Publikované: 12.05.2013

Systémová korupcia a jej možné riešenie

Vypočul som si prednášku Pavla Friča, ktorý sa dlhodobo venuje skúmaniu systémovej korupcie a dovolil som si preložiť jeho úvahy do formy blogu. Záver a riešenie, ktoré ponúka je skutočne netradičné a budem zvedavý na názory čitateľov.

Je asignačný model financovania politických strán na základe reputačného systému Kolumbovým vajcom, ktorý systémovú korupciu vyrieši?

 

SYSTÉMOVÁ KORUPCIA A AKO PROTI NEJ BOJOVAŤ

Pavol Frič, FSV UK, Praha

.

Video z prednášky

 

DVA DRUHY KORUPCIE

Individuálna korupcia

 • deviantné, patologické správanie
 • zneužívanie zverených právomocí
 • nespojité epizódy stretávania sa záujmov korumpujúcej a korumpovanej strany
 • Spontánne transakcie skôr náhodne korupčných partnerov

 

ČO JE SYSTÉMOVÁ KORUPCIA?

Systémová korupcia je

 • neformálna, patologická inštitúcia, parazitujúca na formálnych inštitúciách verejnej správy
 • správanie + očakávania, pravidlá, normy, role, sociálne siete, mechanizmy a procedúry

Organizovaná konšpirácia siete komplicov, ktorí sa spoločne bránia odhaleniu a dolapeniu.
“Nadindividuálny JAV”

 

MOTIVÁCIA KU KORUPČNÉMU SPRÁVANIU

Nielen hrabivosť či skazenosť!

Tlak prostredia:

 • Strach zo sankcií-ísť proti systému sa nevypláca, vydieranie, nemožno vystúpiť
 • Neformálna morálka – korupcia je normálna
 • Lojalita, oddanosť sieti “priateľov”, členom klanu – zmysel pre povinnosť a česť
 • Pocity výlučnosti – korupčné správanie v mene inštitúcie (siete, klanu, politické strany …)
 • Pocit bezpečia – systém sa o mňa postará
 • Príťažlivosť vzorov “dôležitých druhých”
 • Spontánne prispôsobenie sa okoliu

Výsledok: členovia systému “musia”!!!

 

PRÍZNAKY SYSTÉMOVEJ KORUPCIE

 • Významné benefity a bonusy pre prisluhovačov systému
 • Stála ochrana prisluhovačov systému aj pred rukou zákona a spravodlivosti
 • Korupčníci sa cítia nepolapiteľní, a ak sú odhalení, vnímajú to ako nespravodlivosť
 • Vytláčanie ľudí, ktorí sa na korupcii nechcú podieľať alebo nepodieľajú, na okraj a z vplyvných pozícií
 • Diskreditácia whistleblowerov (informátorov) a snaha im odplácať
 • Paralelné centrá a štruktúry s neformálnou rozhodovacou mocou

 

 DÔSLEDKY SYSTÉMOVEJ KORUPCIE

 • Organizácia či inštitúcia verejnej správy stráca schopnosť sledovať svoje pôvodné poslanie a mení sa v súkromnú agentúru
 • Normatívne konverzie = za konformné správanie sa považuje to, čo je oficiálne definované ako deviácia
 • Neformálne normy sú silnejšie než písané zákony: nedodržiavanie “pravidiel korupčného lovu” trestu nikdy neujde
 • Silná korupčná klíma posilňujúca spoločenskú nevyhnutnosť a všadeprítomnosť korupcie.

 

INDIVIDUÁLNA KORUPCIA = MASOVÝ FENOMÉN

Dali ste za posledných 12 mesiacov úplatok?

(Údaje v%) 1989 * 2003 ** 2005 ** 2008 *** 2009 **
áno
nie
54
46
17
83
16
84
20
80
21
79

Zdroj:
* VUO, N = 1504,
** GfK Praha, r 2003 N = 1053, r 2005 N = 2300, r 2009 N = 1045,
*** CESES, N = 2353.

