Publikované: 04.12.2019

Stíhanie vo veci Babiš a Mayerová pokračuje

Adresátmi tohto článku sú len osoby a časť slovenskej verejnosti, sledujúce českú trestnú vec Babiš a Čapí Hnízdo z aspektu významu spoločenského záujmu na ochrane finančných záujmov členského štátu EÚ a finančných záujmov EÚ vo veci dotácií pre malé a stredné podniky.

Generálny prokurátor Pavel Zeman zrušil zastavenie trestného stíhania voči premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO) a Jane Mayerovej, bývalej členke spoločnosti Farma Bocianie hniezdo. Ďalšie štyri osoby stíhané nebudú. Stíhanie Babišovho syna žijúceho s matkou vo Švajčiarsku bolo vylúčené na osobitné konanie.
Zastavenie trestného stíhania proti Babišovi a Mayerovej Zeman označil za predčasné. “Nebol objasnený skutkový stav v rozsahu potrebnom na rozhodnutie a došlo aj k opomenutiu odôvodnenia niektorých podstatných otázok v oblasti skutkového i právneho hodnotenia veci,” zdôvodnil svoj krok najvyšší štátny zástupca.
„U štyroch osôb sa nepodarilo preukázať ich zavinenie a aktívne zapojenie do procesu získania dotácie a vedomie toho, že zmena vlastníckej štruktúry mala súvisieť s poskytnutím dotácie“, povedal Pavel Zeman.
Šéf českých žalobcov sa kriticky vyjadril aj k úvodnému hodnoteniu projektu, ktoré podľa neho bolo iba formálne a nikto neoveroval údaje aj majetkovú štruktúru prostredia Agrofert a Čapí hnízdo, aj vo vzťahu k judikatúre EÚ; vec sa vracia späť do prípravného konania na úrovni policajného zboru.
Účelom obnovy stíhania v Zemanom dotknutých súčastiach bude výsledok:
1. Definitívne zastavenie stíhania;
2. Obžaloba.
V súčasnej situácii podľa Zemana nie je možné stíhané osoby obžalovať, alebo ich stíhanie zrušiť. Celá vec sa vracia do prípravného konania, do fázy dokazovanie.
Najvyššia česká štátna zástupkyňa Lenka Bradáčová: “Vraciame sa do pôvodnej role, sme v pozícii dohľadového orgánu.”
Kauza má niekoľko rovín: všeobecnú a osobnú ľudskú, občiansku a politickú, a v danom štádiu veci prednostne právnu rovinu, s prezumpciou neviny (štát Česko, premiér Babiš) a v dvoch rozmeroch: českom a európskom (EÚ). Tretím je Slovensko v pozícii „vedľajšieho účastníka“ a jeho legislatíva.
Rozumejte – Slovensko je v pozícii „učiaceho sa pozorovateľa“…
Bezmála pred týždňom prišla z Európskej komisie záverečná správa o audite (Andrej Babiš ako politik, predseda vlády a konflikt záujmov). ČR sa má vyjadriť do 60 dní…
Prezident Miloš Zeman sa ku kroku generálneho prokurátora vyjadrí vo štvrtok v relácii TV Barrandov Týždeň s prezidentom a to
1. Vzatím rozhodnutia generálneho prokurátora na vedomie;
2. Vzatím na vedomie správu EK o výsledku auditu (bez možnosti vyjadrenia názoru, lebo správa je v režime dôverné);
2. K prípadnej abolícii (Babiš túto možnosť odmieta).
Moje stanovisko:
1. Audit je vec úradná, na osi EÚ/EK-ČR. Politický význam nadobudne na konci dňa po definitívnom ukončení aj prípadného súdneho procesu pred Európskym súdom, či ČR bude-nebude musieť vrátiť do rozpočtu EÚ avizovaných 450 miliónov Eur (ide o obhajobu zákona lex Babiš);
2. Česko aj Slovensko budú musieť vyvodiť legislatívne konzekvencie vo veci prideľovania dotácií malým a stredným podnikom.
Občianska a politická rovina má tri aspekty
a/ mediálny (úlohy médií informovať, nie hodnotiť ani súdiť),
b/ vplyv na názor občianskej a voličskej obce,
c/ postoj politickej koalície a opozície (spätne pôsobí na občiansky a voličský názor).
Štátny zástupca Zeman na svojej tlačovke upozornil auditórium novinárov, politikov a občanov na povinnosť rešpektu prezumpcie neviny Babiša a Mayerovej, s osobitným akcentom na prístup k osobe A. Babiša v pozícii premiéra. Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/
Dá sa, ako zvyčajne, očakávať pokračujúci krvilačný cirkus anti babišovských a anti zemanovských (prezident) politikov (opozícia) ako vo veci auditu EK a obnovy stíhania najmä osoby premiéra A. Babiša. Cirkus sa začal okamžite po mediálnom vystúpení Pavla Zemana.
Povolenými 10-timi otázkami, česká novinárska obec (tak ako slovenská) prezentovala svoju mentálnu výbavu a mentalitu. České médiá majú „bohatú činnosť“; hotový „raj“. Pridávajú sa mocichtiví politici z opozície, politologická a obec analytikov. Občianska obec česká (aj slovenská) a voličská, ich výstupy sleduje…
Milion chvilek pro demokracii dalo 17. novembra v Prahe na Letnej, Babišovi ultimátum na jeho odstúpenie do 7. januára 2020, príkaz odvolať ministerku spravodlivosti Marii Benešovú, a vyzvalo opozíciu na spojenie sa proti demokracii, právu, spravodlivosti a právnemu štátu.
Na „večnej“ ceste k demokracii ale môže dôjsť aj k jej skratu a black-outu.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?