Publikované: 01.11.2019

Základné a pseudo ľudské práva a moratórium

Je možné očakávať, že veto prezidentky bude odôvodnené obmedzením práva na informácie. So slobodou slova bude problém, lebo platí aj povinné predvolebné “ticho” ako zákaz predvolebnej reklamy, propagandy a kampane.
Dôvod, pre ktorý sa znova „vraciam“ k zákonu o predĺžení predvolebného moratória na prieskumy verejnej mienky je aj môj občianky záujem na právnych istotách občanov a predvídateľnosti práva a ústavného práva (subjektom ústavného práva a práva sú občania).
V medzičase dochádza k obmedzovaniu občianskych slobôd a práv na slobodu slova a šírenie a príjem  informácií používateľmi na sociálnych sieťach (už sa začalo s blokovaním systému matrixu „nepohodlných“ politických subjektov aj jednotlivcov; používatelia fejzbúku a twittera majú osobné poznatky ako dotknuté osoby: Toto všetko sú poplašné správy premiešané s realitou a faktami, a to takmer 4 mesiace pred voľbami..?! Čo sa bude diať po Novom roku?
          
          
          
Toto potrebujeme? Po víťazstve nad fašizmom a nacizmom? Po “nežnej” a Veľkom Novembri? Po získaní našej samostatnosti? To ju máme postupne so zvrchovanosťou a suverenitou znova strácať? A čeliť novej, tretej, totalite liberálneho fašizmu?  Na webe a sociálnych sieťach sa blížime čínskemu režimu? Kedy bude “dobrákmi liberálmi” znova vykonaný útok aj na mňa a Blogovisko? Zálohujem. Učíme sa..? Hmm…
Z info a podkladov, ktoré mám, mi vychádza aj záujem zmietnuť zo stola sporný zákon o moratóriu na prieskumy. Je zrejmé, že pôjde aj na stôl ústavného súdu. Pýtam sa, kto vie, nech odpovie:
Konal už v podobnej veci ústavný súd v rámci členských štátov Rady Európy? Alebo Európsky súd pre ľudské práva (individuálna sťažnosť)? Ak áno, nález a rozsudok by bol záväzný aj pre Slovensko a jeho ústavný súd, poťažmo už vopred aj slovenský parlament. Taká judikatúra neexistuje.
Môj občiansky názor v opore o Listinu a Ústavu SR sa odvíja od faktov a toho, čo uvádzam v jadre článku: Schválenie predĺženia moratória na predvolebné prieskumy som neočakával, tobôž tento výsledok. Až päťdesiat dní mám za priveľa. Stačilo by menej. Aj na tomto pozadí očakávam veto prezidentky s výhradami.
Očakávam aj prelomenie veta parlamentom s korekciami; tiež aj, že zákon pôjde aj na ústavný súd; ide o aktivistický precedens v nadnárodno-štátnom rozmere.
Listina základných práv a slobôd a slovenská Ústava zakladá a dáva právo občanov na slobodu slova a informácie. Toto právo upravuje zákon. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je iná káva (dáva ho ústava; o utajovaných skutočnostiach detto (ústava).
Ústava svojou dikciou dáva štátu aj možnosť obmedziť alebo zakázať slobody a práva vyplývajúce z ústavy (sloboda slova a práva na informácie) len z dôvodov hodných osobitného zreteľa (upravuje zákon).
Ak je Slovensko takou demokraciou, za akú sa vydáva, zákonodarný zbor bude musieť rešpektovať vôľu občanov, teda ľudu, ako primárneho nositeľa demokracie.
Výhrady voči zákonu vedené na pozadí údajného porušenia ústavných základných ľudských práv na informácie a slobodu slova sú pochybné.
Ten istý problém môže nastať pri zákaze alebo časovom obmedzení reklamy. Pozitívna aj negatívna reklama je taktiež slovom (obraz, zvuk, písmo, graf) a informáciou.
Zverejňovanie výsledkov prieskumov je forma reklamy. Komerčnú reklamu alebo odklikávam alebo adblock alebo pretrpím. Ako spotrebiteľ, myslím len vlastnou hlavou. Ak niečo potrebujem, tovar si dohľadám, vyhodnotím a slobodne sa rozhodnem.
Je-nie je zverejňovanie predvolebných prieskumov predajom obchodovateľného tovaru? Z povahy prieskumov (objednávka politickou platiacou klientelou) mi vychádza, že je. Ešte raz a tučným fontom:
Sú-nie sú predvolebné prieskumy obchodovateľný a reálne aj obchodovaný artikel, teda tovar?
Čo má predvolebné moratórium na prieskumy spoločné so základnými ľudskými právami, teda, právom na informácie a právom na slobodu slova?
Je-nie je moratóriom obmedzené ústavné právo na podnikanie? A ktorý zákon?
Vieme, čo sú základné ľudské práva a čo len práva? Sme-nie sme ľudsko-právne a ústavno-právne gramotní/é?
Ak áno, vtedy platí: Nebojte sa!
Jeden z dôvodov pre zákaz: Rozoštvávanie ľudí proti sebe. Proti duchu ústavy. Násilie. Zverejňovanie občanmi neobjednaných predvolebných prieskumov je forma násilia na občianskej a voličskej verejnosti, ktorej väčšina vníma a pociťuje reklamu ako agresívny útok na svoju ľudskú, občiansku a politickú integritu.
Vnútorná bezpečnostná hrozba. Ak si občania pre prieskumy vo februári skočia po krkoch, agentúry sa k tomu postavia ako “svätý za dedinou”.
Kritika sa týka očakávaného obmedzovania práva na informácie, na slobodu prejavu. Podľa ombudsmanky Márie Patakyovej zasahuje aj do slobodného rozhodovania ľudí voliť, hoci sa tu paradoxne dá hovoriť aj o tom, že moratórium  má tú slobodu ľuďom zabezpečiť, aby sa neriadili trebárs systémom hry na istotu. Parlamentné listy
„Neviem, kde kto berie tieto argumenty. Jedna vec je slobodné šírenie informácií a aj to je otázne, lebo vždy sú predsa rôzne obmedzenia – napríklad niektoré reklamy, niektoré  programy môžete vysielať až po 22. hodine, vždy sú nejaké obmedzenia slobôd.  A čo je ešte dôležité: právo môžete mať vtedy, keď ho máte garantované (napríklad poskytovanie prieskumov). Nikde však nie je uvedené, že štát alebo niekto je povinný informovať o preferenčnom rebríčku politických strán. Nikde, v žiadnom dokumente OSN nenájdete právo na informácie o prieskumoch. To je zasa len svojvoľný výklad zákonov, lebo teoreticky môžete mať demokratický štát, ktorý nemusí mať prieskumnú  agentúru.“ Ján Baránek, Parlamentné listy
Aj Lajčák je nesvojprávny? Až ako práve on potrebuje prieskumy po nástupe Mečiara a Harabina? Zasiahnuté bolo jeho čo? Bez prieskumov aj o sebe, ani na krok?

