Publikované: 12.06.2013

Výhovorky zákonodárcov o kontrole spravodajstva

… Ak niekto tvrdí, že výbor nemá možnosť vykonávať kontrolu a zákon je bezzubý, vlastne hovorí, že zákony netreba vykladať v súlade s ich zmyslom. Zákon niektoré kompetencie nepriznáva, o iných hovorí zbytočne všeobecne, ale nie je pravda, že poslanci kontrolu nemôžu vykonať. Oni ju len jednoducho vykonávať nechcú.

Podľa denníka SME vojenskí tajní majú ďalší spis. Tibenský si mal za štátne prenajímať byty pre seba.
Námestníka šéfa vojenských tajných podozrievali zo zneužitia funkcie na vlastné obohatenie sa. Iveta Radičová Róberta Tibenského vymenovala za šéfa VOC a tým pádom mu pripadla úloha vyšetriť podozrenie na seba samého.  Existuje možnosť ako vyšetriť takéto niečo podľa súčasných zákonov? [1]

Pozrime sa na zákony

Podľa § 5 ods. 3, 4 zákona č. 198/1994 Z.z. o Vojenskom spravodajstve (VS):
“Minister (obrany) kontrolnému orgánu predkladá …
b) podklady potrebné na kontrolu čerpania limitu Vojenského spravodajstva z rozpočtu ministerstva obrany,
d) správu o činnosti Vojenského spravodajstva a o jeho výsledkoch.
(4) Porušenie ustanovení tohto zákona, ktoré kontrolný orgán zistí pri výkone svojej právomoci, je povinný oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky.“

Podľa § 53 ods. 2 rokovacieho poriadku NR SR (350/1996 Z.z.) „Výbory majú právo pozývať na svoje schôdze členov vlády … a vyžadovať od nich vysvetlenia, správy a potrebné podklady; tí sú povinní prísť na schôdzu výboru, podať požadované vysvetlenia a správy a predložiť podklady. …“

Zákony sú stručné a nedostatočné, ale je len vecou poslancov, aby využívali možnosti, ktoré im už teraz dávajú. Podklady potrebné na kontrolu čerpania limitu Vojenského spravodajstva z rozpočtu ministerstva obrany nemôžu byť nič iné, len podklady, na základe ktorých sa dá preveriť, či bol dodržaný uvedený limit a či bol čerpaný oprávnene, t.j. na výdavky, ktoré sú v súlade s poslaním VS. Zákon mieru konkrétnosti tohto skúmania nevymedzuje, teda ani neobmedzuje.

Hoci zákon o ochrane utajovaných skutočností nie je danou úpravou dotknutý, je povinnosťou ministra obrany, aby informácie zabezpečil a na tento účel príslušné informácie jeho členom – poslancom – poskytol. Tým nedochádza k „odtajneniu“ utajovaných skutočností, poslanci sú predsa oprávnenými osobami s osobitným postavením (§ 34 ods. 1 písm. c) zák. č. 215/2004 Z.z.), t.j. s utaj. skutočnosťami sa môžu v súlade s predpismi a v rozsahu svojej funkcie oboznamovať.

Možnosti kontrolného orgánu

Ďalej, správy o činnosti Vojenského spravodajstva sú správy o akejkoľvek jeho činnosti (s výnimkou ITP). Kontrolný orgán je preto – aj v súlade s rokovacím poriadkom NR SR oprávnený – vyžiadať si od ministra obrany akékoľvek správy, najmä ak ide o finančné hospodárenie VS minister je ich povinný predložiť.

V opačnom prípade by nemal výbor vôbec možnosť oznamovať porušenia zákona o VS plénu NR SR. Ako by ich zistil? Zákon predpokladá, že vykonáva kontrolnú činnosť, t.j. jeho úsudku, skúmaniu musia byť podrobené fakty, o ktorých referuje minister v štruktúre požadovanej výborom. Nemôže dostávať len hotové produkty, s názorom ministra a bez možnosti si správnosť jeho názorov preveriť. Potom by jeho kontrolná pôsobnosť stratila zmysel.

