Publikované: 27.10.2020

Treba pápežské vysvetlenie?

Jevgenij Afinevský, rusko-americký režisér čerstvého filmového dokumentu Francesco, aktívny  homosexuál a bojovník, aktivista za údajné „práva“ homosexuálov, pápeža navštívil už pred niekoľkými rokmi, pri príležitosti svojich narodenín, v sprievode ďalších aj známych homosexuálnych aktivistov. Bola to jeho osobná homosexuálna loby u pápeža za registrované partnerstvá a manželstvá.
Vysvetlivka k uvedeniu dúhového „práva“ s úvodzovkami:
1. Ak ide o právo vychádzajúce z taxonómie základných ľudských práv, ide o dobré prirodzené právo alebo akcesorické (doplnkové) právo k takémuto právu;
2. Akékoľvek právo, postavené len na pozitívnom práve, bez opory o základné ľudské práva, len ad hoc, v opore o nič, je arbitrárne právo v rámci pozitívneho práva a môže byť v rozpore nielen s taxonómiou základných ľudských práv ale aj s Listinou základných práv a slobôd a teda ústavou.
Týmto osobám ako každej ľudskej osobe možno uznať Listinou, Chartou a Ústavou artikulované základné ľudské právo na osobné súkromie a súkromie domácnosti. Bez nároku ne jeho rozšírenie alebo prehĺbenie v zmysle niečoho viac, než majú ostatné osoby. Nemajú teda žiadne doplnkové, akcesorické, právo na osobitné alebo špeciálne zaobchádzanie, rozumejte:
1. Registrované alebo životné partnerstvo môže byť uznané pre všetky osoby, nie len a osobitne len pre páry rovnakého pohlavia;
2. Také partnerstvo či spolužitie zakladá existujúci právny inštitút spoločná domácnosť (občiansky zákonník);
3. Ibaže páry rovnakého pohlavia sa práva na RP dožadujú výlučne len pre seba, ako ich osobitného práva, čím sa vydeľujú od ostatnej väčšinovej spoločnosti, ako “špeciálna pseudo menšina”, čo je treba vyhodnotiť ako nadprávo; tu treba načrieť do problematiky práv a definície pojmu menšina: Taká menšina neexistuje, nemá ľudsko-právne definičné zázemie;
4. Okrem toho, v tomto práve chcú, aby inštitút RP mal všetky atribúty manželstva muža a ženy s príslušenstvom;
5. Sledujú tým ďalší krok smerom k manželstvu párov rovnakého pohlavia, pretože ak osoby v RP majú tie isté práva ako manželské dvojice, inštitút RP je a/ “zbytočný” a b/ “registrujú sa len psy a autá!” (čo je príklad Česka, kde RP párom rovnakého pohlavia bolo priznané v roku 2006; dnes má český zákonodarný zbor na stole žiadosť o uznanie manželstiev párov rovnakého pohlavia s príslušenstvom.
A to je už známa a osvedčená salámová metóda dúhy s jej nátlakom cez údajné základné ľudské práva, s poukazom na údajné právo na rovnaké zaobchádzanie a hypotézu, že všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a právach. Hooops! Len pred zákonom, ktorý ale musí byťv súlade s Listinou, Chartou a Ústavou.
Čo vlastne chce Rada Európy “riešiť” v Poľsku? Aké rovnaké zaobchádzanie? Akej “menšiny”?! LGBTI menšina neexistuje, nie je ľudsko-právne definovaná: ESĽP ako justičný orgán Rady môže riešiť len individuálne podozrenia z porušovania základných ľudských práv osôb s inou než hetero orientáciou! Manželstvo všeobecne ani registrované partnerstvo nie je základné ľudské právo!
Čo to denník SME tára, o akej diskriminácii? Má jasno v pojmoch? Alebo len v dojmoch? Nemá! Ani mať nechce! Sústavne tára bludy o akejsi “sexuálnej menšine”! Pozor! To je infekčná memetika ako covid! Viac tu:
https://svet.sme.sk/c/22520180/rada-europy-preskuma-diskriminaciu-lgbti-osob-v-polsku.html
Slovensko predsa tiež nepozná inštitút manželstva párov rovnakého pohlavia ani RP! A prečo by malo? To bude mať a byť “riešené” tiež Radou Európy? Na základe akého práva?
Ústava SR definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, čo je v súlade s Listinou a Chartou práv; tie nepoznajú pojem manželstvo párov rovnakého pohlavia.
Definíciu manželstva na Slovensku jeho Ústavou a zákonom o rodine zakladá Preambula Ústavy SR a Ústavný zákon o definícii manželstva zo 4. júna 2014:

