Publikované: 25.05.2016

Vyjadrenie k petícii za riešenie situácie na moste VSS a Slaneckej ceste

V apríli tohto roku som sa po veľkom kolapse dopravy v Košiciach nedokázal ubrániť tomu, aby som spoločne s ďalším obyvateľom Košíc Romanom Frnčom zorganizoval petíciu. Konkrétne ide o petíciu za riešenie situácie na moste VSS a Slaneckej ceste v Košiciach.

Ako som už viac krát písal na rôznych miestach tak od roku 2009 upozorňujem na závažné nedostatky na ceste pre motorové vozidlá, ktorá vedie cez Košice. Nazvime ju vnútorný obchvat. Vďaka môjmu námetu, bola o tom reportáž v Dopravnom oku na Sme.sk, neskôr som sám urobil dokument na Youtube o tejto ceste. Nechýbali blogy, diskusie atď. Až na pár detailov sa nič významné nezmenilo. V roku 2015 prišli na rad infožiadosti. Tu si môžete prečítať, ako to dopadlo.

Najprv som napísal rozsiahlu infožiadosť s opisom problematiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ohľadne nebezpečného mostu VSS a žiadal som ich, nech to riešia priamo oni a nie NDS a.s. Samozrejme napriek tomu moju infožiadosť posunuli na NDS a.s. odkiaľ mi prišla odpoveď v zmysle, že všetko vyrieši juhovýchodný obchvat Košíc od obce Budimír cez Košické Olšany po mestskú časť Šaca. Už vtedy som s ich odpoveďou nebol spokojný.

Preto som sa z logického hľadiska obrátil na Košický dopravný inšpektorát, aby som zistil aké opatrenia plánujú oni. Inšpektorát zareagoval spôsobom, že to posunul priamo na Ministerstvo vnútra SR. To posunulo moju infožiadosť na Ministerstvo dopravy, NDS a.s., VÚC Košice, Mesto Košice.

VÚC Košice a Mesto Košice sa zhruba vyjadrili rovnako a to tak, že oni nie sú správcom komunikácie. No samozrejme, že nie sú a ja som ani nemal v pláne kontaktovať v tejto veci tieto inštitúcie.

NDS a.s. sa vyjadrila pomerne rovnako ako minule, že všetko je v poriadku, most bol rekonštruovaný a situáciu vyrieši juhovýchodný obchvat.

A nakoniec:
Ministerstvo dopravy jednoducho odpísalo, že rýchlostná cesta vrátane mostu VSS je len dočasná, pokiaľ sa nepostaví juhovýchodný obchvat. A o plynulosť a bezpečnosť sa má postarať Policajný zbor Slovenskej republiky.

Aj to je dôvod prečo tento rok vznikla petícia. Kolapsy sa opakujú a najhoršie je, že ak sa spýtate na nehodovosť úseku, tak dostanete odpoveď, že nehody sa tam nestávajú. Problém je však v tom, že rozbité auto, nemusí byť hneď nehoda, ale škodová udalosť o ktorej Polícia ani nemusí vedieť. A práve rozbité auto aj keď to nie je nehoda, spôsobuje kolaps dopravy na vnútornom obchvate. Čiže pri vyjadreniach o nehodovosti treba brať tento fakt do úvahy. Dokonca sa stalo, že kolaps spôsobilo aj pokazené, odstavené auto.

Ak sa pozrieme na petíciu, ktorú sme dali dohromady, má nad 1000 podpisov a zaujímalo sa o ňu viacero médii, tak treba zdôrazniť, že jej úlohou je na túto vec upozorniť, začať diskusiu a podľa možností vyvinúť tlak na riešenie situácie. Konkrétne návrhy petície sú základom na to, aby sa zvýšila predovšetkým bezpečnosť, ale aj plynulosť premávky. Avšak nie je to ale len o týchto návrhoch. Finálne riešenia by sa v prípade záujmu kompetentných úradov urobili až po zvážení všetkých dostupných možností.

Našlo sa zopár ľudí na sociálnych sieťach, ktorí reagovali na naše návrhy negatívne. Niekomu sa nepáči, že by sme tam chceli znížiť rýchlosť, alebo že žiadame zákaz jazdy nákladných vozidiel v ľavom pruhu, pritom to tam platí ako všeobecný predpis a podobne. Rozmýšľal som ako to celé objasniť a vybral som si takúto formu. Nedá sa odpovedať jednotlivo každému. Tak si dúfam, na tomto mieste nájde každý svoju odpoveď. Pokúsim sa vysvetliť konkrétne návrhy.

