Publikované: 21.03.2021

Turecko odstúpilo od Istanbulského dohovoru

Takzvaný Istanbulský dohovor je medzinárodnou dohodou, ktorú Rada Európy vypracovala v roku 2011. Mal by lepšie chrániť ženy a dievčatá pred násilím. Zmluvu podpísalo 45 štátov Rady Európy a Európska únia. Turecko od dohody odstúpilo.
Prezident Recep Tayyip Erdoğan v sobotu večer 20. marca 2021 zverejnil zodpovedajúci dekrét v úradnom vestníku.
Odstúpeniu Istanbulského dohovoru predchádzalo vytvorenie osobitného dokumentu, ktorý obsahuje aj boj proti násiliu na ženách.

                 

Akčný plán má jedenásť princípov. Prvým z nich je, že ľudské práva sú pod ochranou zákona, uviedol Erdogan.
Domáci dokument na rozdiel od vágneho Istanbulského dohovoru je presný, vecný, obsahuje 9 oblastí, 50 cieľov a 393 „merateľných a overiteľných aktivít“.
„Najväčším cieľom Turecka je nová občianska ústava,“ (Erdogan).
Akčný plán pre ľudské práva v Turecku by mal prebiehať pod heslom:
Slobodní jednotlivci, silná spoločnosť, demokratickejšie Turecko.“
Vyplýva z vôle Erdoganovej vlády „chrániť vo všetkých oblastiach a činoch fyzickú a morálnu integritu a česť každého jednotlivca“.
Na prvý pohľad by mali byť spokojní liberáli, lebo štát zakladá ľudsko-právne diverzifikovaná slobodná občianska spoločnosť, teda:
Silný štát je budovaný „zdola“, nie „zhora“. Zakladá ho spokojnosť všetkých jeho občanov. Má ísť o občiansku spoločnosť.
V ostatnom čase Erdogan hľadá možnosti zmiernenia konfliktu s EÚ na pozadí záujmu pripojenia sa k EÚ 27-mičke.

Turecko ale nástupom sunnitu Erdogana opustilo parketu sekulárneho štátu podľa Ataturka, a ide cestou obnovy a renesancie hodnôt, založených na islame. A o to všetko chce Erdogan „rozšíriť“ charakter tureckého „občianskeho“ štátu.
Nová Ústava Turecka bude musieť negociovaťa aproximovať sekulárne princípy s islamským právom šaría politického islamu, ktorý je jednotou ideológie, náboženstva a politiky a ako taký, namä sunnitský, nepozná a odmieta pojem sekulárny štát. Allahove zákony sú nadradené štátu a jeho zákonom!
Okrem toho, Erdogan vyhlásil:
„Islam nie je radikálny ani umiernený, islam je len jeden. Islam je nadradený kresťanstvu a ostatným náboženstvám.“ 
V osvetí rozkolu islamu od siedmeho storočia na sunnitský a šiitsky postavil sunnitizmus nad šiitizmus. Lož je aj tvrdenie zástancov islamu: “Islam je mierumilovné náboženstvo.” Už samotný islam znamená “podriadenie”. A o tom je päť základných vyznaní islamskej viery. A džihád. Islam je na rozdiel od kresťanstva násilnícke expanzívne svetové náboženstvo. Ak sa ním necháte “chytiť” islamom (Allah!) povolenej islamskej lži (takía, tavría, kitman, muruna) padnete do pasce, z ktorej niet úniku…
Islamisti tiež vidia Istanbulský dohovor ako otvorenie dverí pre LGBTI kultúru a kultúrnu revolúciu, ktorú nenávidia, ktorej súčasťou je rodová ideológia západnej dekadencie všeobecne. 
https://taz.de/Tuerkei-tritt-aus-der-Istanbul-Konvention-aus/!5759872/
https://www.srf.ch/news/international/istanbul-konvention-hunderte-tuerkinnen-und-tuerken-fordern-erdogans-ruecktritt
Turecké odstúpenie Istanbulského dohovoru nie je racionálne opodstatnené. Erdoğan skôr vedome riadi domácu a zahraničnú politiku (konflikt v Stredomorí/USA/EÚ/Grécko ako člen NATO/neperspektívne pakty s Ruskom smerom ku konfrontácii; vektor „hry na zmierenie s EÚ“ verzus opačné správanie (takto to prevažne vidí západná tlač):
https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-erdogan-istanbul-konvention-1.5241502
Od 19. stor. bola štátotvorba založená na národnom konštitučnom princípe. Ale 20. storočie „otočilo“ a prinieslo občianky princíp bez identity.

