému právu na život od počatia po prirodzenú smrť a právo na ochranu ľudského plodu v maternici ženy, ktorá ľudský plod má za svoje vlastníctvo. Okrem toho, slovenská ústava píše aj, že počatý ľudský plod je hodný ochrany (podrobnosti stanovuje zákon).
Zákon umožňuje slobodné rozhodnutie ženy ukončiť svoju graviditu do 12. týždňa tehotnosti. Postačí žiadosť a podpis dobre informovaného súhlasu. Ultra feministky sa dožadujú zrušenia aj takého súhlasu. Má ísť o bežný medicínsky zákrok, hradený zo zdravotného poistenia; svoju samodruhosť majú za chorobu alebo nechcený novotvar. Zákonodarca nemá za relevantné, že:
1. Vlastníctvom ženy je len jej prázdna maternica;
2. Ľudský plod nie ničie vlastníctvo;
3. Ľudský plod nie je nádor.
Nielen, ale aj slovenský interrupčný zákon, má v časti slobody ženy do tretieho trimestra masívnu „čiernu dieru“. Flagrantne porušuje Ústavu SR. Je arbitrárny. V opore o nič. Stavia práva ženy nad práva ľudského plodu. Bezdôvodné zabitie plodu možno označiť ako vraždu sui generis.
V súčasnosti sa naprieč USA valí „tsunami“ reštriktívnych a represívnych interrupčných zákonov, ktoré „vnímajú“ všetky aspekty ľudských práv, a to práv ženy aj práv ľudského plodu, aj v opore o etiku. Sprevádzané zúrivým vreskotom negramotných feministiek a rovnako negramotných post obamovských a Clintonovej „liberálnych demokratov“ (ľudsko-právna negramotnosť) sledujúc aj iné ciele, nad rámec ľudských práv…
Federálny súd USA účinnosť zákonov predbežne zastavil. Stretnú sa na stole Najvyššieho súdu USA, ktorý plní úlohu ústavného súdu USA.
Relevantné a doplnkové zdroje:
https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/ludske_prava-rada_osn_pre_ludske_prava
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23899/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material?page=2
Stanovisko verejnej ochrankyne práv k problematike práva párov rovnakého pohlavia na uznanie ich vzťahu v právnom poriadku SR:
http://www.vop.gov.sk/stanovisko-k-problematike-pr-va-p-rov-rovnak-ho-pohlavia-na-uznanie-ich-vz-ahu-v-pr-vnom-poriadku-sr
Povinnosťou Slovenska je vyjadriť sa k akceptácii, čiastočnej akceptácii, respektíve k odmietnutiu odporúčaní do 10. júna.
Ľudské práva priznávajú národným a etnickým menšinám ich menšinové práva ústavou a zákonom, ako základné ľudské práva. Ak bude rovnako zaobchádzané s osobami a skupinami „dúhy“, ktorá nevykazuje definičné znaky menšiny, bude to významný posun v medzinárodnej definícii pojmu menšina, dnes definovaná ako homogénna, vnútorne nediverzifikovaná skupina. A takou LGBTI (…) nie je. S vlajkou dúhy ide o cluster (strapec) vzájomne odlišných skupiniek osôb mimo rámec štandardnej hetero normy. Mení sa tak aj definícia pojmu normalita.
Potiaže sú spojené s tým, že ani jeden z týchto inštitútov, tobôž manželstvo, nie je základné ľudské právo ale právo ak také právo ústava a zákon pozná, teda, taký ústavný zákon bol prijatý zákonodarným zborom. Prípadné uznanie práva na štátom uznaný zväzok by malo byť založené na základnom ľudskom práve na súkromie, v opore o judikatúru ESĽP, o čom sa píše v správe verejnej ochrankyne práv, slovenskej „dúhovej ombudsmanky“. https://www.aktuality.sk/clanok/514169/ombudsmanka-vyvesi-duhovu-vlajku/
Osobitné právo dúhy, lebo o také právo ide, sa dá upraviť otvorením a novelou Občianskeho zákonníka, nemusí osobitným zákonom. Môže platiť pre všetky dvojice bez odlíšenia pohlavia a rodu, ktoré sa vzájomne dohodnú na živote v spoločnej domácnosti a nechcú alebo nemôžu (ústava, zákon, iné dôvody) uzavrieť manželstvo.
