Publikované: 05.06.2020

Storočnica Trianonu a maďarská revizionistická karta

Štvrtého júna 2020 sme si pripomenuli sté výročie podpisu Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúska-Uhorska v závere prvej svetovej vojny.
Maďari sa vôbec netaja tým, že už sto rokov zažívajú historickú traumu i krivdu spáchanú na maďarskom národe.
Maďarský parlament ešte v roku 2010 označil Trianonskú mierovú zmluvu za „najväčšiu tragédiu maďarstva“ a stanovil 4. jún za Deň národnej spolupatričnosti, čím jednoznačne dal najavo svoje revizionistické a autonomistické chúťky.
Vo svojom Trianonskom náreku, maďarskí historici nespomínajú, že v oboch vojnách boli na strane porazených a výsledky II. svetovej vojny potvrdili rozsudok Trianonu.
K vínu Egri Bikavér patria Trianonské slzy…
Dôvod, prečo v parlamentných voľbách neuspeli politickí zástupcovia Maďarov, žijúcich na Slovensku, bola ich neschopnosť pre spoločný jazyk, trieštivé egá, a neexistujúca politická objednávka „zdola“.
Tá neexistuje ani dnes, tak prichádza „zhora“. Nie prirodzene ale umelá. Politické strany a hnutia spravidla vznikajú na politickú objednávku „zdola“.  Sčasti s felvidéka, sčasti z Maďarska. Spoločný menovateľ: Trianon a právo národov a národností na sebaurčenie. Memorandum zakladá „živnosť“ pre „politických zástupcov Maďarov žijúcich na Slovensku“.
Uznanie štátotvornosti národa zakladá právo na národný štát (základné práva národov). Neplatí to pre národnosti a etnické skupiny, žijúce v spoločnom zväzku s národným štátom. Tieto menšiny sa riadia iným ľudsko-právnym režimom. Strana maďarskej komunity a spolupatričnoti sa dnes pokúša o precedens…
Preambula Základného zákona Maďarska z 25. apríla 2011, ktorý nahrádza Ústavu Maďarska z roku 1949, končí vetou: „My, občania Maďarska…“
Preambula Ústava SR začína slovami: „My, národ slovenský…“
Požiadavky „zástupcov Maďarov“ žijúcich na Slovensku, ktoré 2. júna predložili predsedovi vlády SR I. Matovičovi v memorande sú:
Uznanie Maďarov za svojbytný politický (štátotvorný) národ v rámci Slovenska, vytvorenie ich maďarského politického a samosprávneho prostredia, používanie maďarských insígnií, úradný jazyk maďarčina, požiadavka na dvojaké občianstvo a:
Požiadavkou je aj zmena dikcie preambuly slovenskej ústavy, s následkom zmeny charakteru Slovenska z národného na občiansky štát.

Rozsiahle ale vágne programové vyhlásenie vlády nič podobné neobsahuje, akceptuje status quo. Slovensko vo veci postavenia národnostných menšín a Rómov, môže byť vzorom aj pre Ukrajinu, ktorej hrozí rozpad aj pre diskrimináciu národnostných menšín.
V tejto veci možno so zahraničnou politikou Maďarska len súhlasiť; Maďarsko blokuje Ukrajinu v procesoch jej prijímania do euro atlantických štruktúr. Slovensko v nich je, a predsa je problém:
SMK s tichým súhlasom Budapešti už nechce „len“ kultúrnu a školskú ale autonómiu štátu v štáte, v možnosti pripojenia južných území Slovenska k rado by Veľkému centrálnemu Maďarsku. A na to postačí referendum a to, čo možno porovnať so statusom Krymu.
Aký postoj k memorandu a politickému aktivizmu SMK majú „naši slovenskí  Maďari“ zrejme ukážu prieskumy verejnej mienky a vôle opýtaných…

Aký postoj zaujme slovenská vláda, ukáže slovenská vláda. A parlament. Aký postoj zaujme EÚ/EK, detto.
Nešťastný Trianon bol prekrytý množstvom medzinárodných a ústavných právnych aktov, takže nie je možná jeho revízia ani otváranie Benešových dekrétov.
Iniciatívy „zhora“ mám za revizionistický politický aktivizmus, ktorý sa môže stretnúť s pozitívnou aj negatívnou odozvou adresátov. Memorandum maďarskej komunity:
https://www.mkp.sk/sk/2020/06/02/memorandum-madarskej-komunity