Násilie páchané na ľudských, občianskych a politických právach a slobodách občanov Slovenska politickou reklamou a predvolebnou kampaňou, v súbehu so zverejňovaním kupovaných a predávaných výsledkov predvolebných prieskumov, nemá oporu v slovenskej ústave.
Slovensko je v konflikte s teóriou ľudských práv, v dôsledku prevahy práv a slobôd dochádza k stretu slobôd s právami a nastáva ľudsko-právny, občiansky a politický chaos.
Naliehavo odporúčam politickým „elitám“ aby viedli svoj ľud a najmä sami seba v prvom poradí späť k zodpovednosti a povinnostiam, právnemu poriadku a právnemu štátu.
Inak niet záruk, že prehlbujúci sa spoločenský a politický chaos bude len predstupňom priameho a face to face celospoločenského a občianskeho konfliktu na národno-štátnej aj európskej úrovni. Toto nie je poplašná správa.
Ľud a občianska spoločnosť Slovenska a EÚ má z Listiny, charty práv EÚ a Ústav SR základné ľudské, občianske a politické právo na pokojné spolužitie, kľud, pokoj a život v mieri.
Prieskumné agentúry svoju existenciu pred voľbami obhajujú dobročinnosťou v opore o právo občanov na informácie. K odňatiu práva na informácie občanom nedochádza. Občania zbierajú informácie o správaní a charaktere volených politických subjektov priebežne.
Úlohou ústavného súdu nie je riešenie technikálií…
Krátko predvolebné obdobie nepotrebuje “závislé ani nezávislé” prieskumné agentúry. Žiadne agentúry. Len exitpolly po uzatvorení volebných miestností; výsledky volieb už neovplyvnia.
Moratórium by som videl v jeho voči všetkým „milosrdnom“ a zmierlivom trvaní do 20 dní, pre vlkov aj ovce.
Slobody, práva ale aj povinnosti každej ľudskej osoby v postavení občana, teda aj zodpovednosť za výsledky volieb, sú nedeliteľné, nezameniteľné a neodňateľné; obmedziť ich môže len zákon, a len v súlade s Listinou základných práv a slobôd, Chartou práv EÚ a Ústavou SR.
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

  • SlabéVýborné (+5 skóre, 5 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?