Slovensko sa po rozdelení Československa a vstupom do EÚ a pod takom EÚ „láme“.
Zo strany liberálov „zľava“ (neomarxisti) dochádza skryto aj otvorene k útoku na preambulu Ústavy a definíciu charakteru štátu.
Poporážke nacizmu sa naciomalizmus (národovectvo, vlastenectvo) stal negatívnym pojmom s pejoratívnym podtextom, podozrivý s nacizmu (Hitlerov národný socializmus). V tomto duchu sú nacionalistické a identitárske hnutia v EÚ označované za pravicovo-extrémistické, xenofóbne, antisemitské,  a rasistické; proti nim stoja ľavičiari a novo ľavičiari neomarxistov (BLM, Antifa). Príznačné pre USA a Nemecko. USA dnes „riešia“ anti aziatský rasizmus…

Turecko má (1) navyše neo osmanské nadnárodné zjednotiteľské ambície turkického národa vo svete islamu (pomôcka: Azerbajdžan vs. kresťanské Arménsko, ale aj národ Kurdov ) a (2) kamsi treba „upratať“ aj ideológiu politického islamu;
Turecko po Erdoganovi nie je sekulárny štát
Pokus o prevrat (2016) Erdogan rieši „novou, svojskou demokratizáciou Turecka“ na obraz ústavne silného prezidenta.

