Publikované: 11.11.2014

Starosta Bajan a stavba Domino – “Nesľubujem, konám!”

Ing. Vladimír Bajan, citujem: „Pred niekoľkými rokmi som sa prihováral voličom slovami: „Nesľubujem, konám!”. Je to jedno z mojich kréd, ktorých sa držím. … 15. novembra 2014 sa opäť budem uchádzať o dôveru Vás – Petržalčanov a budem kandidovať na starostu Petržalky. Bude mi cťou, ak mi svoj hlas odovzdáte.“

Petržalčania, keď sa vám prihováral týmito slovami pred štyrmi rokmi, bol iba investorom stavby Domino, nemal vtedy žiadnu verejnú politickú funkciu. Vďaka vám ju znova získal. A novým investorom Domina, jeho nasledovníkom, to pomohlo. Vydal im stavebné povolenie a táto kontroverzná stavba je rozostavaná, hoci ju musel kvôli istým prehmatom zastaviť. Znova zabojoval a vydal dodatočné stavebné povolenie. “Nesľubujem, konám!“

Po nástupe do funkcie starostu Petržalky a jeho predchádzajúcej štvorročnej pauze na tomto poste, sa musel obklopiť novými spolupracovníkmi-odborníkmi. To mu predsa nemôže nikto vyčítať, veď sa to robí aj na vyšších miestach. Prijal teda za riaditeľa miestneho podniku Verejnoprospešných služieb, Ing. Skovajsu, svojho priateľa, suseda z Trnávky kde obaja bývajú, bývalého hlavného kontrolóra Petržalky, majiteľa stavebných pozemkov Domina a tiež investora tejto stavby. „Nesľubujem, konám!“

Takisto prijal na stavebný úrad mestskej časti Petržalka pôvodnú investorku, potom projektantku stavby Domino a tiež investorku projektu BAJO, Ing. Miroslavu Franzovú, rod. Velčickú. Po nejakom čase ju vymenoval za šéfku stavebného úradu, veď práce je veľa a odborníčka je holt odborníčka. „Nesľubujem, konám!“

Práce okolo Domina bolo neúrekom. Bolo treba odsúhlasiť nejaké zmeny pred dokončením stavby a ponaprávať tie „nezmysly“ zakotvené v územných rozhodnutiach. Veď len štruktúra blokov, čo je to za hlúposť, vraj hotel. Developer /vtedy Bajoprojekt, Ing. M. Bajan, starostov brat/ požiadal o zmenu funkčnosti blokov – dva bloky apartmánové bývanie pre seniorov a tri bloky bytové domy. Schválené! „Nesľubujem, konám!“

Staviteľ /Bajoprojekt/ požiadal o ďalšie zmeny pred dokončením stavby. Vypustiť výstavbu prvého podzemného podlažia na parkovanie. Načo by boli potrebné parkovacie miesta, veď Petržalka je dosť veľká. Vmestí sa tam áut a áut. Načo prácne budovať suterén, veď to sú zbytočné náklady. Navýšenie podlaží zo šesť na sedem. O 15 bytov viac a takisto viac apartmánov. Tým pádom aj vyšší zisk. Že treba viac parkovacích miest? „134 parkovacích miest stačí“ – povedal starosta V. Bajan. A punktum. Schválené! „Nesľubujem, konám!.“

Mgr. Tomáš Mateička, súčasný šéf okresného stavebného úradu, pripravil, vtedy ako referent stavebného úradu Petržalka, stavebné povolenie Domina. Rozumej, všetko „dôkladne“ preveril, skontroloval, porovnal a dodal starostovi Bajanovi na podpis. Neskôr sa objavili nezrovnalosti medzi územným rozhodnutím a stavebným povolením. Schválené! „Nesľubujem, konám!“

Po pristúpení druhého investora stavby, Subcentro s.r.o., splnil aj ich požiadavky – zmeny stavby pred dokončením. Požiadali a on súhlasil. „Nesľubujem, konám!“

Samozrejme, že toto všetko sa dialo „za zatvorenými dverami“, bez verejnej vyhlášky, bez účastníkov konania – obyvateľov susednej budovy na Jasovskej 2-12. Že to je protiprávne? Kto by si s tým lámal hlavu. Starosta sa držal svojho kréda: „Nesľubujem, konám!“

Po zahájení výstavby, začiatok októbra 2013, obyvatelia Jasovskej vyvaľovali oči ako „puky“. Pod oknami sa im preháňali bagre a nákladniaky odvážali zeminu z trávnika. O ničom nevedeli. Museli vypátrať o čo vlastne ide. Zistili, že sa jedná o výstavbu Polyfunkčných objektov Domino, Jasovská.

