Publikované: 26.10.2014

Začala cenzúra na Sme ?!

23. novembra som uverejnila na svojom blogu príspevok o Petrovi Puškárovi . Prípsevok mi SME vymazali o dva dni neskôr a našla som túto správu od admina:

Dobrý deň, po rozhodnutí právnikov spoločnosti Petit Press bol Váš článok “Peter Puškár – kriminálnik alebo obeť zvrhlosti kriminalistov a prokurátorky” zmazaný z blog.sme.sk. Prosíme, opätovne ho neaktivujte. Pre viac informácií môžete kontaktovať  riaditeľa elektronického publikovania Martina Čoreja na adrese martin.corej@smeonline.sk. S pozdravom admini.“

Kauza, ktorej sa text týka vznikla v dobe, keď nám silové rezorty ovládalo KDH , respektíve keď ministom vnútra bol pán Palko a ministrom spravodlivosti počestný pán Lipšic .

Na prvý pohľad je choré vyťahovať jedenásť ročnú kauzu, pravda je však taká , že kauza je na súde stále otvorená a vo veci nebol do dnešného dňa vydaný ani rozsudok prvostupňového súdu. Organizovaná  zločinecká skupina, ktorá je v kauze obžalovaná sa márne domáha vytýčenia pojednávania  a ukončenia súdneho procesu . Sudkyňa Okresného súdu v Nitre nekoná aj napriek , nálezu Ústavného súdu SR, ktorý jej pred piatimi rokmi nariadil konať a rozhodnúť ….

Pôvodný článok – posúďte sami, či je dôvod na odstránenie príspevku :

Peter Puškár – kriminálnik alebo obeť zvrhlosti kriminalistov a prokurátorky

Podľa orgánov činných v trestnom konaní , respektíve trestných spisov vyrobených elitnými policajtmi je Peter Puškár, zločinec, ktorý vari ani nemá právo pohybovať sa medzi ľuďmi . Od roku 2004 bol riešený v trestných konaniach pre trestný čin založenia , zosnovania a podporovania zločineckej skupiny , teroristickej skupiny , pre daňové a poisťovacie podvody a jedenásť rokov je voči nemu vedené trestné stíhanie pre vydieranie , spojené s fyzickým násilím na obeti . Máloktorý zavedený kriminálnik mu môže konkurovať rozsahom registra páchateľov trestnej činnosti vedeným políciou SR. Jedenásť rokov permanentne obvinený , rok väznený, v súčasnosti súdený za vydieranie a násilnú trestnúčinnosť …

Päťtrestných konaní vedených od roku 2004 voči Puškárovi bolo zastavených s odôvodnením , že skutok, ktorý sa mu kládol za vinu sa nikdy nestal .

Z trestného konania vedeného od roku 2004 pre údajné vydieranie, ktoré v súčasnosti prejednáva Mgr. Záleská sudkyňa z Okresného súdu , na základe žaloby podanej Okresnou prokuratúrou Nitra , zastúpenou Mgr. Martinom Spišákom nevanie iba návrat päťdesiatych rokov. Po oboznámení sa so spisom a vyčíňaním policajtov z toho ide hrôza .

začiatok …

V roku 2003 sa rozhodol Peter Puškár, mladý podnikateľ, s aktivitami v okreseŽiar nad Hronom vstúpiť do politiky … zo súdneho spisu vyplýva , že údajne bol tak čistý , že nemohol robiť politiku , bolo treba ho zdiskreditovať …Diskreditáciu mali zabezpečiť policajti cez trestné konanie …

Kompromitáciu sa polícia rozhodla riešiť v spolupráci s dvomi zamestnancami Petra Puškára, ktorí mali v predchádzajúcom období konflikt so zákonom, s pánmi Ivanom Konôpkom a Róbertom Chylom. Z Ivana Konôpku, ktorý bol priateľom Jaroslava Slávika pracovníka kriminálnej polície v Žiari nad Hronom, vyrobili oznamovateľa trestnej činnosti a z Róberta Chyla poškodeného .

Konôpkovi a Chylovi sľúbila polícia za poskytnutie ” súčinnosti ” pri diskreditácii Petra Puškára “nezanedbateľné benefity ” spočívajúce predovšetkým zabezpečení beztrestnosti, zaradení do programu na ochranu chránených svedkov, odmenu 500 000 tisíc korún, prevzatie podnikateľských aktivít Puškára. V prípade potreby mala polícia obom pánom zabezpečiť novú identitu a pokojný život v zahraničí .

