Publikované: 07.06.2020

Štyri „ľudsko-právne“ habaďúry plus jedna nová

Zideologizovaná a spolitizovaná OSN stráca morálny a mravný kredit na finančnú podporu. Nielen USA ale celého sveta. OSN sa spreneveruje svojmu poslaniu. Je protagonistkou New World Order!
Ľudsko-právne habaďúry OSN (šijú ich na vás pod rúškom ľudských práv a väčšinovej laicity):
1. Potrat nie je základné ľudské právo (kvalifikované výnimky v režime ZĽP stanoví zákon!);


Prvý trimester slobody tehotnej ženy je čierna diera v zákone. Zákon je protiústavný! Postoj Anny Záborskej je ústupkom od kresťanskej viery, učenia a svetskej aj kresťanskej etiky v jednom, lebo: „Nezabiješ!“ A „Ľudský život je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť!“(Ústava SR).
Sloboda tehotnej ženy v prvom trimestri vo vzťahu k zákonu nie je jej základné ľudské právo!
https://citizengo.org/sk/lf/179763-na-kazdom-zivote-zalezi
2. Habaďúra neomarxistov (nová progresívna ľavica PS) spočíva v používaní a šírení pseudo pojmu sexuálna menšina! Desiatky údajných pohlaví a rodov nie sú menšina! Nevykazujú definičné znaky pojmu menšina! Tak, ako multi rasovo-etnické USA nie sú národ. Dnes vidno, ako sa ten „národ“ má k idei homogenity, jednoty a spolužitia.
Výsledok: Ideológia multikulturalizmu tohto umelého pseudo národa zlyháva v priamom prenose.  A toto chceme v EÚ? Poznámka: https://domov.sme.sk/c/22420555/policajti-by-mali-dostat-eletricke-paralyzery-za-16-miliona.html
Definičným znakom menšiny a národa je homogenita menšiny a národa. V prípade „sexuálnej menšiny“ ide len o heterogénny (rôznorodý) a vzájomne indiferentný cluster (strapec) „hrozna“ LGBTI(Q) na ktorom pribúdajú nové bobule pohlaví, rodov a sexuálnych záujmov, orientácií, deviácií (odchýlka od normy) a rôznorodých individuálnych preferencií až po pedofíliu
Muž je muž, žena je žena. Ostatok medzi je odchýlka od antropologickej hetero normy. Priestor medzi je vyplnený vyšším-nižším podielom a pomerom mužského a ženského elementa. To ale nezakladá potrebu tvorby a kreácie toho množstva pohlaví a rodov!
Dôvod: Početné rozširovanie takzvaného nového proletariátu novej, progresívnej neomarxistickej dúhovej ľavice a jej ľudsko-právnych aktivistov“ (IĽP a Inakosť LGBTI Slovakia) pre účel: „Proletári LGBTIQ (…) všetkých krajín, spojte sa!“ (dnes dúhová internacionála).
Poľutovania, empatie a špeciálneho ľudsko-právneho zaobchádzania sú hodné len deviácie druhu transgender a hermafroditizmus. Bez komentára. Medicínske diagnózy uznané WHO.
Neomarxisti v OSN v rámci rodovej ideológie (proti ústavná!) zavádzajú takzvanú „rozšírenú normalitu“. Mení sa definícia pojmu hetero normalita. OSN preberá rolu globálneho „rodovo korektného“ jazykovedného ústavu; nastoľuje vládu zanedbateľných „menšín“:

http://www.blogovisko.sk/rodovo-korektny-jazyk-osn.html
Za poľutovania a empatie a špeciálneho ľudsko-právneho zaobchádzania hodné, sú deviácie druhu transgender a hermafroditizmus. Aj s rozšíreným právom na medicínsku a odbornú intervenciu, s prípustným pridaným právom rodového prechyľovania priezvisk (rodovo korektný jazyk).
3. Memorandum SMK tvrdí, že maďarská národnostná menšina na Slovensku je štátotvorná entita.
https://www.mkp.sk/sk/2020/06/02/memorandum-madarskej-komunity
Cieľ: Už nie kultúrna a školská, ale úplná autonómia s príslušenstvom; štát v štáte a následne jeho pripojenie k Veľkému Maďarsku (revízia Trianonu). Predbežný výsledok:

4. Istanbulský dohovor má byť ratifikovaný za celú Európsku úniu. Jeho odmietnutie Slovenskom je irelevantné. Prezidentka to vie. A chce. Preto tie obštrukcie. Preto mlčí. Vo svojej správe v časti kultúrno-etické otázky, vyzýva na celospoločenskú diskusiu. Ale tá tu už bola od roku 2011, keď bol bez nej podpísaný Istanbulský dohovor. Dnes už niet o čom.
Konzekvencie, ktorých sa rada Európy a OSN nevzdajú: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio
Pri nedodržiavaní nariadení Istanbulského dohovoru prídu sankčné mechanizmy GREVIO: monitoring, kontrola, sankčné mechanizmy s obrovskými právomocami, diplomatickou imunitou, ochranou a nedotknuteľnosťou jeho inšpektorov a komisárov…
Ešte stále v tom nemáte jasno?  George Orwell v to mal jasno v románe 1984. A vy?
Zažili a prežili sme dve (tri; Uhorsko) totality.
Stane sa tak aj s pozvoľna nastupujúcou treťou, skrývajúcou sa za liberalizmus a liberálnu „demokraciu“ pod false flag nových európskych „liberálnych hodnôt“?
Dňa 6. júna na prvom z budúcich proti režimových protestov (ďalší bude 11. júna) pred Úradom vlády a Prezidentským palácom, stretlo sa do 1 500 ľudí. Zdvihli sa od fejzbúku a prišli. Nabudúce vraj prídu aj na námestia ostatných slovenských miest.

Po 15-tom júni bude znova právo na verejné zhromaždenia a vyjadrenie názoru znova nedotknuteľné ako základné ľudské právo.
Štyri zmienené témy, mimo ostatných aj bezpečnostná stratégia Slovenska (vonkajšia a vnútorná) verzus programové vyhlásenie vlády, by sa mali stať organickou súčasťou agendy verejných zhromaždení.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?