Paralelne k občianskej integráciii do EÚ reálne prebieha integrácia národov a národností; nič neobvyklé ani výnimočné (príklady): Svetové židovstvo, maďarstvo, rusínstvo… (mimo EÚ Turkici, Kurdi…)
Ale to je integrácia na národnom, národnostnom a etnickom princípe!
Tento princíp sa rozchádza s občianskym princípom!
Národný aspekt princípu národa ako dominantného štátotvorného prvku vo svete globalizácie a integrácie členských štátov EÚ do jednej Únie (vzor: USA, ale aj RF) trvá a ostáva dominantný aj s kultúrnymi odlišnosťami, tradíciami a hodnotovou orientáciou jednotlivých národných štátov…
Pozri Preambula Ústavy SR
USA tento problém nežijú: Úniu netvorí žiadny štátotvorný národ; za národ sa považuje multikulti zmeska
Ak bude EÚ pokračovať v jej multikulturalizácii na občianskom princípe bez identity ľudskej osoby len s občianskym štatútom, zakladá si problém; vážny, hlboký problém a vnútorný sociálny konflikt a krízu, ktorou žijú USA
Vo svete globalizácie prebiehajú integračné a reintegračné procesy (k sebe a od seba); Česko a Slovensko si najskôr muselo ťažko vybojovať samostatnosť, aby o ňu mohlo dobrovoľne prísť vstupom a integráciou do EÚ, a uznajte“ to je „na hlavu“.
Poznámka: Československo nebolo rozdelené zvnútra a vlastnej vôle, bolo rozdelené zvonka “zvrchu” elitou USA! Dôkaz: Bez referenda! Klaus a Mečiar boli manipulovaní falošnou podporou práva na sebaurčenie.
Podobné procesy prebiehajú v rámci V-4 (cieľ: rozbiť ju a vnútorne postaviť proti sebe!).
V-4 má potenciál oživenia a renesancie útvaru podobnému Rakúsko-Uhorsku a následne Dvojmoria resp. Trojmoria (Poľsko).
Elity USA majú V-4 za nástroj rozkolu a rozbitia EÚ. Tento cieľ pripisujú Rusku a pridali dôvod: Sputnik-V. Orbán sa zaočkoval čínskou Sinavac a obyvateľstvo očkuje Sputnikom (hrá na dve strany).
Neodvratný rozkol prebieha v USA aj v EÚ. Dôvod a príčina: hodnoty. V EÚ ide o konflikt západných vs. východných hodnôt. Istanbulský dohovor je inherentnou súčasťou tohto konfliktu. USA ho nepodpísali. Rusko detto.
K potenciálu zjednotenia do inherentného štátneho nadnárodného celu Česko-Slovensko-Maďarsko-Rakúsko, poťažme Poľsko: Globálnu politiku môžu viesť len štáty s vyšším počtom obyvateľov (silné Poľsko ju robí v priestore východnej EÚ). Súčet obyvateľov Slovenska, Česka a Maďarska (a Rakúska) by vydal na 35 miliónov Porovnania: Poľsko má 38 miliónov, Nemecko…
Počet obyvateľov Nemecka, Francúzska, Talianska:A sme doma: Kto sú lídri vnútorných a zahraničných politík EÚ? Rozvoj témy ponechám na ďalšie články (tento je o Istanbulskom dohovore a súvislostiach).
Ešte poznámka: Katolícke a mariánske Poľsko lavíruje medzi EÚ a USA, proti Rusku.  V rusofóbnych aktivitách sa plne podriaďuje NATO a USA… (stáva sa ich mega základňou). Ibaže: Samé sebe je bezpečnostnou hrozbou: Jedno z prvých v EÚ “ľahne popolom”.  USA majú EÚ ako predsunutú základňu proti Rusku (má ísť prvá “na odpis”); USA sú falošný spojenec EÚ. Tú vojnu ale “neprečkajú” v zámorí…
