Publikované: 19.03.2016

Túto výzvu som odmietol…

Pred necelou viac ako hodinou som mailovou poštou dostal tento osobný list (výzvu s názvom): Rozpor medzi Kotlebom a kresťanstvom
Doručené
Miriam Kuzárová | CitizenGO Zrušiť odber
19.3.2016 16:22
komu: mne
Celé (neupravené) znenie výzvy:
“Milý Juraj, kresťanstvo nie je supermarket, z ktorého si vyberáme, čo sa nám páči, a čo nie.
Láska k blížnemu sa vzťahuje na každého.
Odmietame každú interpretáciu kresťanstva, ktorá pod heslom Za Boha a za národ podnecuje nenávisť a hnev k Rómom, cudzincom, či iným skupinám ľudí.
Pripájam sa k výzve
Znenie listu (máličko upravené pre účel jej publikovania):
Dobrý deň, Juraj,
trápi vás neriešená rómska otázka, sociálne problémy a utečenecká kríza? Áno, tieto ťažkosti sú neprehliadnuteľné. Istá frustrácia z ich neriešenia je tu na mieste. Absencie uspokojivého riešenia týchto ťažkých tém, však nemôže viesť k skratkovitým, a už vôbec nie k násilným riešeniam. Ako napísali Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, a Igor Rintel, predseda UZ ŽNO, v spoločnom vyhlásení: “Roztrpčenie nad problémami nesmie vydláždiť cestu radikálnym riešeniam, ktorým chýba potrebné rozlišovanie.”
Ak ste presvedčený, že aj v náročných situáciách je potrebné vyhnúť sa akejkoľvek neznášanlivostí, šíriť pokoj a hľadať spoločné dobro, pripojte sa, prosím, k výzve kresťanských laikov tu:
http://www.citizengo.org/sk/sy/33575-krestanska-viera-siri-pokoj-nie-hnev
Spoločenstvo Ladislava Hanusa iniciovala túto výzvu, aby komunikovalo rozpor ĽSNS s kresťanskou vierou. Kotlebova strana podľa signatárov výzvy “agresívnym slovníkom podnecuje hnev a nenávisť najmä voči Rómom, cudzincom a politickým predstaviteľom, odmieta akúkoľvek solidaritu s núdznymi utečencami a ponúka falošné vlastenectvo.”
A to všetko pod heslom Za Boha a za národ. Nesmieme však zabúdať, že kresťanstvo nie je supermarket, z ktorého si môžeme vyberať, čo sa nám páči, a čo nie. Druhé najväčšie prikázanie, milovať svojho blížneho, platí absolútne. Vzťahuje sa dokonca aj na nepriateľov. Ak zradíme prikázanie lásky tým, že z neho niekoho vylúčime, či už ide o Rómov, utečencov, cudzincov, alebo iné skupiny, spravíme z našej viery karikatúru.
Pošlite do našej spoločnosti odkaz, že “kresťanská snaha o zmenu sa neopiera o autoritárskeho vodcu, ale o skryté no skutočné pôsobenie Boha v nás a skrze nás. Začína v ľudskom srdci obrátením sa k Bohu, zmenou vlastného života a pokračuje každodenným trpezlivým a spoločným vytváraním kresťanskej kultúry” a podpíšte túto petíciu:
http://www.citizengo.org/sk/sy/33575-krestanska-viera-siri-pokoj-nie-hnev
Ďakujeme vám, že prispievate k tomu, aby boli kresťania verní svojmu poslaniu a boli nositeľmi lásky, pokoja a nádeje.
S priateľským pozdravom,
Miriam Kuzárová a tím CitizenGO” (koniec mailovej správy k výzve)