Všetky štáty, ktoré prijali inštitút manželstva párov rovnakého pohlavia, prekročili rámec pôvodnej definície pojmu manželstvo arbitrárne, v opore o nič, nad rámec Listiny a Charty práv a slobôd zmenili teóriu pôvodných európskych hodnôt ich voľnou, arbitrárnou liberalizáciou.
Proti Slovensku, ktoré tak nevykonalo, žiadny relevantný ľudsko-právny argument. Manželstvo párov rovnakého pohlavia je nezlučiteľné s vedeckou antropológiou a kresťanskou vierou a učením o stvorenstve a poslaní muža a ženy. Vo svojej nedotknuteľnej a jurisdikcii tento inštitút liberalizovali v duchu scestnej ideológie neomarxizmu.
Deň po zverejnení kontroverznej informácie o požiadavke pápeža Františka na registrované partnerstvá, bolo udelené zvláštne ocenenie tomuto homosexuálnemu režisérovi priamo vo vatikánskych záhradách za prítomnosti viacerých predstaviteľov Rímskej kúrie.
Proti zástancom postoja, že slová Svätého Otca sú vytrhnuté z kontextu, je aj postoj jedného z najbližších priateľov pápeža, argentínskeho arcibiskupa Fernandéza, ktorý na svojom Facebooku ohlásil, že „nerozumie toľkému prekvapeniu“ keď už ako arcibiskup Buenos Aires Jorge Bergoglio podporoval registrované partnerstvá homosexuálov, ktoré obhajoval aj v rámci diskusie biskupskej konferencie, avšak neúspešne.
Kardinál Müller v rozhovore v Corriere della Sera zdôraznil, že stojí za Svätým Otcom, avšak nie za všetkých podmienok, pretože pápež nie je nad Božím Slovom. Ďalej zdôraznil, že pápež nie je Kristus, je jeho námestník.

Kardinál Gerhard Ludwig Müller, teológ a kurátor Ratzingerovho diela, bol pápežom Benediktom XVI. v roku 2012 menovaný prefektom Kongregácie pre náuku viery, ako náhradník Ratzingera, a vo funkcii zotrval do roku 2017:
„V Nemecku mi povedali, že som príliš pápežský, teraz som sa stal nepriateľom pápeža! Pre mňa absurdná vec: Som katolík, kňaz, napísal som veľa kníh o primáte pápeža, vždy som ho bránil pred protestantmi a liberálmi…“

