Publikované: 06.02.2015

Začnime mať kontrolu nad vlastnými životmi!

Na Slovensku sme boli vždy područí niekoho a neznamená že keď je de iure Slovenská republika zvrchovaný a demokratický štát že nie sme v područí niečoho zlého.

Človek sa môže stať otrokom dvojakým spôsobom :

1.Vnútorné otroctvo – otroctvo nerestí a žiadostivostí a rozhádzaný morálny systém. Človek je takto otrokom svojho egoistického „Matrixu“  a následkom je vnútorné nešťastie, ale aj to že taký človek začína svojim konaním navonok narúšať a rozbíjať spoločenstvo ľudí okolo seba a narúša medziľudské vzťahy. Keď sa niekde vyskytuje väčšia skupina ľudí s rôznymi neresťami môže sa to prejaviť napr. určitou nespravodlivosťou v rodinách, ekonomike, úpadku kultúry a tiež v práve a politike a to sa mení na vonkajšie ubližovanie ľuďom a prírode čiže z týchto vnútorných nerestí vzniká ubližovanie okoliu alebo zotročovanie zvonku a to je to 2.vonkajšie otroctvo, otroctvo zvonku a to je to že  človek nehladí na človeka ako na priateľa a niekoho koho má rád a na prírodu ako dar ktorú má rozumne využívať, ale na niekoho koho chce využiť , alebo na prírodu ktorú môže egoisticky vykorisťovať a tu sú korene nespravodlivosti. . „Ovocím“ toho sú potom napr. rôzne trendy napr. rozpadnuté rodiny, kriminalita, asociálne životné štýly, alkoholizmus, drogová závislosť, egoistické formy trhovej ekonomiky kde je v rebríčku hodnôt čo najväčší zisk, vykorisťovanie, vzájomné podvádzanie sa, zbytočné spôsobovanie utrpenia zvieratám a ničenie prírody. V horších prípadoch sú to aj vojny alebo systémy s obrovskou nespravodlivosťou napr. diktatúry. Čiže to vnútorné zlo človeka tá dravosť prevalcovať iných sa takto „magicky“ zhmotňuje. Tak isto sa môže zhmotniť v podobe, napr. depresie, neurózy, psychózy alebo zdravotných problémov. Čiže za zlý stav v spoločnosti nie je mnohokrát zodpovedný len systém zvonku ale v prvom rade naše vnútra ktoré sa takto zhmotnia a mnohokrát aj my ľudia sa potrebujeme obrátiť k dobru v našom vnútri aby sme mali vnútorný pokoj. Za všetko nemôže len zlý politický a ekonomický systém zvonku lebo ten nemá priamo dosah na všetky oblasti, ale mnohokrát to že my si tu vytvárame a vnášame zlo do našich vzťahov a takto sa vzájomne ničíme. Čiže liekom na to je upravenie nášho rebríčka hodnôt a správania voči okoliu a tu jednak získavame vnútorný pokoj a jednak prispievame dobrom aj spoločnosti.

Ale aj vonkajšie otroctvo prispieva k morálnemu rozkladu spoločnosti:

