Publikované: 05.04.2016

Trocha konšpirácií snáď nikomu neuškodí…

Košpiračné teórie vznikajú v dôsledku nejasnosti a entropie (neurčitosti) informácií  a prvotných „šumov“. Po odstránení neurčitosti, dohľadaní a overení zdrojov, sa postupne potvrdzujú alebo ostávajú „visieť“ vo verifikačnom (overovacom) vzduchoprázdne.

Konšpirátori, s dôverou sa obráťte na Juraja Smatanu, odborníka na konšpiračné teórie a autora zoznamu konšpirátorov a konšpiračných médií a webov…
Odídete s uspokojením: Konšpiračné teórie sú vymyslená lož, ich účelom je spravidla (…) ale to už viete…
Takže, aj to by sme mali. Pokojne sa rozíďte a zabudnite…

Ak vieme, čo je Kalergiho plán, je dobre. Lebo to je konšpiračná teória. Ak vieme, čo je Barnettova doktrína, tiež. Vraj. Ibaže obe sa napĺňajú…
Alokačné a realokačné kvóty ožívajú. Pripravuje sa a je v diskusii Dublin III. PLUS.
Utečenec nebude povinný žiadať o azyl a ochranu v prvej nárazníkovej krajine Schengenu, čo má technicky a administratívne odbremeniť prvý nárazníkový bezpečný štát a umožniť, zaistiť, rovnomerné rozdelenie záťaže krajín, vo veciach vybavovania žiadostí o azyl, v rámci všetkých krajín EÚ…
Vo vzťahu k utečencom ide o obmedzenie svojvôle imigrantov stať sa migrantmi, presúvať sa hore-dole a hlavne, smerovať do cieľových destinácií, najmä Nemecka a Švédska…
Už ich tam majú viac ako “požehnane”…
Kalergiho plán a Barnettovu doktrínu treba plniť rovnomerne na celej ploche EÚ…
Slobodná vôľa a voľba utečencov tým končí…
Znova: násilná alokácia a realokácia fungovať nebude.
Európska komisia sa trvale pokúša obmedziť suverenitu štátov únie.
Obvyklá mantra: Solidarita a jednota. Zdieľaná spoluzodpovednosť.
Najmä stred východ EÚ sa vzoprie.
(Dimitri Aveamopulos, eurokomisár pre imigráciu a ČT24 6.4.2016).

Niektorí nevedia, niektorí počuli, iní aj čítali, a urobili dobre. Tí, ktorých to nezaujíma, ignoranti a odmietači „konšpiračných teórií“, sa dozvedia neskôr…
Šancu majú tu:

