Publikované: 20.11.2020

Viganov prejav

V teórii štátu a práva sa sloboda viaže na garanciu, limitáciu a reguláciu občianskych, politických, ekonomických a ďalších slobôd Listinou základných práv a slobôd, ústavou a právnym poriadkom.
Poznámka 1: Ako autor článku nie som člen či prívrženec žiadnej cirkvi ani náboženskej spoločnosti či sekty, tobôž politickej strany či hnutia alebo politickej sekty, čo vylučuje osobnú zaujatosť.
Poznámka 2: Článok je spracovaný v súlade s antropológiou “zdola” aj “zhora” a etikou “zdola” a “zhora” proti pseudo vedeckej neomarxistickej sociálnej filozofii, od nej odvodenej liberálnej ideológii, ingerovanej do falošných liberálno-demokratických politík a antropológie a relativizovanej etike a falošnej axiológii (derivovaná pseudo teória hodnôt) ktoré ako autor dôrazne a definitívne odmietam!

              

Vychádzajúc zo všeobecnej definície pojmu sloboda, je deliteľná na hmotnú, priestorovú, nehmotnú, vonkajšiu a vnútornú.
Hmotná sloboda
sa viaže na právo byť, mať, vlastniť  a na ekonomickú slobodu (môj osobný HDP ekonomicky aktívnej osoby a HDP štátu ako tiež osoby).
Občianska a politická sloboda znamená občianske, politické, ekonomické, sociálne a ďalšie práva.
Priestorová sloboda rovná sa moje obydlie, pozemok, miera voľnosti pohybu mimo môj osobný priestor, Schengen, ale aj osobné dôvody pre jeho využitie a ekonomické, túto slobodu limitujúce možnosti.
Nehmotná sloboda sa vzťahuje na duchovné (vnútorné) spirituálne a náboženské slobody, pričom spiritualita neznamená len spojenie s náboženstvom ale aj umením a estetikou.
Vnútorná sloboda zahŕňa dichotómiu psýché (duša) a rúach (duch).
1. Psýché (duša, néfeš) je obmedzená telom (jeho biologickou hmotou);
2. Rúach (duch) je nezávislý na tele a duši, preniká ich skrz naskrz slobodný mimo telo a dušu.
Rúach je vo svojej nadosobnosti protikladom néfeš (duša). Bez rúach sú telo a duša mŕtve. V ľudskom rozmere bezduché zombie.
V existenčnom rozmere každej vyspelej a civilizovanej spoločnosti je pozoruhodný až totálny a nad všetkým nadradený akcent (dôraz) na trvalý rast ekonomiky, ktorému je podriadený vývoj technológií pre urýchlenie rastu, zmnožovania zmnožovania, jedna priemyselná revolúcia strieda predošlú, a to všetko s nástrojmi podpory šialeného kolotoča výroby, konzumu a spotreby s následkami na ekológii a environmente, aj individuálnej a sociálnej psychológii v ľudskom správaní.
V existenciálnom rozmere tej istej spoločnosti stále viac chýba akcent na duchovnú stránku života ľudských bytostí, ubúda kvalita, pribúda kvantita (priemyselná masová kultúra).
Ad 1.: Horizontálny rozmer duševnej zložky (psýché, intelekt, myslenie, emócie, city, obsahy vedomia, psychologická stránka prežívania) plazivá zložka ako prízemná hmla, ťahajúca sa k zemi;
Ad 2.: Vertikálny rozmer duchovnej zložky ako duch (rúach) prenikajúcej a presahujúcej telo a dušu, vznášajúca sa zložka aj mimo telo a dušu ľudskej osoby (spiritualita).
Obe zložky majú každá osobitný kvantový charakter (preukazné vedeckou fyzikou).
Príklad, trojdielna Matrioška: Jej vonkajší obal je telo ľudskej osoby, stredný duša, vnútorný duch (späť na vertikálny rozmer).
Skutočne slobodná ľudská osoba má žiť v jednote jej telesnej, duševnej a duchovnej (spiritualita) zložky.
Vo všeobecnosti platí, že v pozemskej živočíšnej ríši len ľudská osoba disponuje tromi zložkami (telo, duša, duch). Ostatok živého tvorstva (stvorenstva?) disponuje len telom a dušou s rôznou vedou skúmanou mierou sebauvedomenia v kategórii ja, jástvo, som a chcem, viem a môžem (vôľa).
Vo vzťahu k vôli sa vzťahuje kategória slobody. Voľnej alebo obmedzenej. Zvonka alebo zvnútra (prirodzený semafor pravidiel „cestnej premávky“) a ľudských práv (ústava a zákon).
Len ľudskej osobe možno prisúdiť svedomie a zmysel pre mieru vecí (prirodzené, regulátory slobodnej vôle, slobody správania, konania a práva nezávisle na ústave a zákone).
Nie som zhrozený ale zdesený, že máločo z toho padá na úrodnú pôdu. Ale nie prekvapený. Mentálna výbava väčšiny adresátov nevydá; konštatujem hlboký úpadok mentálnej úrovne a vzdelanosti ľudí, aj akademikov, zapríčinený
a/ strmým úpadkom kvality a obsahov vzdelávania,
b/ covidom obmedzujúcimi ochrannými opatreniami,
c/ ako dôsledok proporčne nevyrovnanej prevahy hmotného nad nehmotným aspektom ľudského bytia.
Ľudia neradi premýšľajú, sú ťahaní k zemi a hmote (horizontálny rozmer hore), čím sa sami trestajú a obmedzujú na slobode. Spôsobujú si peklo už na Zemi.
Trocha filozofie nikoho nezabije
Bude niekedy v sekulárnom svete (systém svetských vecí) a takzvanej demokratickej a slobodnej spoločnosti, existovať sloboda a spravodlivosť? Nie. Nebude.
Podľa A.N. Berďajeva „sloboda predchádza bytiu, pričom nemôže byť ničím determinovaná, ani bohom nie; sloboda korení v nebytí.“ Lebo bytie je spojené s hmotnou stránkou ľudskej existencie. Šialené: Najslobodnejší je väzeň právoplatne odsúdený na smrť, bez možnosti odvolania. V Norimbergu na smrť odsúdený Hermann Göring sa deň pred popravou slobodne rozhodol pre samovraždu a z pohľadu kresťanského učenia pre svoj posledný smrteľný hriech. Samovražední atentátnici (islam) to majú hneď dva v jednom.

