Publikované: 29.08.2019

Valerij Pjakin, otázky a odpovede

Otázky pre Valerija Pjakina k Koncepcii globálnej sociálnej bezpečnosti (systém riadenia zložitých super a meta systémov) z 5.8.2019
1. K predvolebným majdanom v Rusku, ich charakter, zdroje a príčiny, konzekvencie.
2. Masové vraždy v USA, sociálny rozklad, agónia, nezvládnutie a rozpad štátneho super systému ich „elitami“, pokusy rozhýbať vnútornú ekonomiku, hrozba explózie USA zvnútra (papiňák), dvojsečné nástroje zvrhnutia Trumpa, USA ako hrozba pre mier a bezpečie vo svete (16:30)
3. Trump „za USA“ v komunikácii s Putinom, ďalšie sankcie (22:23)
4. Projekt Mexiko, presuny euro-atlantických centier (Čína, Irán), preformátovanie Európy (24:58)
Poznámka: Všetky štáty, ktoré dejinne nevznikali ako prirodzené národné štáty, a nie sú to len USA, sú vnútorne nestabilné „štátne projekty“, majúce potenciál pre svoje preformátovanie a sú trvalým nestabilným prvkom, s hrozbou pre svoje užšie aj širšie okolie.
Ak si kto myslí, mieni Pjakin, že USA vždy boli tvorcom globálnej politiky, sa mýli, boli, a ukazuje sa to dnes, len jej nástrojom (to ale chce hlbšie poznať pojmoslovie Všeobecnej teórie riadenia a sociálnej bezpečnosti, tú zakladá pokojná a stabilizovaná štátna ekonomika a obchod; a takou dnes podobné umelé štátne projekty nedisponujú). Veliteľské stanovište globálneho prediktora, podľa Pjakinových analýz, je Veľká Británia; má sa ale presunúť do Číny. USA svoju prestíž stratili koncom 20. storočia. USA mali byť preformátované hneď po ZSSR. Čakajú ich škaredé ale nevyhnutné kataklizmy.
Za seba dodávam: Teória systémov nepustí a inú možnosť nepripúšťa. Vinný nie je nik, len USA samotné. Pripravujú si to cez ich deep state a neomarxistov „liberálnej novej ľavice“ už od 60-tych rokov. V rámci spriatelených euro transatlantických väzieb je ňou smrteľne infikovaná aj západná Európa, toho tiež, už od prelomu 40-tych a 50. rokov, kreovaného syntetického super systému EÚ. Pjakin označuje americkú spoločnosť za voľno myšlienkársku, libertariánsku a pederastickú. USA predpovedá anarchiu, dokonca hlad. A správanie ľudí podľa „zachráň sa kto môžeš a ako vieš“.
Pjakin v tejto časti porovnáva ruskú s americkou mentalitou. Rusi sú mentálne silnejší so silnými sociálnymi koreňmi a väzbami. Známa vec.
K Mexiku – aby tú krvavú anarchiu ustálo, musí byť ekonomicky silné (presun automobiliek tak, že nemecké sú z USA vytláčané do Mexika). A aj preto ten múr, na ktorý by si aspoň sčasti malo prispieť. Nielen proti migrácii z juhu, ale aj naopak. Ľudia budú vraj utekať skôr na juh, než hore na sever, do Kanady. Mexiko si ale musí ustáť a zvládnuť svoju zločinnosť. Má ale slabé elity. Rusko je kádrovo silnejšie, preto zvládlo, zvláda a zvládne aj súčasné pokusy rozvrat zvonka aj zvnútra.
Poznámka: Vzhľadom k klimatickým zmenám mi smer migrácie Američanov „nesedí“. Možná vysvetlivka: Táto koncepcia a výsledky analýz, zrejme do seba ešte naplno nevtiahli fakt reálnych klimatických zmien (horí už nielen Brazília, tam aj zavinene farmármi, ale aj ruská tajga a Sibír, no, sčasti tiež úmyselne a zavinene, lebo tiež tam prebieha bezohľadná čierna ťažba dreva a tú úžasnú obrovskú rozlohu ruskej krajiny nemôže ani Kremeľ zvládnuť v celom rozsahu).