Thomas P.M. Barnett je autorom dvoch kníh: The Pentagon´s New map (vydáno 2004) a Blueprint for Action (2005). Obomi titulmi sa zaoberá Richard Melisch v knihe Der letzte Akt: Kriegserklärung der Globalisierer (Posledné dejstvo: Vyhlásenie vojny globalistami). K Kriegselklärung: významom pripomína Jánovu Apokalypsu.  Tiež „konšpiračnú teóriu“. Ale o nej neskôr…
T. Barnett a jeho „Mein Kampf“: „Konečným cieľom je homogenizácia všetkých štátov sveta zmiešaním rás do jednej svetlo hnedej rasy. Európa musí prijať milióny prisťahovalcov z tretieho sveta. Výsledok bude populácia s priemerným IQ 90 ľudí, príliš hlúpych na to aby chápali, ale dosť inteligentných, aby pracovali.“
Toto je korporátny fašizmus. Nevykazuje žiadne znaky nacizmu. Naopak, ten globalisti a Globálny Prediktor vidia ako spoločenské zlo, brániace európskej integrácii, kde pojem národ, vlastenectvo a patriotizmus nemajú miesto. Pojmy národ a národná identita musia zaniknúť. Preto sú aj politické systémy budované nie na národnom ale občianskom princípe. A preto aj ten zúrivý „pohon“ na rastúci a silnejúci „xenofóbny nacizmus“ a extrémistické politické strany a hnutia v Európe a na Slovensku…
Barnettov proces globalizácie má byť zavŕšený jediným svetovým náboženstvom a jednou kultúrou. Jeho One State model je koncepcia a projekt už prebiehajúcich štyroch postupných krokov (4 flows):
1. Neobmedzený prúd imigrantov do Európy za účelom rozpadu a likvidácie autochtónnych (pôvodných) národov a zničenie ich kultúr.
Poznámka: To vysvetľuje nečinnosť Európskej únie, hľadajúcej „spoločné európske“ riešenia. Orwellizmus spočíva v ťažisku: “spoločné európske riešenia“. Ešte „pritlačím“ (sémantika): jadrom ťažiska je dôraz na európske.
2. Neobmedzený tok ropy, plynu a iných surovín.
Poznámka: V globalizovanom svete nesmú byť nerastné a surovinové zdroje vlastníctvom národných štátov (ani voda). Neskôr aj čistý vzduch. Musia byť vo vlastníctve nadnárodných korporácií…
Nad pôvodným systémom európskych hodnôt sú schengenské princípy: voľný pohyb osôb, tovarov, kapitálu a služieb. My, hrdí a užasnutí Európania ich vnímame ako prejav konečnej slobody každého jednotlivca…
3. Ničím neobmedzené finančné toky najmä do USA.
Poznámka: Transatlantická dohoda TTIP nie je jedinou pripravovanou a dobre utajovanou zmluvou, ktorá má priniesť prospech a výhody transatlantického obchodu a trhového mechanizmu. Je dokonca pravdepodobné, že USA preberú vládu a vplyv aj nad CERN.
4. Žiadny štát sa nebude smieť postaviť proti „mierovému nasadeniu“ americkej armády a „americkým“ silám NATO.
Súkromné militaristické agentúry (malé špecializované armády) nastúpia na regionálne trhy (regional markets).
Poznámka: NATO sa posúva k hraniciam Ruska. NATO postupne likviduje demokraciu v EÚ. Ale aj v USA. Barnett myslí aj na prípadný vnútorný odpor v Únii: Strategický cieľ je jasný. Zničiť všetkých protivníkov globalizácie a našej moci. Ak to bude potrebné, zinscenujeme nový 11. september.
EÚ sa nechala vtiahnuť do strategického konceptu USA: udržaniu globálnej dominancie aj za cenu svetovej vojny. Európa je chorá…
Spracované v opore o:
https://www.google.sk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Thomas+Barnett+

Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi spracoval a rozvinul víziu a koncept „paneurópskej idey“, totožnej s koncepciou rozvoja Európskej únie.
Jeho „paneurópsky koncept“ koncept prijatý elitami USA vykazuje podobnosti a zhodu s Barnettovou doktrínou.
Európska cena Coudenhova-Kalergiho je udeľovaná každé dva roky osobnostiam ako A. Merkel, H.von Rompuy,  za zásluhy o panerópeizmus.
Podrobnosti a viac tu:
http://www.czechfreepress.cz/evropa/kalergiho-plan-legalni-genocida-evropskych-narodu-pomoci-miseni-ras.html
Na fotografii vidno symbol paneurópskej únie: červený kríž cez zlaté slnko, symbol radu rozenkruciánov…

Mimochodom (k psychológii väčšinového používateľa webu): má radšej bulvár. A Karla Gotta. Lebo ten vie o iluminátoch aj slobodomurároch. A je autorita.
No je radšej vo vyjadreniach opatrnejší. Lebo. Pre istotu: „Pan Gott se však bojí detailně iluminátskou problematiku rozebrat. Dle jeho slov se jedná o pohyb na velmi tenkém ledě. Má pravdu. Kdo zná doktrínu uveřejněnou Thomasem Barnettem, který byl velmi blízkým spolupracovníkem Donalda Rumsfelda a George Bushe pochopí. Pro ty, kdož neví oč jde, tak jen tak na okraj připomenu, že ti kdož nebudou souhlasit s kroky a politikou tzv NWO budou odstaveni od moci, kdo nebude říkat předem připravenou pravdu nebude smět vykonávat svou práci /novináři/ a ti kteří se nepodvolí budou nemilosrdně zlikvidováni.“ Karel Gott po uzdravení by si chcel ešte zaspievať. Tak to, o čom sa ten úžasný pán rozhodol radšej pomlčať, som „zaspieval“ za neho…

http://svobodnenoviny.eu/karel-gott-ma-vic-rozumu-nez-cela-nase-podelana-vlada-extremista-gott/

