Publikované: 31.12.2015

Slovinské referendum, imigračná invázia a Slovensko v Európe

Slovinskí voliči v referende odmietli zákon, ktorý by umožnil párom rovnakého pohlavia uzavierať manželstvo a adoptovať deti. Návrh na legislatívnu zmenu by mal vzniknúť do mesiaca a nebude obsahovať možnosť adopcie.
http://www.cas.sk/clanok/339788/referendum-v-slovinsku-ako-o-paroch-rovnakeho-pohlavia-rozhodli-volici.html
Slovensko svoje referendum pre privysoké kvórum a v dôsledku mediálnej pro LGBTI manipulácie zbabralo ako právne neplatné, ale najúspešnejšie zo všetkých nezmarených slovenských referend. Slovenská verejnosť sa na weboch podobných diskusií takmer nezúčastňuje, ak sa vyslovuje proti LGBTI agende, je okamžite označovaná za homofóbnu a násilnícky ostrakizovaná: čistkami na sociálnych sieťach a liberálnymi médiami, poskytujúcimi priestor pro LGBTI aktivistom a kadejakým pseudo autoritám a quasi „celebritám“…
…aj o tom a práve o tom je sila médií a mediálnej manipulácie verejnej mienky (dôkaz): Stav a štádium stupňa úspešnosti manipulácie verejnej mienky najmä mladších post novembrových generácií, zmagorených bezbrehým liberalizmom a pseudo ideami a hovnotami tzv. “modernej” a modernizujúcej sa ľudskoprávnej univerzalistickej ultra liberálnej spoločnosti…
http://www.zemavek.sk/articles/view/slovinci-povedali-homosexualnym-manzelstvam-nie
Februárové referendum aj navzdory jeho neplatnosti bolo jedným z najsilnejších slovenských (nezmarených) referend: výsledok bol jednoznačne silným hlasom proti požiadavkám LGBTI skupín, postupne presadzovaných ich už známou salámovou metódou…
V manipulačnej praxi prevládajú “trendy” a súdny aktivizmus v opore o nič, len o trendy a Plán Globálneho Prediktora (Nový svetový poriadok)…
Dôvod neplatnosti: zákonom vedome nastavené neprekročiteľné kvórum, vzhľadom na počet obyvateľov a voličov (porovnaj Slovinsko a Slovensko) aj ako prejav postoja vládnucej moci voči prvkom priamej demokracie…
Civilizačná, multi kultúrna a úpadková kultúrna “morová” anti a pseudo hodnotová ideová epidémia prichádza z transatlantického zámoria…
„Narušování mravní výchovy mládeže a podpora všeho, co nesouvisí se zdravým, pro nás Slovany tradičním vývojem dětí, jako je vnucování názoru, že je lepší homosexualita, než heterosexualita. Podpora těchto ryze západních zvrhlých hodnot ze všech možných institutů a neziskových organizací, které jsou k těmto účelům určeny a ze strany USA štědře financovány. Takto krátce bych charakterizovala dobu, ve které jsme nuceni přežívat.
Vládnou nám zakomplexovaní homosexuálové a hlupáci bez kompetence a odbornosti, pro které se stal průvod natrhnutých konečníků v čele s americkým velvyslancem Schapirem vyvrcholením ukázky jejich hrdosti.
Osobně proti homosexuálům nic nemám, ale co mi opravdu vadí je okázalé vnucování homosexuality celé naši společnosti. Zásadně nesouhlasím s tím, aby homosexuálové adoptovali a vychovávali děti, které tímto ztrácejí tak podstatný a nenahraditelný vzor v rodině, tedy tradiční a slovanské rodině a tím jsou matka a otec. Výchovu dětí je nutné stavět na tradicích jednotlivých národů, vzorech a smyslu pro priority.“
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Liskova-BPP-Vladne-nam-spolek-homosexualu-fasistu-a-uzitecnych-proamerickych-poskoku-414772
Z článku (o aspektoch presadzovania, propagácie životného štýlu, ochrany a podpory LGBTI skupín):
“2. Homosexuální blokace přirozené natality: V systému industriální ekonomiky je homosexualita ekonomickým prostředkem ke snížení natality západní civilizace. Pokud klesne porodnost západní civilizace, klesne rámcová spotřeba zdrojů na planetě, protože se narodí méně „parazitů na zdrojích Země“, tzn. méně západních dětí, které mají velkou zdrojovou spotřebu a když vyrostou, zatíží planetu mnohem více, než dospělý Arab nebo Afričan. Jelikož západní civilizace spotřebovává většinu zdrojů planety, tak snížení porodnosti západní civilizace, třeba i jen o 1%, tak významně ušetří planetární zdroje.
