Publikované: 29.04.2016

Vhľad do ideológií a politík liberálnej demokracie a Čajka…

Masívna mediálna manipulácia proti „pravicovému extrémizmu“ svojou schizoidnou paranojou umožňuje krytie ľavicového extrémizmu, oháňajúceho sa ľudskými právami a slobodami a najmä mantrou liberálnej demokracie. Ňou je posvätná krava európskych hodnôt slobody pohybu osôb, kapitálu, tovarov a služieb v rámci Schengenu: posvätná krava sa voľne pohybuje po Indii…

Ľavicoví extrémisti nie sú nálepkovaní  ako extrémisti, lebo sami seba označujú za „liberálne zmýšľajúcich demokratov“, ktorí „vraj“ chránia liberálnu demokraciu a sú „pokrokovou časťou a predvojom zaostalej spoločnosti“.  Bojujú za ľudské práva spoločnosti proti konzervatívne zmýšľajúcim antisystémovým  radikálnym „pravicovým extrémistom“. Ich mantrou je ultra ľavicovo rovnostársky univerzalizmus ľudských práv a slobôd.

Predošlé slovenské vlády aj tá súčasná, si tento, aj svoj  „systémový systém“ vládnutia a moci nechcú nechať vziať a konajú…

Mantrou liberálnej demokracie je ultra liberálna demokracia. Tá ešte ňou nie je, alebo už ňou nie je, lebo na ceste k nej zlyháva a rúca sa do vlastnej čiernej diery, na dne ktorej je totalita sebazničenia.
Liberálna demokracia predstavuje dvojhlavého draka, démona s dvomi tvárami
a/ liberálnej demokracie sprava (právo mať, vlastniť, podnikať, voľne nakladať s kapitálom, užívať si zisk…),
b/ liberálnej demokracie zľava (ľudské práva).
Obe sedia na krku všeobecnej liberálnej demokracie, ale na pleciach a ostatnom tele ľudu. Žijú vo vzájomnej symbióze a vzájomne si neprekážajú…
Obe sa vzhliadajú v ľudskej slobode. Každá inak.

Pravá predstavuje kapitalizmus, ľavá ľudské práva. Ich krkom je Globálny Prediktor, ktorý je strojcom, scenáristom a režisérom Nového svetového poriadku…

Marxizmu-leninizmu sa kapitalizmus zničiť nepodarilo. Naopak, idea komunizmu sa nenaplnila, socializmus zničil sám seba.
Po jeho páde a rozpade svetovej socialistickej sústavy kapitalizmus žije a slobodne sa rozvíja všade, kde sa Globálnemu Prediktorovi podarilo nastoliť pluralitnú liberálnu demokraciu.
Tá sa od veľkého Novembra aj na Slovensku postupne menila na už menej ľudovú partokraciu a tá, na protiľudovú oligarchokraciu, lebo pravá hlava draka (hydry) myslí a koná…
Život do kapitalizmu západného typu nalieva ideológia a politiky pravicovej liberálnej demokracie. Súbežne s ňou ľavicová liberálna demokracia rozvíja svoju ideológiu a agendu cez rétoriky a salámové požiadavky v stále širšom priestore ľudských práv a slobôd v rámci euro a transatlantického sveta.

Ak sa nedopatrením zrazia pravá s ľavou hlavou, vzájomne si povedia iba „pardon“ a nič sa neudeje. Nanajvýš poučí pravá ľavú: „Ľudské práva nesmú byť nadradené (mojim) obchodným záujmom!“
Ľavá „previnilo“ odpovie: „Ale veď ja len ľudské práva (!): rovnosť pohlaví a rodov, údajné „rodovo podmienené násilie na ženách“, ženské kvóty, manželstvá párov rovnakého pohlavia, ak nie tie, aspoň registrované partnerstvá, ale zásadne adopcie detí, slobodná antikoncepcia, voľný a neviazaný sex, neobmedzené interrupcie (lebo „právo“ ženy vládnuť nad svojím telom), atď.

Sociálna filozofia neomarxizmu (Frankfurtská škola) objavila nový proletariát, ktorý nereprezentuje už iba robotnícka a roľnícka pracujúca trieda, ale všetky sociálne vrstvy a skupiny spoločnosti, ktoré sú údajne utláčané, diskriminované a ostrakizované…
Požiadavky ľavicových liberálov v oblasti ľudských práv a slobôd sú až tak absurdné, že vyvolávajú napätie, paranoju a schizofréniu spoločnosti, rozdeľujú ju a sú zdrojom nevraživosti a pokračujúceho úpadku kultúry komunikácie v parlamente…
Nie, že by aj nová vládna koalícia hľadala vinníka v sebe a predošlých politikách svojich predchodcov, radšej ho nachádza vo svojom vlastnom dieťati, ktorým je inkriminovaná „extrémistická“ („fašistická, a neonacistická“) politická strana.
Yeti je údajný humanoidný tvor žijúci v pohorí Himaláje. Údajne je vysoký 2,5 metra a má to byť chlpatý tvor podobný ľudoopovi alebo pravekému človeku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Yeti