Toto vonkajšie otroctvo alebo zotročovanie spoločnosti sa prejavuje aj v našej slovenskej krajine a to už veľmi dlho, ale na grc mi je z toho že aj po roku 1989 a 1993 keď de iure je tento štát akože demokratický a zvrchovaný štát, ale de facto nie! Sme stále v područí gaunerov, alebo menšiny gaunerov ktorú môžeme symbolicky nazvať 1%. Áno tak ako je Slovensko krásne horami a krajinou, tak je hnusné morálnou stokou ktorá tu je.  Tuto to funguje nasledovne. Je tu 1% sociopatov a morálne narušených ľudí ktorí majú vplyv.  Pomáha tomu aj nastavenie systému ktorý tu je a to napr.v týchto oblastiach: Občan môže voliť len politické strany ale nemôže voliť nezávislých kandidátov s ktorými by bol v kontakte. Je tu silnejší pomer straníckej zastupiteľskej demokracie oproti priamej čo je skôr partokracia. Do parlamentu sa majú možnosť dostať hlavne strany ktoré majú za sebou väčšinou tučnejších sponzorov ktorým vyjdú potom v ústrety. Do parlamentu sa potom majú šancu dostať hlavne tie strany ktoré majú čo najsugestívnejšiu reklamu. Ale chyba je aj v ľuďoch keď je časť ľudí nastavená na určitý zdeformovaný hodnotový systém potom niektorým aj vyhovuje nejaký potencionálny despota alebo zlodej alebo keď ten človek má možnosť budovať si ešte kariéru. Stranníckou partokraciou je aj ovplyvňované riadenie krajiny. Generálny prokurátor je volený parlamentom a politici si tam majú šancu dosadiť človeka alebo aj ľudí ktorí sa postarajú o to že sa podozrenia na rôzne rozkrádačky začnú zametať pod koberec, alebo sa začnú kriminalizovať ľudia ktorí na tieto špinavosti ukazujú. Tak isto na čelo policajného zboru si partokracia a oligarchia dosadí človeka ktorý môže gaunerstvám vychádzať v ústrety. Aj inšpekcia ministerstva vnútra priamo spadá pod ministerstvo a tak môžu zametať pod koberec prešľapy alebo zločiny ktorých sa dopustia policajti, alebo pracovníci ministerstva vnútra. Čiže konflikty záujmov ako vyšité.  Tak isto aj mnoho ľudí čo pracuje na ministerstvách nemusia byť dosadení na základe svojej odbornosti, ale na základe straníckej príslušnosti. Človek keď si môže vybrať moc a ovplyvniť fungovanie v štáte má možnosť voliť len politické strany ktoré mnohokrát smrdia všelijakým hochštaplerstvom a človek si aspoň volí menšie zlo než aby k voľbám neišiel. Ale mnohokrát ľudia volia stále to isté zlo (skôr je tu relatívne čo je menšie a čo väčšie zlo). A potom si povedia však prebehli voľby a oni sú zvolení a v ďalších voľbách máme zase šancu zvoliť niekoho iného. Kulisy sa menia ale zákulisie – určitá oligarchia (1%) ostáva stále. Občania si mnohokrát neuvedomujú že k obrane vlasti patrí aktívne občianstvo aj počas volebného obdobia a aktívne mať kontrolu nad svojimi životmi než len raz za 4 roky vhodiť hlasovací lístok a spoliehať sa že ma nás bude nejaká autorita vodiť „za ručičku“ a nakoniec tu ostane kameň na kameni.  Aj všetci čo sú vo funkciách ak konajú proti občanom a škodia Slovensku minimálne po morálnej stránke sa spreneverujú svojmu poslaniu ktoré si zvolili a keď sa dopustia vážneho zla nemajú tam naďalej čo hľadať. A my občania máme právo požadovať výmenu ľudí, iné nastavenie systému a to aby mohli občania aj priamo ovplyvňovať dianie v krajine. Ak niekto pácha zlo občania sú povinní tomu zlu zabrániť.

Čo môžeme urobiť my? Máme sa snažiť vystupovať proti zlu a mať kontrolu nad vlastnými životmi všade kde sa len dá. Občania si môžu budovať napr. na regionálnej úrovni systémy spravodlivej a ekologicky udržateľnej ekonomiky, podporovať miestne zdroje a na úrovní regiónov podporovať výmenu tovarov a služieb etickým a ekologickým spôsobom a spolupracovať medzi sebou na rôznych projektoch. Napr. na komunálnej alebo regionálnej úrovni si voliť ľudí ktorých osobne poznajú a ktorí sú ochotní systematicky zapájať občanov do priameho pôsobenia v sfére vecí verejných. Čiže takto sa môžu na regionálnych úrovniach budovať solidárne bunky. Človek nemusí vyhadzovať za všetko len drahé peniaze ale ľudia si môžu aj bezpeňažnou výmenou poskytovať služby. Takto si na regionálnej úrovni vytvoria rôznorodé projekty ktoré dokážu uspokojovať potreby ľudí a dávať za vzor že dá sa vytvoriť aj spravodlivý a etický fungujúci systém.  Niekde sú riešením napr. aj lokálne meny (napr. Bristol http://www.priateliazeme.sk/cepa/en/informacie/zo-sveta/935-anglicko-lokalna-mena-v-bristole), alebo bezpeňažný systém LETS http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_v%C3%BDm%C4%9Bnn%C3%BD_obchodn%C3%AD_syst%C3%A9m.

Lenže treba mať kontrolu aj nad tým čo sa deje na úrovni veľkej politiky a riadenia štátu.

My občania už nemôžeme dlho čakať. Ja som za to aby občania začali požadovať aj časť vecí vo veľkej politike aby sme mali kontrolu nad svojimi životmi a to napr. v týchto oblastiach:

1.Požadujme to aby v hlavnom riadení dôležitých zložiek ako napr.Generálnej prokuratúry SR,  RTVS, Prezídia Policajného zboru SR boli dosadzovaní ľudia na základe odbornej spôsobilosti komisiou cez výberové konanie alebo volení priamo občanmi a nie dosadzovaní na základe straníckej príslušnosti.

2.Spolurozhodovacia účasť občanov kto dostane štátne zákazky a zakázať pôsobiť schránkovým firmám ktoré majú sídlo napr. na Cypre.

3.Spolurozhodovanie občanov a odborníkov pri voľbe sudcu Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR. Zakázať pôsobiť sudcom ktorí sa pred novembrom 1989 aktívne zasadzovali o vyššie a prísnejšie tresty pre politických protivníkov alebo im spôsobovali iné vysoké ujmy.

4. Nezávislý kontrolno – vyšetrovací orgán ktorý by kontroloval činnosť rezortu Ministerstva vnútra SR a nespadal by pod jeho riadenie.

