Publikované: 08.04.2019

Trestný zákon § 311

Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

https://www.hlavnespravy.sk/kto-podpise-suhlas-s-americkymi-zakladnami-mal-byt-sudeny-za-vlastizradu-mysli-si-peter-sokol/1721574
Totožné s pozývacím listom v auguste 1968. Že spojenci? Nie, tútori. Len s výmenou pozícií.
Zmluva s USA mimo a nad rámec Zmluvy s NATO, posilňuje USA a NATO. A najmä vojenskú prítomnosť USA na slovenskom území, čo je súčasť stratégie USA.
Zmluva dostáva Slovensko do priameho ohrozenia preventívnym alebo odvetným úderom zo strany Ruska ako USA vytvorenú nárazníkovú zónu.
NATO je prednostne nástroj ochrany USA. Chráni USA z východnej svetovej strany.
Zahmlievanie zmluvy posilňuje konšpirácie. Zdrojom konšpirácií je Lajčákovo, nie slovenské ministerstvo zahraničia.
Po skúsenostiach Zuzany Hlávkovej, ktorá už v roku 2016 poukázala na podivné maniere v práci MZV sa im ani nedá čudovať.
Zmluvu, ktorú nemá vláda vo svojom vládnom programe, nemožno dojednávať bez súhlasu parlamentu a občanov.
Miroslav Lajčák a všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a pričinením podieľajú na dvojstranných rokovaniach o príprave zmluvy, idú nad rámec volebných výsledkov a programového vyhlásenia vládnej koalície Smer, SNS, Most-Híd.
Zmluva zakladá vyňatie časti zmluvou dotknutých častí katastra slovenských území s jurisdikcie územného katastra a Slovenska.
Tieto územia sa stanú územím USA, kde bude platiť americká, nie slovenská ústava a zákony.
Ústavne nelegálna Zmluva SR s USA Defense Cooperation Agreement je pokračovaním „legálnych“ procesov obmedzení suverenity a zvrchovanosti Slovenska (zmluva ich legalizuje)
a/ zo strany Bruselu, Štrasburgu ako administratívno-správnych a politických centier EÚ,
b/ kolonizáciou Slovenska „priateľmi“ z USA.
https://www.hlavnespravy.sk/aka-je-ta-judasska-zmluva-s-americanmi-prisiel-nam-anonymny-prefoteny-text-ktory-sa-tvari-ze-tak-nejako-mohla-vyzerat/1719627
Lajčák ako poslušný papaláš bol v USA na oslavách NATO, samozrejme, žalovať na odporcov zmluvy vo vláde a pokračovať v rokovaniach o Zmluve…
Pre registrovaných na fejzbúku; nebudem článok zahlcovať textom, potom je pre mnohých „nečitateľný; máte slobodnú vôľu, kto registrovaný nie je, má možnosť, je to zdarma, pričom plateného mediálneho obsahu pribúda a dodávam: Stav Slovenska je daný „slobodnou, a ešte k tomu aj liberálnou vôľou“ a intelektom jeho občanov:
https://www.facebook.com/watch/?v=303009063700798
Ústavné“ Slovensko je suverénny a zvrchovaný štát…“ je už dnes lož.
Dnes to vyzerá tak, že sme tam, kde sme boli po II. svetovej vojne a pred 89-tym. Zväzkami kľúčov sme sa „preštrngali“ tam, kde dnes sme.
Skutočnosť, že Ministerstvo zahraničia stále bráni zverejneniu úplného znenia pôvodného, americkou stranou predloženého návrhu zmluvy (DCA) (ktorý komplexne vypovedá o tom, čo vlastne USA od Slovenska požadujú), znepokojujúca a nemiestna. Občania majú právo vedieť “čo štát pre nich chystá”. A na transparentnosť procesov formovania vzájomných vzťahov je jedným zo základných atribútov slušnej, civilizovanej, demokratickej správy spoločnosti.
Jednou z ústavných možností vyjadrenia vôle občanov a ich vzťahu k zmluve, je legálne občianske referendum.
Článok 2 Ústavy
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Toto právo bolo a je ministrom Lajčákom chronicky porušované aj v prípadoch deklarácií a dokumentoch OSN o migrácii a utečencoch a najnovšie aj vo veci práv Afričanov na území EÚ, vo vzťahu k novej fóbii – afrofóbia a opatrení proti nim (platí najmä pre post koloniálne európske štáty).
Charta ľudských práv a Ústava SR ukladá a definuje základné ľudské právo občanov na informácie:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211
§ 3 (1) „Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.“ V opore o zákon o slobodnom prístupe k informáciám:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211
https://www.upjs.sk/public/media/4496/4-mpar.pdf
Medzinárodné a medzištátne zmluvy zo svojej povahy nezakladajú režim ich utajenia.
Článok 32 Ústavy
„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“
Len konštatujem, a..
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

Orgány činné v trestnom konaní (policajný zbor a prokuratúra) sú povinné konať na podnet aj bez podnetu samé a proaktívne, ak sa dozvedia a je úplne jedno, odkiaľ (!) o podozrení zo spáchania trestného skutku, uvedeného v trestnom zákone.
Ak sú nečinné, sú jeho spolupáchateľmi.
Základnou a kľúčovou úlohou štátu, s odkazom na Ústavu SR, je ochrana a obrana územia Slovenska, jeho hraníc a bezpečia jeho občanov…

Naši volení zástupcovia nás sporadicky zrádzajú. Dajte preto pozor, komu dáte svoje hlasy v eurovoľbách…
Sami sa zrádzate svojou občianskou pasivitou a nečinnosťou, alebo zlou voľbou; späť k začiatku prvej vety o „našich“ nami volených “zástupcoch”…
Ďalším prebiehajúcim paralelným útokom na už dnes lož, že “Slovensko je samostatný a zvrchovaný štát”  (Ústava SR) je príprava celo úniovej ratifikácie Istanbulského dohovoru a podriadenia Slovenska globálnym inštitútom GREVIO (https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio) ako nástrojov a orgánov Rady Európy

 

.

  • SlabéVýborné (+6 skóre, 6 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?