 

NEVYHNUTNOSŤ KORUPCIE V ČR RASTIE

.

Rozhodne / skôr súhlasím 1998 2001 2003 2006 2009
Bez úplatkov by v štátnom aparáte nefungovalo
ani to, čo dnes ešte funguje.
34% 37% 43% 40% 48%
Bez úplatkov žiadna firma jednoducho štátnu
alebo obecné zákazku nedostane.
50% 49% 60% 53% 65%

Zdroj: GfK Praha, N = 1000

 

POROVNANIE ČR A SR

Bez úplatkov by v štátnom aparáte nefungovalo ani to, čo dnes ešte funguje. 

Rozhodne / skôr súhlasím 1998 2001 2003 2006 2009
Česko 34% 37% 43% 40% 48%
Slovensko - 56% 49% 57% 65%

Zdroj: GfK Praha, N = 1000

 

KORUPCIA SA NEDÁ VYKORENIŤ!?

Je korupcia skutočne všemocná?
Politici: korupciu nemožno vykoreniť, len obmedziť!
Systémová korupcia je slabšia ako individuálna
Systémovú korupciu sa vykoreniť dá!
Príklad: Švédsko v 19. storočie: verejné úrady fungovali ako súkromné agentúry.
Dnes je Švédsko krajinou bez systémovej korupcie!

 

SYSTÉMOVÁ KORUPCIA POD KONTROLOU?

ZAJATIE ŠTÁTU (State Capture) = tvorba či “ohýbanie” zákonov, predpisov a opatrení v prospech súkromných záujmov firiem prostredníctvom korupčných transakcií.

Zajatie verejnej politiky
Podnikatelia si kupujú či vydierajú politikov a úradníkov. Za podporu kampane získavajú možnosť dosadzovať svojich ľudí na kandidátky strán alebo do vedenia štátnych podnikov či verejnej správy.
Oligarchovia a krstní rodičia majú navrch – PODNIKATEĽSKÉ POZADIE
Korupčná symbiózy ELÍT

Zajatia podnikania (Business Capture)
Podnikatelia sú vydieraní politikmi a úradníkmi – aby mohli dostať príležitosť obchodovať so štátom … musia dávať úplatky.
Politici a úradníci majú navrch – POLITICKÉ KRYTIE

 

 SPOLOČENSKÉ KORENE SYSTÉMOVEJ KORUPCIE

 1.  Snaha podnikateľov obmedziť konkurenciu, získať výhody
 2. Zmeny vo vysokej politike – strata zdrojov + marketingový spôsob “robenia politiky” – politika je obchod ako ktorýkoľvek iný

•  Exponenciálny rast finančných potrieb politikov
•  Nástup “business politicians” – politické strany sa zmenili na súkromné firmy, ktoré kolonizovali štát
•  Politické strany dosadzujú svojich ľudí do pozícií vo verejnej správe s cieľom vyberať úplatky
•  Stúpa hodnota “brokerov” – ľudí so schopnosťou organizovať korupciu cez neformálne siete
•  Korupčná pasca – bez korupcie sa veľká politika robiť nedá! Úspešný je ten, kto má viac zdrojov!

 

VÝCHODISKÁ PROTIKORUPČNÉHO BOJA

V ČR máme veľkú systémovú korupciu, ktorú možno vykoreniť – viď príklad Švédska
Systémová korupcia nemôže fungovať bez aktívneho zapojenia politických špičiek
Politici nie sú len obete, ale aj hýbatelia!
Financovanie politických strán je hlavným generátorom systémovej korupcie.
Vysoká politika sa stala na korupcii existenčne závislá
Kým sa tejto závislosti politické strany nezbavia, budeme tu mať aj systémovú korupciu.

