Publikované: 18.11.2015

Terorizmus, imigračná kríza EÚ, jej ohrozenie a opatrenia

Som veľmi kritický a alergický voči nezodpovedným chronickým multikulturalistom a tým, ktorí sú považovaní za autority, počnúc folozofmi a ideológmi Veľkej francúzskej revolúcie, ako aj post marxisticko-leninskými sociálnymi filozofmi tzv. Novej ľavice, známej ako neomarxistická Frankfurtská škola.
Obzvlášť aj na domácej slovenskej pôde voči xenofilným (chorým) a rovnako nezodpovedným a nekritickým slniečkarom, mediálne prostredie otravujúcim ľudsko-právnym organizáciám a pro imigračným aktivistom…
Protestujem proti nálepkovaniu nadávkou xenofób a obviňovaniu z xenofóbie tých, ktorí majú iný názor na multikulturalizmus, najmä v súvislosti s islamom, extrémne nekompatibilným s inými náboženstvami, kultúrou a univerzálnym vnímaním ľudských práv v globálnom rozmere…
Islam je je fašistickou, expanzívnou totalitnou ideológiou, vydávajúcou sa a skrývajúcou za akési zjavne preukázateľné pseudo náboženstvo, najmä v časti celosvetový džihád.
Univerzalizmus ľudských práv a ideológia multikulti neznamená, že pôvodná autochtónna kultúra a civilizácia, založená na antickej civilizácii a kultúre, majúca židovsko-kresťanské hodnotové základy, má byť v Európe zatláčaná do úzadia a práva pôvodných európskych obyvateľov budú ďalej a ďalej, viac a viac relativizované a pôvodní európski občania ľudsko-právne diskriminovaní! V duchu post marxizmu leninizmu a ideí „nového“ multikultúrneho človeka…
Robia to liberalizmu milovné najmä ľavicové politické strany, ktoré sa svojou rétorikou na vás pekne usmievajú, sľubujú vám svetlejšie zajtrajšky, budú chcieť, aby ste ich volili a zároveň proti vám už dnes pripravujú novelu trestného zákona, sprísňujúcu trestný postih za váš názor, ktorý označia za nenávistný a xenofóbny…
Objektívne poznanie pojmu xenofóbia obsahuje dva od seba neoddeliteľné aspekty:
1. Psychologický (ako špecifická fóbia), prirodzený obranný a ochranný a obranný inštinkt a pud sebazáchovy, vlastný každému nižšiemu živočíšnemu druhu, ktorý je súčasťou ľudského genotypu ako zdedený prirodzený a úplne normálny atavizmus po nižších ľudských živočíšnych predkoch
2. Racionálny (osobná a sprostredkovaná zážitková skúsenosť) s mentalitou, správaním cudzincov všetkej proveniencie, včítane sociálne neprispôsobivých, asociálne a antisociálne naladených domácich Rómov, žijúcich samo zavinene na okraji v samo vylúčených spoločenstvách, ktorí označenie Gádžo mienia ako rasistickú nadávku.
Odporúčam všetkým, aby prehodnotili svoje postoje a osobné vnímanie „xenofóbie“ a smelo sa postavili proti bezbrehému a nebezpečnému miešaniu kultúr, civilizácií a náboženstviev na európskej a svojej vlastnej národnej a domácej regionálnej pôde. Vlastenectvo a ochrana vlastného územia nie je nacionalizmus, tobôž ani fašizmus!
Súhlasím, aby navzdory prostestom príslušníkov moslimských islamských komunít, boli spravodajskými a informačnými službami, ich agentúrnou sieťou a konfidentmi monitorované vnútorné priestory mešít a modlitební a všetky miesta s hustejšou koncentráciou moslimov (obytné štvrte, ulice, NO GO ZONES) boli podrobené kontrole za účelom zberu informácií a poznatkov bezpečnostného charakteru.
Takzvaný „pravý“ moslim nikdy nepovie pravdu. Vyplýva to z islamského učenia o šírení islamu, ale aj o troch fázach islamizácie Európy a sveta.
Bežný človek (nemoslim) sa nemá možnosť dozvedieť, čo sa v mešitách a moslimských modlitebniach vyučuje…
Plne súhlasím s vládou Smeru a Róberta Fica a plne podporujem jeho politiky v časti imigranti, imigračná kríza Európy a terorizmus.
Plne súhlasím s vyjadreniami a stanoviskom prezidenta ČR na symbolickom zhromaždení Albertov 17.11.2015 k 26. výročiu Veľkého Novembra a k situácii vo vzťahu k imigrantom, teroristickému útoku v Paríži a s ním sa stupňujúcu vnútornú krízu ohrozením vnútornej bezpečnosti EÚ…
Dôrazne protestujem proti antidemokratickým vyjadreniam a stanovisku českého ministra vlády pre ľudské práva a legislatívu Dienstbiera ml. voči prehovoru a vyjadreniam českého prezidenta Miloša Zemana (Albertov)!
Európska únia a jednotlivé vlády členských štátov sú povinné vykonať nevyhnutné opatrenia na zabránenie nárastu domáceho extrémizmu, a to len a len svojimi účinnými politikami, ale (!) nie represívnymi opatreniami voči potenciálnym extrémistom a domácim radikálom zľava i sprava. Dôvod: Represia má opačné, kontraproduktívne účinky a dôsledky.