V začiatkoch konania obaja páni boli zaradení do programu na ochranu svedkov. Keďže sa odmietali podieľať na ďalšej trestnej činnosti pripravenej elitnými policajtmi Jaroslava Slávika a Ing. Vladislava Mikulu, boli z programu vyradení. Pred besnením polície opustili Slovensko … Po zániku trestnosti skutkov, rozhodli sa k celej príprave trestného konania ako aj diskreditácii Petra Puškára vypovedať v Českej republike .

skutok a legenda v réžii slovenskej polície …

Trestnýčin mal Peter Puškár spáchať v Penzióne v Patinciach. Róberta Chylu , ktorý mu dlžil peniaze mal dať doviesť z Prahy do penziónu v Patinciach, kde mu mal zviazanému mliaždiť kliešťami končeky prstov a zapaľovačom opaľovať vlasový porast na hlave a časť krku …

čo sa stalo v Patinciach …

… uvádza údajný poškodený Chylo v svedeckej výpovedi realizovanej v ČR :

„Peter Puškár mi zavolal do Prahy , že má pre mňa dobrú zákazku, že si môžem zarobiťslušné peniaze pokiaľ zákazku celú zabezpečím. Zavolal som Konôpkovi ,aby prišiel pre mňa do Prahy , on vedel, že idem zamerať výrobu nábytku do Patiniec . Do Patiniec sme prišli niekedy večer opíjali sme sa . Ivan konôpka mi išiel zapáliť cigaretu a tak trochu sa mi vznietili vlasy , bola to veľká sranda pre nás vtedy. Ako sme sa zabávali stratil som občiansky. Na druhý deň som si vypýtal strojček a ostrihal som sa, ráno som normálne zameral nábytok a odišiel vybaviťobčiansky a vyrábať nábytok. Je jasné , že ma nikto nenapadol . Puškár tam v ten deň nebol .“

Oznamovateľtrestnej činnosti Ivan Konôpka o udalosti v Patinciach , vypovedá v Českej republike obdobne: „Raz mi volal Chylo z Čiech , aby som po neho prišiel , lebo potrebuje zamerať a spraviť nejaký nábytok pre Puškára Cestou som vyzdvihol Paťa Monku , ktorý bol v Prahe. V noci sme sa s Chylom opili . Ako sme tak pili a fajčili , tak pri pripaľovaní cigarety som Robovi nechtiac spálil ofinu , čo bola celkom sranda ako aj strihanie, od Palúcha sme si vypýtali strojček a takí opití sme sa ostrihali . Ráno som potom odišiel domov. Chylo tam ešte zostal , dobrovoľne . Domov išiel s údajmi, aby všetko porobil. Peter Puškár v ten deň v Patinciach nebol . „

V penzióne v Patinciach, kde sa bežne stretávali zamestnanci firmy , v ten deňbol Slavomír Janek , Miroslav Dupaj , Patrik Monka a Maroš Čavojec, keďže sa odmietli podieľať na diskreditácii Petra Puškára, všetci štyria sú spolu obžalovaní z trestného činu vydierania …

Ing . Vladislav Mikula v súčasnosti príslušník Národnej kriminálnej agentúry pripravil výsluchy, ktoré Ivan Konôpka s Róbertom Chylom aktérmi ” ofinovej aféry ” popodpisovali ….

Po vznesení obvinenia , elitní policajti s prokurátorkou vydierali Puškára,žiadali sumu 5 miliónov .

obžaloba …

Výmysly šialených policajtov podané na obžalobu, akceptovala JUDr. Aurélia Škulová-prokurátorka Okresnej prokuratúry Komárno – neprekážalo jej , že nikto nezistil kedy sa skutok stal, a či sa vôbec stal … Mliaždenie končekov prstov tiež nebolo možné špecifikovať, pretože chýbal záznam o ošetrení pomliaždením . Pálenie vlasového porastu a krku násilníkom Puškárom , po ktorom nemal údajný poškodený žiadnu stopu evidentne neodradilo pani prokurátorku podať spis na obžalobu, hoci prokuratúra v Komárne nebola miestne príslušnou a znalecký posudok, ktorý potvrdzoval nevinu obžalovaných z nezistených príčin nepovažovala za dôkaz.

konanie pred súdom …

Trestný spis po peripetiách s miestnou príslušnosťou napadol do agendy Mgr. Pamely Záleskej – sudkyne Okresného súdu Nitra a Mgr. Martina Spišáka prokurátora Okresnej prokuratúry Nitra .

