Publikované: 29.02.2020

Štyri kroky Viktora Orbána

Prvým bolo odmietnutie Paktu OSN o migrácii Global Compact 1 a 2 (2018) druhým vyhnanie Sorosa a jeho CEU z územia Maďarska (2019), tretím odmietnutie Marrákéšskej „nezáväznej“ politickej deklarácie (2020), štvrtým je nový Štátny plán vzdelávania (2020);
Predošlý bol zasvinený rodovou a multikulti liberálnou ideológiou a neomarxizmom. 
Maďarsko zavádza novú vzdelávaciu osnovu. Liberálna opozícia je zdesená, lebo sa bude vyučovať vlastenectvo a normálna rodina! Štátny program mení obsahy vzdelávania maďarskej populácie na všetkých stupňoch. Ide o úplne zásadné opatrenie, ktoré má pomôcť rozvoju maďarského národa a jeho budúcich generácií.

Skorší medzikrok Maďarska: Istanbulský dohovor podpísalo, ale neratifikovalo 11 krajín (z toho sedem členských štátov EÚ): Arménsko, Bulharsko, Česká republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo a Ukrajina. Azerbajdžan a Rusko dohovor ani nepodpísali.

Novela osnovy je veľmi komplexná a bola pripravovaná niekoľko rokov. Od stanovenia maximálneho počtu žiakov v jednotlivých triedach, až po detailné zmeny v tom, čo a ako sa má vyučovať. Cieľom je tiež zvýšiť prestíž pedagogického zboru.
Nová zmena maďarského národného kurikula (NAT) bola po jej pripomienkovaní nakoniec prijatá. Zakladá predsavzatie, že do roku 2030 sa Maďarsko nielenže vráti na vysokú úroveň svojho školstva spred roka 1989, ale chce ho dostať na európsku a svetovú špičku.
Kedysi kvalitné školstvo malo aj Slovensko.
Najhlbšiu devastáciu spôsobil neomarxistický rozvrat humanitných odborov.
Maďarské vzdelávanie sa v budúcnosti zmení, keď bude vyhlásené nové Národné osnovy vzdelávania.

S programom Erasmus opatrne, najmä v humanitných akademických odboroch.
Všade tam striehne Soros a neomarxisti. Vo fyzike, matike, biológii a chémii sa nevyznajú; tie, ako vedy, napredujú len vtedy, ak sú prísne exaktné.
Humanitné vedy typu sociológia a od nej odvodené sociálne vedy, sú pod vládou sociálnej filozofie Frankfurtskej školy kultúrnych neomarxistov, na ich dlhom pochode inštitútmi a inštitúciami…
U nás už od roku 1990. Aj na katedrách humanitných vied na Slovensku prebehli pre exaktnú vedu až „tragické“ neomarxistické „nežné“ čistky.
Kto vie a rozumie, aj zaplače.
Vzdelanie sa zmenilo na kšeft a biznis. Na Slovensku treba zredukovať počet vysokých škôl a urobiť revíziu súkromných a náročnú hĺbkovú analýzu štátnych univerzít.
Toto súčasné ministerstvo školstva nezvláda. Treba ho rozobrať na súčiastky a znova poskladať.
Osobitný záujem treba nasmerovať na obsahy študijných odborov učiteľstvo a pedagogika.
Kto vie a rozumie, zaplače.
Veda sa rodí v prednáškových sieňach a seminárnych miestnostiach na osi vzdelávateľ, vzdelávaný.
Kto vie…

Vedúca projektu, Valéria Csépe, prekvapila mnoho ľudí svojimi názormi a pripomienkami k novému vzdelávaciemu programu, ktorý sa v súčasnosti pripravuje. Profesorka psychológie je komisárkou ministerstva projektu a oznámila, že štátny program vzdelávania sa musí radikálne zmeniť:
„Chceli by sme napísať nový a moderný národný vzdelávací program, ktorý by lepšie zodpovedal nášmu modernému veku. Svet sa zmenil, deti sa zmenili, takže musíme pripraviť študentov na tieto nové očakávania a podmienky. “

           

Tiež spomenula dôležitosť zavádzania technického rozvoja do škôl a začlenenia výučby digitálnych zručností. IT bude nahradené „digitálnou kultúrou“, zatiaľ čo základné školy budú môcť nahradiť chémiu, fyziku a biológiu integrovaným predmetom „prírodných vied“.
Dôsledok prílišného dôrazu na digitálne technológie v edukácii prináša nárast „koronavírusu“ a diagnózy digitálnej demencie výrazne aj na Slovensku, čo je exaktne preukazované výsledkami testov PISA, v súbehu aj s neschopnosťou čítania textov s porozumením. Príčinou sú monitory PC a tabletov.

Aj rodinné vzdelanie a vlastenectvo budú hrať významnejšiu úlohu ako predtým, zatiaľ čo trieda a predmet občianskeho vzdelávania sa zavádza v ôsmom a dvanástom ročníku.
Ako kľúč k likvidácii rodovej ideológie, dúhovej propagandy a multikulturalizmu program zavádza výučbu pojmu vlastenectvo, národovectvo a rodina, založená manželstvom muža a ženy.

Dve najviac kritizované zmeny predmetu sú maďarčina a história a s nimi spojené zmeny povinnej literatúry.
V novom NC majú maďarské menšiny, Maďari žijúci mimo Maďarska a situácia maďarských Rómov majú silnejšie zastúpenie.
Žiadne zastúpenie v programe nemajú takzvané „sexuálne menšiny“. Tvorcovia programu vedia, že také neexistujú. LGBTI osoby a skupiny nie sú definované ako menšina; nevykazujú definičné znaky menšiny. Pojem „sexuálna menšina“ zaviedli neomarxisti, ktorých cieľom je rozšírená ochrana menšín aj netradičných a neexistujúcich a rozbitie konštanty preddefinovanej rodiny; ide o nový proletariát neomarxistickej ľavice.
Štátny program vzdelávania Maďarskej republiky má nadobudnúť účinnosť od septembra 2020.

U liberálnej opozície a ich globalistických pánov to vyvolalo skutočné zdesenie. Jednak to narušuje ich dlhodobý plán na cielenú deedukáciu a idiotizáciu pôvodných Maďarov, ktorú na idiotizácii slovenskej populácie vidíme aj u nás a zároveň sú vytláčaní a vyhosťovaní z Maďarska ako podvratné živly zvnútra rozvracajúce maďarskú národnú štátnosť, národnú a kultúrnu identitu.
Liberálna opozícia a jej ultra liberálna nová progresívna neomarxistická sorosovská ľavica vrieska.
https://hungarytoday.hu/more-patriotic-national-curriculum-accepted-amid-significant-protest/
https://hungarytoday.hu/?s=national+curriculum
Nasleduje bezpečnostné ženijno-technické posilnenie ochrany južných hraníc Maďarska v súlade s nálezom ESĽP z 13. februára 2020:
Odkaz na judikát: https://hudoc.echr.coe.int/eng a môj predošlý článok.
Neverte útokom zo strany EK vedeným proti Maďarsku a Poľsku: Oba sú demokratické, suverénne a zvrchované, zatiaľ členské štáty EÚ…
Poznatky naznačujú, že po vystúpení UK z EÚ sa nenapĺňajú žiadne katastrofické a tragické scenáre.
O reforme EÚ už neuvažujem. Demokratickou cestou nie je možná.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?