Tento cieľ možno dosiahnuť bez osobitného zákona o registrovaných partnerstvách (RP) či ako by rád „životných partnerstvách“ (ŽP) Martin Macko z “neziskovky” Inakosť-LGBTI Slovakia (redundancia) lebo ide o spolužitie živých osôb v spoločnej domácnosti, ktoré sa slobodne spájajú a rozchádzajú v manželstvách (odluka, rozvod, cirk. rozluka) alebo mimomanželských spolkoch (rozchod). A bude baran celý a vlk sýty. Mimo dikciu ESĽP a ďalšiu stratu suverenity a zvrchovanosti Slovenska, na oltár umelých ľudských práv, šitých „na mieru“ dúhe…
Štatistiky vykazujú vysokú promiskuitu gay osôb a s ňou trvalý rast HIV pozitivity. Ak by LGBTI mali právo na manželstvá, prispeli by k rastu štatistík rozvodovosti, ale aj ich “obohatením” touto chorobou.
Salámová metóda: Česko prijalo registrované partnerstvá párov rovnakého pohlavia v roku 2006. Dnes má na stole ich manželstvá…
Na mimoparlamentnej úrovni sa dejú “veci”:
https://www.hlavnespravy.sk/je-tu-podpori-kdh-registrovane-partnerstva-pre-homosexualov-konzervativci-v-novej-vlade-mohli-ustupit-liberalom-pri-registrovanych-partnerstvach-tvrdi-beblavy-hlina-neodmietol/1775159
KDH je sekulárna politická strana s hodnotovou väzbou na kresťanstvo. Kresťanská viera a učenie nepozná pojem registrovaného partnerstva ako súžitia dvoch osôb rovnakého pohlavia. Pozná len inštitút manželstva muža a ženy. KDH prepisuje a sekularizuje kresťanské učenie. KDH je v boji o politickú moc prístupná kompromisom. Politicky ale nerozhodne o tom, či prípadné manželstvá párov rovnakého pohlavia, salámovou metódou uznané po už uznaných registrovaných partnerstvách budú oddávané v kostoloch. To je výlučná parketa tiež liberalizujúcej sa neomarxistickej vetvy katolíckej cirkvi (spor na osi emeritný pápež Benedikt tradicionalista verzus úradujúci heretik pápež František). Anglikáni v UK páry rovnakého pohlavia už oddávajú.
Slovensko sa registrované partnerstvá zaviazalo uznať v lehote do piatich rokov. Podľa doterajších volebných výsledkov (hlava štátu a euro voľby) úlohu “zvládne” aj skôr. Hneď po parlamentných voľbách.
Aký postoj následne zaujme “nové” KDH aj k manželstvu homosexuálov? Hľadá si partnerov. Odmieta tradičnú kresťanskú úniu (Záborská, Škripek). Liberalizuje sa. Blízkym možným politickým partnerom je pre KDH strana Progresívnych veriacich (filiálka Progresívneho Slovenska).
Slovensko potrebuje zmenu. Podporíte aj takúto? Registrované partnerstvá nie sú základné ľudské právo. Oslabia ale majestát manželstva muža a ženy. A “zatrasú” preambulou Ústavy SR. A neskôr aj inštitútom manželstva.
Zodpovedne preto zvážte, aký zaujmete postoj:
https://www.podpisem.sk/petition/vazena-vlada-nedostali-ste-mandat-slubovat-osn-registrovane-partnerstva/?ts=06130209
Ide tu o čosi podobné Marrákéšskej deklarácii a Deklarácii OSN (migranti, utečenci). Bez mandátu občanov. Vláda nič nezabudla, lebo sa nič nenaučila a nepoučila. Len konšpirovať, zatĺkať a zatĺkať.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan


 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?