1. Úpravu dopravných predpisov v danom úseku cesty. Zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 70 km/h a zákaz jazdy nákladných motorových vozidiel v ľavom jazdnom pruhu.

Tu si treba uvedomiť, že 90tka, ktorá je aktuálne na moste VSS platí bežne na diaľnici a rýchlostnej ceste v meste, kde máte široké pruhy, zvodidlami oddelené protismerné pruhy a v prípade potreby sú k dispozícii odstavné pruhy. Most VSS má od toho ďaleko, napriek tomu, že niekto nasilu z toho spravil “rýchlostnú cestu“. Tento úsek je miestom, kde sa denne premelie cca 70 000 vozidiel a teda ide o najvyťaženejší úsek cesty na Slovensku, okrem tých najvyťaženejších v Bratislave. Veľa krát na moste stojí premávka z dôvodu zápch na zjazdoch z mosta. Aj preto sme navrhli rýchlosť znížiť. Určite do úvahy prichádza aj 80tka, ale to už je na posúdení kompetentných úradov. Čo sa týka jazdy nákladných aut v ľavom pruhu, tak samozrejme v smere od Prešova kde tie kamióny vďaka pruhom prichádzajú z ľavého pruhu a nevedia sa okamžite ocitnúť v pravom, čiže ide o takzvaný “prepletový“ úsek, tak tam by samozrejme tento zákaz ani platiť nemohol. Tolerovala by sa v tomto úseku jazda v ľavom pruhu, až po zjazd na Južnú triedu, tak ako to je teraz. Napriek tomu, že vo všeobecnosti platí zákaz jazdy nákladných vozidiel na rýchlostnej komunikácii v ľavom pruhu, je potrebné to zvýrazniť, pretože zákaz sa veľakrát v celom úseku nerešpektuje.

2. Efektívnejšie nastavenie svetelnej križovatky nachádzajúcej sa pod mostom VSS s ohľadom na zjazd z mostu VSS v smere na Maďarsko. Je totiž potrebné zabrániť tomu, aby sa v tomto pruhu tvorili pridlhé kolóny aut a kamiónov, ktoré často krát tvoria kolónu a zároveň prekážku aj na moste.

Toto hovorí za všetko, chceme zabrániť kolónam siahajúcim až na most, ale samozrejme tak,  aby príliš neutrpel iný dôležitý smer. Niekto by jednoducho povedal, že je potrebné len posunúť chodník pri tom zjazde na Južnú triedu, aby autá smerujúce do centra mesta mohli prejsť popri tých, ktoré stoja na červenú v smere na Maďarsko. Problém sú však nevysporiadané pozemky v tejto časti. Mimochodom do úvahy prichádza ešte riešenie v zmysle, že by nákladná doprava smerujúca na Maďarsko nemohla využiť zjazd z mosta na Južnú triedu, ale by bola nútená pokračovať po moste ďalej rovno a na križovatke Alejová, alebo dokonca až na mimoúrovňovej križovatke pri Optime, by sa vodiči museli otočiť a napojiť sa na cestu na Maďarsko zo smeru od Rožňavy. Koniec koncov takto to bude dočasne riešené počas rekonštrukcie križovatky pod mostom. Problém je však v tom, že ani pri napájaní z Alejovej, alebo pri napájaní na križovatke pri Optime nie sú dostatočné pripájacie pruhy. To znamená, že plynulosť a bezpečnosť premávky je opäť ohrozená.

3. V celom dotknutom úseku, po jeho strede a taktiež jeho pripájacích a odbočovacích pruhoch použiť reflexné vodiace koľajnice, aby sa aspoň takouto formou oddelili protismerné pruhy a taktiež, aby vznikla nejaká prekážka na to, aby sa autá v pripájacích pruhoch nepredbiehali. Pokiaľ to situácia dovolí, žiadame v strede celého úseku osadenie panelových prvkov na oddelenie protismerných pruhov, podobne ako je to realizované pri Tesco Extra na Hlinkovej ulici.

Niektoré nehody ukázali ako je dôležité mať nejakým spôsobom oddelené protismerné pruhy. Ak nie je priestor na betónové oddeľovacie prvky, tak je potrebné tento úsek zabezpečiť aspoň bežne používanými reflexnými vodiacimi koľajnicami. Tie je potrebné použiť aj v pripájacích pruhoch, pretože sa bežne stáva, že rýchlejší vodiči sa predbiehajú v pripájacích pruhoch a na most sa dostávajú riskantným manévrom napriek tomu, že im to vodorovné dopravné značenie nedovoľuje. Dochádza tak naozaj k veľmi nebezpečným situáciám.

