Publikované: 16.04.2016

Sobotné SME informuje…

Aj pre toto (výstrižok zo sobotného SME) vznikla taká bleskurýchla koaličná dohoda. Na jej pozadí je strach. Z toho, za čo sú zodpovední podľa mňa, len politici. Voliči sú zodpovední len za to, aby v určenom čase prišli do volebných miestností a hlasovali. Aj preto, že sa dobrovoľne vo volebnom medzi období nechávajú ako už bezvýznamí občania, z podielu na vládnutí a moci a kontrole vládnutia a moci vytesňovať…
K voľbám: najmä v tých deklarovaných slobodných, demokratických a tajných, sa voľby stávajú verejným a transparentným zrkadlom vládnucej moci, v ktorom sa bývalá a budúca vzhliada nasledujúce ráno po nich…

Na celkovom ľudskom zdraví sa podieľa dobrý telesný ale aj duševný stav človeka. Tobôž politicky za vládu zodpovedného , akou je už tretie volebné a vládne obdobie pre moc a vládnutie zapálený aj jej súčasný premiér Róbert Fico…
Na kondícii a zdraví srdcovo-cievneho systému sa podieľa veľa faktorov. Prevencia športom, denným ranným behom po dunajskej hrádzi, nemusí byť vždy účinná…
Pri zrejme vrodenej poruche spracovania tukov a sklonu k ukladaniu cholesterolu, šport a telesný pohyb ani zloženie stravy nemajú významný vplyv…
Už skôr (prevencia) mali nastúpiť statíny, antikoagulanciá a ostatný medicínsky liečebný štandard pod trvalou, doživotnou lekárskou kontrolou a dohľadom…
Ak chcel poverený premiér vytvoriť stabilnú vládu z toho, čo mu voliči a egá ôsmich politických strán „vhodili do hrnca“, už vopred vedel, že z mála uvarí málo…
Ako človeka je mi ho ľúto, ako politika už veľmi nie (som empatívny). Súcit by chlap ako premiér zrejme chlapsky odmietol…

V pondelok sa vládna koalícia postaví pred parlament a bude si pýtať jeho parlamentnú dôveru…
Ak ju nedostane, lebo ju nemá ani u mňa, lebo ja som len radový občan, dokonca nevolič, ale občan s plnými právami, pán Róbert Fico môže nerušene pokračovať v liečbe…
A bude sa musieť rozhodnúť, čo je jeho priorita: Moc a vládnutie, predsedníctvo Smeru, pseudo stabilná a vystrašená, hrozbou predčasných volieb vystresovaná vláda, alebo jeho osobné telesné a duševné zdravie.
Ak ešte dáky má, mal by urýchlene, kým je čas, vziať rozum  do hrsti. Prípadne po pondelku ponechať slovo prezidentovi republiky a znova otvoriť volebné urny pre všetkých (okrem 210 tisíc) občanov…
A u práceneschopného premiéra, ktorým bez pochýb je, hoc z nemocničnej izby odíde hrdinsky aj na reverz, mal by nastúpiť pud sebazáchovy a zachovanie si osobnej dôstojnosti…

Ibaže: vládny program si predstavujem presne, vecne a časovo, termínovo vymedzený. Aby sa dalo: má dať-dal. A toto mi urobila Ficova vláda, ktorá prevzala moc po páde vlády Ivety Radičovej a predčasných voľbách. Vládny program bol kreovaný a na občanoch testovaný za chodu a postupne (cik-cak, vpred-vzad)…
Okrem rokovacej a verbálnej kultúry Slovensko stratilo aj kultúru obsahu a formy vládneho programu…
Ale, toto už, ako som si všimol, voličom prekáža najmenej. Už im úplne stačia sociálne siete…

RTVS práve oslavuje prezidenta, ako do paláca pozval pamätníčku protifašistického odboja, partizánku, ktorá si „nemyslela, že na Slovensku sa do parlamentu dostanú fašisti…“.
Hmm…
Statočný a hrdinský prezident však do paláca fašistov nepozve, lebo: „Neprejdú!“ A k  tomu zasa mám len svoje hmm…
Ale, oni sa tam netlačia, ticho znášajú útlak a vytesňovanie z parlamentných pozícií, a čakajú…
A k tomuto mám tiež len hmm…

ĽSNS-Kotleba drží  vládnu koalíciu v hrsti z kúta parlamentu. Táto vláda musí v pondelok dostať dôveru parlamentu. Inak „prejdú“ do útoku o ešte lepšie parlamentné pozície „neonacisti“.
Ale do toho času ich prezident do svojho paláca nevpustí. Možno poľaví neskôr, keď sa stanú súčasťou vládnej koalície…
A, všetci vieme, čo bude nasledovať…