5. Likvidace tradiční rodiny a křesťanství: Tradiční západní rodina, která má děti, ohrožuje proces globálního chudnutí západní civilizace nejvíce. Spolu s rodinou je to ale zejména křesťanská rodina. Za tímto účelem likvidace křesťanství byl do Vatikánu dosazen kandidát Nového světového řádu, Papež František. Ten vyzývá k chudnutí křesťanské rodiny, spokojení se s málem, k přijímaní muslimských migrantů a bojovníků Islámského státu všemi farními úřady v Evropě [3]. Likvidace tradiční rodiny probíhá i ze strany řídících procesů globalizačních struktur v jednotlivých vládách států v EU, viz. juvenilní justice v Norsku, odebírání dětí z rodin a jejich adopce homosexuálními páry atd.”
http://aeronet.cz/news/analyza-ridici-procesy-globalniho-prediktora-a-jeho-uloha-v-soucasne-uprchlicke-krizi/
Málo známy aspekt invázie prisťahovalcov a utečencov do Európy: Európa stojí pred autogenocídou, ktorú má spôsobiť už prebiehajúca, cielená, umelo vyvolaná, plánovaná a naprogramovaná invazívna imigrácia (…) ak by Brusel bol reálne a úprimne proti, zastaví ju: Nemecko zistilo, že ekonomických imigrantov už má dosť, stačilo pre Britániu a stop radikálnou reverznou zmenou azylovej politiky ohlásilo Nórsko…
Ekonomické, kultúrne, sociálne následky imigrácie má na svedomí vedenie EÚ, svojím konaním (resp. nekonaním: faktickou nečinnosťou a vyhýbavým, ale: odhodlaným táraním…).
Jedna z ciest (jeden z balíčkov „trójskeho koňa“, ktorý je už v Bruseli): spustenie autogenocídy spochybňovaním a relativizáciou rodiny, založenej na manželstve muža a ženy, potom si sťažovať na pokles pôrodnosti, ponúkať európskym ženám exotických sexu chtivých inseminátorov (tých nebudú chcieť v prvom rade feministky, lebo – stali sa uvedomelými odmietačmi mužskej populácie a tradičnej rodiny) a starnutie Európy zastaviť kontroverzným  „osvietenským“ objavom „riešenia“: multikulturalizáciou Európy a slavobránami pre trojnásobne viac rodiace moslimské ženy, lebo, tie, už „zmodernizované“ domáce európske a prevažne (lebo antikoncepcia sama o sebe a jej sterilizačné dôsledky v súbehu s poškodenými plodmi sexu…) už zväčša aj neplodné európske ženy, rodiť a vychovávať deti nechcú…
Má hlavu a pätu koncepcia zastavenia poklesu pôrodnosti a starnutia Európy (vyššie) vôbec hlavu a pätu?! Čo vlastne Brusel chce a o čo sa snaží?! Ako a čím chce kompenzovať nízku pôrodnosť v Európe? Všestrannou podporou a propagáciou
a/ feminizmu,
b/ slobodnej antikoncepcie,
c/ slobodných potratov,
d/ homosexuálnych manželstiev s príbalom ostatného príslušenstva (adopcie, spermobanky, surogátne manželstvá, nebodaj aj Lebens Born a biznisom s deťmi á la nórsky Barnevernet,
e/ rodovej ideológie, roztrúsenými, bohvie už koľkými rodmi (muž a žena už pomaly neexistuje), čo príde a čo majú pre nás pripravené ako „nové a progresívne“ v roku 2016 (?),
f/ totálnou redefiníciou pojmu NORMALITA (proti prírode a zdravému rozumu) sexuálnou revolúciou a údajnou neodarwinistickou a neomarxistickou sociálnou evolúciou,
g/ slobodami proti slobodám.
Brusel zistil (A. Merkel), že na sociálnu inklúziu integráciu imigrantov bude potrebovať nemalé finančné zdroje? A na pozitívne, podporné rodinné sociálne politiky tie zdroje Brusel nemal, nemá a mať nebude?! A, len-tak, mimochodom: aké pokroky zaznamenala EÚ v sociálnej inklúzii, vzdelaní, integrácii a zamestnateľnosti európskych Rómov?!
„OSN prosazuje tuto genocidu svým neustálým vybízení k přijímání miliónů uprchlíků, aby se kompenzovala nízká porodnost v Evropě.
Zpráva divie „Obyvatelstvo“ OSN v New Yorku z ledna 2000 má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“.
Podle této zprávy bude Evropa potřebovat v roce 2025 159 miliónů imigrantů. Ptáme se, jak je možné učinit tak přesný odhad, jinak, než že imigrace byla připravována a studována „na papíře“.
Pozorne si pozrite toto (poznámka 1: ak Kalergiho plán ktosi, označí za konšpiračnú teóriu, je ignorant alebo negramotný blbec):
http://alianciazanedelu.sk/?p=7969
Dôkaz reálnej existencie tejto persóny:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Richard_Mikul%C3%A1%C5%A1_Coudenhove-Kalergi
Dôkaz o existencii projektu Nového svetového poriadku (poznámka 2: detto, pozri poznámka 1). ten mocný vládca, ktorého má svet v budúcnosti uctievať nad všetky náboženstvá (budú, majú byť, zničené a nahradené jediným „Novým…“)  je Globálny Prediktor, v postavení vyššie, než sú USA:
https://www.youtube.com/watch?v=0tY_Wo3a5iA&feature=youtu.be
Poznámka 1: Ak sa z LGBTI persón stanú volení volební kandidáti, ak budú početne spôsobilí vytvárať politické strany, môžte vziať jed na to, budú schvaľovať európske aj naše slovenské zákony…

