Publikované: 15.04.2016

Vzdelávanie, nový vek a nový svetový poriadok…

Každý cieľ je posvätený dobrými úmyslami. Účel a poslanie presadzovania inkluzívneho vzdelávania sleduje začlenenie všetkých ľudí bez rozdielu rasy, etnicity, mentálnych úrovní a ich plošnú integráciu do spoločnosti.
Má to platiť aj pre prisťahovalcov (utečenci, azylanti…).
Zabúda sa ale na ich vlastnú ochotu, záujem a ústretovú spoluprácu…
Inkluzívne vzdelávanie sa opiera o ľudskoprávnu premisu, ktorou je rovnosť ľudských práv a rovnosť práv na vzdelanie: bezvýhradná “mantra”, ktorá ako súčasť politík EÚ neznesie odpor a žiadne námietky…
Ministri školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny a ich odborní zamestnanci bezvýhradne poslúchajú a plnia svoje úlohy zadania.
Inkluzívnym vzdelávaním dotknutí slovenskí pedagogickí zamestnanci (učitelia), v porovnaní s českou odbornou verejnosťou vedia, že ide o násilie páchané na žiakoch a učiteľoch zvonka, nevôľu ale nedávajú poznať tak intenzívne a nahlas, ako česká odborná pedagogická verejnosť.
Sú v štádiu dožadovania sa vyšších počtov asistentov učiteľa…
Česi aktuálne intenzívne diskutujú nielen o potrebe viac finančných zdrojov pre školstvo, ale aj o probléme inkluzívneho vzdelávania, ktoré má ústavný aj ľudsko-právny rozmer…
Učitelia z pedagogickej praxe (nie pedagogickej vedy a pseudovedy) vedia, že ani inštitút asistenta učiteľa nie je optimálnym riešením a nevylučuje rušivé momenty priebehu vyučovacej jednotky, ani zaostávanie slabších žiakov s rozličnými poruchami učenia a správania, čo následne vyžaduje ďalšiu optimalizačnú a vyrovnávaciu intervenciu učiteľov, špeciálnych pedagógov, rodičov a školy…

Žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím (ešte nie oligofrenici) ale zaostávajúci, tiež žiaci s ľahšími prejavmi porúch učenia a správania (aj autisti) sú vzdelávaní inkluzívne (spolu) s pomocou asistentov učiteľa. Špeciálne (po starom osobitné) spojené a praktické školy sú osobitný prípad, ale aj tam sa vyučuje, vzdeláva a vychováva inkluzívne. Iba v osobitných prípadoch, detský psychológ a špeciálny pedagóg, navrhne (odporúča) pre žiakov s kombinovanými poruchami učenia a správania špeciálny pedagogický režim…

Cieľom inkluzívneho vzdelávania je postupná väčšinová unifikácia spoločnosti a jej „glajchšajtung“ do jednotnej hladiny mentálnej úrovne s priemerným IQ stanoveným na plus-mínus 90. Štandardné priemerné IQ činí čosi nad 100. Spodná hranica normy je 69. Pod ňou je už oligofrenická subnorma 69 (ľahká debilita). Nadpriemerne inteligentných združuje spoločnosť Mensa. Ale aj tí sú dnes vzdelávaní , vyučovaní a vychovávaní inkluzívne.
Forrest Gump mal údajne IQ 74.
Ostatní (menšina) sú vzdelávaní a vychovávaní v neštátnych školách s osobitnými pedagogikami , metodikami, didaktikami a programami vzdelávania typu Montessoriovská a Waldorfská škola…

Inteligencia (IQ) sama o sebe nerovná sa múdrosť ani záruka ľudskosti. Je nevyhnutnou podmienkou rozvoja intelektu: vzdelania, získavania osobnej a sprostredkovanej zážitkovej skúsenosti a jej zovšeobecnenia.
Paralelne s výškou EQ (emočný kvocient) ako predpokladu schopnosti vcítenia sa, empatie a svedomia: to aspoň občas zasmrdí a rozplynie sa vo vetre.
V riešení ľudsko-právnych sporov je výhrada vo svedomí obchádzaná ako nežiaduca prekážka…