USA chcú za každú cenu vojnu s Ruskom! Samozrejme, pod “záštitou” NATO, ktoré nemá chrániť Európu ale USA!!! Ešte raz, aby som “prelomil” masívnu komunikačnú a proppagandistickú bariéru: NATO je projektovým vlastníctvom USA, pre USA! Majú dva paralelné ciele: Zničenie Ruska a Európy a ich ovládnutie (ak bude čo). Elity EÚ si neuvedomujú, že sú vťahované do obzvlášť nebezpečného bezpečnostno-strategického seba obranného obranného projektu USA! Jeho hrozbu máme na dennom stole a stupňuje sa. Hlúpa EÚ sa podriaďuje záujmom elít USA; výnimkou je Nemecko a Angela Merkel (Nordstream 2). USA chcú gro konfliktu “hodiť” na EÚ (rysuje sa Ukrajina). Rusko sa v prvom slede nezapojí. V druhom bude chrániť ruskojazyčnú menšinu. S podporou Orbána (maďarská menšina na juhozápade Ukrajiny). Nesúrodá, nepôvodná Ukrajina sa rozpadne. USA nebudú mať odvahu priamej vojenskej intervencie na ochranu územnej celistvosti Ukrajiny proti osamostatneniu Donbasu. Okrem toho, Ukrajina nie je členom NATO. Ak sa v treťom slede Donbas pripojí referendom k Ruskej federácii, nestane sa nič, vôbec nič tak, ako v prípade Krymu. Pribudnú len sankcie EÚ proti Rusku (a ruskému Donbasu).
Toto vysvetľovať Korčokovi a Naďovi je márne. Armády NATO sa presúvajú do Pobaltia! Čosi sa “chystá” aj na Ukrajine (Kyjev vs. Donbas). Kompletka: Po víťazstve Bidena v sfalšovaných voľbách; elity USA to vééeeľmi dobre vedia (!) prebieha vojna na osi sociálne siete (fejzbúk, twitter) Kremeľ-Washington (problém: routery vlastnia USA); Rusko v rámci upevňovania svojej suverenity a nezávislosti na USA “rieši” vlastný internet. Začína budovať jeho infraštruktúru. Postupne sa “odstriháva” od vplyvu Westernu (EÚ/USA); to dá prirodzená logika vecí vzájomných vzťahov… (lebo: HODNOTY!). A čo Slovensko a V-4? Len tak mimochodom: Čaputová, Korčok, Naď…
Pozor, ambasáda USA posúva preferencie PS/SPOLU; majú už takmer 9 percent. Ústavný súd na seba vo veci prieskumov necháva na svoj judikát čakať už pridlho… (ide o naliehavý záujem!). Prieskumy sú “škodná”: manipulujú “nesvojprávne” bezvedomé voličstvo. Nič sa nenaučilo, nemalo čo zabudnúť. Aké ďalšie zmeny nám pripraví? Ibaže aj po ohlásených zmenách vo vláde sú predčasné voľby nevyhnutné a neodvratné!
Na dôvažok (pozor!) Čosi sa deje medzi AstraZeneca a Sputnik V! Mám viac info, treba aj mne vyčkať…
Ešte “viac zdanlivo od veci”: Reštriktívne opatrenia (núdzový stav) nielen na Slovensku majú cieľ: Likvidáciu malých a stredných podnikov… (majú ostať len nadnárodné korporácie).
EÚ práve vyhlásila, že nie je závislá na ruskom Sputniku V. Priamo potvrdila, že ide o geopolitikum kde zdravie občanov EÚ je až na ostatnom mieste po rusofóbnej nenávisti. Európsky parlament zároveň vyhlásil EÚ za zónu LGBTIQ…
Späť k Istanbulskému dohovoru
Slovensko (liberálni demokrati zľava a “kresťanskej” proveniencie sprava) ID podpísalo v roku 2011; Od jeho ratifikácie v roku 2020 odstúpilo späť vzatím svojho podpisu: „Slovensko sa ID necíti byť viazané“. EÚ hľadá právne možnosti ratifikácie ID za celú Úniu.