K Trumpovej žiadosti o predaj Grónska (kontrolný balónik): Po rozpustení permafrostu ostane 60-tisícové Grónsko ekologicky čisté, surovinovo strategické, s vojensko-strategickým významom pre bojace sa USA. Majú už Aljašku. Vo výhľade arktickú vodnú cestu. Tam sa ale stretnú s Čínou. Vec svojho záujmu si ustrážia Rusi. USA vraj majú len dva ľadoborce. Pojazdný len jeden. Status Kuríl ostane nemenný. Ale tadiaľ cesta k trvalému svetovému mieru nevedie.
5. Neúspešné oranžové revolúcie v Česku, Moldavsku a Gruzínsku. Ukrajina a následky kyjevského Majdanu, stav vecí Ukrajiny a Ruska dnes. Poučenie pre Rusko. Zamrznutá vojna na Donbase. Majdany sú organizované globálnym prediktorom, ktorý má jasno v tom, že Európa žiadnu regionálnu vojnu nepotrebuje, preto volí spôsoby ako preformátovať svet strednej a východnej Európy lžou a podvrhmi, jej pseudo demokratizáciou a falošnou ľúbivou ale zákernou a agresívnou liberalizáciou. Boj Ruského národa proti západnej globalizácii začal v 90-tych rokoch a Rusko ho zvláda. Opiť plesnivými rožkami sa nedá. Rusko sa dnes riadi svojou Koncepciou sociálnej bezpečnosti, vlastným prediktorom, ktorý musí akceptovať okolitý svet. Zvláda to postupne, navzdory sankciám, ktoré ho neoslabujú ale posilňujú a zoceľujú. Obrovskému Rusku nemožno vytýkať slabú infraštruktúru. Silnú nemá ani mini Slovensko. Lebo. Rusko ale má potenciál silnejší, než Európa a USA. Má zdravý ľudský potenciál.
V porovnaní s Ruskom Ukrajina ten koncepčný potenciál nemá, likviduje samú seba. Už nikdy nebude tou, akou by mohla byť. Zrejme ju čaká vnútorný rozklad a politický rozpad. Sociálnu bezpečnosť dnes  na Ukrajine ohrozuje najmä jej vlastná oligarchia s vlastnosťami, aké oligarchia má. Ukrajina nemala a nemá zdravé jadro konceptuálnej sociálnej moci. Popri fašizme oligarchie má navyše banderovské zlo povýšené na kult osobnosti Stepana Banderu. (39:45)
6. Ako sa Rusko môže vysporiadať s preň príznačnou byrokraciou a korupciou? Akú rolu vo veciach majú ruské médiá?  Pjakin si nemyslí, že médiá majú ísť do konfliktu s úradníkmi. Tadiaľ cesta nevedie. Prináša len sám sebou sa vybíjajúci konflikt. Médiá by sa mali podieľať na vzdelávaní ľudu v znalostiach procesov riadenia zložitých sociálnych super systémov na obecných, mestských, okresných, regionálnych a najvyšších samosprávnych úrovniach. Ak ľudia porozumejú, ako sa správa vrchnosť, a z čoho žije, budú si s ňou vedieť poradiť. Bez Gogoľovho Revízora. Je zbytočné (detto Slovensko) písať o tom, kto koľko rozkradol, koho a prečo zavraždil, kto koho uplácal a s kým mal vzťahy, v záujme občianskej spoločnosti je prednostne jej vzdelanie, nie pasívny a radostný príjem mediálnych senzácií, ale schopnosť aktívne konať, čo môže nielen zredukovať počty byrokratov, ale aj urýchliť procesy riadenia a rozhodovania, smerom od informačnej prípravy veci, zámeru, k výkonu diela. Spomeniem len stavebný zákon, posudzovanie ekologických vplyvov na životné prostredie, komplikované enviromentalistami a mimovládnym sektorom „zelených ekológov“ (súčasť korupčného reťazca) pre úradníkov výnosné zamestnanie korupčným charakterom zákona, detto verejné obstarávanie a pochybné eurofondy. Pridajte viac, než len pohodlné „zákonné lehoty“ ktoré sa beztak nedodržiavajú.  