Namiesto spoločnej modlitby v novej parlamentnej kaplnke by nová vláda mala absolvovať psychologické poradenstvo s dvomi kľúčovými témami:
1. Produktivita a kontraproduktivita  2. Akcia a reakcia. A k nim (do tretice): zvládanie najmä záťažových, problémových a konfliktných situácií v parlamentnej a mimoparlamentnej komunikácii zákonodarcov a ostaných politikov…
Znova sú všetci vo vleku vlastného politického, kontraproduktívneho a reakčného populizmu a najmä, chýbajúceho zdravého rozumu a nad nimi vládnuceho ich vlastného pomýleného ega…

Poznámka: Iba ostrakizácia: verbálne, vecné a fyzické odmietanie, odsudzovanie a vytesňovanie extrémizmu z verejného priestoru a vôbec, je neúčinné a kontraproduktívne, lebo: akcia vyvoláva reakciu.
Účinok a efekt môže priniesť len odstraňovanie jeho príčin a zdrojov. Nie ale ľudských (konkrétnych ľudí). S tými treba pracovať.

Okrajová poznámka: Ak extrémisticky konajúce osoby porušia právny poriadok, ten umožňuje rozličné sankcie, zodpovedajúce miere zavinenia a závažnosti protiprávneho skutku, ak je tento spojený s extrémistickým, teda nedemokratickým konaním mimo zákon, nastupujú sankcie, zodpovedajúce priestupku, prečinu, trestnému činu, za ktoré môže nasledovať peňažný trest, podmienečný a nepodmienečný trest odňatia slobody, spôsob stráženia a ochranné opatrenia. V roku 2006 to bol rozsudok najvyššieho súdu proti predošlej politickej strane Mariána Kotlebu s následkom výmzu (zrušenia) politickej strany z registra politických strán Ministerstva vnútra SR. Vo veci množstva žiadostí o zrušenia koná prokuratúra vo vzťahu k ĽSNS. Do momentu nálezu a pred ním sa má za to, že táto strana, označovaná ako maslo na chlebe ako extrémistická a neonacistická, je riadne, v slobodných a demokratických voľbách, občanmi voličmi legálne zvolená parlamentná strana s 8-mimi percentami preferencií. A mala by sa aj legálne podieľať na prerozdelení moci v štáte, ako mimovládna politická strana. Tu niet o čom…
Každý skutok musí byť riadne preverený, zdokumentovaný, vyšetrený a odstíhaný (právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, trestný rozkaz, rozsudok).
V každom prípade porušenia právneho poriadku musí existovať vecný následok (hmotný, na zdraví alebo živote). A poškodený subjekt, obeť spáchaného skutku. Inak sa nejedná o priestupok, prečin ani trestný čin, prípadne: skutok sa nestal.
Extra poznámka: V prípade extrémistického trestného činu (majetok, zdravie, život v prípadoch obzvlášť osobitného zreteľa by sankciou mala byť doživotná detencia (maximálna ostraha) s diagnostickým a terapeutickým príslušenstvom. Na počtoch mŕtvych a zranených nezáleží. O zmene na štandardný výkon trestu musí rozhodnúť konzílium a komisia.
P.S. Predpokladám, že politici a spoločnosť nie sú voči Kotlebovcom paticky paranoidní…
Ide o štandardnú ale antisystémovú politickú stranu, ktorá má protestný charakter zameraný voči nečinnému a nefunkčnému systému vládnucej moci po veľkom a “úžasnom” (ukradnutom) veľkom Novembri 1989. Nič viac ani menej. S Tisom – bez Tisa. Tiso je mŕtvy. Bol v nevhodnom čase na nevhodnom mieste. Praví zločinci sa ho potrebovali zbaviť. A tak zakryť svoju trestnú činnosť. Ak sa im ho nepodarilo pre jeho hrubý krk štandardne obesiť, museli ho zavraždiť. Miklós Horthy zomrel v r. 1957 ako 89 ročný v Portugalsku. Od r. 1993 je ako maďarský vlastenec pochovaný v rodnom Kenderes.
József Antall ho vyhlásil za maďarského vlastenca: „Keby nebolo Horthytho spojenectva s Hitlerom, mnoho ďalších maďarských židov by bolo zabitých.“ Fašistické horthyovské Maďarsko sa oslobodeniu bránilo do posledných síl…

Väčšinová spoločnosť si praje systémovú zmenu. Vládnuca moc neporozumela. Preto na svoju obranu buduje represívny aparát a posilňuje anti občiansky systém (“v záujme občanov”). A svojom. A nepraje si domobranu. Lebo Slovensko nie je Švajčiarsko. Ani vo vlakoch. Sú slovenské…

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?