Publikované: 17.04.2019

Symbolika požiaru Notre-Dame pre západné kresťanstvo

Rímsko-katolícky pápež Benedikt XVI. ako prvý v dejinách pápežstva, sa vo februári 2013 dobrovoľne vzdal svojho pontifikátu; vraj pre vysoký vek (…)
Od roku 1981, do 19. apríla 2005, kedy nastúpil svoj pápežský úrad, viedol z poverenia Jána Pavla II. Kongregáciu pre náuku viery ako prefekt ochrany učenia katolíckej cirkvi.
Najskôr o emeritnom pápežovi Benediktovi XVI., neskôr o katolíckom kňazovi Mariánovim Kuffovi, ktorý čelí osobným útokom a obvineniam z klérofašizácie Slovenska, potom o požiari Notre-Dame a úlohách katolíckej cirkvi; emeritný pápež v ústraní Vatikánu Benedikt (Ratzinger) sa 17. 4. dožil 92 rokov…

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-04/emeritny-papez-benedikt-xvi-sa-16-aprila-doziva-92-rokov.html

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-04/editorial-tornielli-cesta-pokania-spaja-oba-pontifikaty-benedikt.html
Nie, nespája. Benedikt „ušiel“. Nie pre vek, nie pre chorobu, ale trpké poznanie, že pokračovaniu prehlbujúceho sa vnútorného rozkolu katolíckej cirkvi, už vlastnými silami nevie a nedokáže čeliť. Budova cirkvi, ktorá sa vydáva za centristickú a jedinú pravú, a ktorá prešla dejinnými rozkolmi, a ktorá chce márne ekumenizovať neekumenizovateľné, má vážne narušenú statiku jej uholného kameňa, ktorý založil dobrovoľný mučeník ľudstva, Ježiš.
Statika Vatikánu je narušená zvonka aj zvnútra. Posledné rany dnes dostáva od svetského liberalizmu, ktorý ako neomarxistická ideológia preniká aj do múrov a vnútorných priestorov tejto katolíckej stavby.
Katolícka cirkev už nie je na rázcestí; to je už len ilúzia. Systém svetských vecí do seba vťahuje pseudo kresťanov aj spomedzi katolíkov; a vedie všeobecný útok proti pravým kresťanom, ktorých vždy bolo a je žalostne málo na to, aby pravú kresťanskú cirkev ubránili a chránili vlastnými silami. Katolícka cirkev je na ceste k sebazničeniu.
Dôvodom je konflikt učenia kresťanskej cirkvi v zastúpení Ježišom, s jeho neomarxistickým poňatím, výkladom a interpretáciou; Benedikt vie, že katolicizmus je zvonka infikovaný a zvnútra rozožieraný metastázujúcim melanómom „kresťanského liberalizmu“.
Katolicizmus predstavuje západnú vetvu kresťanstva vo vnútornej existenčnej a existenciálnej kríze. Aj pre jeho povahu sú voči nemu vedené sporadické ale pokračujúce a silnejúce útoky aj zo strany a pod záštitou svetských mocností; spomeňme si na niektoré známe a príznačné skutky odstraňovania kresťanských symbolov z verejného života. Je známe, že „čert sa bojí kríža“. Odstránil ho z obalov tovarov Lidla z Grécka: https://www.aktuality.sk/clanok/517773/lidl-vymazal-krize-z-greckych-chramov/
Vo francúzskom mestečku Ploërmel (Bretónsko) bol na pokyn mestskej „vrchnosti“ odstránený kríž z pamätníka Jánovi Pavlovi II.:
https://www.postoj.sk/28034/madarsko-by-doviezlo-z-francuzska-kriz-odstraneny-z-papezovej-sochy

Požiar parížskej katedrály Notre-Dame je symbolický. Jedno z posledných varovaní pre svetskú moc aj pre kresťanov. Mimochodom: Moslimovia dnes jasajú a oslavujú veľkosť ich Allaha. Liberálom: Ani vy od moslimov empatiu (súcit) nečakajte. Zatiaľ sa môžete tešiť spolu. Zatiaľ. A k tomu: Dá sa očakávať vlna reakcií a anti reakcií, ktorá neodvratný stret a vojnu civilizácií, kultúr a náboženstiev alebo spustí alebo urýchli.