5.Spravodlivý volebný systém ktorý umožní kandidovať aj nestranným kandidátom nie len politickým stranám, alebo voľby kde budú občania voliť kandidátov (či už so straníckou alebo nestraníckou príslušnosťou a nie politickú stranu), odvolateľnosť politikov a vysokopostavených ak preukazateľne pôjdú proti záujmom Slovenska a  občanov.

6.Väčšie stransparentnenie štátnych financií a vynakladania finančných prostriedkov.

7.Vyššia ochrana ľudí ktorí obhajujú spravodlivosť a ľudské práva, vyššia ochrana oznamovateľov korupcie, investigatívnych novinárov pokiaľ nebudú tvrdiť úmyselné klamstvá, aby ich nebolo možné kriminalizovať napr. za krivé obvinenie, alebo ohováranie. Zamedziť dávať Rade pre vysielanie a retransmisiu pokuty investigatívnym žurnalistom keď budú poukazovať na preukazateľné existujúce zlo.

8.Keď sa dostane do sporu litera zákony a ľudské práva a dôstojnosť človeka aby ľudské práva a dôstojnosť človeka boli nadradené nad zákon a aby človek v takom prípade nekonal protizákonne a nemohol byť vystavený kriminalizovaniu. Keď máme napr. nutnú obranu a krajnú núdzu tak aj ochrana ľudských práv a verejného záujmu, aj takýto inštitút by mal existovať, lebo ochrana verejného záujmu, podstaty demokracie, ľudských práv by mala mať vyššiu prioritu ako jednostranne dodržovať literu zákona podľa šablóny vo všetkých prípadoch aj keby to išlo proti nám lebo vtedy to už neslúži záujmom spoločnosti ale slúži to na morálnu devastáciu spoločnosti. Preto by nemalo byť trestné ak sa niekto dopustí napr. takýchto činov : niekto poruší dôvernosť ústneho prejavu ak sa bude jednať napr. o korupciu alebo o nebezpečné vyhrážanie (zradcovia v NR SR ktorým to prekáža zrušenie takéhoto zákona ktorý kryje korupciu alebo nebezpečné vyhrážanie zamietli http://www.sme.sk/c/7628831/zverejnovanie-tajnych-nahravok-o-korupcii-zostava-trestne.html?ref=trz), ak niekto vyzradí utajovanú skutočnosť ktorej účelom je (nie niečo objektívne vyšetriť, alebo chrániť záujem spoločnosti čo je správne že to je utajené) kryť kriminálnu činnosť vysokopostavených aby v nej mohli pokračovať alebo organizovať likvidáciu politicky nepohodlných, alebo ak by sa niekto pokúšal o prekazenie takýchto činov, ak by sa príslušník ozbrojených alebo operatívnych zložiek odmietal podrobiť rozkazom ktoré by boli protizákonné a smerovali by proti základným ľudským právam a demokratickým princípom (odmietnuť splniť rozkaz niekoho špinavo diskreditovať, niekoho zabiť, , alebo spôsobiť napr. autonehodu, alebo používať násilie kedy nie je potrebné alebo mučenie – tak isto tu treba ochranu pred trestným stíhaním aj občanov ktorí sa budú snažiť takéto činy mariť alebo aj keď použijú násilie proti násiliu ktorým niekto preukazateľne a  hrubo porušuje ľudské práva – napr. nutná obrana voči zjavne protiprávnemu násiliu napr. policajta, alebo exekútora, alebo ak by občania obsadili v rámci nenásilného občianskeho odporu (že by pred tým iné prostriedky boli neúčinné) budovy štátnych orgánov a nepoužívali by násilie alebo výtržnosti, v takýchto prípadoch by mal byť chránený občan a nie gaunerstvá štátu a keby sa niekto pokúsil takémuto občanovi spôsobiť za výkon takýchto práv ujmu dopúšťal by sa útoku na chránenú osobu.

My síce máme právo a povinnosť prekaziť trestný čin aj zadržať niekoho kto by sa niečoho takého dopúšťal a podľa článku 32 Ústavy SR sa máme aj právo postaviť na odpor ak niekto ide proti základom demokratickej a slobodnej spoločnosti a potláča ľudské práva, lenže zákony sú nedostatočne urobené a dajú sa rôznorodo interpretovať .A tak môže zákon niečo formálne deklarovať a niekto kompetentný inak zákon interpretovať. Odmietnime takýto systém aký tu je a žiadajme zmeny.

Presaďme si ich referendom, skúsme takéto otázky zakomponovať do referenda a sfunkčnime referendum. Chcem ďalšie referendum.

Majme kontrolu nad vlastnými životmi!

Verejne vyhlasujem že opovrhujem každým zákonom a opatreniami v tomto štáte ktoré idú proti slobode, ľudským právam a našej dôstojnosti a nemám vnútorné presvedčenie byť voči tomu lojálny.

 

  • SlabéVýborné (+1 skóre, 1 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?