Prokuratúra trvá na obžalobe Puškára a spol. hoci má v spise od roku 2011 vyjadrenia údajného poškodeného a oznamovateľa podľa, ktorých skutok sa nestal . Peter Puškár , ho nikdy nevydieral aj napriek predchádzajúcemu dlhu mu pomáhal.

Robert Chylo vo svojej výpovedi tvrdí : Okolo roku 2003 som sa zamestnal v stolárskej dielni vo firme Petmar, ktorú vlastnil aj Peter Puškár. Po nejakom čase som požiadal, aby mi firmu prenajal alebo predal, že chcem podnikať samostatne a budem platiť nájom. Požičal som si peniaze od Puškára. Peniaze som prehral na automatoch. V tej dobe som bol závislý na automatoch. Puškár ma nikdy nenaháňal za peniaze, ani nikoho za mnou neposielal. Asi dvakrát sa len opýtal ako sa mi darí, a či mu to mám ako vrátiť na čo som povedal, že ešte potrebujem čas a on,že nech sa mi len darí a ešte aj nájom mi odpustí, len aby mi to vyšlo …

Oznamovateľ Konôpka vo svojej výpovedi priznal svoju vinu a uviedol. Policajti ma vydierali a ja potopil som človeka , ktorý mi pomohol.

Hoci sudkyňa Záleská a prokurátor Spišák majú v spise spoľahlivo zdokumentované, že k trestnému činu nedošlo , že trestný skutok sa nikdy nestal už niekoľko rokov, naďalej trvajú na súdnom konaní. Evidentne im neprekáža ani nález Ústavného súdu z pred piatich rokov, podľa, ktorého sú prieťahy v konaní a nariadil urýchlene konať a rozhodnúť.

Môj priateľ z prokuratúry v Nitre na otázku súvisiacu s trestným konaním vedenom voči Puškárovi a spol. pre trestný čin vydierania odpovedal jedinou vetou : Všetci vedia na prokuratúre aj na súde , že sú nevinní, ale …uvedomuješ si koľkí ľudia v tej veci nezákonne konali a rozhodovali … nejako rýchlo si v Prahe zblbla a zabudla …

Nezblbla , ani nezabudla , od naštudovania trestného spisu intenzívne myslím na mamy a rodiny obžalovaných ….

Otázka na sudkyňu Záleskú a prokurátora Spišáka …

Aká je odmena sudcu za nezákonné konanie voči piatim nevinným ľuďom ?

Kto Vám dal právo zničiť život piatim mladým ľuďom ?

Obžalovaní: Peter Puškár narodený 1975

Slavomír Janek narodený 1980

Miloslav Dupaj narodený 1977

Patrik Monka narodený 1975

Maroš Čavojec narodený 1978

PánČižnár, ja Vás prosím za mamy obžalovaných chlapcov, vráťte už prokurátorom pracovné návyky a právnícku česť …

Konanie voči obžalovaným, z pohľadu orgánov činných v trestnom konaní nie je  možné ukončiť nakoľko, väščina aktérov podieľajúcich sa na nezákonnom procese pôsobí vo vysokých funkciách brachiálnych zložiek .

 

  • SlabéVýborné (+2 skóre, 2 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

1

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
  1. Juraj Režo

    Blog SME som dobrovoľne opustil aj ako bloger. Dôvod – Kódex diskutujúceho na SME a zjavne odlišný meter adminov diskusií voči diskutujúcim. Opakovane som mal legitímny dôvod žiadať ich o vysvetlenie. Admini SME neomylní a pápežskejší ako pápež to vyriešili… a aby som nebol príliš “múdry” a otravný – zablokovali mi diskusné konto. Admin denníka PRAVDA (kam som sa ako bloger “presťahoval”) zašiel ďalej… http://rezo.blog.sme.sk/c/349372/Rozlucka-so-SME.html http://www.blogovisko.sk/tento-blog-bol-zablokovany-administratorom.html Cenzúra a koniec slobody slova, názoru a presvedčenia sa týka už aj Slovenska a “slobodných nezávislých mienkotvorných” denníkov a médií. Zablokovaných a “odídených” blogerov pribúda. Nastupuje totalita “tretieho” druhu. Predchádza jej potreba tzv. “politickej korektnosti”.     

Komentárov 1 - 1 z 1Na začiatok« PredchádzajúciNasledujúci »Na koniec
Login

Ešte nemáte svoj účet?