Áno, požiar parížskej katedrály Notre-Dame symbolicky pripomína 11. september civilizačného symbolu svetských Twins v New Yorku, pre kresťanstvo majúci vysokú náboženskú, kultúrnu a úžitkovú hodnotu, dnes aj vo svetle a dlhodobej a systematickej, systémovej, aj voľnej, sporadickej, plánoévanej aj neplánovanej aktivistickej a pokračujúcej ničiteľskej vandalizácie kresťanských cirkevných budov, kultúrnych pamiatok a artefaktov:
https://www.hlavnespravy.sk/francuzsky-11-september-skaza-v-parizskom-notre-dame-je-vyvrcholenim-dlhodobeho-vandalizovania-francuzskych-chramov/1729902
OSN a UNESCO vydalo rezolúcie o Chrámovej hore v Jeruzaleme proti židom a držiace stranu moslimskej okupácii Jeruzalema ale aj rezolúcie proti údajnej genocíde mjanmarských Rohingov. OSN odsúdilo ničenie kultúrnych pamiatok islamistami v semitských krajinách Mezopotámie; o genocíde kresťanov a ničení ich kostolov OSN ale mlčí…Dnes máme ten istý problém na stole, doma, v Európe, v podobe vandalských útokov na kresťanské symboly a artefakty, pod ochranou sekularistických vlád. Sú sprievodným znakom predvoja konca slobody a demokracie pre kresťanov v sekulárnej a liberálnej Európe a postupného nástupu liberálneho neo fašizmu. Na tomto procese sa podieľajú Denníky N a liberálne médiá, včítane tiež týchto sračiek Kuciakových Aktualít. Osoby typu Marián Kuffa je treba podľa liberálov zničiť, znemožniť a zastaviť tým, že budú a sú, pre začiatok, označované nálepkami klérofašistov liberálnymi neofašistami; po nich, neskôr, prídu nové, proti kresťanské Norimberské zákony:
Pre koho je nebezpečný katolícky kňaz Marián Kuffa?
Tento šašo Miloslav Szabó z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied napísal knihu Klérofašisti o radikalizovaných slovenských kňazoch. Tí dnešní podľa neho hľadajú nepriateľa inde ako v Židoch – v gender ideológii, liberáloch a Istanbulskom dohovore.
https://www.aktuality.sk/clanok/684630/autor-knihy-klerofasisti-knaz-kuffa-je-nebezpecny/

Nutná a potrebná poznámka: Ak je ale radikálnymi nacionalisticko-pseudo kresťanskými kruhmi, prezident Jozef Tiso, uctievaný ako „svätý slovenský mučeník jeho slovenského štátu“ tak to je lož! Prečo je ale ten otvorený a priamy nenávistný útok vedený proti katolíckemu kňazovi Mariánovi Kuffovi? Kto sa to opovažuje? Dáka nula, čo v živote nič nedokázala? Čo by chcela by, ale takto? Obtierať svoju špinavú, polo až negramotnú ale hlúpu „držku“ blbca o majestát osoby čistého a bezúhonného človeka, katolíckeho kňaza? Marián Kuffa vraždil? Kradol? Posiela židov a Rómov do plynu? Neodvádzal dane? Znásilňoval a pohlavne zneužíval deti? Chce ovládnuť štát? Chce zo Slovenska Tisov slovenský štát II.?