https://www.corriere.it/esteri/20_ottobre_21/papa-favorevole-unioni-civili-le-coppie-omosessuali-5e2a5276-13a4-11eb-8b5f-364ba608c2f1.shtml
Jorge Mario Bergoglio, 266-ty pápež menom František, je argentínsky jezuita z Buenos Aires. Svoj pontifikát otvára svetu LGBTI. Predstavuje neomarxistické krídlo katolíckej cirkvi.
Bývalý pápežský nuncius arcibiskup Carl Maria Vigano vo svojom liste zo 7. júna 2020 americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi okrem iného napísal, že neexistuje len „Deep State” (hlboký Štát v štáte) ale aj „Deep Church” (Cirkev v cirkvi).
„Verní pastieri Cirkvi sa starajú o Kristovo stádo, žiaľ existujú aj neveriaci žoldnieri, ktorí chcú stádo rozohnať a stádo vydať napospas vlkom. Niet divu, že títo žoldnieri sú stúpencami temnoty a nenávidia stúpencov svetla,“ uviedol arcibiskup.
V „posledných“ rokoch sme svedkami formovania dvoch opačných biblických strán, sformovali sa strana svetla a strana temnoty”
.
Vysvetlivka k „posledných“: Písmo! Proroci! Ján, Apokalypsa, Zjavenie.
Tým sa vysvetľuje, prečo pápež Benedikt predčasne odstúpil (precedens v dejinách pápežstva!) a v čom spočíva jadro vnútorného rozkolu a schizmy katolicistického VatikánuPápež František sa vydal cestou herézy (odpadlíctvo od pravej katolíckej viery a učenia).
https://s3.amazonaws.com/lifesite/Open_Letter_President_Donald_Trump.pdf
https://www.infovojna.sk/article/arcibiskup-vigan-napisal-v-liste-trumpovi-ze-sirenie-koronavirusu-a-nepokojov-v-usa-je-sucastou-mohutneho-duchovneho-zapasu-medzi-silami-dobra-a-zla
Pápež František o Donaldovi Trumpovi pri návšteve Mexika (2016): „Trump nie je kresťan, lebo nestavia mosty ale ich rúca.“ (k migrácii a utečencom a hraničnému múru medzi Mexikom a USA).
Joe Biden, liberálny demokrat, kandidát demokratov, pár dní pred voľbami, označil sa za kresťana.

Dúhová agenda popiera prirodzenú antropológiu, z ktorej plynie prirodzené právo požiadavkou na pozitívne právo.
V opore o nič, vôbec nič, len arbitrárne.
Tvrdia, že neexistuje žiadna definovaná ľudská podstata; muž a žena, pohlavie a rod, sú konštrukt, vrátane práva na ich ľubovoľnú zmenu. Avšak ľudstvo nemá budúcnosť bez komplementarity medzi mužom a ženou, biologických (anatomických, fyziologických) a psychických parametrov a vlastností, zakladajúcich jedinečný komplementárny, doplnkový vzťah muža a ženy, ktorý je základom všeľudskej ľudskej kultúry.
V Genesis Boh povedal: Stvorme človeka na svoj obraz“, a ako muža a ženu ich stvoril. A povedal im: „Milujte sa a množte sa“.
Niet tam miesto pre žiadnu, tobôž špekulatívnu Prostredníkovu Teológiu rodu (protestant, evanjelik), neomarxistický novo ľavicový liberálny demokrat a predseda strany Progresívnych veriacich, filiálky liberálno-demokratického Progresívneho Slovenska.
Prečo Svätá stolica nepodala vysvetlenie? A Kongregácia pre náuku viery? Lebo pápežove vyjadrenia nie sú oficiálnou parole (prehovor) Svätej Stolice. Nemôžu.
https://www.corriere.it/cronache/20_ottobre_22/unioni-civili-io-sono-leale-papama-non-di-sopradella-parola-dio-a9000df0-14a2-11eb-945d-f4469a203703.shtml
Zrejme sa nič podobné nedá očakávať; konflikt medzi emeritným Benediktom a Františkom bude pokračovať vo vnútri Vatikánu.
Ak príde čas, dozvieme sa viac; zatiaľ vieme toto:
„Vyjadrenia pápeža o registrovaných partnerstvách boli médiami vytrhnuté z kontextu.“ To by sedelo, lebo liberálne neomarxistické médiá… dúhová loby, a politici rovnakej krvnej skupiny.
Písal som: http://www.blogovisko.sk/potvrdzujem-je-to-tiez-blbec-a-nebezpecny-hlupak.html
Postoj žiadateľa zaujal aj pražský kardinál Duka, ktorý na svojom fb profile pozýva svätého Otca k vyjasneniu situácie: „Je naším právom, každého jedného veriaceho, ako synov Cirkvi, prosiť o jasnosť a o náuku Ježiša Krista od Svätého Otca, ako od nášho duchovného otca, podobne ako o to žiadali štyria kardináli, aby plnil svoje poslanie, ktoré dal Petrovi a jeho nástupcom Ježiš a tak posilnil svojich bratov vo viere.“
https://www.christianitas.sk/k-comu-je-cirkvi-papez-uvaha-nad-nepovedanymi-slovami-papeza-frantiska-o-homosexualnych-zvazkoch/
Tu niet čo objasňovať. Alebo je? Pápež sa podľa prvotných mediálnych správ mal vyjadriť takto (pozor na poslednú vetu!). Alebo pravda, alebo: Čo sa babe chcelo, sa jej snilo!”. To je jadro môjho článku. Pátram, hľadám:
„Homosexuáli majú žiť v rodine. Sú Božie deti a majú právo na rodinu. Nikto by z nej nemal byť vyhodený alebo preto by nemal byť zlý a menejcenný. Je potrebné vytvoriť zákon o registrovaných partnerstvách, aby týmto spôsobom mali právnu ochranu.“
https://video.corriere.it/cronaca/papa-francesco-parole-gay-unioni-civili-ecco-cosa-ha-detto-video/a0e631a6-1436-11eb-945d-f4469a203703
Rozhovor s pápežom Františkom pre Radio Vaticana: Pápež tvrdí, že jeho slová boli médiami a „očakávajúcimi“ dotknutými osobami osobami gays a lesbians, others či queers a dúhovými aktivistami, či pre nich konajúcimi liberálnymi politikmi, že im zo svojho svätého stolca „posvätí“ registrované partnerstvá a manželstvá, vytrhnuté z kontextu:
„Tieto osoby majú právo na rodinu a nesmú z nej byť vylúčené“. Ibaže bolo by dobré, a rozptýlil by tým pochybnosti, aby jasne odpovedal na otázku: Čo mienil tým, keď vyhlásil, že „tieto osoby by mali mať právo na právnu ochranu?“
Pápež František v rozhovore pre mexickú Televisa 31.5.2019 (otázky a odpovede):

