Publikované: 01.09.2019

Sprísnené opatrenia Kočnerovej väzby sú dôvodné

A v súlade so zákonom o výkone väzby. Riaditeľ ústavu na výkon väzby môže a je povinný, na dobu nevyhnutne potrebnú, upraviť a sprísniť režim chránenej osoby vo výkone väzby na dosiahnutie správneho účelu väzby. Riaditeľ ústavu na výkon väzby je nápomocný a súčinný s OČTK a súdmi.

Aj pravidelná kontrola v intervaloch 30 minút. Tá nebola dodržaná v prípade údajnej samovraždy obvineného pedofila Jeffrey Epsteina.
K veciam okolo Kočnera sa vyjadrujem, nemám dôvod, idú samé, svojou cestou, prípad je sledovaný a v centre záujmu spoločnosti aj kompetentných, ale incident s únikom služobného dokumentu, týkajúceho sa spôsobu výkonu väzby osoby Kočnera, zmenil môj postoj, lebo negramotnosť a hlúposť, a preto:
„Dokument s pokynmi pre strážcov niekto vyniesol Kočnerovmu obhajcovi a pred pár dňami sa objavil v niektorých konšpiračných médiách. Interný dokument z väznice koluje na internete. Únik rieši inšpekcia.“
Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22201484/osobitny-rezim-pre-kocnera-vo-vazeni-je-zvlastny-hovori-pravnik-gal-problem-nevidi.html#ixzz5yIpiuvEm
Som konsternovaný s použitia pojmu „konšpiračné“ médiá, najmä zo strany denníka SME (akoby oni a Denník N boli anjeli v bielych rúchach s modrými očami, zlatými vlasmi a krídlami). Celý internet je konšpiračný aj s elektronickými médiami typu Denník N a SME.
Únik interného dokumentu v režime „vnútorná potreba“ nespôsobil škodu, ale porušil internú zásadu a princíp služobnej disciplíny „páchateľom“ a naopak, jeho únikom páchateľ potvrdil že riaditeľ ústavu na výkon väzby ÚVTOS Leopoldov si riadne plní svoje povinnosti zo zákona. Obhajca Kočnera chcel incident viesť smerom k nastoleniu otázky podozrení z porušovania základných práv obvineného Kočnera vo výkone väzby, riaditeľom väznice, pričom sa nič podobné nestalo a dokument len pre služobnú potrebu nič také nedokazuje.
https://www.cas.sk/clanok/878001/unikla-interna-smernica-z-leopoldovskej-basy-kocner-ma-prisnejsi-rezim-ako-ostatni-vazni/
Naopak, interný dokument tohto typu by môže byť použitý v rámci osvety vo všeobecnej rovine, na žiadnu osobu vo výkone väzby sa vzťahujúcu (menovite Kočner); lebo takých bolo a bude v ústavoch pre výkon väzby na Slovensku vydaných pokračujúce množstvo, podľa aktuálneho a akútneho stavu vecí plnenia účelu výkonu väzby obvinených a obžalovaných osôb z podnikateľského prostredia, najmä oligarchie, ktorá ako Gorila prerastá tkanivom politickej, úradnej a moci OČTK, prokuratúry, prípadne súdov a celkom isto aj časti advokácie.
Únik interného dokumentu (Pokyn riaditeľa ústavu Leopoldov) len dokazuje, že diery neboli upchaté a je referenčným aj pre výkon ďalších represívnych a preventívnych opatrení vo vzťahu k služobnému väzenskému personálu. Robia to z hecu, dobrodružstva alebo za odmenu.
Syndróm znakov, či Slovensko je-nie je právny štát, je možné dobre odsledovať  práve aj z charakteru výkonu služobného pomeru príslušníkov ZVJS SR v časti výkon väzby v ústavoch na výkon väzby ale aj trestu odňatia slobody.
Kočner sa všemožne snaží mariť vyšetrovanie, brzdiť procesy preverovania, vyšetrovania, bude robiť obštrukcie tak, ako český milionár v škatuliach s vínom, David Rath (po dlhých rokoch, právoplatne odsúdený). Dá sa očakávať, že sa „hodí“ aj na maródku, ako majster obštrukcií Majský. A to je signál
pre OČTK, preverovať dôvodnosť práceneschopnosti, nad ktorou majú vládu lekári.
Konšpiráciou nesmie byť ani možná existencia potenciálnej hrozby ohrozenia života zatiaľ „len“ obvineného Kočnera. Záujem na jeho odstránení môžu mať druhé alebo tretie „kruhy“ (dokonca aj v zahraničí).
Ale to je už „len“ detail celého „balíka“ dôvodov pre Kočnerovu väzbu a jej sprísnenie.
Účel väzby je zabránenie pokračovania v páchaní trestnej činnosti, úteková alebo kolúzna väzba, alebo hrozí iný spôsob marenia výkonu spravodlivosti obžalovaným alebo obvineným.
Kočner je osobou, kde je potrebný osobitný dohľad a výkon väzby oddelene od ostatných spoluväzňov nielen pri vychádzkach, ale aj pri ostatných režimových činnostiach, zabránením kontaktu Kočnera s inými spoluväzňami pri predvádzaní a presunoch eskortou alebo strážnymi, v rámci ústavu ale aj sledovanie kontaktov s ostatným personálom väznice.
Akákoľvek chyba môže mať za následok ďalšie marenie preverovania, vyšetrovania, stíhania vo veciach, a marenie účelu trestného konania.
Účel výkonu väzby je aj ochrana zdravia a života obvineného (obžalovaného) až do momentu konečného rozhodnutia o vine-nevine (treste alebo oslobodení spod obvinenia, obžaloby), ak je obvinený (obžalovaný) vo výkone väzby.
Na slobode, ak dôvody väzby pominú, obvinený (obžalovaný) takúto ochranu nemá…
Z istého naznačeného uhla pohľadu je lepšie, ak je Kočner „pod ochranou“ ústavu na výkon väzby. Jeho smrť by bola zmarením spravodlivosti.
Naopak, zvláštny právnik. Zrejme patrí do kategórie advokátov, konajúcich v prospech klientov aj nad rámec ich oprávnení a kompetencií. Pre právny štát to je spoločensky nebezpečná cháska; od klientov typu Kočner, lebo tu nejde o obhajobu ex offo, Kočner nie je bezdomovec, dostávajú štedré palmáre.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?