Dnes 92-ročný, stále plný mentálnej sily, jasnej mysle a energie, emeritný pápež Benedikt, odmieta zmenu postoja cirkvi k homosexualite, manželstvám osôb rovnakého pohlavia, definícii rodiny, eutanázii a umelým potratom. Emeritný pápež vo svojej novej eseji pomenoval príčiny krízy svetového katolicizmu a jej zdroje, pochádzajúce z liberálneho neomarxistického prostredia, venovanej zneužívaniu detí a mladistvých katolíckymi klerikmi a duchovnými:
https://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-of-benedict-xvi-the-church-and-the-scandal-of-sexual-abuse-59639
Skrátený preklad s mojimi komentármi v úvode sa nachádza tu, keď nik z nás netušil, čo sa stane:
http://www.blogovisko.sk/uvod-k-eseji-a-esej-emeritneho-papeza-benedikta.html
Urobil to tak mierne, že jeho hlas zaniká v sile slova katolíckeho kňaza Mariána Kuffu, ktorého nebezpečenstvo pre ďalšiu liberalizáciu takzvaného slobodného demokratického sveta západnej civilizácie rozpoznali falošní proroci liberalizmu a jeho ideológií…
Poznámka – pedofília má aj nemá priamy súvis s nebiblickým celibátom; skôr ho ale nemá, lebo ide o osobitnú poruchu sexuálnych preferencií, samú o sebe, aj mimo prostredia a osvetia katolíckej cirkvi a ňou chráneného celibátu, ktorého sa vzdať katolícka cirkev v najbližšom čase vzdať nehodlá; celibát bol postavený najmä na opatreniach proti svetskému dedičskému právu, ako inštitút ochrany cirkevného majetku: http://www.krestan.info/index.php/celibat
Katolícky kňazi môžu o manželstve a rodine, založenej takýmto manželstvom a o výchove detí, pochádzajúcich z manželstva, v porovnaní s protestantskými duchovnými pastiermi, kázať len teoreticky. Ak kto chce učiť, musí ovládať učivo. Teoreticky aj prakticky. Len odkaz na „Svätú rodinu“ nestačí.
Marián Kuffa, vekom, náturou a vnútornou výbavou, je násobne silnejší, ako emeritný pápež Benedikt aj pápež František s ich odlišnými teológiami; jeho slovo je bližšie k ľuďom ako dokumenty Vatikánu od Františka či Benedikta; Kuffa vo svojej vnútornej sile a odhodlaní, nemá problém nastúpiť cestu pravého kresťanského  mučeníka.
Katolícke teoretické krasopisné „teologické skvosty“ a „slohové práce“ príliš „nemusím“ lebo odvádzajú od katolíckej praxe a textov Písma. Katolicizmus sa musí vrátiť k pôvodnému kresťanstvu. Beztak ich číta zlomok katolíckeho duchovenstva. Katolícky Vatikán sa musí vrátiť na cestu prirodzenej teológie kresťanského Písma. Len Písmo je teológiou Písma. Písmo možno vykladať len Písmom. Písmo nebolo písané pre teológov. Teológia je vedľajší filozofický produkt písmo znalectva. Do kresťanského Písma treba vrátiť všetko, čo z neho bolo katolíkmi účelovo odobraté, a dať do pôvodného stavu všetko, čo bolo v Písme pozmenené; nevravme, že sa nič také nestalo, lebo to nie je pravda; Písmo patrí veriacemu (prípadne ostatnému) ľudu, ktorému bolo pred dávnymi stáročiami ukradnuté…
Prípad Notre-Dame nevylučuje ani nepotvrdzuje hypotézu, že Božie cesty sú nevyspytateľné. Umelý alebo náhodný požiar parížskej katedrály má minimálne silný symbolický význam.
Otázky: Čo vlastne obnoví a vráti rekonštrukcia jedného z najväčších a najvýznamnejších symbolov a architektonických artefaktov chrámu Notre-Dame? Potvrdenie „večnosti a nesmrteľnosti“ takzvaných európskych civilizačných a kultúrnych hodnôt? Bezhodnotový formalizmus katolíckeho kresťanstva? A na sebareflexiu a renesanciu kresťanskej cirkvi sa poskladá kto? Koľko je takzvaných jediných „pravých“ kresťanských cirkví a denominácií?
