Publikované: 30.04.2016

Zákon o interrupciách a Poľsko…

Poľsko malo ľudsko-právne akceptovateľný zákon o interrupciách. Dnes vraj ale hrozí ich totálnym zákazom. Tak aspoň čítam v info reportoch slovenských mainstreamových médií…
Stále nemám vyhranený názor na stranu Právo a spravodlivosť. Našim médiám neverím, tak čakám, „svojvoľne“ zbieram, vyhodnocujem triedim a spracúvam info pre seba a svoju malú “blogoviskovú” publicistiku…

Listina základných práv a slobôd: „Ľudský život je hodný ochrany od počatia po prirodzenú smrť.“ (aj Ústava SR)
Dohovor o právach dieťaťa: „Práva dieťaťa sú nad záujmami dospelých (rodičov).”
Aj nad štátom. Na to sa zabúda. Štát je ale povinný dbať o najlepší záujem dieťaťa (ľudského plodu) aj po dobu tehotenstva ženy, dokonca: „Ľudský plod má právo na dôstojný život už v tele tehotnej ženy.“

Pravda je kdesi uprostred. V normalite. V miere vecí. V rozume a cite. V empatii a porozumení. V ľudskom prístupe. Nie v totalite.

S problémom predčasného ukončenia tehotenstva a eutanázie má veľký problém humánna bioetika a lekárska etika. Nezávidím. Viem, o čo ide. Odpovede hľadá svetská aj náboženská filozofia, svetská teória ľudských práv a slobôd aj teologická veda. Bŕrr…

Tomuto sa vyhnúť nedá:
http://www.blogovisko.sk/zvrat-v-biohumannej-etike-ludskeho-plodu.html

Ale to, čo prezentujú médiá (SME) a ak to je pravda, to je extrémizmus. Ak nie, poplašná správa šírená SME, vystrašeného a zdeseného z útoku na liberalizmus ľudských práv neomarxistického ľavicového spektra liberálnej demokracie, dokonca v bezprostrednej blízkosti „liberálnejšieho“ Slovenska. Dokonca v jednej z krajín V-4, až extrémne zaťaženej katolíckou bigotnosťou a kultovým mariánskym náboženstvom. Táto katolícka heréza sa ako epidémia rozmáha aj na Slovensku.

SME nezmieňuje biohumánnu etiku, nekladie otázky a nedáva odpovede na ľudské a etické aspekty nežiaducich tehotenstiev a nechcených detí, venuje sa len štatistikám potratov, potratovému biznisu (možnosti a dostupnosť).

Nemám čo povedať ani napísať. Myslím si svoje. Individualizujem sa. Nepociťujem už vôbec potrebu o téme potratov diskutovať. Viem o nej svoje. Za seba som už dosť.
Mal som čosi rozpísané ale deletoval som to. A je pokoj. Ste na rade vy…
Prípadne ignorujte. Dáko vždy bolo i bude. Amen.
No, nedá mi, tak predsalen:
Iba: Nie som za bezbrehé právo ženy vládnuť nad svojím telom. To je neomarxistická ultraľavičiarska lož a propaganda.
Som za zodpovedné a plánované rodičovstvo.
Iba: Počatý plod ľudského života je súčasťou tela tehotnej ženy ale nie jej vlastníctvom.
V osobnom vlastníctve má len svoje telesné orgány a maternicu.
Iba: Rodič nie je vlastníkom svojho dieťaťa.
Iba: Vlastníkom dieťaťa nie je ani štát. Je ale povinný zaistiť všetky podmienky pre úspešné zdarné tehotenstvo zdravej ženy, dôstojný priebeh jej tehotenstva.
Iba: Počatý plod života má právo na dôstojný život aj a už po dobu tehotenstva.
Iba: Ekonomické dôvody nie sú a nesmú byť kvalifikovanými dôvodmi pre ukončenie tehotenstva.
Do týchto prípadov má zasiahnuť štát. Lebo chce deti.
Iba: Do problému slobodných tehotných žien a matiek, ako aj osamelých matiek, má vstúpiť štát. Lebo chce deti.

Na bedrách, pleciach, krku a hlave kohosi je ale aj odpoveď na otázky zdravia a života tehotnej ženy, počatého plodu života muža a ženy, problém tehotenstva ženy vynúteného násilím…
Predčasné ukončenie tehotenstva má byť indikované zdravotným stavom tehotnej ženy, jej zdravie a život ohrozujúcim tehotenstvom…
Predčasné ukončenie tehotenstva má byť indikované vážnym poškodením plodu, ohrozujúceho život plodu a tehotnej ženy…
Ukončenie tehotenstva ženy z vôle tehotnej ženy by malo ostať v možnosti a na slobodnom rozhodnutí tehotnej ženy, v prípadoch zistenia vážneho poškodenia plodu, ak si takýto plod tehotná žena nepraje…
Poznámka: Nič spoločné s eugenikou, pretože ide o individuálne prípady v kontexte ľudských práv a slobôd, nie programové a systémové zušľachťovanie ľudského druhu štátnymi politikami totalitného fašistického štátu elimináciou poškodených a menejcenných ľudských jedincov…
Problém je nežiaduce tehotenstvo ženy po zlyhaní antikoncepcie.

Problém je zodpovednosť a osobná ochrana muža pri pohlavnom styku so ženou, lebo ťažisko ochrany pred otehotnením je spravidla a zväčša len na žene (nezodpovední muži sa správajú ako svätí za dedinou…).
Som na strane osobných práv ženy na ochranu a zachovanie svojho ženského zdravia…
Každá chemická a hormonálna antikoncepcia pred i po, aj dlhodobá mechanická ochrana ženy, má pre ženu a jej ženské a celkové zdravie vedľajšie a nežiaduce účinky…
Každá, už prvá a ďalšia interrupcia zanecháva na ďalšej potencialite plodnosti ženy následky a znižuje jej schopnosť otehotnieť…

Ibaže populácia starne a začíname mať privysoké dôchodky…
Ideme gréckou cestou?
Protestujem proti totálnemu zákazu interrupcií v Poľsku. Tadiaľ cesta nevedie.
Príliš konzervativizmu rovná sa extrémizmus. Príliš ľavice tiež. Príliš pravice detto.
Sme ešte schopní normálne a triezvo myslieť? A ísť rovnou a priamou cestou?
Sme ešte vôbec normálni?

Povojnové a socialistické Československo úplne v pohode zvládalo priemerne dve-tri deti na jednu úplne normálnu, plne zamestnanú rodinu aj s celým príslušenstvom: rodičia, deti, vnúčatá, starí rodičia.
Post novembrové, liberálno-demokratické, dokonca „samostatné“ Slovensko v EÚ dnes ani polovicu. A normálna, plne zamestnaná rodina (rodičia…) aj s príslušenstvom (…) je stále zriedkavejšia…

P.S. Chce Slovensko a EÚ deti? Tak prečo má opačné výsledky?
Spolupráca V-4 v rámci Schengenu sa úspešne rozvíja vo voľnom pohybe osôb, tovarov, služieb, kapitálu.
Aj slobodného potratového biznisu.
Lebo liberálne hodnoty EÚ.

Ak nechce Slovensko zažiť vlastnú eutanáziu, musí revitalizovať rodinu.
Nie znižovať dôchodky a predlžovať dôchodkový vek…
Pre zdravie a vitalitu spoločnosti je tradičná rodina prvoradá.
Amen.

  • SlabéVýborné (0 skóre, 4 hlasov)
    Loading ... Loading ...
  • pošli na vybrali.sme.sk
  • Zdielať

Ďalšie články autora:

Login

Ešte nemáte svoj účet?