Publikované: 09.03.2019

Týždeň do prezidentských volieb…

Raz jednoducho, inokedy zložito (hromženie) dnes „horor“. Mne to je jedno, nie som zodpovedný za ničiu osobnú rozumovú, intelektovú a vôľovú výbavu, len za svoju. Kto vie, rozumie a chce, môj článok mu pomôže urobiť si v hlavinke poriadoček aj pred prezidentskými voľbami a preto, trocha teórie nikoho nezabije…

Komu stačia instantné informácie (zalejte v šálke horúcou vodou a po desiatich minútach vypite), a takých je voličská väčšina, nech nasledovný teoretický úsek slobodne preskočí, aby sa vôbec vládal „prepracovať“ k jadru článku, v ktorom artikulujem svoje videnie kvalít a hodnôt jednotlivých prezidentských kandidátov tak, ako ich uvádzajú voličské preferencie, teda najmä tých, ktorí sú voliteľní a majú voličské šance…

Antisystémovosť pre systémovo štandardných politikov, politické strany a systémový mediálny mainstrem znamená, že nevedia, ako sa to drží v ruke, čo sa s tým robí a ako sa s tým narába…
Vo svojich manuáloch návod na použitie nemajú.
Otázkou je, kto im ich “píše, diktuje”. Polovici z nich to je systém matrixu, jeho paradigiem (vzory) podľa ktorých sa má vyvíjať spoločnosť západného civilizačného okruhu…
…nemajú ich z vlastnej hlavy. Proti anti systémovosti bojujú ako malí pešiaci, strední dôstojníci a vysokí generáli vedenia a velenia systému matrixu Nového svetového poriadku plného vnútorných konfliktov.

Stručné tézy: Zákonitosť je tendencia, obsiahnutá vo veciach a javoch; vyplýva z ich podstaty ako súhrn ich dôležitých vnútorných vlastností. Je to výsledok spoločného pôsobenia zákonov, ktoré v danom prostredí pôsobí. Zákony dialektiky sú odvodené z dejín prírody a ľudskej spoločnosti. Nie sú totiž ničím iným ako najvšeobecnejšími zákonmi oboch (príroda a spoločnosť) a myslenia o nich. Esenciálne, vo svojej podstate sa dajú zredukovať na:
Zákon vzájomného prieniku, reakcií a interakcie, jednoty a boja protikladov.
Zákon prechodu od kvantity (balast) k kvalite (esencia) ale aj naopak.
Jav a podstata (hmotná a nehmotná vrstva javu)
Zákon negácie negácie.
Prírodné zákony sú neoddeliteľnou súčasťou vo vnútri hmotnej prírody, pôsobiace dnu i von. Človek vytvára druhú prírodu v konfrontácii s prvou prírodou a znáša následky porušenia vzťahov prvá verzus druhá príroda; klimatické zmeny a ďalšie budúce horory postupnej a blízkej apokalypsy, ak ju nezastavíme…
Ak je súčasťou akéhokoľvek prostredia človek, ľudská bytosť ako osoba, ide o stochastický systém, v ktorom sa zákony prejavujú len ako zákonitosť. Existujú zákony, axiomy, vety, ktoré sa nedokazujú.
Spoločenské zákony sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, sú to jej podstatné, stále a nevyhnutné vnútorné vzťahy, ktoré boli človekom vytvárané spolu s ňou, a ktoré človek môže meniť iba spolu s ňou. https://sk.wikipedia.org/wiki/Stochastika
Príroda, spoločnosť a myslenie sa vyvíjajú podľa tých istých zákonov. Zákony dialektiky, to sú najvšeobecnejšej a najpodstatnejšie vzťahy materiálneho sveta, ale aj myslenie, ktoré tento svet skúma. Človek ich nemôže zmeniť, leda zničiť spolu so svojím svetom.
Funkcia rozporov je konštruktívne aj deštruktívne; rozpor jednotu vytvára, udržiava, mení aj borí. Všetko existujúce je jednotou a bojom protikladov, vzťahom vzájomne pôsobiacich proti pohybov. Každá zmena je výsledkom rozpore. Rozpory sú vzťahy vyvolané a meniace sa pohybom; sú stretom, súvislostí a transformáciou pohybov. Rozpor nie je perpetuum mobile, ktoré by pohyb vytváralo; je to transformátor, usmerňovač a akumulátor, ktorý spôsobuje pohyb k zmenám…
Rozpor je podstatou boja aj súladu. Rozpory sú dôsledkom aj príčinou zmien pohybu. Rozpor je príčinou existencie aj zániku vecí a javov. Esenciou zákonov dialektiky v ich dynamike je téza-antitéza-syntéza. Čo nám prinášajú jej výsledky tohto dynamického trojuholníka (triáda) sledujeme okolo  seba v spoločnosti, politike…
Ak kto chce, svoje poznanie v oblasti dialektiky, pohybu a vývoja sveta a spoločnosti si môže rozšírene pozrieť  tu:
http://marxismus.cz/diamat/zakony.htm
Pre tých, čo majú a chcú mať viac času, na svoje samo vzdelávanie, tu: TA3 urobila „kotrmelec“…
Emila Páleša a jeho dielo pozná málokto. Ide o odborníka na sofiológiu (po starom polyhistória).
V jej rámci sa zaoberá kadečím, trebárs angelológiou (google).
https://www.ta3.com/clanok/1149493/portret-matematika-a-sofiologa-emila-palesa.html
Aby ste porozumeli dejinám ľudstva.
Aj, aby ste si vedeli z ponuky vybrať hlavu štátu.
Aj aby… (seba poznanie).