Ježiš povedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím!“
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn%202,%2013-25
Ježiš nemal na mysli židovský Jeruzalemský chrám, z ktorého dnes ostal len západný múr a na chrámovej plošine štyri moslimské mešity. Môže si toto o obnove svojho vatikánskeho Chrámu  dnes povedať maloverná a skrz-naskrz prehnitá a odpadlícka časť „liberálnej“ katolíckej cirkvi? Čo ostane a vyrastie na troskách „liberálneho“ katolíckeho Vatikánu? Aký je dnes výsledok a ovocie katolíckej zjednocujúcej a spájajúcej filozofie ekumeny? Pravoslávie sa od západného katolicizmu  oddelilo tak, ako protestantské západné kresťanstvo. Napokon sa nedávno rozdelilo aj pravoslávie – Kyjev od Moskvy. Lebo „anexia“ Krymu? Navzdor ekumenickým snaženiam katolíckeho Vatikánu….
Apoštol Pavol povedal: „A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem“ (toto mienil a povedal a odkázal tak Ježiš, kresťanský Boh Syn): http://www.svatepismo.sk/listovat.php?kniha=54&kapitola=6
Dokáže si to dnes povedať katolícka cirkev, združujúca pravých aj falošných kresťanov a falošných „kresťanských“ prorokov? Jedinou je cirkev, kresťanská cirkev, ktorú založil Ježiš, nie Vatikán.
Poznáte ich podľa ovocia:
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Mt%207,%2015-20
Zrno, plevy, úroda – dokáže katolícka cirkev oddeliť vlastné zrno od pliev? Dokáže toto aj kresťanská cirkev? Úplne jednoduché, stačí konať: Pravým, nie falošným, len kresťanským Slovom Písma, vierou, pokáním a skutkami.
http://www.svatepismo.sk/listovat.php?kniha=48&kapitola=4
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Mk%204,%2026-34
Kde tieto texty okrem bludov o akýchsi “diskriminovaných sexuálnych menšinách” (neexistujú, nie sú ľudsko-právne definované!) nájdete v politickom programe Progresívnych veriacich alebo kresťansko-demokratických strán tiež v procese úpadku a zániku? Kresťanskí liberáli a ultra ľavicoví liberáli toto nehlásajú, lebo sú sami o sebe falošnými kresťanmi a falošnými prorokmi.
Ak existuje Boží súd živých a mŕtvych, skôr, než „sväté a posvätné“ relikvie a ostatky svätých, alebo zvyšky Ježišovej tŕňovej koruny, starajte sa o čistotu svojich myslí, tela, duše, skutkov, a strážte si vlastnú spásu pred požiarom vášho samozničenia.
Kňaz Marián Kuffa sa na veriacich a núdznych v jeho opatere, aj neveriacich, obracia denne, súkromne, verejne a bez servítky na ústach, priamo a v súlade s jeho praktickým fyzickým, duševným a duchovným životom, dáva sa im svojím životom. Obaja pápeži (Benedikt aj František) ale používajú servítky a jemné a okázalé pozlátko. Katolícka cirkev pre svoje prežitie a trvale udržateľný život, potrebuje svoj totálny očistný kúpeľ a úplnú, úprimnú, hĺbkovú dezinfekciu. Zacyklená a zakuklená do seba, tváriaca sa, že je otvorená, to nedokáže tak, ako nie je vlastnej sebareflexie schopná Európska únia. Cirkev aj EÚ sa radšej pokrytecky sústredia na obnovu parížskej katedrály a kecy typu: „To sa stalo naposledy a už sa to nesmie opakovať!“ Súvislosť má aj spomienka a odkazy na masakru Charlie Hebdo a neskôr parížsky Bataclan; ide o spojené nádoby aj s útokom na moslimov na Novom Zélande. Bonusom je zámienka na odzbrojenie ľudí, pod zámienkou boja proti terorizmu; aby boli bezmocnejší a čo najmenej chránení. Treba nasoliť vládu Nového svetového poriadku, nech to stojí, čo to stojí; beztak nás je na Zemi už priveľa stravníkov, a už dnes je problém, obete kolonizácie a drancovania uživiť). Takže tých pár desiatok, stoviek, touto cestou mŕtvych, je zanedbateľná „malina“…
Rozsah skazy, pre zväčšenie dva razy kliknite, späť na článok šípkou vľavo hore:Obnova katedrály Notre Dame západné kresťanstvo nezachráni. Zasa sme len a zotrvávame len pri „veciach“ a peniazoch (náklady). Nie pri ľuďoch. Sme pri obnove a údržbe prachu, na ktorý sa obrátime.