Havlovo: „Pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou“ sa nenaplnilo. Ostali lož, nenávisť, zloba a závisť. Pravda tu je, iba ju nik nechce. Demokracia tiež, iba by to chcelo demokratov.
Stretnutie „tieždemokratov“ a pologramotných  hlupákov (hnus!). Mikloško: “Sloboda je najväčší dar!“ Lož. Sloboda je trest! Už pri prvej myšlienke na slobodu.
Bavili sa o režime, ktorý bol krutý najmä za života Stalina, pred ktorým varoval Lenin, ale ktorý komunizmom vôbec nebol (!).  Šlo o socializmus kontaminovaný stalinizmom. Ten po smrti Stalina a nástupe Chruščova postupne odoznieval. Nastúpila Brežnevova doktrína a za vlády Gorbačova by sa režim rozpadol aj sám.
Ukážka stavu demokracie a ľudského faktora:


https://www.ta3.com/clanok/1197161/zvitazila-pravda-alebo-peniaze.html

Za toto sme kľúčmi nezvonili. Dnes jej máme toľko, že ju nezvládame. Dochádza k zvratu. Záhadný covid ju mení. Nie covid. Vládna moc. Vraj v mene zdravia a životov. Je nadradené nad našimi slobodami a právami. Nastupuje režim post slobody a demokracie v záujme životov, zdravia, slobody a demokracie. Tretia totalita.
Uvažujem, a robím všetko preto, že sa nechám zavrieť, v rámci slobody slova. Za moje anti systémové a politicky nekorektné písačky proti NWO. A budem mať slobodu a pokoj.
Dve dievčatká, jedno zlé a druhé dobré, sedeli na okne a pľuvali dole na ľudí. Zlé trafilo dvakrát, dobré tri. A tak, milé deti, zvíťazilo dobro nad zlom.
              


Režim núdzového stavu so zákazom zhromažďovania viac ako 6 osôb bol nastolený a od 16. októbra predĺžený aj pre účel protestu, už nie oslavy 17.novembra. V záujme zdravia a slobôd užívateľov slobody a demokracie. Orwellovský newspeak. Premiér a šéf totalitnej vládnej štvorkoalície Matovič sa slobodne preváža v opancierovanom aute. A ako užitočný idiot kolaboruje s projektom Nového svetového poriadku. EÚ jeho prácu, nadprácu a aktivizmus “oceňuje” ťukaním si na čelo.

Osobu pápeža už nebudem nazývať Francescom ale Bergogliom. Kto ma číta, vie, že píšem o vnútornom rozkole Vatikánu na osi tradicionalisti (písmari) verzus modernisti, progresívci, a neomarxistickí pseudo kresťanskí heretici. Poznámka: U nás nie katolík ale protestant evanjelik Ondrej Prostredník, šéf straníckej pobočky a filiálky Progresívneho slovenska.
O tom bol aj v dejinách pápežstva aj prvý predčasný odchod Benedikta XVI. z pápežskej služby. V máji aj o jeho okolnostiach pán Ratzinger vydal životopisnú knihu Môj život.
Článok končím svedeckou výpoveďou a odhalením arcibiskupa rímsko-katolíckej cirkvi na Konferencii o katolíckej identite 24. októbra 2020 (František a NWO).
Pod článkom pokračujte vy.

Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

https://www.youtube.com/watch?v=KX7vz_YgLfA
Celý prejav, textová podoba:
https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/5124-archbishop-vigano-addresses-the-catholic-identity-conference-2020-francis-the-new-world-order

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?