Zákon je všeobecný, podstatný, esenciálny, nutný, stály, instantný, objektívny a opakovateľný vzťah vecí a javov v určitom prostredí; zákon rovná sa jednotu všeobecného a zvláštneho, predstavuje jav typizácie ako formy právnického zovšeobecnenia istého okruhu javov a ich podstát. V právnickej vede má pozitívny a prirodzený základ (vo vzťahu prirodzené verzus pozitívne právo).

Významnú rolu v systéme a metasystéme nadnárodného slovenského a európskeho matrixu hrá teória kritiky, kritika kritiky marxizmu-leninizmu v podobe sociálnej filozofie Frankfurtskej školy, premietnutej do ideológií multim kulti a gender a teórie ľudských práv, zahraničných aj našich post novembrových kultúrnych neomarxistov, ktorí sa postupne aj na Slovensku etablovali do politických strán progresívnych novo ľavičiarov, a to Progresívneho Slovenska, Progresívnych veriacich (predošlý článok), plus Beblavého SPOLU ktoré sa Slovensko pokúšajú v prezidentských, euro voľbách a pokúsia sa o to aj v parlamentných voľbách 2020, zmeniť Slovensko na svoj „progresívny obraz“. A potom sa zrejme bude otvárať Ústava SR. Začne sa zrejme preambulou: „My, národ slovenský…“ A toto chceme?
Poznámka: Kedysi liberálne, nedávno konzervatívno-liberálne SaS sa z euro parlamentnej frakcie liberálov presunulo do frakcie konzervatívnych reformistov, a dnes už len nevýznamne vajatá a nanajvýš s OĽaNO organizujú parlamentné odvolávačky a frašky (tlačovky)….
Prehľad hmotných a kvalitatívnych daností uchádzačov o post hlavy štátu (osobný, s ničím názorom nezameniteľný názor):
Mistrík (mimo hru, vyradil sa sám), Čaputová, Šefčovič, zosobnené súčasti systémového matrixu, laborovanie a dialóg tradicionalizmu v opore o preambulu Ústavy SR (nie konzervativizmu!) verzus liberalizmus (dôraz na libralizáciu, individuáciu a individualizáciu ľudských práv a slobôd);
Poznámka 1: Prečo nie konzervativizmus ale tradicionalizmus som v predošlých článkoch;
Poznámka 2: Predstavujú chýbajúcu kultivovanosť a kultúru prejavu, navyše, Čaputová je fakt pekná; ale to sú aspekty voľby, ktorá môže prevládnuť nad podstatou javu a jeho esencialitou (okrem toho, kontradiktórne hodnotové nastavenie smerom k liberalizmu v politike aj náboženstve kresťanstva…).
Pod svoje perute chce vtiahnuť všetkých… (ibaže to tak zrejme fungovať nebude, a jej úmysel sa naplní-nenaplní v závislosti na gramotnosti voličov z radov kresťanov vo veci pravej kresťanskej viery a učenia; kresťanstvo je (paradoxon) najslobodnejšou a najdemokratickejšou teokraciou; porovnajte s islamom ).
https://www.reflex.cz/galerie/komentare/103386/vladimir-pikora-ceka-nas-volba-prezidenta-nebo-kralovny-krasy?foto=4
https://www.infovojna.sk/article/zuzana-caputova-dokonaly-produkt-marketingove-agentury?fbclid=IwAR1fzbi-2Mn6AJHE0ZaqT6m10jHtNsMh9_T11zR9VSeOFShCjO8wLVgv_7A
https://www.hlavnespravy.sk/takmer-200-tisic-dolarov-v-roku-2016-za-nahlym-polepsenim-si-caputovej-su-americke-mimovladky/1688856