4. Navrhujeme vykonať štúdiu o možnostiach rozšírenia mostu, aby bol dostatočne široký a bezpečný pre premávku, ktorá na ňom bude prebiehať aj v budúcnosti.

Most VSS a vlastne celý predmetný úsek cesty bude stále jedným z najvyťaženejších v Košiciach a to aj vtedy ak sa postavia všetky obchvaty, ktoré sú naplánované. Aj preto je dôležité tento most riešiť do budúcnosti. Práve preto navrhujeme vykonať štúdiu o možnostiach mosta pre prípadné stavebné úpravy, aby bol bezpečnejší a komfortnejší pre budúcu premávku. V prípade, že existujúci most nebude možné nijakým spôsobom stavebne upraviť, sme určite za to, aby sa uvažovalo nad ďalšou alternatívou, ako skvalitniť dopravnú infraštruktúru v tomto smere. Argument, že to netreba vôbec riešiť, lebo bude obchvat Košíc, nie je celkom na mieste. Juhovýchodný obchvat pokiaľ bude postavený (cca 2022), podľa odhadov bude na moste VSS a vlastne na celom tom vnútornom obchvate podobná premávka, ako je tam zhruba dnes. Medziročný nárast dopravy v Košiciach nie je malý. Jediný rozdiel bude zrejme v tom, že bude viac osobných vozidiel a menej kamiónov. Samozrejme vonkajší obchvat je veľmi potrebný, len netreba zabúdať ani na ten vnútorný.

5. Asistenciu Policajného zboru Slovenskej republiky pri riešení mimoriadnych situácii, nielen pri nehode, ale aj pri škodovej udalosti a to regulovaním premávky pre plynulejší prejazd nielen v danom úseku, ale aj na ďalších miestach, kde došlo ku kolapsu dopravy.

V tomto bode nie je potrebné nič špeciálne vysvetľovať. Kvalitná regulácia premávky dokáže byť určite v prípade kolapsov prínosom. Možno by bolo vhodné aj to, aby motorizované jednotky neodstavovali iné vozidlá z dôvodu kontroly, alebo priestupku priamo v tomto celom kolíznom úseku, ale podľa možností niekde úplne mimo neho.

6. Rýchlejšie riešenie rozšírenia Slaneckej cesty na plnohodnotnú štvorprúdovú cestu. Súčasný stav, teda miestami trojpruhová alebo inde dvojpruhová cesta, nepostačuje na tunajšiu hustú premávku. Totiž aj vďaka tejto ceste sa denne vytvárajú kolóny automobilov často siahajúce aj na predmetný úsek cesty pre motorové vozidlá.

V tomto bode jednoznačne presadzujeme rozšírenie Slaneckej cesty na štvorpruhovú komunikáciu. Aj keď jedným z protiargumentov úradníkov je, že v tejto lokalite je naozaj mnoho nevysporiadaných pozemkov, čo to celé komplikuje, tak napríklad hypermarkety, ktoré v tejto lokalite vyrástli, to nemali problém urobiť.

Na záver tohto celého blogu, alebo komentáru musím uviesť na pravú mieru to, že táto iniciatíva nemá za úmysel vodičov obmedziť, ale im pomôcť. Tak isto nie sme proti výstavbe juhovýchodného obchvatu, ale plne ho podporujeme.

Treba si aj uvedomiť, že premávku tvoríme my a mali by sme sa tolerovať, rešpektovať a byť k sebe ohľaduplní. Určíte aj toto dokáže prispieť k vyššej bezpečnosti a plynulosti premávky.

Taktiež nechcem zabudnúť na to, že sa treba pripraviť na rekonštrukciu križovatky pod mostom počas tohto leta. Je v katastrofálnom stave a rekonštrukcia je nevyhnutná. Predpokladá sa teda počas rekonštrukcie zhoršenie situácie v celej dotknutej oblasti.

Na tomto mieste je stále možnosť sa pripojiť k petícii: http://www.peticie.com/ziadame_riesit_most_vss_a_slanecku_cestu

Ak chcete byť informovaní o ďalšom priebehu petície a vývoja v tejto veci odporúčam sledovať www.facebook.com/kosicecity

 

  • SlabéVýborné (Nikto nehlasoval)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?