Publikované: 17.07.2019

Súdna moc nad zákonodarnou a výkonnou mocou?

Tvorivý a kreatívny súdny aktivizmus a trendizmus. Evolúcia a tvorba európskeho práva a práva EÚ na úrovni precedensov Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho súdu. Aj v opore o nič.

Rozhodovanie európskych súdov v veciach ľudských práv sa opiera aj o súdnu prax USA ako globálnej paradigmy ľudských práv vo svetovom rozmere. V ostatnom čase v USA dochádza aj k zvratu v časti interrupčné právo a slobody tehotných žien v prospech narodeného ľudského plodu po počatí, kde sa začína uplatňovať základné ľudské právo na život od počatia po prirodzenú smrť podľa tejto dikcie: „Ľudský život je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť.“ Čl. 15 (1) Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Platný interrupčný zákon porušuje Ústavu SR.
Ak Slovensko sadne na „dúhový tobogan“ do ktorého je tlačené dúhovými prajdmi a aktivizmom dúhovej loby, skončí so suverenitou v časti právomoc súdov a ústavná definícia manželstva.
Zvezie sa do náruče Európskeho súdu pre ľudské práva (súdny orgán Rady Európy) a Európskeho súdu.
Salámová metóda bude pokračovať otváraním ďalších Overtonových okien a odkrajovaním ďalších koliesok tej dlhej salámy sociálnej evolúcie a kultúrnej revolúcie neomarxistov…
A moloch ESĽP bude mať ďalšiu „výživu“.
Pôvodné znenie Čl. 1 odseku 1 Ústavy SR do 4. júna 2014: “Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.”
V čase tvorby ústavy nik netušil, čo sa začne diať a čomu bude treba čeliť aj zmenou ústavy v časti definícia manželstva a rodiny.
Aktuálne znenie Ústavy SR Ústava, Čl. 41. (1) „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“ Aj pred vplyvmi rodovej ideológie a „prevýchovnými“ aktivitami LGBTI loby. Žiaľ, iba „zaručuje“.
Zákon o rodine, aktuálne znenie: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-36#p1
Spracovanie článku bolo inšpirované v opore o zdroj: https://blog.postoj.sk/45304/ani-krok-k-duhovemu-toboganu
Toľko predtým, než podporíte dúhový prajd. Rovnako pre tých, ktorí dajú zelenú Pochodu Hrdí na rodinu. Obe podujatia sa uskutočnia v Bratislave 20.7.2019.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?