https://www.hlavnespravy.sk/je-caputovej-52-predpriprava-verejnosti-na-zmanipulovany-volebny-vysledok/1686414?fbclid=IwAR3CCo5Zc93Li3tK6wEUrxITmIGPMISYzO87TatI5IftDmab8flAbo9l4YM
Daňo, Harabin, antisystém v systéme (jediný kandidát Štefan Harabin ponúka konzistentné systémové riešenia, enfant terrible slovenskej justície); Martin Daňo, novinár-nenovinár, enfant terrible investigatívnej, skôr divokej ale aj takej a potrebnej novinárčiny);
Bugár, zbytočné, ako sa vraví „o ničom“ polo prázdno až prázdno, no pre niekoho je pohár poloplný, pre iného poloprázdny  (pokúša sa o skvelé politické dožitie); prípad Róberta Fica (ústavný súd) iná káva;
Harabin, Bugár, Daňo, hendikepy verbálneho prejavu, dikcie (nárečie nad spisovnosťou slovenčiny) prejavu, navyše Bugárova beznádejná rigidita a osobná auto hluchota jeho „maďarskej slovenčiny“;
Kotleba, jednoduchosť riešení, silno nacionálny (nie ale až nacistický!) akcent, vertikalizácia systému (politiologické polemiky okolo stavovskej demokracii a antisystémovom populizme);
Švec, poriadok v systéme, usporiadanosť systému;
Chmelár, nech pokračuje v akademickej ére, prípadne ako analytik, jeho charakterové vlastnosti nie sú v súlade s mojimi predstavami mojej hlavy štátu, trpí nutkavou prehnanou persuazívnou poruchou (naliehavý presviedčač) a okrem toho, oponentov sa zbavuje mazaním a blokovaním komentárov na svojom osobnom fejzbúkovom profile, ak nie sú v súlade s jeho názorom a presvedčením; robí to úplne rovnako ako „liberálni demokrati“;  okrem toho, Chmelár v zemanovskej antikampani: „Zeman trpí ťažkou, nevyliečiteľnou cukrovkou…“. Dosť, aj mne, Chmelárom zablokovanému, stačilo.
Krajniak na mňa pôsobí podobne ako Chmelár; presviedčanie o významnosti práve jeho vkladu do prezidentskej kampane, nepozná ma, ani ja jeho nepoznám; príliš veľa aj z ponožiek ako slamy trčiaceho ega; až príliš veľa mediálneho priestoru, akoby TA3 a STV nemali iné možnosti, vždy ochotný naklusať…
Mikloško, dezorientovaný v systéme, nemá, nemal doma televízor, slabá jazyková a šprecherská výbava, dnes už nikoho jeho disidentská minulosť prenasledovaného kresťana nezaujíma (sviečková manifestácia 1988) svoju rolu splnil v danom čase na danom mieste, jeho civilizačná, kultúrna a hodnotová orientácia je jasná a zrozumiteľná, postavená na židovsko-kresťanskej kultúre a ňou konštituovanej európskej civilizácii, pokojne nech pokračuje ako publicista, prípadne ďalej, v politike;
Švec, dobre (politologicky) systémovo vzdelaný a dobrý kandidát národnej obrody, ibaže málo verejne známy, pričom pro národné sily sa reálne nezjednotili, urobili tak len deklaratórne, bez reálnych výstupov;
Zábojník, výrez zo systému, dôraz na ochranu a bezpečnosť štátu a občanov, vhodný ako poradca prezidenta;
Zuzula, počúvajte ho, učte sa a vzdelávajte. Nemám pripomienky. U mňa detto ako Švec;
