Publikované: 21.11.2018

Ústavný sudca nemôže zakladať právo na nepráve

Predsedníčka Najvyššieho súdu SR JUDr. Daniela Švecová nadsluhuje, pretože vek sudcu je ústavou limitovaný vekom 65 rokov. Zvažuje svoju kandidatúru na ústavnú sudkyňu.
Jej opakované zlyhania a skóre v disciplinárkach pre JUDr. Štefana Harabina, ako na bežiacom páse, ich navrhovateľku, JUDr. Danielu Švecovú, predsedníčku najvyššieho súdu, ako prípadnú kandidátku na ústavnú sudkyňu diskvalifikujú; čo „hrozí“ aj jej ďalšiemu návrhu na disciplinárne konanie proti JUDr. Štefanovi Harabinovi, v ktorom žiada jeho preloženie na nižší súd a zníženie služobného príjmu o 70 percent na dobu jedného roka, vo veci jeho skutku, ktorým sa zastal práva na spravodlivý proces v trestnej veci Lališ a zloženie senátu…
Počas svojho funkčného obdobia podala 11 disciplinárnych návrhov, z toho 6 neúspešných proti Harabinovi…
Švecová :”Konanie sudcu v trestnej veci Róbert L. a spol. jednoznačne smerovalo k zmareniu verejného zasadnutia vo veci obzvlášť závažného trestného činu,” zdôvodnila Švecová svoj návrh. Dodáva, že „Harabin svojím konaním úmyselne porušil povinnosti sudcu, vyplývajúce zo zákona o sudcoch a prísediacich, a vzbudil dôvodné pochybnosti o svojej nestrannosti a nezaujatosti voči obžalovaným osobám.“
https://www.ta3.com/clanok/1141574/harabin-celi-dalsej-disciplinarke-chcu-ho-prelozit-nizsie.html
A tieto Švecovej zlyhania nevidí alebo nechce vidieť už dosluhujúci „prezident“ Andrej Kiska? Hm… (zrejme aj preto, že nie je právnik, ktorý ako „svojprávny“ prezident  žije, dýcha a vzdychá, podľa pokynov svojich poradcov; vzdychy má možno vyznačené v texte.
JUDr. Harabin spravidla „preškolí“ disciplinárny senát, predsedníčka Švecová sa ale nevzdáva a „skúša to“ (aj Harabina) ďalej…
Ňou spôsobené finančné straty na účet odškodnení aj sudcu Harabina, môžu nesprávne nálezy takého ústavného súdu spôsobiť Slovensku ďalšie finančné straty aj opravnými nálezmi Európskeho súdu pre ľudské práva.
A aj tomu zrejme chcel zabrániť aj pojednávajúci člen trestného senátu JUDr. Štefan Harabin, ktorý mal v prejavenom dobrom úmysle, v záujme justície a spoločnosti, osobný a osobne nezištný záujem na skrátení a zefektívnení súdneho trestného konania s nepriestrelným výsledkom a rozsudkom.
Právnička a sudkyňa Švecová, ktorá prehrá spor aj so svojou knihovníčkou, lebo (…) nie je dostatočne odborne ani eticky erudovaná vykonávať ani funkciu sudkyne…
Naopak, dobrým ústavným sudcom by bol a mohol byť dnes predseda jedného z trestných senátov Najvyššieho súdu JUDr. Štefan Harabin.
Znalec všeobecného, odborník na trestné právo, ľudské práva a medzinárodné právo je ale pravdepodobný kandidát na prezidenta SR s neistým výsledkom…
Istý výsledok prezidentskej voľby by prinieslo predvolebné a už teraz (!) zjednotenie národných síl Slovenska, inak bude jeho kandidatúra zmarená…
Prezidentský kandidát Róbert Mistrík si je sebou taký istý, že žiada ostatných, aby sa vzdali kandidatúry v jeho prospech…
JUDr. Štefan Harabin sa ale na rozdiel od Švecovej, zjavne nepotrebuje nikam na starobu a vyšší príjem, plus ultra vysoký dôchodok „upratať“.
Podmienkou a kritériom pre kandidátov na ústavných sudcov by mala byť ich teoretická a tým aj praktická pripravenosť v odbore „vysoké“ ústavné právo, teória štátu a práva, nepriestrelne podložená osobným kreditom a étosom v odborných kruhoch, vedeckou, pedagogickou a publikačnou činnosťou…
Alebo preukazná spôsobilosť, ktorú zakladú výsledky práce sudcov, uchádzačov o post ústavných sudcov, vo výkone a ich verejnej justičnej praxi…
Slovensko mi pripomína: „Kto ešte nebol ústavným sudcom, nech sa prihlási…“. Nečinnosť garantov stavu Ústavného súdu SR už priam v čase o päť minút 12 mi nepripomína dôstojnú voľbu ale nedôstojný nábor.
Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Úlohou parlamentu bude zvoliť dvojnásobný počet kandidátov na ústavných sudcov v porovnaní s tým, koľko je voľných miest. Samotných sudcov si potom vyberie hlava štátu. Poslanci tak musia predložiť prezidentovi Andrejovi Kiskovi 18 mien.“
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/492278-svecova-nevylucila-kandidaturu-na-ustavnu-sudkynu/
Majestát Ústavného súdu Slovenskej republiky a jeho étos je politickými hrami dnes už vážne ohrozený, s ním aj slovenská justícia, a tým aj slovenská štátnosť a ľudské práva, ktoré sú jadrom Ústavy SR.
JUDr. Štefan Harabin, ktorý tiež už s prehľadom má oveľa viac podpisov, než určuje ústavných 15 tisíc, ešte stále oficiálne svoju prezidentskú kandidatúru neohlásil. Dôvodom je jeho zdravá reflexia dnu i von a obozretnosť.
A ak Švecová chce Harabinovi uškodiť v jeho prezidentskej kandidatúre a voľbe, nevie, netuší, že každý takýto skutok je v politickom svete vždy kontraproduktívny ako z učebnice, ktorú títo „dobrí, čestní a spravodliví ľudkovia“ neštudovali, a výsledok je pozitívna reklama osoby sudcu a prezidentského kandidáta…
Výsledky práce právničky, sudkyne a predsedníčky Najvyššieho súdu SR JUDr. Švecovej naopak, spochybňujú jej znalosť práva, sudcovskú kvalifikáciu a spôsobilosť pre výkon funkcie vysokej ústavnej činiteľky…
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?