Liberálna demokracia je extrémne nebezpečná dvojtvárna lož a pretvárka. Idea liberálnej demokracie je sama o sebe extrémistická! Doslovne diabolská! Sociálna demokracia Smeru ako štandardný mačkopes medzi podobnými hybridmi tzv. “systémových” strán, lavíruje v ľavo-pravom medzipriestore…
Smer ale evidentne stráca dych…
Lebo nič, ani “svetská sláva, poľná tráva”, netrvá večne…
V prípadných predčasných voľbách vypadne z hlavného peletónu…

Ak nechcete postupne prichádzať o svoje zdravie a životy, obrazne i reálne, lebo, napr. v dôsledku stavu zdravotníctva sa tak už deje, v oblasti sociálnych vecí a dôchodkového zabezpečenie sme na „gréckej ceste“ (idú sa znižovať sociálne dôchodky: lebo dôchodcovia žijú „nad pomery“ a možnosti rozpočtu!), produktom všeobecného školstva je všeobecné hlúpnutie, buďte samostatne a aktívne, maximálne kriticky premýšľaví a v priestore amerických, európskych a slovenských politík našľapujte obzvlášť opatrne, obozretne a ostražito…
Lebo: „Si Diabolus non esset mendax et homicida. Diabolus est dicis et non facis.“ Približný význam: Diabol má dve tváre, tvári sa že nie je, je luhár a vrah. Prevzaté z Dante Alighieri, Peklo (1265-1321).
https://www.google.sk/search?q=dante+Alighieri,+Peklo,+obr%C3%A1zky&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiEqZ7gx7PMAhUEFywKHXN9AZkQsAQISA&biw=1283&bih=582

Poznámka: Apokalypsa (Preklad: zjavenie, odhalenie) Jána apoštola bola napísaná v rokoch (?)96-98 (94-95)na ostrove Patmos, je nepochybne pravá…
Ako kanonizovaná (všeobecne uznaná), býva spravidla zaradená ako posledná kniha Nového Zákona (Zmluvy):
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Janovo
Pre liberálnych demokratov bolo toto čítanie nepohodlné…
Možno ich „osvietilo“ a „pohlo“ k zamysleniu sa, samostatnému kritickému mysleniu a oslobodeniu sa od démona manipulácie a súhlasu….
Lebo:  Viera, Nádej, Láska (1 Kor 13):
http://www.svatepismo.sk/listovat.php?kniha=53&kapitola=13
A pravda (o nej viac pod článkom).

Širšie podrobnosti na tému liberálna demokracia nájdete tu:
http://www.blogovisko.sk/liberalna-demokracia-ako-konecny-vrchol-vyvoja-civilizacie.html
Príspevok k jednému vnímaniu extrémizmu tu:
http://www.zemavek.sk/articles/view/co-by-mal-vediet-politicky-gramotny-obcan-a-politik-o-extremizme

P.S. Ak ešte len 28.4.2016 (!) Generálna prokuratúra SR “milostivo” oznámila, že vo veci žiadosti Inštitútu ľudských práv a desiatok podobných podaní o zrušenie registrácie Kotleba-ĽSNS začala konať, svedčí to o jej liknavosti a nezodpovednosti…
Kedy vydá nález? Dovtedy sa medzi sebou máme požrať?! Lebo má čas? Lebo lehoty?! Už dávno mala rozseknúť ten umelo vytvorený a stále viac sa zauzľujúci gordický uzol!
Generálna prokuratúra má ale svoj, emočne a citovo plochý až cynický a arogantný, bezočivý čas!
Ak Yeti existuje, treba ho chytiť a zneškodniť! A bude pokoj. Bude? Nie je Yeti len zástupný problém? A čo Gorila?! Tú už tí spravodliví, čestní dobráci chytili? Hmm…
Generálna prokuratúra, prezident, parlament, vláda a ústavný súd  by mali z pohľadu ľudských práv zvážiť, koho postaviť mimo zákon a rovnako, proti komu smeruje sprísňujúca sa represia trestného zákona vo veci extrémizmu…
Oznamovatelia sú prevažne na čele s Inštitútom ľudských (vrchol ľadovca) práv reprezentantmi novej ľavice, ľavicoví liberáli vedome-nevedomky uctievajúci mantru neomarxistickej ideológie, o existencii ktorej liberálny „slobodný a nezávislý“ tlačový mainstream mlčí a teda ju aj ultraľavicových extrémistov preukázateľne kryje..!
Dôkaz o právnom štáte má byť aj krytie štátneho terorizmu vo veci mečiarovských amnestií ďalšou vládou a parlamentom?! Lebo?! Farizeji! Sú to farizeji! Bez politickej korektnosti: „Kráľ je nahý!!!“
V ostatnom čase sa Kalergiho plán a Barnettova doktrína a plynulé nastoľovanie Nového svetového poriadku, v experimentálnom laboratóriu NWO, ktorým je  EÚ, zadrháva, je zjavne živelný a bezradný, impotentný (ako aj OSN!) a bezmocný, dokonca, čo priznalo aj SME 28.4.2016 (!), lebo: „Spoločný konsenzus o integrujúcej sa Európskej únii končí…“
Inštitút a inštitúcia OSN je nástrojom Globálneho Prediktora, GLOBSEC tiež, ultra ľavicové ľudsko-právne mimovládky tzv. tretieho sektora detto…
Tak, aj to by sme mali…

