Publikované: 14.10.2018

Sudca Brett Kavanaught zložil prísahu sudcu Najvyššieho súdu USA

Senát odolal špinavým útokom a kampani #MeToo (Ja tiež!) v opore o pojem sexual harassment feministických organizácií a skupín na pseudo ochranu ľudských práv. Kampaň proti všeobecnej nevere a smilstvu ale v USA ani inde vo „vyspelom“ svete západnej civilizácie neexistuje. #MeToo je „špecialita“ neomarxistických feministiek…


Dôvodom verejných protestov a trestných oznámení „ženských obetí kandidujúceho sudcu“ boli jeho údajné sexuálne útoky vedené proti ženám v čase právnických štúdií, z ktorých Bretta Kavanaugha zrazu a koordinovane obvinili jeho údajné obete, viacero žien a ktoré si na údajné obťažovanie „spomenuli“ až po tom, čo sa tento sudca rozhodol kandidovať. Tie „chudery“ (obete) aj s ich pochybnými obvineniami, po celú tú dobu, už od ich mladosti a času, keď malo dôjsť i incidentom, údajne trpiace post traumatickým syndrómom, celý ten ďalší dlhý čas až do dospelosti frustrované a deprivované, čakali len na „svoju príležitosť“ a hrdinsky „trpeli“ aby si svoje „odhalenia“ vedome pripravovali odkladali na „svoj, ich DEŇ“. Hmm…
Protesty proti zvoleniu sudcu organizovali feministické organizácie a skupiny na údajnú ochranu pseudo ľudských práv, posúvajúcich reálne ľudské práva v časti postavenie žien a mužov v spoločnosti, rovnosť mužov a žien, mimo normalitu.
Samozrejme, sexuálne násilie a obťažovanie je spoločensky neprípustné a je aj trestné zo zákona, ale má sa riešiť na mieste ihneď po incidente. Prečo sa ale tie poškodené ženy „odvážne“ prihlásili až v čase schvaľovania Trumpovho návrhu sudcu Kavanaugha americkým senátom, je po podobných skúsenostiach zrejmé a jasné…
Ide o hodnotovo a svetonázorovo konzervatívneho republikánskeho kandidáta, ktorým chce Donald Trump zaistiť prinajmenšom hodnotovú rovnováhu v zložení najvyššieho súdu, a ktorý by veci základných ľudských slobôd, ľudských práv a práv, posudzoval z pohľadu prirodzeného práva, postaveného na kresťanskej antropológii a pravých kresťanských hodnotách, a nie pseudo hodnotách a neo liberálnom a infekčnom súdnom trendizme (precedensy) a súdnom aktivizme (nadpráca) pod vplyvom aj finančne mocnej loby agresívnej dúhy, liberálnych potratárskych feministických organizácií a rozbíjačov tradičnej rodiny, založenej manželstvom muža a ženy.
Poznámka: Tvrdenie, že právo na potrat je základným ľudským právom tehotnej ženy, dokonca až do deviateho mesiaca tehotenstva, je lož! Tvrdenie, že ľudský plod po počatí je súčasťou tela a výlučným vlastníctvom ženy, je lož! Výlučne osobným vlastníctvom ženy je len jej prázdna maternica! Ľudský plod počatím nastupuje cestu postupného nadobúdania základných ľudských práv a práv, v ženskej maternici práv počatého plodu, aj práv nascitura (právo dediť!) ak sa dieťa narodí živé! Aj pre ľudský plod hneď po jeho počatí budúcou matkou platí najzákladnejšie ľudské právo každej ľudskej bytosti, lebo aj ľudský plod vykazuje znaky ľudskej bytosti a budúcej osoby: „Základným ľudským právom je právo na život od počatia po prirodzenú smrť!
Všetko okolo zákonných dôvodov pre výnimky (okolnosti zakladajúce umelé ukončenie tehotnosti) a pokusy o ďalšiu liberalizáciu potratov, sú pseudo ľudsko-právne neomarxistické, neo liberálne a feministické kecy a bludy, v rozpore s humánnou bioetikou, lekárskou etikou a všeobecnou svetskou aj kresťanskou etikou a mravnosťou…
Donald Trump, republikán a konzervatívec, presne vie, prečo nominoval práve Bretta Kavanaughta a prečo o neho bojoval…
Presnejšie, útoky viedla neo liberálna časť liberálnej časti demokratov (strana Clintonovej) novej neomarxistickej ľavice, špinavá luza a spoločenská spodina, ktorá v živote nič nedokázala, ale chcela by v USA nastoliť svoju totalitnú vládu takzvaného údajne utláčaného, údajne diskriminovaného nového neomarxistického „proletariátu“.
