Publikované: 29.12.2018

Však aj vianočný príbeh hovorí o malom utečencovi

Xenofilní slniečkári a vítači a pseudo kresťanskí humanisti a liberáli typu Jezný, Halík, falošný prorok a pseudo filozof , tiež liberál Havran a im podobní, cez ich liberálnu tlač, obťažujú, znásilňujú a škaredo citovo vydierajú kresťanov ešte aj príbehom úteku Jozefa, Márie s Ježišom do Egypta pred Herodesom

Cirkev má vraj jedinečnú príležitosť spojiť nábožný ľud a slniečkárov:
https://komentare.sme.sk/c/22012925/vianocny-pribeh-hovori-o-malom-utecencovi.html#ixzz5b44Ekc6D
Právo hovoriť do vecí verejných je obmedzené internými vecami kresťanských cirkví. Na ich prelomenie má právo svetská moc len vtedy, ak ide o záležitosti verejného spoločenského záujmu.
Osvetie „slovenských“ liberálov, prostredníctvom ich politických strán a mimovládnych „neziskoviek“ tretieho  „ľudsko-právneho“ sektora a s nimi spojených liberálnych médií, tieto hranice prekračuje.
Každá, kresťanská aj svetská láska k blížnym má svoje kritériá, obsahy, limity a hranice.
Okrem tárania, obťažovania, nenávisti a verbálneho smogu ale vo veci „lásky k blížnym“ títo „lepšo lidé“ (Zemanov termín) vyznávači ich falošného ateistického náboženstva liberalizmu, ktoré prenášajú aj do kresťanskej náuky, neomarxistickou memetikou (rétorika ideológie politiky liberálov, založená na ľudskom božstve a bezbrehých možnostiach a slobodách) neurobili nič, vôbec nič.
Ide aj o všeobecne spoločensky neprípustné zasahovanie do súkromia a svedomia ľudí bez ohľadu na ich svetonázor alebo náboženské presvedčenie. Z pohľadu ľudských práv, na ktoré sa tieto osoby a skupiny odvolávajú, ide o ľudsko-právne násilie na ľudských a občianskych slobodách a slobodnej vôli ľudí a občanov. A to je v priamom rozpore a konflikte s nimi hlásaným liberalizmom ľudských práv a slobôd. Nech si spytujú vlastné svedomie. To je ich vec a právo, ich pseudo liberálna ale reálna a „svätá“ povinnosť.
Platí to aj vo veci ich obhajoby Agendy OSN 2030 a Globálneho paktu o migrácii a utečencoch. Pritom OSN nevydala žiadnu rezolúciu o genocíde kresťanov v arabských islamských krajinách ani proti politizácii islamu v Európe…
K vianočnej rétorike pápeža z diskusie:

Žiadny suverénny a zvrchovaný štát nie je povinný „iniciatívne“ prekračovať rámec Ženevskej konvencie. Nie je povinný pomáhať ani Taliansku, Francúzsku, ani multikultúrnej Brexitánni; tieto štáty znášajú na svoj účet dôsledky kolonizácie afrických krajín, ktoré stáročia drancovali ľudsky aj materiálne…
A označovať islam ako „mladšieho“ náboženského brata kresťanov, s návrhom na rozšírenie Trojice o Alaha na štvoricu, ako „tiež ekumenické riešenie“ je po povrchu vecí kĺzajúci sa ale vážne myslený negramotný blud ako sám najmä katolicistický unitársko-kresťanský ekumenizmus; kresťanov postupne rozdelili práve im podobní falošní proroci a filozofi (pravoslávie, protestantstvo). Autor článku porovnáva dve vzájomne nezlučiteľné náboženstvá.
Kresťanstvo je teokratické náboženstvo slobody, islam pojem slobody nepozná, jeho ideou je bezvýhradné podriadenie sa Allahovi a jeho vôli; islam je totalitné náboženstvo ako jednota vyznania viery, ideológie a politiky. Islam, najmä mohamedánsky (sunniti) “nepozná” (odmieta) pojem sekulárny štát.
Zjavne aj Jozef so svojou “rodinou” utiekli pred smrteľnou hrozbou pre ich syna do vtedy najbližšej bezpečnej krajiny. Ak hrozba pominula, okamžite sa vrátili.
Jeden kňaz a kresťanský pastor zo Žakoviec ale robí pre potrebných a núdznych viac, než všetci „humanistickí liberáli“ dokopy.
A tak to je a bude s Progresívnym Slovenskom, Progresívnymi veriacimi (pseudo kresťanská neomarxistická nová ľavica) a ich „pastorom“ a feldkurátom ECAV vylúčeným Ondrejom Prostredníkom, na Slovensku dokopy.

Pluralitná demokracia vo sfére pohanských božstiev skončila, keď prišiel jeden a po Mojžišovi odkázal ľuďom: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.“
Vedia liberáli vysvetliť, v čom je ich liberálna demokracia lepšia, než „len“ tá, prostredníctvom ktorej sa cez parlamentné voľby chcú dostať k politickej moci tak, ako Hitler v januári 1933? Ktorá demokracia je lepšia a kam môže viesť?
Do názvu strany je možné dať čokoľvek. Iba to treba zdôvodniť. V politickom programe a po voľbách…
Václav Klaus: „Zásadný problém vidím v nedávno uskutočnenom prerode systému demokracie v systém liberálnej demokracie. Prebehol potichu, bez fanfár a osláv, ale v intelektuálnom prostredí o to dôraznejšie a účinnejšie. K tejto téme sme v našom inštitúte v júni tohto roku vydali manifest s názvom Obrana demokracie pred liberálnou demokraciou. Tento prerod znamená radikálne a veľmi nebezpečné zúženie, ak nie úplnú devalváciu a degradáciu pojmu demokracia. Obe slová – ako liberálna, tak demokracia – vyzerajú na prvý pohľad pekne. V ich spojení však nejde ani o liberalizmus, ani o demokraciu. Európske politické elity to nechcú počuť.
Prevzaté a preložené (zdroj): https://www.klaus.cz/clanky/4341?fbclid=IwAR26TNGoc3On6Gs1fvhpAdAybc1YNqYTwB8UIvBy0h3wvTl_hWGqiyX-q10
Poznámka: Žiadna forma demokracie nie je dokonalá. Lebo ľudský faktor. Nič lepšie však vraj ľudia nevymysleli.
Ilustračne: https://zemavek.sk/zacina-duhove-nemecko-hnednut/?fbclid=IwAR2FRY_Hc3qnnNtM7mUNzbeT3nhfmHzurtCv_XmCYGA1GrfBXC4BtelgsjE
https://zemavek.sk/poslance-afd-vykazali-v-drazdanech-z-kina-levicaci-tleskali/?fbclid=IwAR3NpmNJNm7xfQIVvAj_73pOCihmxF1RvhPqE6QfosuOmSdKMZAEhvGt-No
Ako sa na Slovensku správajú „liberálni demokrati“ už pred voľbami? Čo nové a dobré prinesie ľuďom ľúbivá liberálna demokracia, to, liberálne, ešte aj Progresívne Slovensko? No, s pánom bohom…
Pekne pozdravujem. :-)
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?