Publikované: 10.05.2019

Štátne občianstvo Ukrajiny a Slovenska a ľudské práva

Médiá informovali o dvoch Putinových dekrétoch, prvom, s ponukou možnosti získania ruského štátneho občianstva najskôr obyvateľstvu Donbasu, druhým ponuku rozšíril pre ostatné obyvateľstvo Ukrajiny.
Čo hrozí a ako môže vyzerať Ukrajina, alebo, čo z nej ostane, podľa jednej z prognostických vízií, a kto ponesie zodpovednosť, zdroj, TV NOVA:


https://tn.nova.cz/clanek/nova-mapa-ukrajiny-takhle-bude-zeme-rozdelena.html
Reakcia Ukrajiny bola a je, aká je: Okrem požiadaviek na ďalšie proti ruské sankcie ide o úmysel odobratia dôchodkov a sociálneho zabezpečenia všetkým, čo prijmú ruské občianstvo. Na stole je konflikt v rovine ľudských práv a ústavy. Putinove dekréty sú v súlade s medzinárodným ľudským právom; sankcie vo veci nemôžu byť predmetom tlaku na Rusko, ktoré tým neporušuje žiadne a ničie právo, ani medzinárodné dohovory a záväzky RF ako členského štátu Rady Európy. Dá sa konštatovať, že sankcie by mali byť použité proti Ukrajine, ktorá reakciou porušuje vlastnú Ústavu Ukrajiny, v časti základné ľudské práva občanov Ukrajiny. Ústava Ukrajiny v časti občianstvo Ukrajiny, nepozná žiadne sankcie za prijatie iného, než ukrajinského občianstva, pozná ich ale Slovensko, a to stratou slovenského občianstva, osôb, ktoré prijali občianstvo cudzieho štátu, osobitne Maďarska…
Ide o post mečiarovské reziduum „studenej“ vojny maďarských verzus slovenských nacionalistov a vzťah Južné Slovensko a „maďarský“ felvidék…
Slovensko ale, okrem toho, že: občania cudzieho štátu nemôžu byť politicky aktívni v prospech cudzieho štátu (politická činnosť) sankcie, ktoré pripravuje Ukrajina, nepozná…
Občania a občianky Slovenska, ktorí/é získali maďarské občianstvo, strácajú slovenské občianstvo. Nepriznanie cudzieho občianstva okrem občianstva slovenského, je ošetrené sankciou.
Putin vyhlásil, že Rusi a Ukrajinci by ako spriaznené národy mohli mať spoločné pasy. „Ak (Kyjev) dá občianstvo Rusom na Ukrajine a my urobíme to isté pre Ukrajincov v Rusku, tak potom rýchlo prídeme k spoločnému štandardu a želanému cieľu. Mali by sme spoločné občianstvo,” povedal pre portál www.life.ru
Dodávam, že Putinovi ide o dobre mienený úmysel, záujem o ochranu základných práv a slobôd práv národných a národnostných menšín, žijúcich na Ukrajine aj v Rusku, pričom Kyjev, už s prezidentom Zelenským, Putinovu dobrú vôľu marí ďalším porušovaním základných ľudských práv najmä rusko jazyčného obyvateľstva Ukrajiny.
Za seba, nemám rámcový problém s dvojitým občianstvom, ani s dvomi-tromi štátnymi jazykmi, ale výslovne, maďarské politické subjekty na Slovensku odmietam; inak, mám vážny problém s cudzími štátnymi príslušníkmi, hoc bývalými slovenskými, ktorí tu a mienim SMK, organizujú maďarskú politiku; právom im patrí označenie zahraničný agent (a to platí aj pre isté mimovládky). Nemám ale nič proti politickým subjektom, stranám a hnutiam, v záujme ľudských práv na úrovni legálne žijúcich etnických (Rómovia) a národnostných menšín (Rusíni, Maďari, žijúci na Slovensku).
Ten blbec, Volodymyr Zelenskyj, ponuku ruského prezidenta na vydanie ruských pasov Ukrajincom odmietol a namiesto toho sľúbil, že ponúkne ukrajinské občianstvo Rusom, ktorí „trpia” pod vládou Kremľa. Pasy vydané v niektorom z ruských výdajových centier plánujú ukrajinské úrady zneplatniť, a to aj pre cesty mimo Ukrajinu.
Ukrajina prefackáva svojich občanov a rusky hovoriacich, ženie ich do náruče Ruska…
To je ukrajinský nacionalizmus. Podľa wikipedie, v roku 2001 žilo na juhozápade Ukrajiny 156 tisíc Maďarov; ukrajinský jazykový zákon, supresia a ostrakizácia  národných a etnických kultúr, ako aj obmedzovanie tlače a školstva v národnostných jazykoch, sa týka aj tohto etnika..