Ak niekto tvrdí, že výbor nemá možnosť vykonávať kontrolu a zákon je bezzubý, vlastne hovorí, že zákony netreba vykladať v súlade s ich zmyslom. Zákon niektoré kompetencie nepriznáva, o iných hovorí zbytočne všeobecne, ale nie je pravda, že poslanci kontrolu nemôžu vykonať. Oni ju len jednoducho vykonávať nechcú. O tom hovoria bezpečnostní analytici už dávno, stačí si urobiť monitoring vyjadrení Žitného a Polku k téme.

Keď lenivosť  určuje

Poslanci si totiž zvykli si schôdzovať, ale to, že niektorý z nich bude poverený činnosťou, ktorú inak bežne vykonávajú kontrolóri a následne bude o tom referovať výboru, ktorý urobí záverom kontrolné zistenia a predloží ich plénu – to je level, kde naši zákonodárcovia nedosiahli. To sa im radšej – ako G. Gálovi – pokazí počítač.

Nový zákon o spravodajských službách treba prijať, hoci nechápem, prečo sa o jeho obsahu (žiaľ verejne neznámom) nevedie aj verejná diskusia. Na vyjadrenia o nedostatkoch kompetencií poslancov som však alergický: NR SR, či už plénum alebo výbory – si neplnia ani to, čo si podľa 2 zákonoch o službách a jedného o odpočúvaní majú.

Že treba iný systém kontroly? V poriadku, ale dnes sa riadne nevykonáva ani tá parlamentná.

 

[1]http://www.sme.sk/c/6833236/tajni-maju-dalsi-spis-tibensky-si-mal-za-statne-prenajimat-byty-pre-seba.html

  • SlabéVýborné (+3 skóre, 3 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

1

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
  1. Koller Jan

    The future belongs to those who know the history. Aparátnici are very familiar with the history and lessons of past mistakes arrangements regarding the handling of the population. They are keenly aware that any demonstration can compromise their positions and possessions nakradené. Already twenty-two years with impunity devastate Africa, by “precisely” the set of laws destroy and break all the interpersonal and family relationships. To learn. Learn from past regimes ranging up to White Mountain. They know that repression is always provoke a reaction mode and sooner or later cease. Their political and economic strategy is that people must be constantly kept in uncertainty and fear of the future. This should be available very effective tool. First of all media. The media are the same as criminals aparátnici. Have a role to manipulate public opinion and directing the desired direction. To intimidate them very well serve our tax well-fed gypsy community. Gypsies (youths) with impunity, invade, steal valid and current can only watch or leave a welt, or mutilate. It is therefore extremely important that we have and we rightful citizens of the state also took lessons from history. Demonstrations. What is a demonstration. Demonstrations in fact means something like showing off, or displaying something. If people come to the demonstration, to show off. Hold in their hands banners that aparátnici not read well or because they have the situation firmly under control and know that the demonstrators are disorganized, their behavior reminds pretty much business as usual herd behavior. And do not exaggerate when I say that very much such a decent and democratic demonstrations convened and organized themselves apparatchik who actively feeds on them (speakers) and the people is the feeling that decision. Protest. The protest is an expression of will. Protest against anything, any way, by all means it is the inalienable right of every citizen of the final state. If someone attacks you and robs you can lodge a complaint. Per month you receive notification that the lack of evidence for management stops. If you submit a complaint, it is not a protest. Their complaints will not occur. Likewise, it is with our apparatchik. You can complain, demonstrate, write petitions, nothing will be missed. Expression of will is that if you have in your village, city, district, or county incapable and corrupt officials, do not worry, occupied the town hall, Chase is Launch a referendum and choose according to your will. “Democratic” way proclaimed criminal state power will never reach anything. Throughout your life you will have just what you discharge yourself, your descendants will have only what they upload. Aparátnici you will terrorize and steal as long as you like it leave.

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?