 

PROTIKORUPČNÝ BOJ V ČR

Stratégia uťahovanie skrutiek:

 • Sprísnenie pravidiel verejného obstarávania
 • Sprísnenie transparentnosti verejnej správy
 • Sprísnenie kontroly (zákona o konflikte záujmov)
 • Sprísnenie postihov za korupciu
 • Sprísnenie pravidiel financovania politických strán: obmedzovania nákladov na volebnej kampane, zriaďovanie transparentných účtov, …

- Skúsenosť: Táto stratégia nebola v žiadnej krajine so systémovou korupciou úspešná!
- Vznik protikorupčného priemyslu – boj proti korupcii = biznis ako ktorýkoľvek iný,
-  Boj proti korupcii je z veľkej časti v rukách korupčníkov!!!

ABSENCIA ALTERNATÍVY?

 • Výmena politickej garnitúry k ničomu nevedie!
 • Kde nie je alternatíva, je beznádej!
 • Pasívny radikalizmus
  - ľudia sú naštvaní, strácajú lojalitu k demokratickému režimu
  - neochota zapojiť sa do protikorupčného boja

 

ALTERNATÍVA!!!

 • Stratégia sústredeného úderu (Big-Bang) na korene veľké systémové korupcie! (Rothstein)
 • Korupciu nemožno poraziť bojom proti korupcii! (Kufmann)
 • Nebojovať proti jednotlivým prejavom korupcie, ale proti systému – snaha vyviesť ho z rovnováhy a vyvolať jeho sebadeštrukcii.
 • Hľadať jeho systémové nedostatky.
 • Kde zavádzať inštitucionálne reformy, ktoré by politikov zbavili závislosti na korupcii?

 

SLABÝ ČLÁNOK KORUPČNÉHO SYSTÉMU

Najzranitalnějšou časťou korupčného sytému sú politici!

 • Skorumpovaní úradníci a podnikatelia závisia len na svojich komplicoCH
 • Politici sú závislí aj na reputáciu v očiach voličov!

Snaha politikov túto závislosť oslabiť

 • Členské príspevky = minimálny význam
 • Sponzorské dary = významný zdroj
 • Štátne príspevky = jadro legálneho financovania

 

 SILNÝ MARKETING – SLABÝ SHOPPING!

Asymetria na politickom trhu:

 • Politici ponúkajú svoj tovar denne
 • Voliči = 4-letné predplatné na politickej tovar každodennej spotreby

Volič = nemá možnosť flexibilne reagovať na zmeny v kvalite politického tovaru
Volič = nesvojprávny politický spotrebiteľ!

Najstráženejšie tajomstvo politiky:

Legitimita nároku na 4-letné predplatné neexistuje!!!

 

RIEŠENIE

 • Riešenie systémovej korupcie = reformovať celý systém financovania politických strán a vybalansovať tak nespravodlivý marketingový model politiky
 • Zrušiť asymetriu medzi politickým marketingom a Shoppingom.
 • Zrovnoprávniť politického a bežného spotrebiteľa, tj dať politickému spotrebiteľovi moc nakupovať politickej tovar flexibilne.
 • Nástroj: “politické daňová určenia” (asignácie), tj pravidelné odvody časti daní občanov v prospech konkrétnej politickej strany
 • Návrat k individuálnemu financovaniu politických strán!

 

FUNGOVANIE REPUTAČNÍHO SYSTÉMU

Dôležité je, aby nové financovanie politických strán:

 1. bolo možné len prostredníctvom politických daňových určenia, aby
 2. asignácie boli povinné pre všetky zárobkovo činné občanov, a aby
 3. objem peňazí, ktoré môžu strany pomocou politických daňových určenia dostať, bol tak veľký, že by sa im už neoplatilo riskovať obvinenia z korupcie.

Výsledok = skutočne reputačný systém financovania politických strán – peniaze za dobrú reputáciu!

Hrozba, že by prameň asignačných peňazí mohol po korupčnom škandále náhle vyschnúť = disciplinující faktor správania politických strán

Spontánna samoregulácie bez ďalších nákladov!

 • SlabéVýborné (+6 skóre, 10 hlasov)
  Loading ... Loading ...
 • pošli na vybrali.sme.sk
 • Zdielať

Ďalšie články autora:

1

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
 1. Súhlas. Ale 2% daní len od občanov, nie firiem.

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?