Publikované: 11.04.2016

Vulgarizmy a extrémizmus vo verejnej komunikácii…

Jazykoví puristi, strážiaci čistotu, spisovnosť jazyka a kodifikovanú slovenčinu, zalamujú rukami aj nohami nad rastúcou tendenciou nadužívania „sprostých“ slov a vulgarizmov na sociálnych sieťach a v diskusiách na webe…

Estetika je veda o estetických javoch, estetickom vnímaní a hodnotení skutočností okolo nás, v umení i mimo neho…
Estétstvo je obdiv ku kráse (vytesňuje obsah, kĺže zmyslami po povrchu vecí, nevníma ich skutočný význam, obsah a hodnotu). Skĺzava do obdivu gýča: gýč podsúva našim zmyslom podvod a sladké klamstvá…

Vieme aj o estetike hovoreného a písomného prejavu. Jej základy dostávame doma, v rodine, od svojich vzorov a v škole, na hodinách slovenčiny a literatúry, spolu so základmi etiky, etikety a spoločenského protokolu: v súkromnom, tiež verejnom prejave, komunikácii a v spoločenskom styku…
Slovná zásoba svedčí o našej vnútornej výbave a jej bohatosti. Prezentujeme ju prostredníctvom hovoreného a písaného slova.

Náš verbálny a písomný prejav je hodnotený a odhaľuje naše ľudské vlastnosti, ktoré sú potvrdzované alebo spochybňované našimi skutkami a činmi.
Veciam, ľuďom a javom treba dávať správne mená. Bez politickej korektnosti: priamo a rovno. Ibaže ľudia, ktorých zmieňuje „tiežbloger“ (dole), slušnému slovu nerozumejú a svoje „pi.ny a ko.tiny“ píšu, hlásajú, a tých ostatných „ojebá.jú“, ďalej. Neúčinkujú na nich sladké rečičky ani priame a rovné dobré a slušné slovo. Ignoranti. Nas..li aj autora. „Je..ť ich!“.

Tento „bloger“ je úplne mimo základov gramatiky, syntaxe, ale jeho „produkt“ apeluje na tých (!), ktorých zmieňuje vo vojom „článočku“, ktorý nemá atribúty ani slohovej práce) a pozoruhodný je tým, že autor nad užíva „sprosté slová“ a vulgarizmy. Nie samoúčelne ale vedome a úmyselne. A práve preto je hodný aspoň okrajovej pozornosti a zaujal aj mňa…

Jeho „komunikát“ Vnímam ho ako pisateľov afekt. Afekty vznikajú, ak určité potreby, vyžadujúce odozvu sú uspokojované s oneskorením alebo vôbec.
A to je to, čo možno nazvať jazykovým extrémizmom, čomu by sme sa mali vyhýbať, aby nás „neškrtli“ admini fejzbúku a diskusií (prinajlepšom).
Ibaže tí, nechápu, netušia, tobôž už a najmä vôbec tiež a hlavne politici, že „afekty vznikajú…“ a teda, nie sú spôsobilí a schopní, odhaľovať príčiny extrémizmu, detto, odstraňovať ich…

Veta je vyslovená alebo napísaná myšlienka (úvod do sémantiky, pragmatiky a syntaxe).

Verbálny (hovorený) a písaný prejav na adresu kohokoľvek, vykazujúci znaky verbálneho a písaného extrémizmu je predstupeň reálnych extrémistických skutkov…
Môže mať silu rôznej intenzity.

Ak by som bol politik, odsudzujúci extrémizmus, pociťujúci a vnímajúci nárast napätia v spoločnosti a silnejúcu radikalizáciu istých skupín, označovaných za extrémistické, a mal by som ako-tak jasno a šajn o zdrojoch a príčinách extrémizmu a jeho genéze, veľmi, veľmi by som spozornel, a zmenil svoje správanie. A, najmä, prestal „ojeb..ať“ ľudí, občanov, voličov a spoločnosť…
Ibaže tí, ktorí sú priamo označení v texte, priloženom pod mojím článkom, sú tak slepí, hluchí, hlúpi a „jeb..tí“, že spoločnosť pod ich vedením, nemá šancu na zmierenie. A jej radikalizácia bude pokračovať…

Som presvedčený, že extrémizmus nie je v nás, sme do neho tlačení. Bez ponuky lepších možností…

Nabuchodonozoris je 20-ročný post adolescent „blogujúci“ na BIRDZ nie je grafoman, iba napísal to, čo cíti, ako to vníma a jeho varovný „výkrik“ chápem ako on: aj navzdory úrovni a kvalite jeho písomného „tiežkomunikátu“ (ten dozrievajúci mladík ho napísal tak, ako vedel):
http://birdz.sk/nabuchodonozoris/blog/homosexuali-katolici-budhisti-a-bars-kto-nepiste-picoviny-si-seriete-do-huby/166307-clanok.html

Poznámka: Keby ten mladý muž viac čítal, písal, vzdelával sa a pracoval na sebe, tak by „hrozilo“, že zapadne do šedosti kvalitnej verejnej publicistiky…
Jeho verejný písomný prejav by spĺňal atribúty kvalitného, jazykovo, gramaticky a syntakticky správneho a spisovného komunikátu v kodifikovanom Slovenskom jazyku. A jazykoví redaktori by z neho mali radosť…
Ibaže, neoslovil by ma. Lebo.

 

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?