Netlieskal som táraninám v prejave francúzskeho Hollandeho dnes popoludní: boli to zasa len farby a obal meniace diplomatické a “rozhodné” rečičky, ktoré ale treba nahradiť
a/ okamžitým nepriedušným uzatvorením a kontrolou vonkajších hraníc EÚ,
b/ dočasným uzatvorením medzi štátnych hraníc rámci Schengenu,
c/ záchytom, zozbieraním a zadržaním bezprizorne sa po EÚ pohybujúcich nelegálnych imigrantov, ktorí sa nenechali (odmietli) registrovať pri vstupe do EÚ a Schengenu, prenikli do tohto všeobecne chráneného priestoru a teraz sa strácajú v šedej a čiernej zóne potenciálne nebezpečného terorizmu a kriminality,
d/ ich dodatočnou perlustráciou a zistením dôvodov a motívov príchodu do EÚ, aj za cenu ich dočasnej pevnej detencie (najmä bojaschopných mužov) na dobu nevyhnutne potrebnú,
e/ dočasným pozastavením praxe ochrany ľudských práv imigrantov, najmä mužov, ktorí hranice EÚ smerom dnu prekročili nelegálne, pod falošnými identitami, nepravdivými údajmi o krajine svojho pôvodu a s falošnými pasmi (všetci sú zo Sýrie!),
f/ výkonom všetkých potrebných a nutných opatrení na minimalizáciu teroristického ohrozenia osobnej bezpečnosti domácich obyvateľov EÚ a kriminality,
g/ zosilnením ochranných bezpečnostných opatrení na zaistenie bezpečnosti obyvateľov Európy,
h/ praktickým výkonom vyhostenia nelegálnych a ekonomických imigrantov a sociálnych „turistov“,
i/ budovaním a vytváraním ubytovacích a sociálnych podmienok pre legálnych utečencov pred vojnou a násilím z krajín pôvodu v režime dočasnej doplnkovej ochrany, aj ich integráciu do spoločnosti,
j/ rovnako aj vytváraním podmienok pre imigrantov v konaní o udelenie azylu a úspešných azylantov (dôstojné bývanie…),
k/ riešiť Čl. 5 Zmluvy NATO v otázke: „Bola Európa terorizmom napadnutá zvonka či zvnútra?“ a vyvodiť príslušné závery a konzekvencie vo vzťahu k NATO a ochrane napadnutých území (štátov) EÚ terorizmom,
l/ urýchlene interpretovať Čl. 51 Charty OSN, vo vzťahu k danej bezpečnostnej situácii a ohrozenia štátu a vyvodiť patričné konzekvencie,
m/ urýchlená vecná interpretácia siedmeho paragrafu 42. Článku Lisabonskej zmluvy, ktorý uvádza, že: “ak sa členský štát stane na svojom území terčom ozbrojenej agresie, poskytnú mu ostatné členské štáty pomoc a podporu všetkými prostriedkami, ktoré sú v ich moci”.
Doplnok (znenie Čl. 51 Charty OSN): „Ak dôjde k ozbrojenému útoku proti členovi Organizácie Spojených národov, nijaké ustanovenie tejto Charty neprekáža prirodzenému právu na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu, kým Bezpečnostná rada neurobí potrebné opatrenia na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Opatrenia urobené členmi organizácie pri vykonávaní tohto práva sebaobrany sa oznámia ihneď Bezpečnostnej rade a nijako sa nedotýkajú touto Chartou určenej právomoci a zodpovednosti Bezpečnostnej rady podnikať v každom okamihu také akcie, aké považuje za potrebné na udržanie a obnovenie medzinárodného mieru a bezpečnosti.“
Vo vzťahu k Rusku ukončiť animozitu v časti boj proti islamskému štátu a zjednotiť spojené koaličné sily v boji proti tzv. islamskému štátu, islamským radikálom všetkého razenia a pôvodu a až potom riešiť spôsob ďalšej existencie USA a islamom zničených krajín arabského islamského sveta spoločnou obnovou infraštruktúry a obydlí pre možnosť návratu vojnou a násilím na zdraví a živote ohrozeným utečencom do krajín ich pôvodu.
Riešiť a minimalizovať dôsledky kolonizácie a drancovania týchto krajín (plus africké štáty) ekonomickou, hospodárskou a vecnou pomocou a tou, vytvárať podmienky k obnove a znovu funkčnosti ich vlastných autentických a autonómnych politických systémov, rešpektujúc ich výsostnú vôľu na taký režim, aký si sami vo voľbách zvolia a odhlasujú…
USA a EÚ nie sú antropocentrickým pupkom sveta v ľudských právach ani v ich videní demokracie, ktorá sa sama seba vyčerpáva a naráža na svoj strop väčšinovým politickým systémom, ktorý utláča menšiny.
P.S. Mimochodom, 40 miliónoví Kurdi v Turecku, Sýrii a v Iraku majú právo na svoj štát. Ak nie, stanú sa z nich reálni a nebezpeční teroristi!

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?