               
https://www.youtube.com/watch?v=VOcLWcW6Elw&feature=youtu.be
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29488
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3214075-slova-papeze-o-partnerstvi-homosexualu-byla-zmanipulovana-uvedl-vatikansky-server
Nová kniha emeritného pápeža Benedikta XVI. (Joseph Ratzinger)
odhaľuje predtým nezverejnené podrobnosti o jeho nútenom vzdaní sa pápežského stolca a nahradení novým „povoľným pápežom Františkom“ v roku 2013.
https://www.amazon.de/Benedikt-XVI-Leben-Peter-Seewald/dp/3426276925
Kniha je „o temnom zákulisí Vatikánu, vydieraní z USA“ a konci katolíckej cirkvi. Ratzingerova likvidácia bola znakom nástupu novej éry diktatúry liberalizmu, v kolaborácii heretického katolicizmu so svetským systémom vecí, presnejšie: Tretej totality neoliberálneho satanistického neofašizmu.
Pápežove Františkove výroky sú zásahom do vnútorného právneho a politického prostredia sekulárneho štátu. Lobing za homosexuálov. V opore o ním zvnútornenú neomarxistickú ideológiu.
1. Katolícka cirkev nemá rada, ak sa svetský štát stará do jej vnútorných vecí a záležitostí…
2. Jorge Bergoglio ako súkromná osoba a pápež František v jednom, prekročil zmluvné hranice na osi sekulárny štát a katolícka cirkev.
Na Slovensku ide o Zmluvu s Vatikánom.
Pápež urobil a robí chyby, ktoré sa nedajú ospravedlniť omylnosťou pápežskej neomylnosti. To nie sú chyby ani omyly, sú to vedomé úmysly v opore o jeho výroky a skutky.
Svetské ústavné právo pozná pojmy odstúpenie (withdrawal) a impeachment.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Ak je pápež František pravoverný kresťan, držiaci sa katolíckeho učenia nielen slovom, písmom ale aj skutkami, a ostatok je len zlomyselné a zlovoľné ohováranie Satanom, nech je blahorečený.
Ak ho ale má v moci Satan, potom mu patrí Ježišovo: “Odíťte, zlorečení, nepoznali ste ma, ani ja vás nepoznám!”
A toto:

Citlivú pasáž zadržal Vatikán, tvrdí mexická televízia:
https://www.postoj.sk/64180/citlivu-pasaz-zadrzal-vatikan-tvrdi-mexicka-televizia

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?