Poznámka autora k konšpiračným teóriám a konšpirátorom: Preč s politickou korektnosťou a autocenzúrou! Veciam, javom a ľuďom, treba hľadať, nachádzať a dávať mená!
Ale, môj odvážnejší a otvorenejší článok si pre istotu stiahnite, pre prípad, ak by ste ho a mňa dakedy hľadali a nenašli…
Lebo. Tiež pre istotu. :-)

Pár poznámok k jednej biblickej konšpirácii: Ide o poslednú kanonizovanú biblickú knihu Nového Zákona, zaradenú v závere poradia biblických kníh Svätého Písma:
Apokalypsa znamená (význam) zjavenie, odhalenie. Už veky intenzívne zamestnáva biblistov a exegetov (vykladačov Písma)…
Tí, skôr než stíhajú, videnia Jána, ktoré zapísal v rokoch 96-8 na ostrove Patmos sa ale postupne potvrdzujú a napĺňajú…
Apokalypsa mimo iné popisuje stav konca systému svetských vecí a časov, fázy posledných dní, aj so začiatkom doby veľkého súženia, ktorý žijeme…
Ak sa predošlé dve svetové ozbrojené kataklizmy mnohým zdali ako začiatok konca sveta, nebolo to tak. Mýlili sa tí, ktorí sa tieto udalosti pokúšali pomenovať a časovo rozhraničiť (rozfázovať). Exegeti.
Kto je Antikrist, Šelma, Neviestka, znamenie troch šestiek, Kráľ severu, Satanova Synagoga, Armagedon, sú v Knihe kníh, aj na webe.
Jánovo Zjavenie má vyššiu hodnotu a väčšiu váhu než Nostradamove, Sybiline, majské a kadejaké iné proroctvá a “tiežproroctvá”. Apokalypsa je inšpirovaná, nespochybniteľná, zhodujúca sa s faksimile originálu.
K ostatným proroctvám: nie sú dôveryhodné. Ani sú chránené. Nostradamove proroctvá sú zväčša potravou bulváru. Sú jeho pravidelnou výživou.
Pozoruhodné je, že tieto podvrhy sú fejzbúkom viac cenené, než ignorované biblické texty. Ibaže, zväčša už tiež nudia…
Konkurujú im východné náboženstvá a filozofie…
Biblia sa svojou nespochybniteľnou originalitou a pravosťou líši aj od islamských písiem a kníh (Korán, hadísy…).
Okrem toho, je moderná a konfrontuje minulosť s aktuálnou prítomnosťou. Nový Zákon je výslovne a jednoznačne humanistický.
No, nechajme to.

Záver: Pre porozumenie už netreba nič, iba sa obzerať okolo seba a sledovať, čo tie naše „delegované európske elity“ a laureáti Kalergiho ceny vyvádzajú, a ako a prečo zaobchádzajú s Európou a s nami tak, ako zaobchádzajú…
Dejiny modernej a postmodernej (dnešnej) Európy sa začali odvíjať udalosťami pred  a po Veľkej francúzskej revolúcii. Čo sa dialo, vieme…
Idea bratstva, rovnosti a slobody sa nenaplnila. Ani havlovské: „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou!“ Víťazí lož a za ňou pokrivkáva pravda. Než pravda stihne lož, lož stíha páchať zlo.
Vo vlastnom záujme čítajte aj, čo sa dnes deje vo Francúzsku:
http://www.blogovisko.sk/proti-komu-a-proti-comu-demonstruju-francuzi.html
P.S. Vo veciach konšpiračných teórií sa s dôverou obráťte na pána Smatanu.
Nájdete útechu. Vysvetlí. Uchlácholí. V pokoji sa rozíďte.
Lebo Chemtrails.

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?