Vy sa postavte nad úradníkov a procesy riadenia a rozhodovania, oni vás, nie vy ich sa majú báť! Ak nezvládajú, v pohode ich pošlite na úrad práce. Namiesto vás! Sledujte ich robotu s vašimi vecami, neodpusťte im ani písmeno, či minútu. Aj sami zutekajú. Neexistuje dôvod, pre ktorý by úradníci, majúci slúžiť vám, nie vy im, spustili proti vám akúkoľvek represiu. Vy im, nie oni vám majú právo a možnosť zo zákona urobiť z ich pracovnej doby a lenivého života štátneho byrokrata peklo. K tomu vás vyzýva Valerij Pjakin. Denník nenávisti, Sme a podobní darebáci majú toho úžasne vzdelaného pána za ruského diverzanta a rozvracača nášho demokratického zriadenia a liberálnej spoločnosti Slovenska. Že nie? Ako informujú o Rusku? Podľa paradigmy, ktorú ako ich zadanie Globálnym Prediktorom presadzujúceho nového svetového poriadku a úlohy plnia písaním mediálnych manipulatívnych polprávd a lží. Súc sami pologramotní a nedovzdelaní, ale poslušní (osobitná skupina bezduchých ovcí). Vypočujte si aj jeho názor a podnety vo veciach správania sa orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra, súdy).
Aký má zmysel poskakovanie a vykrikovanie na majdanoch a anti majdanoch? Komu prospejú a pomôžu oranžové revolúcie? Viete, chcete, môžete, urobiť viac a vecne, alebo nie? O tom je pravá a reálna demokracia. Vláda ľudu. Priamo alebo cez svojich volených zástupcov, ktorých máte mať pod dohľadom a dozorom ako prokurátori od momentu ich voľby. Ako, spôsob je na vás a na nás ostatných dotknutých občanov týmto chorým slovenským systémom riadenia, na ktorom nesieme osobnú a zdieľanú vinu. (46:35)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=274&v=3El8BvAwNTg
Otázky pre Valerija Pjakina k Koncepcii globálnej sociálnej bezpečnosti (systém riadenia zložitých super a meta systémov) z 19.8.2019:
1. USA a Grónsko
2. Pilsudski, Medzimorie (Ukrajina, Pobaltsko, Bielorusko) a Rusko (26:11) V-4 ako zárodok renesancie “nového” Rakúsko-Uhorska. O umelých štátnych konštruktoch, určených na zánik…
3. Hrozby globálneho ekologického, ekonomického a vojensko-politického konfliktu (38:40)
I. a II. svetovú vojnu treba vnímať ako neukončené vojensko-geopolitické konflikty…
Valerij Pjakin: „Podľa zákona času, ktorý popisuje vzájomný pomer výmeny informácií, pomer etalónových frekvencií obmeny informácií na genetickej, teda biologickej úrovni, a na tej technologickej úrovni, sa globalistom všetko riadenie vymyká z ruky, pretože naďalej riadiť na základe hermetizmu (skrývanie znalostí) nie je možné. Možné to je len na základe otvorenosti informácií všetkými smermi. V spoločnom záujme.“
4. K zákazu propagácie nacizmu a fašizmu v Rusku (52:56)
5. Otázky zrozumiteľnosti Koncepcie riadenia spoločnosti a sociálnej bezpečnosti deťmi a mládežou (1:09:35)
https://www.youtube.com/watch?v=kyVMRm3RRe4&feature=share&fbclid=IwAR09YbxuOcdf0yTabSfNyKPSFBhmY1uY-Hf2m4bF7ZO0Am2cc0BtaItglzo

Centrálny zdroj vzdelávania, kto chce, ruskej propagandy:
http://leva-net.webnode.cz/
http://www.nwoo.org/o-nas/
Každá vec má svoj obraz. Ak kto chce poznať vec, musí spoznať jej obraz. Vidieť, počuť, dotknúť sa, cítiť, ochutnať.