Popis farieb: Tmavomodrá: homosexuálne manželstvá, modrá: iný druh partnerstva, svetlomodrá: neregistrované spolužitie, sivá: nezistené, červená: ústavná definícia manželstva ako muža a ženy. Stred a východ Európy tomuto štátnou mocou a mienkotvornými médiami podporovanému progresu odoláva. Stredozápad Európy lavíruje medzi zdravým rozumom a šialenstvom. Západ a severozápad sa už poddali tomu druhému…
Poznámka k farebnej mapke: Západ európskej civilizácie a kultúry prichádza od západu. Logika? Že nie?
Poznámka 2 (zdanlivo od veci): Ak moslimovia v Európe dosiahnu nadkritické počty (tretia fáza islamizácie Európy), budú sa podieľať na európskej legislatíve, ale to už Slovensko nebude mať svoju ústavnú a legislatívnu suverenitu…
Úspešná integrácia toľkých počtov a množstiev imigrantov z úplne odlišných civilizačných a kultúrnych okruhov a obzvlášť mierové spolužitie a tolerancia islamu voči kresťanom a ostatným (podľa islamu a džihádu) nevercom je vylúčená. Tragikomicko-silvestrovský prejav generálnej riaditeľky EÚ Angely Merkelovej tento fakt a hrozbu sociálneho, politického a občianskeho napätia, ktoré môže Európu ponoriť do občianskej vojny, lebo idey VFR: Bratstvo, rovnosť, sloboda (!) a od nich sa odvíjajúce hodnoty EÚ sú lož, nemajúcu reálnu oporu nikde, ale oporu v opaku (pravda!) všade…
K svetovému šíreniu islamu, džihádu a trom fázam islamizácie Európy:

https://www.youtube.com/watch?v=1Bxj1r7BbJg&feature=youtu.be
Hlúposti s nedoziernymi následkami sme si v uplynulom roku užili „požehnane“. Do nastávajúceho si ich prenášame ako základný kapitál, kto ak chce a verí v ňu, karmu…
Kam sa stráca rozum?
Aj viera bez skutkov je prázdna. Skutky posilňujú nádej.
Vinšujem všetkým veľa zdravia, obzvlášť duševného, zdravý rozum a s ním šťastlivý nový rok 2016!

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?