Publikované: 13.07.2015

Stručne k právam dieťaťa

Ľudský život začína splynutím mužskej a ženskej pohlavnej bunky, t. j. počatím. Podľa preambuly Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa prijatých Valných zhromaždením OSN: “Dieťa z dôvodu svojej fyzickej a duševnej nezrelosti potrebuje osobitné záruky a starostlivosť, vrátane primeranej právnej ochrany, pred i po narodení“.
Listina základných ľudských práv a slobôd a Ústava Slovenskej republiky: „Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením“.
Každá ľudská bytosť má právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Počaté dieťa je subjektom ľudských práv. Má právo narodiť sa, mať svoju matku, otca a rodinu, na ochranu zdravia a zachovanie ľudskej dôstojnosti, spôsobilosť na práva. Počaté dieťa a jeho matka majú právo na osobitnú starostlivosť, ochranu a pomoc. Kto je v tele matky, je práve tak chránený, ako keby bol medzi ľuďmi, kedykoľvek ide o prospech samého dieťaťa.
Polemiky humánnej bioetiky o tom, kedy je (a stáva sa) dieťa po počatí v tele matky človekom sú scestné: počatie dieťaťa je počatím človeka vždy už od momentu splynutia mužskej a ženskej bunky.
Dieťa po narodení nadobúda všetky ostatné základné ľudské a občianske ako aj postupne ďalšie akcesorické práva v možnosti.

Teória práv počatého dieťaťa podľa Inštitútu ľudských práv:

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?