Turecko obhajuje vystúpenie z Istanbulského dohovoru: „Turecký právny a justičný systém je dostatočne silný na to, aby chránil ženy“.
Na tomto pozadí ponecháva priestor pre vnútorné rodinné pomery islamských domácností…
Odôvodnenie odstúpenia od ID je zhodné s dôvodmi uvedenými Slovenskom.
Dňa 8. Marca (MDŽ) Erdoğan oznámil, že chce podniknúť rozhodnejšie kroky v prípade násilia páchaného na ženách; zároveň však zdôraznil dominantnú rolu ženy v spoločnosti a štáte:
Ženy sú predovšetkým potenciálnymi matkami, prvým chráneným domovom dieťaťa, a cieľom je: zachovať “svätosť rodiny.“
Odstúpenie od dohovoru požadovali v Turecku konzervatívni politici, podľa ktorých poškoduje jednotu rodiny a podporuje rozvody.
Erdogan tým spustil vreskot neomarxistickej novej ľavice, protagonistov „dúhy“ s ich odlišnou sexualitou od hetero normálu a štandardu, tzv. marginalizovaných skupín: „A ktorej, akej rodiny?“.
„Posvätné rodiny sú vraj všetky rodiny, ktoré sa vyhlásia za rodinu: aj rodiny párov rovnakého pohlavia…“
To je LOŽ, a hoc aj trikrát opakovaná lož ostane lžou!
Rodina bola, je a ostane definovaná len ako inštitút založený mužom a ženou, matkou a otcom! Bez prívlastkov (tradičná, klasická…)! Ostatok sú umelé, pseudo rodiny!
Každé, aj umelo počaté dieťa, má vždy dvoch rodičov: Otca a matku! A v rodinnej výchove má mať oba rodičovské vzory: Mužský a ženský!
Sémantika a etymológia slova rodina je odvodená od významov slov rodiť, rodina, rod, a v rovnakom rade národ. Pojem rodina je nemenný invariant.
Pojem tradičná rodina priniesli neomarxisti, aby ju nahradili relativizmom voľnej rodiny založenej kýmkoľvek s kýmkoľvek („hlavne, že sa majú radi“) a vniesli doň inštitút adopcií detí…  (už spoločná domácnosť kohokoľvek s kýmkoľvek vraj zakladá rodinu).
Odmietam falošný pojem „tradičná rodina“. Je zavádzajúci. Existuje len rodina, založená spolužitím muža a ženy. Navyše, pred svetom a bohom potvrdené manželstvom.
Sémantický diferenciál: Bezdetné manželstvo (partnerstvo) nerovná sa rodina.
Rodinou so všetkými jej definovanými atribútmi  sa stane až
a/ narodením spoločného biologicky splodeného (muž) a porodeného (žena) dieťaťa;
prípadne
b/ adopciou, pribratím do rodiny cudzieho dieťaťa, detí (neplodné manželstvo plus motív postarať sa o opustené dieťa).
Amy Coneyová Barrettová, Trumpova nominantka Najvyššieho súdu USA, je vydatá (žena!) a matka  siedmych detí, z ktorých dve sú adoptované. Veriaca. Kritizuje potraty; je pro live ako kresťanka, nie pro choice ako feministka.
Registrované partnerstvo je inštitút, ktorým možno nadobudnúť práva partnerov, blízke manželstvu muža a ženy (odborne nediskutované).
S odkazom na etymológiu a sémantiku pojmu manželstvo:
Uznanie manželstiev párov rovnakého pohlavia degraduje výlučný majestát manželstva muža a ženy; pre budúcnosť ľudstva musí ostať nedotknutý!