Ukrajinský parlament v roku 2014 schválil „návrat“ k ústave z roku 2004, čím obmedzil prezidentské právomoci, ktoré si prezident Janukovyč schválil v roku 2010. Ukrajina sa čiastočne „vrátila“ k relatívne štandardnej parlamentnej demokracii s obmedzenými právomocami prezidenta a nepokračuje smerom k prezidentskému systému a od neho k prezidentskej diktatúre, kde prezident vládne dekrétmi (podobne ako Erdogan v Turecku). Ukrajina si tým znovu pootvorila dvere do sveta EÚ, ibaže, čo ukrajinské „elity“ vyvádzajú dnes, vzďaľuje sa od štandardnej demokracie, ktorá rešpektuje základné ľudské práva najmä rusko-jazyčných menšín, žijúcich na území Ukrajiny; platným a regulérnym referendom v súlade s platnou ukrajinskou ústavou a vstupom Krymu do zväzku RF, sú Rusi na Kryme z toho pekelného a darebáckeho kolesa Ukrajiny „vonku“…
Ale tomu sa vraví „anexia“. Množstvo odborníkov na medzinárodné právo tvrdí, v opore o reálie, že šlo o legálnu secesiu.
Všetko dobré prajem ešte „smoliarskym“ krymským Tatarom…

Porovnanie ľudsko-právneho jadra Ústavy SR s Ústavou Ukrajiny vo veciach štátneho občianstva Ukrajiny a Slovenska:
Článok 25 „Občan Ukrajiny nesmie byť zbavený občianstva a práva na zmenu občianstva.
Občan Ukrajiny nesmie byť vylúčený z Ukrajiny alebo vydaný do iného štátu. Ukrajina garantuje starostlivosť a ochranu svojim občanom, ktorí zostávajú mimo jej hraníc.“
Článok 26 „Cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí sú na Ukrajine z kvalifikovaných a uznaných právnych dôvodov, majú rovnaké práva a slobody a tiež majú rovnaké povinnosti ako občania Ukrajiny, výnimky stanovuje ústava, zákony a medzinárodné zmluvy.“
Azylové právo Ukrajiny: „Cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti možno udeliť azyl v súlade so zákonom o azylovom práve.“
Poznámka: Azyl nie je nárokovateľné základné ľudské právo, možno ho získať ako právo, podrobnosti ustanovuje zákon o azyle (pre účel článku irelevantné).
Medzinárodnoprávne aspekty ruskej anexie polostrova Krym, Studies, Kristian Blaškovič, záver (lebo tak to je a bude a ide o umelo udržiavaný konflikt, majúci za cieľ, držať svet v trvalom napätí a hrozbách so sústavne otvoreným koncom). Lebo „povinná“ rusofóbia. Ak kto chce, podbehlo mi, a vybral som aj toto; ale kto, na úkor „nadnárodných“ politických záujmov mocností, kedy počúval a čítal názory odborníkov? Sken záveru práce:


http://sei.iuridica.truni.sk/archive/2018/02/SEI-2018-02-Studies-Blaskovic-Kristian.pdf
Zákon SR o štátnom občianstve dvojité občianstvo nepripúšťa. Druhá časť zákona: Strata štátneho občianstva Slovenskej republiky § 9 (1): „Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť
a) prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť,
b) nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle.“
(2) „Zo štátneho zväzku Slovenskej republiky možno prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne občianstvo iného štátu, alebo prísľub jeho udelenia v prípade prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.“ (…)
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-40
Mimochodom, Ústava Ukrajiny obsahuje aj Article 17 (téme dvojstrannej obrannej zmluvy SR-USA nad rámec Zmluvy o NATO som sa venoval v predošlom článku, uvádzam „nález“):
„The creation and operation of any armed units not envisaged by law are prohibited on the territory of Ukraine. The location of foreign military bases shall not be permitted on the territory of Ukraine.“ Preklad: „Zakazuje sa vytváranie a prevádzka ozbrojených jednotiek, ktoré zákon nepredpokladá na území Ukrajiny. Umiestnenie cudzích vojenských základní na území Ukrajiny nie je povolené.“

Ukrajine vládne spolok ľudsko-právne a politicky negramotných a arogantných hlupákov; všeobecný úpadok tej nádhernej a kedysi prosperujúcej krajiny pokračuje, za daného stavu Ukrajina nestojí ani za deravú ukrajinskú hrivnu…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?