Solidarita s Francúzmi a zbierky, sú vedľajšie, hoc pekné a aj samozrejmé. Aj pražské Národné divadlo “Zlatá kaplička” vyhorelo dvakrát. Ibaže hlavný problém je stav európskeho západného kresťanstva, ostáva; finančná zbierka ho nezachráni. Ide o konflikt učenia kresťanskej cirkvi v zastúpení Ježišom, s jeho neomarxistickým poňatím, výkladom a interpretáciou; Benedikt vie, že katolicizmus je zvonka napadnutý vnútorne metastázujúcim zhubným melanómom svetskej liberálnej demokracie a ultra liberalizmu, útokom na Písmo a učenie, ktorý siaha na podstatu pravého kresťanstva jeho liberalizáciou a neomarxistickým poňatím Písma; do radov katolíckeho kléra prenikla nová, progresívna, liberálna ľavica pseudo kresťanských a falošných liberálnych demokratov…
Západnou civilizáciou sa šíria útoky na západné kresťanstvo od 60-tych tokov minulého storočia, tak píše Benedikt vo svojej eseji.
Tiež som iba som napísal. Je na vašej slobodnej vôli, ako s informáciami naložíte. Máte rozum, intelektovú výbavu a slobodnú vôľu. Tak si ich užívajte. Majte, obnovte, zmysel pre mieru vecí, odlišujte dobré od zlého, stráňte sa prchavých a držte trvalých, večných a bránami pekla nepremožiteľných ľudských hodnôt; na ľudských dejinách to a dejinách Francúzska to potvrdzuje svetská aj kresťanská antropológia. Aj dnes potvrdzuje, že Veľká francúzska revolúcia bola jedna veľká lož, ktorá svojimi falošnými heslami hodnoty mačacieho zlata a ľúbivou, zmyselnou liberálnou ideológiou a mega lžami, priniesla len násilie, krv a zatiaľ len dve svetové vojny.
Kedysi to slávne, hrdé, republikánske Francúzsko je dnes na kolenách, a patrí v prvom slede k tým štátom európskeho západu a EÚ, ktoré sa vydali rovnakou cestou. A potrebuje už priam hĺbkovú psycho terapiu.
Slovensko má ešte stále šancu „uhnúť“ aspoň prvému náporu toho všetkého valiaceho sa zla, ktoré nás čaká s nástupom liberalizmu a post liberalizmu.
Takzvané slobodné, demokratické a ešte aj liberálne prezidentské voľby máme za sebou. Pokračujme euro voľbami. Kam vôľa, tam i cesta. Garantujem vám, že vôbec nebudete vedieť koho a prečo máte voliť. Je ich ako hadov, ale o drvivej väčšine nebudete vedieť nič, len to, že sa uchádzajú o vaše hlasy a 30-tisícové platy “vašich” europoslancov. EÚ akútne potrebuje “poraziť” euro skeptikov a nacionalistov liberálmi a poslušnými užitočnými idiotmi na gombík; stlačíte a on ide.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?