Moja reakcia a odpoveď (poslané odosielateľovi: Miriam Kuzárová a tímu CitizenGO):
Kresťanská viera a učenie nám neprikazuje bezbrehú lásku k blížnemu až na smrť. Jediný, kto mal na to mandát od Boha Otca sebaobetovaním, bol Ježiš a jeho mučenícka smrť.: Za nás všetkých. Bez rozdielu rasy, etnika, atď…
Pre všetko ostatné ľudstvo, hlásiace sa k kresťanskej viere v Ježiša a jeho zástupnú smrť za nás, ba, pre celé ľudstvo (!), platí ľudsko-právny imperatív: NEZABIJEŠ! Akúkoľvek neprirodzenú smrť v rozpore s kľúčovým základným a neodňateľným právom na život od počatia po prirodzenú smrť kresťanské ale aj svetské učenie, (etika a mravnosť) označuje “politicky nekorektne” ako zabitie, vraždu (včítane interrupcie a eutanázie) a samovraždu.

Svetská aj kresťanská humánna bioetika majú spoločný základ v znení najzákladnejšieho ľudského práva, ktoré je definované ako: „Ľudská bytosť má neodňateľné základné ľudské právo na život od počatia po prirodzenú smrť.“ Poznámka: Ľudský plod a plod života tehotnej ženy, budúcej matky má na pozadí nových zistení o vedomí a vnímavosti (proto myslení a cítení, emočnom a citovom prežívaní) ľudského plodu aj právo na dôstojný život po celú dobu tehotenstva v maternici tehotnej ženy, budúcej matky.

K výzve: Žiadny kresťan, pravý, ľavý ani stredový nie je povinný podstúpiť mučenícku smrť. Z rúk nikoho.

K ĽSNS a ich „Za boha a národ!“ je rovnako prejav falošného kresťanstva ako ekumenistický katolicizmus á la pápež František alebo český „slniečkarsky“ (príklad) uznávaný filozof a teológ, autorita, vlastne katolík-neomarxista a teda falošný pseudo kresťanský prorok a pomýlenec Prof. Halík…

Rozlišujem medzi pravým a falošným kresťanstvom. Nájsť pravé, skutočné kresťanstvo (denomináciu… ) mám problém…
Jednoznačne sa dištancujem od voskových figurín typu KBS. Správajú sa rovnako ako rigidné KDH, ktoré sa „odpísalo“ vlastnou zásluhou…
Beztak, všetky politické subjekty, majúce vo svojom názve populistické označenie „kresťanské“ a lákajú tak značnú časť kresťanských veriacich, sú rovnakými mačkopsami ako trebárs populistický Smer…

K politickej strane ĽSNS sa osobne nehlásim, ale rešpektujem výsledok slobodných parlamentných marcových volieb 2016…

Či je-nie je táto politická strana (ĽSNS) neo-fašistická alebo neo-nacistická, je výlučnou parketou Generálnej prokuratúry, a v prípade jej nálezu, že takou je, najvyššieho súdu SR a ministerstva vnútra, ktoré ju vymaže zo zoznamu registrovaných politických subjektov…
Práve aj z tohto dôvodu sa neangažujem a nezúčastňujem na mediálnom humbugu okolo tejto strany…
Ak je ĽSNS taká, akou ju označili desiatky podaní so žiadosťou o jej zrušenie, je takými aj dvesto tisíc jej voličov…
Čo s tými a takými fašistickými a nacistickými voličmi? Treba ich tiež zrušiť?

Orwellovský jazyk Bruselu je: MUSÍME A SPOLOČNÉ EURÓPSKE RIEŠENIE (najčastejšie skloňované slová…)
Ako mantry a zaklínadlá…
A tiež: „Spoločne vpred a proti radikalizmu a extrémizmu!“
Jediným možným spoločným riešením je očistenie jazyka a reči od politickej korektnosti a nazvať všetky veci (všetky!) ich pravými menami…
Slovensko a marcové parlamentné voľby 2016 (desiate v poradí od „nežnej“):
Občania, voliči, nechceli nič, len pravdu. Dostali, dozvedeli sa ju…

Za každé rozdelenie spoločnosti, napätie v nej, jej deľbu na znepriatelené tábory, sú priamo zodpovední prezident a vládnuca moc. Vždy. Bez výnimky.
Namiesto pripojeniu sa aj k tejto výzve, vyzývam novo vzniknutú vládu, aby vnímala hlas spoločnosti a konala tak, aby nedochádzalo k vnútro spoločenským konfliktom, vzniku a rastu extrémizmu zľava ani sprava…

Ako ideologický, politický a náboženský „abstinent“ som sa od marcových volieb ako volič odstrihol.
Dobrovoľne som sa vzdal svojho aktívneho voličského práva a obnovím ho až po zmene systému…
Ako volič by som legitimizoval a legalizoval systém, s ktorým nesúhlasím.