Mimo článok Vám ako bonus (ako odmenu, že ste ho prečítali) toto posolstvo:
Kresťanské učenie pracuje s ľudsky jednoduchým, výkladovo jednoznačným slovom, ktoré zakladá vieru človeka v pravdu, dobro, krásu, vieru, nádej a Lásku, nepozná kompromis a platí aj mimo vieru a kresťanské náboženstvo, lebo (!) tieto pravdy sú ľudsky všeobecné:
Pravda je pravda, očisťuje a oslobodzuje, lož je lož (polopravda je lož!), dobro je dobro a zlo je zlo, krása je krása, v kráse je aj dobro, gýč je gýč (lož a podvod) áno je áno, nie je nie tak, ako žena nemôže byť iba  trochu tehotná…
Nebuďte tými, ktorí robia všetko preto, aby sa vyhli sami sebe (buďte k sebe pravdiví, priami, otvorení a kritickí, nerobte kompromisy: zvádzajú na scestie…).
Verte, dôverujte ale preverujte…
Nenechajte sa bezdôvodne a nezaslúžene prefackávať. Nezaslúženým fackám nenastavujte nikdy aj druhé líce…
Ak ste urobili chybu, ak sa dá, napravte ju.
Ak ste ublížili, ospravedlňte sa a ak sa dá, zmierňujte následky.

K viere (patrí do oblasti všeobecnej ľudskej spirituality aj mimo nábožentvo):
Ľudia bez viery a viery v seba, robia všetko preto, aby sa vyhli sami sebe.
Ľudia s vierou v seba sú k sebe úprimnejší.
Ľudia s vierou majú čosi naviac, čím nedisponujú bezverci.
Ľudia s vierou majú oporu vo viere.
Ľudia s pevnou vôľou obstoja a vytrvajú vo viere.
Ľudia s vierou obstoja v životných skúškach.
Ľudia majúci vieru, po páde ľahšie vstanú.
Viera v druhého zakladá trvalejšie a pevnejšie medziľudské vzťahy.
Viera v dobro, krásu, nádej a Lásku prináša dobro, pravdu, krásu a Lásku.
Bezverci sú labilní, vnútorne i navonok neistí, nevyrovnaní a nestabilní.
Spravidla len chronickí hlupáci robia dva a viac krát tie isté chyby (aj preto reinkarnácia a prenos karmy neexistuje).
Každá ľudská bytosť žije len raz. Ak by nie (blud znovuzrodenia…) ľudstvo by neopakovalo tie isté, vlastný vývoj sebapoškodzujúce chyby…
Majestátom znovuzrodenia a vzkriesenia disponoval z vôle svojho Otca len jeho Syn, Ježiš. Nik iný. Len raz. A pre vždy. Za celé ľudstvo.
Asi tak.
Vesmíristom (veriacim v silu vesmíru): vesmíru je úplne jedno, čo ľudstvo na zemi vyvádza… (nestará sa, aké máme platy, daňové a úrokové sadzby a dôchodky, ani či Anča dostala-nedostala menzes, alebo chudákovi Ferovi praskol kondóm a či v dolnom Hornom tečie strecha kostola…).
Hľadí si svojho.
Niečistom: áno, existuje niečo medzi nebom a zemou, v nás a mimo nás…
Hľadajte a nájdete.
Klopte a bude vám otvorené.
Proste a bude vám dané.
Možno…
Verte a dúfajte.
A prečítajte si aj Čajku. Nie Čechovovu (tú môžete tiež…). Myslel som Jonathan Livingston. :-)

http://www.martinus.sk/?uItem=9495

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?