A toto sa deje aj v EÚ ale aj proti týmto deštruktívnym silám, vedeným proti pojmu normalita, slabému Slovensku. Zodpovednou je sčasti ľudsko-právne nedovzdelaná vláda, vo svojich inštitúciách a na ministerstvách (MPSVaR, MS) chovajúca jedovaté mamby, ktoré spracúvajú agendu „stratégií“ ochrany a podpory ľudských práv s prevažným dôrazom na ochranu a podporu práv údajnej „sexuálnej menšiny“, ktorá jednak neexistuje, pretože nebola ľudsko-právne definovaná ako menšina (dúha nespĺňa definičné znaky menšiny) a jednak, táto agenda je pre charakter štátu nebezpečná a v priamom rozpore s preambulou Ústavy SR a jej článkom 1 odsek 1 v časti ideológia!
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a spravodlivosti pod vplyvom slovenskej aj zahraničnej rodovo ideologickej loby, ktorá forsíruje ratifikáciu kontroverzného Istanbulského dohovoru, ktorý by rodovú ideológiu priamo vniesol do legislatívneho prostredia slovenského práva a zákonodarstva, čím by sa Slovensko samé a „slobodne“ vzdalo ďalšej časti svojej suverenity a zvrchovanosti, lebo nastúpi aj právomoc nadnárodného monitorovacieho a kontrolného a sankčného inštitútu GREVIO, prišlo by aj o ďalšiu časť vlastných právomocí slovenských súdov (napríklad nedávny prípad Coman, Rumunsko a ďalšie). Slovenko si násilie všetkého druhu vie „ošetriť“ legislatívne aj vecne samé…
Ak Slovenská vláda stále váha a neodstúpi od podpisu Istanbulského dohovoru z roku 2011 (podpísala ho ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská za vlády Ivety Radičovej) a nevydá vyhlásenie, že: „Slovenská republika sa necíti byť viazaná Istanbulským dohovorom a preto svoj podpis pod ním berie späť“ tak hrozí, že tento kontroverzný dokument, zavádzajúci rodovú ideológiu, bude Slovenskom (nové ministerstvo spravodlivosti) ratifikovaný bezprostredne po parlamentných voľbách 2020.
Neo liberálna loby novej neomarxistickej ľavice usiluje o zavedenie inštitútov registrovaných partnerstiev a manželstiev párov rovnakého pohlavia s príslušenstvom, v opore o pseudo neo „osvietenecké“ ľudsko-právne, postavené na scestnej idei Veľkej francúzskej revolúcie: „Bratstvo, rovnosť, sloboda!“ preložené do slovenčiny: „Všetci ľudia sú si rovní!“ čo je vedomá alebo nevedomá, negramotná a preto spoločensky nebezpečná až extrémistická ľudsko-právna LOŽ! Ľudia sú si rovní len pred zákonom, inak nie!
O prevzatie moci na Slovensku sa pokúsia v slovenských parlamentných voľbách 2020 a organizujú sa ako nové politické „liberálno-demokratické“ subjekty, najmä politické strany typu Progresívne Slovensko, Progresívni veriaci (pseudo kresťanská sekta!) pod ochotnou záštitou prezidenta Andreja Kisku…
Sa uvidí, ako sa v tej „koalícii“ nájde SaS podľa slov Sulíka „pripravená vládnuť“. Poliačik prešiel od Sulíka k PS, lebo „SaS je preň málo liberálna“ lebo Sulík sa na rozdiel od Poliačika cíti byť „konzervatívny liberál“ a nik (politologicky) nevie, čo to je, lebo nik nevie, čo znamená, že žena je „len trochu tehotná“; lebo žena je alebo nie je tehotná a liberál nemôže byť konzervatívny, pretože alebo je alebo nie je liberál, a Richard Sulík (obrazne) nevie, čo je a má problém s vlastnou ideologickou a politickou identitou. Pozor! Mne sa Richard Sulík javí ako skrytý libertarián!
