Publikované: 19.09.2019

Štyri verzie potratového zákona v parlamente

STV1 v dnešnom reporte k “reoprodukčným právam žien” (interrupcie) publikovala bludy, ktoré skonzumovali ľudsko-právni laici. Medzi nich radím aj drvivú väčšinu parlamentných politikov.
Ľudsko-právne negramotná “verejnoprávna” sa “nevedome” podieľa na mediálnej manipulácii slovenskej RTVS “dôverujúcej” verejnosti.
V skutočnosti je RTVS vedome-nevedome “chytená a podchytená” liberálnou demokraciou; čo znamená, že nie je ideologicky a politicky slobodná a nezávislá…
Opakované “trápenie” parlamentu a verejnosti so zákonom, vzbudzuje dôvodné podozrenie z vplyvu feministickej ideologickej a politickej loby “liberálnych demokratov” a politikárčiacich ľudsko-právnych “neziskoviek” s možným pozadím “kšeftov” so zákonom (indície). Podozrenia z parlamentnej korupcie.Deficit gramotnosti vo vzťahu práva ženy verzus práva počatého ľudského plodu, majú aj mnohí ústavní právnici.
Nič spoločné s medzinárodnými záväzkami Slovenska a medzinárodným právom; ide o dikciu definície odlišných pojmov základné ľudské práva a práva (spravidla dochádza k splynutiu oboch práv, kde právo je subsumované pod dikciu katalógu „základné ľudské práva“. Za také sú feminizmom označované (lož!) reprodukčné práva žien, vedomých-nevedomých liberálnych feministiek.
Z toho priam „trčí“ liberálna ideológia rodovej rovnosti; rozpor s Ústavou SR a Čl. 1 v časti ideológia.
Odkazujem na sériu reštriktívnych interrupčných zákonov vo viacerých štátoch USA – náš “ľudsko-právny” vzor.
Ide tu aj o „priekopnícky“ súdny aktivizmus (pojem právny, súdny precedens) a právny súdny trendizmus; značí „nadbiehanie“ súdnym trendom (móda); preberanie a osvojovanie si precedentných (prvých, novátorských) aktivistických súdnych judikátov v súdnej praxi národných súdov členských štátov Rady Európy. A zmienenú liberálnu ideológiu a od nej odvodenú „liberálnu demokraciu“. Cesta do pekla. USA za Trumpa “otáčajú”…
Základné ľudské práva ženy všade a vždy končia tam, kde začína nový ľudský život a práva počatého ľudského plodu, lebo: „Ľudský život je hodný ochrany od počatia a narodenia po prirodzenú smrť.“ (Jedno z prvých a kľúčových základných ľudských práv).
K reprodukčným „právam“ žien: Počatý ľudský plod nie je vlastníctvom ženy. Vlastníctvom ženy je len jej prázdna maternica; tehotná žena je samodruhá (staršie označenie tehotnej ženy).
Špekulácie, či ide o počatú ľudskú bytosť alebo zhluk buniek, sú bezpredmetné. Akýkoľvek legálny alebo nelegálny potrat (umelé nevratné ukončenie, nie prerušenie (!) tehotnosti ženy a života počatého ľudského plodu) bez udania závažného ľudského, spoločensky prijateľného dôvodu, hodného osobitného zreteľa (dikcia zákona so zdravotnými dôvodmi) v zmysle platného Zákona č. 73/86 Zbierky slovenských zákonov (žiadosť a bodka), je takýmto zákonom legalizovaná vražda, prinajmenej úmyselné zabitie počatého ľudského plodu; dokonca v opore o nález ústavného súdu.
Klame ústavný súd, klamú feministky a liberáli (liberálni demokrati).
Pozvánka na Národný pochod za život, výzva poslancom k ochrane nenarodeného ľudského života:
https://vimeo.com/360102757
https://www.citizengo.org/sk/lf/173508-vyzva-poslancom-k-ochrane-zivota
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwDrHwHQpjfppBWXCWvgNhSgTTk
Parlament ako zákonodarný zbor a ústavný súd, majú byť garantmi dodržiavania základných ľudských práv a práv, v zmysle Listiny základných ľudských práv a slobôd (jadro slovenskej ústavy) a Charty práv EÚ.
Nie sú. Liberálne reprodukčné práva žien nie sú základným ľudským právom žien.
Argumenty pre zachovanie dikcie zákona znižujúcou sa potratovosťou sú založené na poklese počatí (ubúda neplánovaných tehotenstiev, lebo aj antikoncepcia). Hrozba potratovej turistiky a pokútne potraty ostáva nedotknutá pre ekonomicky slabšie nechcene tehotné ženy.
Potratové kliniky sú výnosný biznis; lekári, gynekológovia v nich za svoj zisk zrádzajú Hippokratovu prísahu, ktorá im káže liečiť, nie zabíjať; zdravý počatý ľudský plod zdravej ženy, nie je choroba ani zhubný nádor.
Odkaz ministerke školstva: Posilnite vzdelávanie a výchovu detí a školskej mládeže k reprodukčnej zodpovednosti a dobre plánovanému rodičovstvu; ubudnú problémy so zákonom a ľudskými právami.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?