Koaličná a opozičná polystranícka a polyhodnotová zmeska poslancov NR SR odmietla údajne „fašistický“ návrh ĽSNS: Ústavného zákona, ktorý mal posilniť ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy (detto zákon o rodine):Istanbulský dohovor nerieši postavenie žien v spoločnosti, zavádza vágnu rodovú ideológiu (protiústavné!) pojmom „rodovo podmienené násilie“.
Istanbulský dohovor je pomýlený a vedome zavádzajúci dokument, podsúvajúci spoločnosti rodovú ideológiu a míňa sa účinkom dokonca v mentálne slabom falošne liberánom prostredí bezhodnotových liberastov, ktorých najvyššou hodnotou je falošná bezbrehá sloboda bez zodpovednosti, zmyslu pre mieru vecí a porozumenia pojmom muž a žena tak, ako jeho umelý nadnárodný monitorovací orgán inšitútu GREVIO.
Ak sa to komu zdá neuveriteľné, cieľ Istanbulského dohovoru je rozbitie a atomizácia rodiny!
Odkaz vrieskajúcim a protestujúcim ženám: Ak čelíte alebo budete čeliť násiliu zo strany mužov, manželov, partnerov alebo všeobecne, nebudete predsa nad hlavou mávať Istanbulským dohovorom, ale obrátite sa o pomoc a ochranu OČTK; slovenský právny systém má dostatok právnych nástrojov, aby čelil akémukoľvek druhu násilia: Treba ho len uvádzať do života!
Ani Slovensko Istanbulský dohovor nepotrebuje.
Slovensko má národnú stratégiu ochrany a podpory ľudských práv, nepotrebuje osobitný „akčný plán“ ochrany a podpory práv „dúhy“ v opore o všeobecne odmietnuté a nebezpečné Jogjakartské princípy.
Liberálom a neomarxistom, a ich novej „progresívnej“ ľavici (PS/SPOLU):
Pokojne sa rozíďte, nedychtite po moci a vašej diktatúre, odkliknite svoju radikálno-extrémistickú agendu do koša, a začnite s podporou všeobecne platných spoločenských noriem, zohľadňujúcich antropoligicky prirodzené osobitosti a zvláštnosti „slabšieho“ pohlavia:
Jednota pohlaví a rodov neznamená ich rovnosť ale akceptáciu ich diverzifikácie na mužské a ženské pohlavie v jednote s rodom, (spoločnosť zakladajú, tvoria a dotvárajú muži a ženy) a ich biologické, fyziologické a psychické prežívanie a zvláštnosti.
Tretie pohlavie (rodová dysfória) potrebuje osobitnú odbornú pomoc a empatiu; budovať ale pre tieto deviantné persóny (medicínska diagnóza) tretie WC a osobitné sprchy je „na hlavu“.
Poznámka: Deviácia je všeobecne chápaná ako odchýlka od všeobecnej normy v zmysle pojmu normalita na osi: normalita-non normalita.
Vedecká antropológia ju pozná, akceptuje, ale má ju za anomáliu a deviáciu. Neomarxistická antroplógia a sociológia sú falošné pseudovedy ruka v ruke s neomarxistickou sociálnou evolučnou teóriou.
Homosexualita bola ako medicínsko-psychiatrická diagnóza zrušená po extrémnom tlaku jej politickej loby v roku 1991, nasledovalo podobné rozhodnutie WHO o desať rokov.
Neomarxisti a nová „progresívna“ ľavica, majú ideologicky a politicky „navrch“ v USA, v prostredí „demokratov“ (ich hovorca je dnes Biden). Indoktrinácia Európy ideologickou rodovou memetikou pokračuje. A tam kdesi je zdrojové zázemie Istanbulského dohovoru, sformovaného na pôde Európy v prostredí Rady Európy; USA ale ID nepodpísali ani neratifikovali.
Spoločnosť a jej demografický rozvoj zakladá biologická heterosexualita, nie LGBTIQ pseudo menšina mimo heteronormu.
Ostatku treba samozrejme (!) priznať ľudské, občianske, ekonomické a sociálne práva  v rozsahu a obsahoch, aké osobám a skupinám LGBTIQ (…) prináležia.
Režim osobitnej menšiny s osobitnými právami týmto persónam neprináleží; nie sú ani ľudsko-právne definovanou menšinou!
Manželstvo ani registrované partnerstvo nie je základné ale akcesorické ľudské a občianske právo. O jeho neuznaní nemožno hovoriť ako o diskriminácii porušovaním základných ľudských práv! Súdne spory na úrovni národno-štátnych súdov a ESĽP, týkajú sa uznávania manželstiev párov rovnakého pohlavia v krajinách, ktoré tento inštitút nepoznajú a ich práva na súkromie spoločnej domácnosti v mieste pobytu. Bez iných nárokov.
Práva manželstiev párov rovnakého pohlavia je možné  vymáhať len v štáte, v ktorom takéto manželstvo bolo uzavreté. Nie na Slovensku.
Ak sa EP práve postavil za LGBT komunitu, to nie je úloha zaväzujúca členské štáty EÚ a Rady Európy, ale nezáväzný komunikát.  EÚ ale nemala právo vyhlásiť Úniu (navzdor Poľsku a Maďarsku; pre súdržnosť EÚ nebezpečný liberálno-fašistický  truc!) za zónu LGBTIQ (?) a čo ja viem, ešte koho…
Slovensko tieto osoby nediskriminuje, neutláča, neprenasleduje, nemučí; sú na najvyšších vládnych postoch! Ak si kto myslí, že áno, sem s dôkazmi! Iba si neprajem, aby minister školstva zavádzal homosexuálnu sexuálnu výchovu a spätne prepisoval pohlavie na vysvedčeniach; to je parketa matriky!
Maďarsko dalo do základného zákona vetu: “Ľudská osoba je mužom alebo ženou podľa pohlavia, s ktorým sa narodí!”
A teraz sa vráťte k Národnou radou Slovenska (!) odmietnutému “fašistickému” návrhu ústavného zákona  a reakcii liberálnej fašistky a liberastky Nicholsonovej… (hnus!). Ak sebe: Kto ju a vás počal a porodil?
Okrem toho, Slovensko má popri Národnej stratégii ochrany a podpory ľudských peráv aj Akčný plán ochrany a podpory LGBTIQ pokútne uvádzaný do života; aby sa nezabudlo: Lucia Žitňanská a Oľga Pietruchová…
Pozitíva Istanbulského dohovoru
Podľa dohovoru sú zmluvné štáty povinné zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť alebo iný postih za tieto činy: domáce násilie (fyzické, sexuálne, psychické alebo ekonomické); nebezpečné prenasledovanie; sexuálne násilie vrátane znásilnenia; sexuálne obťažovanie; manželstvá z donútenia; mrzačenie ženských pohlavných orgánov; nútené umelé prerušenie tehotenstva a násilná sterilizácia.
Pozitíva ID ale nevyvážujú vťahovanie rodovej ideológie a LGBTIQ osôb do dokumentu.
Prebuďte sa a okamžite sa otraste a spamätajte. Umyte si oči a uši! O päť minút dvanásť už dávno bolo!
Veď ten hnus už nezvládol ani redaktor TA3 Dolinský!

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

 

  • SlabéVýborné (+8 skóre, 8 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?