A to nie je žiadny dobrý signál pre občiansku voličskú verejnosť nielen vo vzťahu k ponuke a programu SaS a liberálno-demokratickej, občianskej a voličskej verejnosti sa ponúkajúcej politickej scéne nastávajúcich parlamentných volieb 2020! Odporúčam zamerať pozornosť na národno-štátne a o preambulu ústavy sa opierajúce a orientované nové politické subjekty, ktoré sú pre paneurópsky „liberálno-demokratický“ mediálny mainstream, včítane „verejnoprávnej“ RTVS (aj neštátnej TA3) odsúvané mimo rámec ich povinného záujmu, niet o nich ani zmienky, prípadne, len s varovaním, že ide o ďalšie „nacionalistické“ projekty a tie, s poukazom na mantru akýchsi pseudo európskych hodnôt, treba označiť ako pre Slovensko a jeho integračné snahy do EÚ, ako nežiaduce. A to je lož a orwellizmus:  Nemajú nič spoločné s nacizmom, naopak, patriotizmom, vlastenectvom a vzťahom k rodnej hrude a dedičnej slovenskej postati. Naopak, pre Slovensko sú extrémne nebezpečné „liberálno-demokratické“ politické strany, ktoré sa na vás, nás usmievajú, všetky chcú len „naše, vaše, moje dobro“ ale sú slizkými hadmi, s potenciálom prevzatia moci v tomto štáte slovensko-dánskom, a nastolenia vlády tretej totality liberálneho fašizmu a ktoré po prípadnom prevzatí moci budú ďalej pokračovať vo vyhlásenej vojne proti kresťanom (novo ľavičiar, neomarxista Weisenbacher a IĽP a ďalší z „neziskového“ sektora) a vytláčať (supresia, ostrakizácia) ďalej kresťanstvo na okraj spoločnosti; a tým chtiac-nechtiac uvoľňovať miesto pseudo náboženstvu islamu…
Spravidla „kupujeme“ mačky alebo psov, nie mačkopsy (detto vnútorne rozbitý mačkopes KDH a mačkopes SMER SD).
Po prípadných úspešných voľbách zaútočia na vaše reálne a prirodzené ľudské práva a tradičné slovenské národné hodnoty cez revíziu preambuly Ústavy SR a Čl. 1 odsek 1.: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ v časti ideológia (multikulturalizmus a gender mainstreaming).
Andrej Kiska k tomu pridá už ako šéf jeho strany, že: „Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom“.
Úspešnou voľbou sudcu Kavanaugha sa prezidentovi Donaldovi Trumpovi v USA podarilo významným dielom upraviť a opraviť pomery v zložení Najvyššieho súdu USA, čo je významný príspevok k zastaveniu ďalšieho rozvratu americkej spoločnosti liberálnymi neomarxistami…
A o toto by sa mala snažiť aj gramotná časť slovenskej trvale aktívnej občianskej verejnosti. Len obyvatelia a sezónni občania, voliči, pre takúto participáciu na riadení spoločnosti a spôsobov vládnutia nie sú spôsobilí…
Vysvetlivka: Obyvateľ, sezónny občan, sa o veci verejné, svoje a spoločné, stará len pár dní v štvorročných volebných parlamentných cykloch; chodí voliť, nevie riadne koho a prečo, vo svojej neistote a neschopnosti samostatne a kriticky myslieť, sa zväčša opiera sa o manipulatívne prieskumy (odpisuje) ale to je asi tak „fšetko“.
Nie je ale tiež Trump ako Trump. A nie je anjel ako anjel. Rozlišujte, oddeľujte plevy od zrna. Liberálna demokracia nie je tou a takou, za akú sa vydáva. Demokracia je alebo nie je. Nepotrebuje prívlastky ani „nadstavbu“ ani žiadne vylepšenia. Je alebo nie je. Nie všetkým „technológiám a inováciám“ treba veriť a dať im zelenú. A to si zapamätajte predtým, než budete vo voľbách hľadať „tú dobrú“ zmenu. Aby ste sa v nedeľu ráno po marcových parlamentných voľbách 2020 nezľakli. Je lepšie sa báť, ako potom zľaknúť.
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?