Nový svetový poriadok je založený na multukulturalite a univerzalizme ľudských práv, kde ľudské práva sú použité ako ochranná a represívna mantra (!) proti skutočným ľudským právam a právam. Presahuje rámec komunizmu aj zámeru Tretej ríše podľa Mein Kampf.
Predvojom nového svetového poriadku je aj už sofistikovane prepracovaná „vedecká“ personalistika (človek sa stáva ľudským zdrojom, prestáva byť človekom…).
Osobitne vybraní jednotlivci, ktorí zvládnu špeciálny výcvik metodikami špeciálnych pedagogík New Age, popierajúcich a odmietajúcich klasické poznanie psychologických vied, zameraných na kognitívne (poznávacie) činnosti, vzdelávanie a učenie, budú zaradení do špeciálneho vzdelávania pre účely vedy, výskumu a vývoja nových technológií, a špeciálne vybraná časť bude pripravovaná na výkon pozícií manažmentu (teória riadenia ľudských zdrojov v pracovnom procese výroby, produkcie a reprodukcie).
Ostatný priemer bude podľa schopností jednotlivcov zaradený do praktickej výroby ako špecializovaná pracovná sila (priemysel, poľnohospodárstvo, služby…)

Všetci, ktorí omdlievajúc úžasom, pretekajú sa v záujme a padajúc k nohám Alešovi Kalinovi a jeho knižnej ponuke Aleš Kalina skonzumovali jeho nástrahu s návnadou aj navijakom (pre jeho úžasný biznis, založený na dôverčivej ľudskej hlúposti)…
Tí, čo ste registrovaní na fejzbúku, kliknite, otvorte, prechádzajte a pripojte sa…
Máte slobodnú vôľu.
Rozhodnite sa…
New Age je náboženstvo nového veku a svetového poriadku…
https://www.facebook.com/ales.kalina/?fref=ts
Tí, ktorí nie ste na fejzbúku a budete mať záujem stať sa bohmi, lebo New Age vás bohmi urobí, knihy a prihlášky do kurzov (individuálny aj skupinový koučing a marketingový “ťah”: prvý zdarma) vašej novej, osobnej, budúcej božskosti a úžasného, od všetkého utrpenia oslobodeného šťastného nového života a osobného šťastia, máte možnosť nájsť tu:
https://www.google.sk/search?q=Ale%C5%A1+kalina&oq=Ale%C5%A1+kalina&aqs=chrome..69i57j0l5.4471j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Pán boh s vami…

P.S. Forrest Gump mal údajne IQ 74. Ale, oveľa vyššie EQ, preto bol autorom románu, scenáristom a režisérom filmu (1994) zobrazený ako človek s mentálnymi úskaliami, ale úžasným srdcom, dušou a duchom…
Aké IQ máte vy? Už ste prešli testmi? A koľko vás to vaše “úžasné osobné šťastie” vyjde?
A poškuľujete (koketujete) aj s inými náboženskými sektami?
Praví a skutoční kresťania (je ich málo, ak existujú…) vám nechutia? Lebo kresťania s ich učením sú zlí?
Oddeľte sa od falošných náboženstiev: http://www.biblia.sk/index.php?akc=biblia_sk&hl_kniha=2co&cislo_2=17&cislo_1=6&hl_druh=0
Prídu falošní proroci a mesiáši a budú vás zvádzať: http://mojabiblia.sk/search/?searchtext=Mt%2024,1-36&p=1

Aleš Kalina s.r.o zastupuje a je hovorcom (použitým a zneužitým ľudským zdrojom, nástrojom) Toho, ktorý sa tvári, že nie je…
Neverte mu, že nie je.  JE! A vysoko inteligentnejší, oveľa inteligentnejší, než všetci super “inteligenti” zo spoločnosti Mensa dohromady. Nesprávne a nehumánne využitá inteligencia je na nič, alebo antihumánna…
Ak pošlete vysoko inteligentného hlupáka do školy, bude z neho inžinier.
Istý otec chcel, aby mu z jeho inteligentného syna vyrástol tvrdý chlap. Syn mu prianie splnil na polovicu: ostal natvrdlý…
Tak, aj to by sme mali…

      

  • SlabéVýborné (+4 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?