Ak kto chce poznať čo je fašizmus a nacizmus, musí čítať Mein Kampf. Jeho autor je mizantrop a grafoman Adolf Hitler.
Valerij Pjakin je presvedčený, zdieľam jeho názor, že by mal byť verejne dostupný a čítaný deťmi a mládežou. Prirodzený záujem a zvedavosť majú lepší vzdelávací efekt.
Predáva sa. Ale len vydanie s komentármi.
Ak nechceme poznať tieto ideológie na vlastnej koži, čítajme.
Je najvyšší čas.
Čo sú, viem z mnohých iných zdrojov. A zo života. Vydanie v slovenskom preklade môže byť doplnkovým čítaním.
Zadanie pre Google: Mein Kampf
Ak sa raz budem nudiť, urobím tak tiež. :-)
Deťom a mládeži a narodeným po roku 1945: 29. august je pamätným dňom Slovenského národného povstania proti uvádzaniu sociálnej filozofie a ideológie Mein Kampf do života, verejných politík a ich pokračovania presadzovania ozbrojenou vojenskou cestou…
Nedajte a mýliť, ak vás pre vaše národovectvo a vlastenectvo a lásku k rodnej vlasti označujú ako nacionalistov. Odlišujte nacionalizmus a národný socializmus.
Národní socialisti sa snažili spojiť idey socializmu a nacionalizmu. Vznikol pojem Lebensraum (životný priestor Nemeckom zotročených národov a štátnych celkov, za účelom otrockej práce pre blaho Tretej nemeckej ríše.
Tí čo vás nálepkujú ako náckov, sú spravidla pologramotní alebo nedovzdelaní, alebo bezdomovci bez identity, spravidla vedomí alebo nevedomí liberálni neo fašisti.
Fašizmus (fascismo) je totalitná ideológia, resp. politické hnutie, antidemokratického zamerania. Vychádza z nacionalizmu. Ideou talianskeho vodcu bola obnova, renesancia Veľkej rímskej ríše.
Neofašizmus má rôzne podoby, prejavy, farby, chute a vône. Opúšťa pôdu nacionalizmu, je nad ním. Má svoje podhubie aj na Slovensku. Ustaľuje sa pojem liberálny neofašizmus sprava (oligarchokracia) a zľava na pozadí neomarxizmu, sociálnej filozofie a ideológie hnutí novej neomarxistickej ľavice a novo vzniknutých politických subjektov, uchádzajúcich sa o politickú moc, obhajujúcich údajné práva takzvaného nového utláčaného a diskriminovaného „proletariátu“. Láka na falošný liberalizmus. Na dosiahnutie účelu zákroku a cieľa v mene slobôd a práv, použije represiu proti slobodám a právam a fašistické metódy.
Boj proti neonacizmu a neofašizmu nacizmu je možný so znalosťou, poznaním a vzdelaním z tejto ponuky (zdroj je uvedený vyššie):

V ďalších Pjakinových reláciách očakávam aj postoj k nehode s ruskou raketou. Možný pokus vyhnúť sa, mám za prirodzený.  Ak dačo vyvediem, nechválim sa tým. Obhajovať sa začnem, až to „praskne“. Dovtedy s tým nechodím „na bubon“. Černobyľ som nespôsobil. Drogy za sebou nemám. :-)
O tento článok z osobnej skúsenosti neočakávam priveľký čitateľský záujem.
Nielen na moju škodu a márnu námahu. Lebo.
Komusi to vyhovuje. Hmm…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?