Som ale aktívny občan so svojimi povinnosťami a právami a spoločensky (občiansky) sa angažujem ako publicista (bloger).
Dištancujem sa od všetkých výziev, kampaní (Za ľudskosť, Výzva občianskej Iniciatívy 2016: Voľme budúcnosť Slovenska)a všetkých súčasných petičných akcií…
Dokonca som publicisticky odmietol aj právne a ústavno-právne zmätočnú petíciu za zrušenie Inštitútu ľudských práv, ktorý vyhlásil vojnu kresťanom…
Mám dôvodné výhrady voči islamu: osobná priama, alebo mediálne sprostredkovaná zážitková skúsenosť…

K veci: Solidaritu, empatiu, pomoc áno, každému núdznemu podľa mojich možností a schopností, ale nie za každú cenu, dokonca potenciálne nie za cenu ohrozenia môjho zdravia, životu (o majetku sa nezmieňujúc)…

Tento môj pohľad zodpovedá môjmu postoju a presvedčeniu vo veci imigračnej krízy a ohrozenia Európy pre ňu a s ňou nekompatibilnými imigrantmi z prostredia cudzích civilizačných a hodnotových okruhov, kultúr a náboženstiev…

Som ale za pomoc kresťanom, ktorí spĺňajú kritériá artikulované Ženevskou konvenciou a Dublinskými protokolmi…

Je preukázané, že do Európy s utečencami prichádzajú aj pseudo utečenci a s nimi islamistickí džihádistickí bojovníci a teroristi s neznámou alebo falošnou identitou (v mene Alah Akbar!)…

Islam je eklektické (zdrojovo zmiešané) pseudo náboženstvo, je expanzívna ideológia, majúca svetovládne ambície celosvetového islamského kalifátu, skrývajúca sa za náboženstvo.

Som jednoznačne proti alokácii a realokácii utečencov (žiadateľov o azyl alebo dočasnú doplnkovú ochranu) pre všetkých bez rozdielu a (!) podľa kvót!
Kresťanská viera ma učí obozretnosti, ostražitosti voči zlu a zlému…
Nekáže mi dobrovoľne nastrkávať svoju hlavu a krk hockomu a za všetkých okolností…
Dopustil by som sa hriechu voči kresťanským zásadám ochrany vlastného zdravia a života…

Dianie v súvislosti s imigračnou cunami do Európy už aj cez rado by islamské Turecko, bezmála otvorenou bránou (chystaný bezvízový styk a pohyb po Schengene…) vnímam s najvyššou pozornosťou a záujmom…

Ako slovenský občan v prípadnej pomoci a prijatiu utečencov (za seba) uprednostním dôsledne prelustrovaných kresťanov zo Sýrie alebo Iraku…
Vzhľadom k ich kresťanskému vierovyznaniu majú dobré potenciálne predpoklady na sociálnu inklúziu a integráciu do slovenskej spoločnosti. Aj a najmä preto, že kresťania nemajú vo svojej „pracovnej náplni“ násilie.
Nie moslimov. Neprajem si islamizáciu Európy.

Aj preto Výzvu kresťanských laikov nepodporím. Aj preto, že sú kresťanskí laici…
Mojou výzvou je: VÝZVA ZA ROZUM!
Kto ešte neorganizoval žiadnu výzvu, spracujte…
Podporím a podpíšem!

P.S. CitizenGO sa oháňajú láskou k blížnemu. Tak, ako Výzva za ľudskosť. Typický orwellovský jazyk.

  • SlabéVýborné (+8 skóre, 12 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?