Publikované: 29.12.2020

V tieni covidu a núdzového stavu 2

Rada európskych sudcov kritizuje niektoré časti reformy slovenskej justície. Sú v rozpore s Magnou Chartou sudcov, odporúčaniami Poradnej rady európskych sudcov a Benátskej komisie.

               

Pri príležitosti 10. výročia, prijala Poradná rada európskych sudcov (CCJE) počas svojho  11. plenárneho zasadnutia (Štrasburg, 17. – 19. novembra 2010) Magnu Chartu sudcov (Základné princípy), ktorá sumarizuje a kodifikuje závery Stanovísk CCJE, ktoré už boli prijaté. Každé z týchto 12 stanovísk, ktorým venoval pozornosť Výbor ministrov Rady Európy, obsahuje dodatočné úvahy na témy, ktoré sú obsahom tohto dokumentu (pozri www.coe.int/ccje).
Skrátene ak komu stačí, tu:
https://domov.sme.sk/c/22560632/rada-europskych-sudcov-kritizuje-niektore-casti-reformy-justicie.html
Komu nie, a chce vedieť viac, tu (zrejme sa dozvieme aj, že „Hlavné správy sú konšpiračný web“):
https://www.hlavnespravy.sk/skandal-okolo-reformy-justicie-dostal-medzinarodny-rozmer-kovbojsky-pristup-vladnej-junty-si-uz-vsimli-aj-v-zahranici/2391366
A ak ešte viac, tu:
PORADNÁ RADA EURÓPSKYCH SUDCOV (CCJE)
Stanovisko Predsedníctva CCJE na žiadosť člena CCJE zastupujúceho Slovenskú republiku v súvislosti s reformou súdnictva v Slovenskej republike.
Člen CCJE zastupujúci Slovenskú republiku informoval CCJE, listom zo 4. novembra 2020, o pripravovanej reforme súdnictva v Slovenskej republike, ktorá bola schválená vládou a 1. októbra 2020 predložená na schválenie parlamentu. Zdôraznil, že slovenská justícia už dlhší čas čelí kriticky nízkej dôvere verejnosti a za takejto situácie je zámer vlády zrealizovať reformu justície, ktorá by jej prinavrátila nevyhnutnú dôveru zo strany verejnosti, plne legitímny. Na druhej strane vyjadril znepokojenie, že viaceré aspekty pripravovanej reformy môžu, v záujme „očisty justície“, obmedziť už existujúce ústavné záruky nezávislosti súdnej moci spôsobom, ktorý by mohol ohroziť čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „ECHR“). Konkrétne poukázal na to, že podľa návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky:
1. Bez akýchkoľvek predchádzajúcich konzultácií s predstaviteľmi slovenského súdnictva a bez verejnej diskusie bude výslovne vylúčená možnosť ústavného súdu posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou;
2. Zavádza sa výslovná možnosť odvolať predsedu, podpredsedu a člena Súdnej rady Slovenskej republiky kedykoľvek pred uplynutím ich funkčného obdobia;
3. Možnosť preložiť sudcov na nižší súd bez ich súhlasu pri zmene súdnej sústavy;
4. Funkčná imunita, ktorá je v súčasnosti rovnaká pre sudcov všeobecných súdov, sudcov ústavného súdu a zástupcov parlamentu, sa má obmedziť iba vo vzťahu k sudcom všeobecných súdov, pričom sa zavádza nový trestný čin „ohýbania práva“, ktorého sa môže dopustiť iba sudca, prísediaci sudca alebo rozhodca a ktorý vzhľadom na vágnu formuláciu „svojvoľne uplatní právo“ už sám o sebe vytvára priestor pre neprípustné zasahovanie výkonnej moci do nezávislosti súdnej moci, reprezentovanej sudcami všeobecných súdov vo forme ich neoprávneného/účelového trestného stíhania.
Po preskúmaní listu člena CCJE zastupujúceho Slovenskú republiku z hľadiska európskych štandardov, vrátane odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy, stanovísk a štandardov CCJE a Benátskej komisie, predsedníctvo CCJE vydalo nasledujúce stanovisko obsahujúce právnu analýzu vyššie uvedených zmien.
Celé stanovisko tu:
https://www.sudnarada.gov.sk/data/files/1285_stanovisko-ccje_slovensko-2020__svk.pdf
Zrejme pre skôr odborne nastavených, spôsobilých a kvalifikovaných utvoriť si samostatný aktívny kritický názor. Článok nie je, ako vás poznám, odsúdený na čítanosť. Robím si len svoju robotu. Pre vás…
Máte radšej bulvár. Mne ale záleží na dobre mentálne a vzdelanostne vybavenej občianskej spoločnosti, spôsobilej a kompetentnej kvalifikovane voliť a aktívne sa podieľať na správe vecí verejných a spoločných priamo alebo prostredníctvom svojich volených zástupcov pred voľbami aj po nich…
Iba hlupáci robia kol-dokola tie isté chyby.
Znova hrozí, že chcete ďalšiu zmenu. Vždy až po voľbách. Nevyšlo vám to s Matovičom, už to skúšate (prieskumy) s Progresívnym Slovenskom (občiansky a politicky úplne bnegramotná časť „vo vzduchu visiacej spoločnosti chce v parlamente viac neomarxizmu a novej „porogresívnej“ ľavice; aj s príbalom: od kresťanstva odpadlícki a schizmatickí Progresívni veriaci. O krok bližšie k manželstvám párov rovnakého pohlavia v rámci dlhej cesty neomarxistov naprieč inštitúciami. Prezidentka tiež „veriaca“ liberálka, bude sa tešiť „európskym hodnotám“ akejsi liberálnej demokracii s vládou menšín a “menšín“. Ďalší krok do Chaosa a zničeniu Európy…
Navzdor tomu ma neuchlácholí možná zámena premiéra (to je koza celá aj vlk sýty). Žiadam a chcem viac: predčasné voľby. Parlamentné pomery treba normalizovať a štandardizovať.
Slovensko je parlamentná republika s vyváženými tromi piliermi moci: parlament-vláda-prezidentka.
Prezidentka má miesto medzi parlamentom a ústavným súdom, ten je strážca ústavnosti, ľudských práv a slobôd, OČTK (policajný zbor a prokuratúra strážia zákon a stíhajú jeho porušenie), justícia je garant spravodlivosti.
To, čo si zvolila väčšina tým nie je. Je to diktatúra spriahnutej štvorkoalície. Zárodok a prejavy neo fašizmu. Vykazuje znaky tretej totality. Treba to „rozpustiť“ zamiešať a znova rozdať parlamentné karty.
Čakám na stanovisko Európskej komisie a parlamentu EÚ…
Téma: Demokracia a právny štát.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?