Čiastkovou pohnútkou sú slovenské ekonomické politiky pre južné Slovensko. Memorandum ale  jednoznačne otvára „maďarskú kartu“, ktorá po upokojení nacionalistických vášní za čias Mečiara a Slotu neumrela, a ako sa ukazuje, aj v režime členstva Maďarska a Slovenska v EÚ, nebola mŕtva, ani nespala, len spočívala a čakala…
Do veci má čo aj Európska strana, frakcia ľudovcov, vo vzťahu k členskému Maďarsku…
Slovenské národné sily na politickej scéne ostali roztrieštené vinou nekonečnej nadutosti niektorých jej lídrov.
Je priam neuveriteľné, ako sa tí, ktorí zakladali túto republiku, pozerajú dnes na jej likvidáciu protislovenskými silami. SMK využíva túto výhodu. A aktivuje „maďarskú kartu“.

Maďari na Slovensku nezažili žiadny útlak zo strany Slovenska, zato Slovensko pamätá násilnú maďarizáciu a s ňou Viedenskú arbitráž, aj malú vojnu na Spiši…
Maďari veselo operujú s pojmom maďarský félvidék („ich horná zem“).
Benešove dekréty neboli a nemohli byť dokonalé a pre všetkých uspokojivé.
Maďari dnes ich úplne prirodzenú asimiláciu na Slovensku nezastavia. Občania juhu Slovenska dnes žijú inými problémami.

Politické iniciatívy SMK vnímam ako nebezpečné hobby, alebo „živnosť“ pre účel „obživy“ politikov na báze maďarského post trianonského územného revizionizmu proti územnej celistvosti Slovenskej republiky.
Národné sily na politickej scéne ostali roztrieštené vinou nekonečnej nadutosti ega ich lídrov. Je priam neuveriteľné a trestuhodné (trest prichádza!), ako sa „zakladatelia republiky“ ako národného štátu dnes pozerajú na jej likvidáciu protislovenskými silami. K tým pridajme aj liberálov… (tí usilujú o zmenu preambuly ústavy a Ústavy v časti: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ v časti liberálna a rodová neomarxistická ultra ľavicová ideológia).
Práve som nechtiac “narazil“ na bezpečnostnú stratégiu Slovenska; v reakcii na memorandum SMK by som ju napísal inak… (včítanie vnútorných bezpečnostných hrozieb vyššie).
Uvidíme, ako sa k veciam postaví Antifa, fašisti budúcnosti. V USA sú už na indexe. A čo na to „naše“ OČTK..? Budú naháňať „nacistov“? Aj do sietí maďarských nacionalistov?

Zsolt Simon, László Sólymos, József Berényi, Péter Óry, Ferenc Auxt, Gyula Bárdos, Pál Csáky, Zoltán Cziprusz, Iván Farkas, Adrianna Gergely Papp, Csaba Furik, József Menyhárt, Miklós Viola, žiadajú zmenu preambuly Ústavy SR:
„My národ slovenský…“ na: „My, občania Slovenskej republiky…!“
Pál Csáky už pred dvomi rokmi v EP spustil lobing za autonomizáciu južného Slovenska; Béla Bugár: „Ja sa nem stratím..!“. Bugár nie je signatárom memoranda. Prefíkaná líška.

Tieto tendencie napomáhajú EÚ k zániku národných štátov a post národnému paneurópeizmu včítanie zmiešavania civilizácií, kultúr, národností a náboženstiev v multikultúrnom novo európskom super štáte…
Jediné, ktoré sa stavia „na zadné“ je Maďarsko; ale len vo vzťahu k sebe… (hlavný zdroj politického konfliktu s EÚ; údajné okliešťovanie demokracie „tyranom“ Orbánom je len zástupný a pochybný dôvod; Maďarsko sa vracia k štandardnému parlamentnému režimu).

Memorandum SMK na Slovensku „narazí“ na znepokojenie a odpor. Ale túto zodpovednosť s konzekvenciami na seba berie Strana maďarskej komunity, jej predáci a ich Magyarország.
Dvojité občianstvo znamená aj aktívne a pasívne volebné právo na Slovensku aj v Maďarsku…
Predseda vlády Matovič má Memorandum SMK za pľuvanec do ním a jeho ponúknutej ruky…
Hmm…

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?