Ešte v októbri požiadali starostu Bajana o predbežné opatrenie, zastavenie prác na stavbe. Zdalo sa im, že stavba je k ich domu bližšie ako je stanovené v územnom rozhodnutí. Nikto nič nepreveril.  Zamietnuté! „Nesľubujem, konám!“

Po kontrole stavby Slovenskou stavebnou inšpekciou, na podnet obyvateľov Jasovskej  /nie na podnet Bajanovho stavebného úradu, ako to rád vyhlasuje/, a zistení nezrovnalostí – stavba prisunutá k ich domu o viac ako 2 m bližšie sa zdalo, že starosta začne konať. A aj začal, ale ako? 5.12.2013 vydal výzvu na zastavenie „časti prác, ktoré sú v rozpore so stavebným povolením“, pritom celá stavba je zle osadená. Šalamúnske rozhodnutie – ovca celá aj vlk sýty. Obyvateľom „vytrel zrak“ výzvou-bezcenným lajstrom  a stavitelia, keďže bola zmätočná, stavali zvýšeným tempom ďalej. Výstavba zastavená, nezastavená?! Stavba rastie! „Nesľubujem, konám!“

Nakoniec, keď stavba dostatočne podrástla, aby jej prípadné odstránenie bolo zložitejšie, predsa len konal. Konečne vydal, pod tlakom verejnosti, médií a verejných protestoch obyvateľov Jasovskej, rozhodnutie o zastavení prác na stavbe. Prvá lastovička – prvé rozhodnutie starostu v prospech obyvateľov a v neprospech developerov v tejto kauze, ale na základe faktov, dôkazov, po štvormesačnom boji obyvateľov Jasovskej a konečne podľa právnych noriem. Ale to trvalo!  Aj tak treba zapísať bielou kriedou do komína.

No nie je všetkým dňom koniec. Investorov upozornil, že ak nepožiadajú o dodatočné povolenie stavby a nepredložia všetky potrebné doklady do 60 dní od dodania výzvy na zastavenie prác na stavbe, bude stavba na základe zákonných noriem odstránená. Tieto termíny začali bežať Aquaterm od l2.12.2013 a Subcentro od 17.12.2013. Developeri síce požiadali o dodatočné povolenie v termíne a tesne pred vypršaním 60-dňovej lehoty, podali žiadosť o predĺženie doby na dodanie ostatných potrebných dokladov. Starosta Bajan žiadosť zamietol, lebo zákon to neumožňuje! No tíško toleroval dodávanie dokladov a dokumentov ešte v máji 2014, t.j. 3 mesiace po termíne. Starosta čakal, nekonal! Vlastne konal, ale v prospech developerov! „Nesľubujem, konám!“

Po zozbieraní časti dokladov vyhlásil v marci začatie konania o dodatočnom stavebnom povolení. A udial sa zázrak, prizval, ako účastníkov konania, aj obyvateľov Jasovskej 2-12. Tí podali pripomienky a starosta ich v dodatočnom stavebnom povolení zo dňa 2.6.2014, okrem jednej, všetky zamietol. Spomeniem iba svetlotechniku – nový posudok obyvateľov Jasovskej 2-12 preukázal, že svetlotechnický posudok developerov Aquaterm a Subcentro, od firmy TIGArch s.r.o.,  nesedí, hoci ho schválil aj MUDr. O. Fitz, regionálny hygienik RÚVZ. A obyvatelia právom namietali a protestovali. No starosta Bajan radšej ohrozí zdravie ľudí, ako by si preveril fakty. Zamietnuté! „Nesľubujem, konám!“

Počet parkovacích miest – stále chýbajú, ale starosta Bajan v zdôvodnení vyhlásil: „134 parkovacích miest stačí“. A bodka. Zamietnuté! „Nesľubujem, konám!“

Preklasifikovanie pôvodne bytových objektov – apartmánové bývanie pre seniorov/podľa územného rozhodnutia a pôvodného stavebného povolenia/ na apartmánové nebytové objekty – ubytovacie zariadenie na krátkodobé pobyty /kvôli potrebe menšieho počtu parkovacích miest/ v dodatočnom stavebnom povolení. Pripomienka obyvateľov Jasovskej zamietnutá! Zmena objektov z bytových na nebytové schválená! „Nesľubujem, konám!“.

Nedodržanie daných termínov developermi a nekomplexnosť potrebných dokladov. Zamietol! Dôvod, citujem – „stavebný úrad je povinný poskytnúť stavebníkovi dostatočnú lehotu na doloženie potrebných dokladov…“. Čiže predtým, s tou  60 dňovou lehotou zrejme iba žartoval. Čierny humor. Ak si myslíte, že sa medzitým zákon zmenil, tak sa mýlite. To iba všemohúci starosta Bajan zmenil svoj názor a postoj k zákonným normám. On, čo koná neustále tak ako mu  ukladá zákon. „Obviňovať ma z toho, že dodržiavam zákony, je absurdné.“- je jeho obľúbená replika. No môže on za to, že ten paragraf je taký pokrútený? Pripomienky občanov zamietnuté! Dodatočné stavebné povolenie schválené! „Nesľubujem, konám!“

Obyvatelia Jasovskej sa proti dodatočnému stavebnému povoleniu odvolali. Stavba Domino momentálne „spí“ v náručí okresného stavebného úradu pod bedlivým zrakom Mgr. Mateičku.  Ale dokedy…? Dočkáme sa možno skoro. „Nesľubujem, konám!“

Vážení Petržalčania, nezabudnite, bude mu cťou, ak mu svoj hlas vo voľbách odovzdáte!

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?