https://domov.sme.sk/c/20838913/prezidentske-volby-2019-pozrite-si-zoznam-kandidatov.html
Ostatok kandidátskej seba ponuky predstavuje nevýrazný všeobecný balast, ako prídavok kvantity v kvalite, podobne ako v prípade kvantity uchádzačov o post ústavných sudcov; prvá voľba mohla dopadnúť lepšie; z pohľadu kvality  bude druhá voľba znehodnotená; s uchádzačmi bolo zaobchádzané politikmi, ich osobnými, politicko-straníckymi záujmami ako s vecami a čímsi vlastníctvom; na mieste by bola hrdosť a ochrana osobnej integrity uchádzačov, ak by mali chrbtové kosti; nemajú.
To by k prezidentským kandidátom bolo odo mňa asi tak fšetko. Odo mňa. Nie od vás… (majte slobodne iný, váš názor).
S odkazom na úvod článku a jeho jadro všetko zatiaľ ide ako má, v rámci systému matrixu, až na to, že treba hodnotiť predošlú a súčasnú proporcionalitu mediálnych príležitostí uchádzačov o post hlavy štátu a so systémom matrixu spriaznených a tomuto systému poplatných médií, ako tradične a zjavne  nekorektnú, správajú sa ako politické strany s vplyvom a manuálmi zvnútra aj zvonka  (liberálna časť médií a politikárčiacich „neziskoviek“)…
Ak od minulého piatka beží moratórium pre prieskumné agentúry, médiá a s nimi zmienený a v jednom fronte systémom a metasystémom matrixu zviazaný mimovládny sektor, cez aj ich médiá Denníky N, SME, Pravda, a ďalšie, manipuluje verejnú mienku pre Zuzanu Čaputovú…
…ktoré médiá sú to, zistíte, že sa nenachádzajú tu: www.konspiratori.sk ale mali by; Mlčia ako ryby vo veci rozhodnutia OS BAII., ktorý s okamžitou platnosťou predbežným opatrením nariadil Smatanovcom vyradiť zo zoznamu konšpiračných médií webový denník Hlavné správy, čomu sa potešil aj Zem a Vek: https://zemavek.sk/spravodlivost-zabrala-sud-neodkladnym-opatrenim-nariadil-vyradenie-hlavnych-sprav-zo-zoznamu-konspiratorov/
Aby bolo jasno, o čo tu dnes, tu a teraz beží: Kandidatúra Štefana Harabina je pre systém a metasystém matrixu nočnou morou…
S poukazom na jadro článku: Všetko aj navzdory systému a metasystému matrixu ide, aj s podporou našich západných euro a transatlantických „partnerov a spojencov“ ako má…
Snáď nedôjde k dákej ďalšej vražde…
Až na to, že: „Áááách, tí Rusi…“
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

P.S. Možno niekto spracuje štatistiku, koľko a v ktorom médiu (televízia, rozhlas, tlač, web) bolo dané priestoru jednotlivým prezidentským kandidátom priamo im, alebo o nich, v zlom či dobrom (v proto alebo metatexte)…
Viem a som si istý, že…
Tiež si to myslíte?
Ustrážte si spočítavanie hlasov…
Lebo „zasa tí Rusi…“
Minule v Smatanovej triede nechali otvorené okno.
A reagovali na “suverénneho a zvrchovaného” Ondrejcsáka…
Iba SME im nedal priestor… (namiesto jednoduchého zverejnenia odpovede na Ondrejcsákov blog, čím by vec pre SME zhasla, suverénna a zvrchovaná šéfredaktorka SME Balogová sa musí zaoberať písačkami svojich odpovedí…)

 

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?